Thursday, October 30, 2008

More about U Ba Thaw

ဦးဘေသာ္ အေၾကာင္းေနာက္ဆက္တဲြ

ဦးဘေသာ္ ၏ သားသမီးမ်ားမွာ -

(ဦး) စိန္ခင္ေမာင္ရီ (သတင္းစာဆရာ၊စာေရးဆရာ)

ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ (သတင္းေထာက္)

ေဒၚစန္းစန္း (ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္အမတ္)

တုိ႕၏ဖခင္ၾကီးျဖစ္ပါေၾကာင္းကုိေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

Wednesday, October 29, 2008

Burma Policeman and Writer – U Ba Thaw

အဂၤလိပ္စာဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္ ၏ အကိုၾကီး -  ဦးဘေသာ္(သို႕မဟုတ္)ရဲအရာရွိတဦး

၁၉၅၆ ခုႏွစ္ စာေပဗိမာန္ ဆု

ဤႏွစ္အတြင္းခ်ီးျမွင့္ရန္ေၾကညာထားသည့္ဆုေလးမ်ိဴးအနက္၀တၳဳရွည္ဆု၊

ဘာသာျပန္ဆုႏွင့္စာပေဒသာဆုတုိ႕ကုိသာဆုေပးႏုိင္ခဲ့သည္္္။၀တၳဳရွည္ဆု

အတြက္ပုလိပ္အရာရွိတဦး၏ "ကိုယ္ေတြ႕စုံေထာက္မူ" ကုိ၎၊(ဘာသာျပန္ဆု

အတြက္ သိပၸံစုိးလွ၏"ဘ၀အေထြေထြ"ကို၎၊စာပေဒသာဆုအတြက္မန္းတင္၏

"ေမာ္စကိုမွရန္ကုန္သို႕"ကို၎) ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ေလသည္။သုတပေဒသာ

ဆုကိုမူအဆင့္အတန္းမီွေသာစာအုပ္မ်ားမရွိ၍မခ်ီးျမွင့္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။

ကိုယ္ေတြ႕စုံေထာက္မူ

စာအုပ္အမည္အျပည့္အစုံမွာပုလိပ္အရာရွိတဦး၏ကုိယ္ေတြ႕စုံေထာက္မူ(လက္ပံပင္ရြာ

ဓားျပတုိက္ရာတြင္လူေသဆုံးမူ)ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ရာဇ၀တ္မူတခုႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ေက်းလက္ရြာသားတုိ႕၏စိတ္ထားသေဘာထားႏွင့္ရဲအရာရွိ

တုိ႕၏လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအခက္အခဲတုိ႕ကုိထင္ရွားစြာေဖာ္ျပႏုိ္င္ေသာ၀တၳဳျဖစ္၏။စာေရးသူ

သည္မိမိေရးသားေသာအေၾကာင္းအရာကိုေသခ်ာစြာသိနားလည္၍မိမိနားလည္သမွ်ကို

ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ဆင္ရာ၌ေကာင္းသည္။

ရူမ၀တုိက္၊စာမ်က္ႏွာ၂၀၀၊အဖုိး ၁ိ။

ပုလိပ္အရာရွိတဦး

အမည္ရင္းမွာ ဦးဘေသာ္ျဖစ္၏။၁၉၁၆ခုႏွစ္ ေဖဖြာရီလ ၂ ရက္ေန႕တြင္ျမင္းျခံျမိဳ႕၌

ဦးညြန္႕ ေဒၚခင္သဲြ႕တုိ႕မွဖြားျမင္၏။

အဂၤလိပ္ျမန္မာ ၁၀ တန္းေအာင္သည္။ ရဲအဖဲြ႕တြင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအမူထမ္းခဲ့ျပီးေနာက္

ခရုိင္ရဲ၀န္အဆင့္ျဖင့္အျငိမ္းစားယူခဲ့ေလသည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္အထိ ျမ၀တီ၊ ေငြတာရီ၊ ရူမ၀၊ ေသြးေသာက္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္

စုံေထာက္မူဆုိင္ရာေဆာင္းပါးမ်ားကုိ၎၊၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္အထိ ရဲေၾကးမုံ၊

မူခင္း၊ ျပစ္မူ တို႕တြင္စုံေထာက္၀တၳဳမ်ားကို၎ ေရးသားခဲ့သည္။ သူ၏အျခားကေလာင္

အမည္မ်ားမွာ ရဲအရာရွိတဦး ႏွင့္ ခင္ေမာင္သြင္ဟူ၍ျဖစ္၏။

သူ၏အျခားထင္ရွားေသာလက္ရာမ်ားမွာ ကၽြႏုိပ္စုံေထာက္ခဲ့ေသာမူခင္းမ်ား၊ ညဥ့္သုံးယံ၊

သခြတ္တနယ္ရြာလုယက္မူ၊ လူဆုိးဂုဏ္၊ေရွးကမူခင္း၊ ၾကက္ေပါင္ေစးဥပေဒ၊ ႏြားသခုိး၊

အုိးဘုိေထာင္ရြာလုယက္မူ  စသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။

စာညြန္း။   ဒဂုန္ေရႊမွ်ား ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပဆုမ်ား စာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။

Wednesday, October 22, 2008

My Book Shelf

စာအုပ္စင္ ဂဏ

(ေဒၚ)ခင္မ်ိဴးခ်စ္ေရးသားေသာ အဂၤလိပ္စာအဂၤလိပ္စကား ကုိ ဂ်ဴနီယာ၀င္း ကစာအုပ္ရီဗ်ဴး

ေရးသားထားသည္ကုိ ၂၁-၇-၂၀၀၁ တုန္းကစာအုပ္စင္ဂဏတစ္ခုတြင္ထုတ္လႊင့္ထား

သည္ကိုျပန္လည္တင္ျပခ်က္။

 

English For All မဂၢဇင္းတြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေလာက္ကေရးသားခဲ့ေသာေဆာင္းပါးမ်ားကို

စုေပါင္းထုတ္ထားေသာစာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ထုိစာအုပ္ကုိ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီတုန္းက

ေဆာင္းပါး၂၆ ခုျဖင့္ေလာကသစ္စာေပမွပထမဦးဆုံးထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။စာအုပ္အမည္မွာ

အဂၤလိပ္စာအဂၤလိပ္စကားျဖစ္၍တအုပ္လုံးအဂၤလိပ္စာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဆာင္းပါး

မ်ားျဖစ္သည္ဟုအေပၚယံေၾကာဆုိႏုိ္င္ေသာလည္းအမွန္တကယ္ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ

စာဖတ္သူမ်ားကုိဗဟုသုတရသတစ္ခုတည္းမကပဲစာေပကုိေလ့လာလုိက္စားတယ္ဆုိ

တာ ဒါကုိေခၚတယ္ ဟူေသာဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ိဴးခ်စ္၏ေျပာေနက် ဆုိေနက် ေလသံကုိ

ကၽြန္မ၏နားထဲ၀ယ္တစိမ့္စိမ့္ၾကားေယာင္ေနမိေစပါေတာ့သည္။

 

"စာေပကုိေလ့လာလိုက္စားတယ္ဆိုတာလြယ္ကူတဲ့အလုပ္မဟုတ္ေပ- အဲဒီထက္ခက္ခဲ

တဲ့လမ္းဆိုတာမရွိ - ဒီလမ္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ျဖတ္လမ္းလည္းမရွိေပ"ဟူေသာ

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကဆရာမၾကီးလက္ေရးႏွင့္ေရးသားထားေသာစာပုိဒ္ေလးကဒီစာအုပ္

ဖတ္မည့္သူမ်ားကိုဂရူတစုိက္အေလးအနက္ထားျပီးစာေပကုိေလ့လာၾကဖို႕လမ္းညြန္

ထားေလသည္။

 

ကၽြန္မဒီစာအုပ္ကါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုျခဳံငုံသုံးသပ္တင္ျပရသည္ရွိေသာ္ ပထမပုိင္းမွာ

အဂၤလိပ္စာဖတ္ဖို႕တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္ထားခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီးဒုတိယပုိင္းမွာေမတၱာဘဲြ႕ေတး

ကဗ်ာမ်ားကိုမည္သုိ႕မည္ပုံေလ့လာလုိက္စားျပီးခံစားတတ္ေစဖို႕ရန္ျဖစ္ေလသည္။ကၽြန္မသည္္

ေမတၱာဘဲြ႕ေတးကဗ်ာမ်ားကိုအဓိကထား၍တင္ျပေပးလုိက္ရပါသည္။

 

အဂၤလိပ္ကဗ်ာမ်ားကိုခံစားရာတြင္အေခါက္ေခါက္အခါခါဖတ္၍သူ႕စအဓိပၸါယ္ဥေႏွာက္ထဲ

တစိမ့္စိမ့္၀င္လာျပီးနားလည္လာေအာင္လုပ္ရမည္ဟုဆုိပါသည္။ဘာသာျပန္ထားတဲ့စာ

ေၾကာင္းေတြဆုိတာဟာပန္းထုိးထားတဲ့အ၀တ္စကိုေျပာင္းျပန္ဘက္ကေနၾကည့္ရသလုိပဲ

ဟုဆိုတာေၾကာင့္ မူရင္းအတုိင္းခံစားမွတ္သားၾကည့္ဖို႕ၾကိဳးစားၾကည့္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Shakespeare ၏ Romeo and Juliet ကမာၻေက်ာ္ျပဇာတ္ထဲက Juliet ၏အလွကုိ

ခံစားၾကည့္ပါမည္။

"ဂ်ဴးလိယက္ ရဲ႕အခန္းေဆာင္ေပါက္ကလင္းကနဲအေရာင္ထြက္လာတယ္။

အလင္းေရာင္ထြက္ေပၚလာတာက အေရွ႕ဘက္ကဆုိေတာ့

ခ်စ္စိတ္မႊန္ေနတဲ့ လုလင္ပ်ဴိ ရုိမီယုိ ကညၾကီးသန္ေကာင္မွာ

ေနထြက္လာသလားလုိ႕ သူ႕ခ်စ္သူရဲ႕အလွကိုေနမင္းေရာင္ျခည္နဲ႕

ႏွဴိင္းျပီးေရရြတ္လုိက္တယ္"

"What Light through yonder window breaks?

It is the east , and Juliet is the sun."

"ဂ်ဴးလိယက္ ရဲ႕အလွအဆင္းေၾကာင့္ လနတ္မိမယ္မွာ

မခ်ိတင္ကဲ မခံမရႏုိင္ျဖစ္ရပါသတဲ့။

အဲဒီလုိ မေစာၦရစိတ္ေတြေၾကာင့္ လနတ္မိမယ္မွာ

အေရာင္အဆင္းေမွးမိွန္ ႏြမ္းနယ္ရျပီ။

ဒီေတာ့လနတ္မိမယ္ရဲ႕အဆင္းအေရာင္ကို

ဂ်ဴးလိယက္ကယတိျပတ္သတ္ပစ္လုိက္ပါသတဲ့။"

"Arise, fair sun,and kill the envious moon,

Who is already sick and pale with grief,

That thou her maid art more fair then she."

 

ေနာက္ထပ္တင္ျပလိုတဲ့ကဗ်ာတစကေတာ့ Tempest ျပဇာတ္ဇာတ္သိမ္းမွစကား

တခုျဖစ္ပါသည္။စာေၾကာင္းက ၂ ေၾကာင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။သူ႕ကုိဗမာလို "ဥဒါန္း

က်ဴးရင့္သံ" ဟုေခၚ၇မည္ျဖစ္ပါသည္။ဒီစကားရဲ႕ဆုိလုိခ်က္ကုိနားလည္ဖို႕ရန္ဇာတ္လမ္း

ကုိေၾကာရုိးေလာက္သိထားဖုိ႕လုိေပသည္။ဇာတ္လမ္းအစမွာမတရားမူမဖြယ္မရာမူ

ေတြအမ်ိဴးမ်ိဴးျဖစ္ခဲ့ကာဇာတ္သိမ္းခန္းမွာတရားနတ္ေစာင့္ဆုိတဲ့စကားအတုိင္းတရား

မွ်တမူကမတရားမူေတြကုိေခ်မူန္းႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

 

လူေတြဟာတရားေစာင့္ၾက၏။သာယာျငိမ္းခ်မ္းတဲ့လူ႕ေလာကၾကီး "Beauteous

Mankind "လို႕ဆုိလုိက္ေသာအခါသာမန္လွပျခင္းသာမဟုတ္ပဲအဓိပၸါယ္နက္ရူိင္း

သြားေလ၏။ ကိုယ္က်င့္တရားရွိမူ၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္သေဘာထားၾကီးတဲ့စိတ္ေတြ

အားလုံးကိုအက်ဴံး၀င္သြားတဲ့ Brave new World လုိ႕ဆုိလုိက္ေတာ့သာမန္ရဲရင့္

တာမကပဲလူ႕ရဲ႕သီလသမာဓိဂုဏ္သိကၡာအျပည့္အ၀ရွိမူအနက္ကုိေဆာင္သြား

ေလေတာ့သည္။ အင္း …. ကမာၻၾကီးကဘယ္ဆုိးလို႕လဲ - ဆု္ိတဲ့သေဘာမ်ိဴးျဖစ္

ေပလိမ့္မည္။

"ံHow beauteous mankind is?O Brave new world.

That has such people in it!"

 

ေနာက္ဥဒါန္းက်ဴးရင့္သံတစ္ခုကိုထုတ္ႏွဴတ္တင္ျပရသည္ရွိေသာ As You Like It

ျပဇာတ္ထဲကဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ျမိဳဏစားၾကီးရဲ႕စကားျဖစ္ပါသည္။သူဟာ

သူ႕ေပၚသစၥာရွိတဲ့ေနာက္လုိက္အျခြအရံအနညး္ငယ္မွ်ႏ်င့္ေတာနယ္မွာသူဆင္းရဲ

လုိေနခဲ့ရ၏။ဒီအခါမွာျမဳိ႕ဳစားၾကီးဟာေရွးကေနခဲ့ဖူးတဲ့စည္းစိမ္အေျခြအရံေတြကိုျပန္

ျပီး တသ မေနပဲ အခုသူေနရတဲ့ဘ၀ဟာအင္မတန္စိတ္ေအးခ်မ္းတဲ့အေၾကာင္းဥဒါန္း

ၾကဴးတဲ့ကဗ်ာရဲ႕ပထမစာေၾကာင္းကုိေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

"Sweet are the Uses of Adversity."

ဒကၥေလာကဓံဆုိတာေကာင္းက်ဴးိေပးေစပါသတဲ့။ဒုကၥေတြ႕ေတာ့အသိဥာဏ္ရတယ္။

ခံႏုိ္င္ရည္သတၱိလည္းေပၚလာသတဲ့။ အဲဒီအဓိပၸါယ္ေတြရွိေနတဲ့စာေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။

ဒါကိုဗမာစကားပုံႏွင့္ႏူိင္းယွဥ္ျပီးဆိုရရင္ -  အဆိုးထဲမွာအေကာင္းရွိတယ္ - ျဖစ္သမွ်

အေၾကာင္းအေကာင္း - ေပါ့။

 

မည္မွ်ပင္ဒုကၡဆင္းရဲေတြ႕ပါေစ - ဒီထဲမွာခ်မ္းသာသုခကိုေတြးေတာဆင္ျခင္ျပီးစိတ္ခ်မ္း

သာေအာင္ေနတာအေကာင္းဆုံးပဲျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 

ဤစာအုပ္ထဲကေတြ႔ျမင္သမွ်ႏွစ္သက္သမွ်ေကာက္ႏူတ္တင္ျပရလွ်င္ေတာ့ဆုံးမည္မထင္ပါ။

စာခ်စ္သူတုိ႕၏စာအုပ္စင္ေလး၀ယ္ဤဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ကုိထားရွိဖုိ႕

အၾကံေပးတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

Monday, October 13, 2008

A - Lin - Kar - Kyaw - Swar

အလၤကာေက်ာ္စြာဘဲြ႕ ရခဲ့သူ ကာတြန္းဆရာၾကီးဦးဘဂ်မ္းအေၾကာင္းကုိ

ေဟာသည္ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာတစ္ေနရာမွာေဖာျပခဲ့ဘူးပါတယ္။

ကာတြန္းဆရာၾကီးဦးဘဂ်မ္း ဟာ သူကြယ္လြန္ျပီး တစ္ႏွစ္ၾကာမွ

အလၤကာေက်ာ္စြာဘဲြ႕ကုိရခဲ့ရွာပါတယ္။

အဲသည္အေၾကာင္းကုိကာတြန္းဦးဘေထြးကသတိတရနဲ႕ကာတြန္းတစ္ပုဒ္ဆဲြျပီး

ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။အခုတင္ျပထားတာကေတာ့ကာတြန္းဦးဘေထြးေရးဆဲြခဲ့တဲ့

ကာတြန္းပါ။အလၤကာေက်ာ္စြာ ဘဲြ႕ရသူေတြအေၾကာင္းေရးပါဦးလို႕ဆုိသူကိုအေၾကာင္းျပဳ

လုိ႕တင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကာတြန္းဦးဘဂ်မ္း အလၤကာေက်ာ္စြာ ဘဲြ႕ရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕

ဘ၀လုိ႕ဆုိမလား။

Tuesday, October 7, 2008

Cartoon Box
CARTOON BOX

ကာတြန္းေဘာက္စ္ မွာကာတြန္းဆဲြၾကရေအာင္
အမွတ္တရ တင္ဆက္လုိက္သည္။