Monday, May 9, 2016

Book Review - ေပ်ာ္ဖုုိ႕အတြက္ စာဖတ္ပါ

စာအုုပ္ေၾကာ္ျငာ -

စာအုုပ္အမည္ - ေပ်ာ္ဖုုိ႕အတြက္ စာဖတ္ပါ
ေရးသူ - ဂ်ဴနီယာ၀င္း
ထုုတ္ေ၀သူ - ဦးသိန္းလြင္ (လင္းလြန္းခင္စာေပ)
လိ္ပ္ကန္ပန္းျခံေစ်း၊ လိပ္ကန္လမ္း တုုိက္(ဒီ) ပထမထပ္ ပုုဇြန္ေတာင္ျမိုု႕နယ္
၇န္ကုုန္ျမိဳ႕ ဖုုန္း - ၀၉ ၂၂၀၁၇၃၀၊ ၀၉  ၄၂၀၁၄၅၂၃၁။
မ်က္နွာဖုုံး - ဗဂ်ီလင္း၀ဏ
ပထမအၾကိမ္ ေမလ ၂၀၁၆
အုုပ္ေ၇ - ၅၀၀
တန္ဖိုုး - ၂၀၀၀က်ပ္

ကုုိသီဟလတ္၏ တုုိက္တြန္းမူျဖင့္ ျမန္မာသစ္မဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၀၉ ခုုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလကေန ၂၀၁၂ ဧျပီလတုုိင္ ေရးသားျဖစ္ခဲ့ေသာ ေပ်ာ္ဖုုိ႕အတြက္သာစာဖတ္ပါ ဟူေသာလစဥ္ဂဏထဲက စာအုုပ္ ၈၀ကေန ယခုုအခါ စာအုုပ္ ၄၀အေၾကာင္းကိုု လင္းလြန္းခင္စာေပကေန ထုုတ္ေပးလုုိက္လုုိ႕ ယခုု ထြက္ရွိလာတာျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္တယ္ဆုုိတာ ေပ်ာ္ဖုုိ႕အတြက္ပဲ ဖတ္ရမည္ ၊ ေပ်ာ္ဖုုိ႕အတြက္သာ စာဖတ္ပါ ဟူေသာ ဦးခင္ေမာင္လတ္နဲ႕ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္တုုိ႕ မိသားစုုလက္စဲြ ယုုုံၾကည္မူျဖင့္ ယေန႕ေခတ္စာဖတ္သူမ်ားကုုိ စာဖတ္ဖုုိ႕အားေပးလုုိက္ေသာ စာအုုပ္တစ္အုုပ္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူကုုိယ္တုုိ္င္ စာဖတ္ဖုုိ႕အားေပးအားထုုတ္ရင္းကေန စာဖတ္တာစဲြသြားေအာင္ ကိုုယ္တုုိ္င္ကုုိယ္က် လက္ေတြ႕ခံစားခ်က္ကေန ေရးသားျဖစ္ခဲ့ေသာ စာအုုပ္ေတြအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ စာဖတ္ဖုုိ႕အခ်ိန္ေပးရျခင္း၊ တျခားေသာ ကိစၥမ်ားအေပၚ အာရုုံမ်ားျခင္း အစရွိေသာ အေၾကာငး္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ စာဖတ္ဖုုိ႕ အခ်ိန္မေပးႏုုိင္ပါက စာဖတ္ဖုုိ႕မည္သုုိ႕မ ွ် ျဖစ္ႏုုိင္မွာမဟုုတ္ပဲ အခ်ိန္ေတြကုုန္မွန္းမသိကုုန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုုိ ထုုိညႊန္းထားေသာ စာအုုပ္မ်ားကုုိ  ဖတ္မိရင္း ခံစားမိၾကလိမ့္မည္။

စာေရးသူကုုိယ္တုုိ္င္ မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာအုုပ္မ်ားကုုိ ဖတ္ရူျပီး ေရးသားခ်က္မ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေနႏွင့္ သူေရးတာေတြဖတ္ရင္း စာဖတ္ဖုုိ႕စိတ္၀င္စားလာမည္ဆုုိပါက အတုုိင္းထက္အလြန္ ၀မ္းေျမာက္မိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွင္ ဟစ္တလာသည္ သူကုုိယ္တိုုင္စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ သူဘယ္ေလာက္ပညာတတ္ခဲ့ တာလဲဆုုိတာကုုိ သူအာဏာရခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုုကုုိ စာဖတ္ခြင့္မေပးပဲ စာအုုပ္ေတြကုုိ မီးရူဴိ႕ဖ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ သူတုု႕ိ စစ္အာဏာရွင္ေတြ၏ အိမ္မွာေတာ့ စာၾကည့္တုုိက္ႏွင့္၊ စာအုုပ္ေတြအျပည့္ထားရွိတာ ေတြဟာလညး္ သမုုိင္းမွာ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တာပါပဲ။ လူေတြစာဖတ္တာမ်ား သည္ေလာက္ေၾကာက္ရသလားဟုု အေတြး၀င္လာပါက သင္စာဖတ္ဖုုိ႕နည္းနည္းစိတ္ပါလာျပီဟုု ယူဆရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္နွစ္အုုပ္ဖတ္ရင္ စာဖတ္တာ အက်ဴးိရွိမွာလဲ ဟုုေသာ ေမးခြန္းကိုုလည္း မေျဖတတ္ပါ။ ေပ်ာ္ဖုုိ႕အတြက္သက္သက္ျဖင့္သာ စာဖတ္ဖုုိ႕လိုုပါသည္။ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕မွ စာဖတ္တာမ်ဴိးကုုိ မလုုပ္ေစခ်င္ပါ။ စာဖတ္ရင္းနဲ႕ ေပ်ာ္လာဖုုိ႕သာ လုုိပါသည္။ စာဖတ္ရင္းေပ်ာ္လာလ်င္ စာဖတ္ျပီးရင္းဖတ္ခ်င္လာပါလိမ့္မည္။

စာအုုပ္တစ္အုုပ္ဖတ္ျပီးတဲ့အခါ စာေရးဆရာ အေၾကာင္းသိခ်င္လာမည္။ သူေရးသားခ်ိန္တုုန္းက သမုုိင္းေနာက္ခံကုုိ သင္သိခ်င္လာမည္၊ သည္ဇာတ္လမ္းဘယ္လုုိရသလဲဟုု သင္စိတ္၀င္စားလာမည္၊ ၀တၱုုဇတ္ေကာင္မ်ားကုုိ သင္စိတ္ကူးယဥ္မိလာမည္၊ ၀တၱဳထဲက ဇတ္၀င္ခန္းမ်ားကုုိ သင္မေမ့ႏုုိင္ျဖစ္လာမည္ …. သူတုုိ႕ေျပာေသာ စကားလုုံးေတြကုုိ အလြတ္ရလာမည္၊ ထုုိ၀တၳဳကုုိ ရုုပ္ရွင္ရုုိက္တာေတြကုုိ သင္ၾကည့္ခ်င္လာမည္၊ ထုုိရုုပ္ရွင္မ်ားကုုိ ၀တၳဳနဲ႕ ယွဥ္တဲြၾကည့္မိကာ အားမလုုိအားမရေတြျဖစ္လာမည္၊ ထုုိစာေရးဆ၇ာ၏ အေရးအသားမ်ား အလြန္ၾကိဳက္လာကာ သည္စာေရးဆရာေရးတာေတြ အကုုန္ရွာဖတ္ခ်င္လာမည္၊ တခါတရံ စာေၾကာင္းတစ္ခုုေတြ႕တာန႕ဲ ဒါေသာမတ္ဟာဒီေရးတာေပါ့၊ ဒါက ခ်ာ္းဒစ္ကင္းေပံါ့ဟုု သူတုုိ႕ေရးသားမူေတြကုုိ နည္းနည္းေလာက္ ဖတ္မိရုုံနဲ႕ သိလာမည္။ သင္ဖတ္ခ်င္ေသာ စာအုုပ္တစ္အုုပ္ရွာမရရင္ စိတ္မၾကည္မလင္ျဖစ္ကာ အိပ္မေပ်ာ္ႏုုိင္ျဖစ္လာမည္၊ ကိုုယ္ဖတ္ခ်င္ေသာ စာအုုပ္တစ္အုုပ္မရမခ်င္း ဘာမွစိတ္၀င္စားလုုိ႕မရေအာင္ စိတ္တုုိေနမည္၊ စာအုုပ္ရွားတဲ့တုုိင္းျပည္မွာ ေနေနရေလျခင္းဟုု ကိုုယ့္ကုုိယ္ကိုုယ္ ေဒါသထြက္ကာ ပတ္၀န္းက်င္ကုုိ မေက်မနပ္ျဖစ္လာမည္။  ဒါေတြဟာ စာဖတ္တာစဲြရင္းကေန ရတဲ့အရသာေတြပဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သည္ေေတာ့ စာဖတ္ဖုုိ႕တေန႕ကုုိ ၃နာရီေလာက္ေပးျပီး ကုုိယ့္ဘ၀မွာ စာဖတ္တာနွင့္ေက်နပ္ေနျပီဟုု သင့္မွာခံစားမိဖုုိ႕ ၾကိဳးစားရမွာ လြယ္ေတာ့မလြယ္ပါ။ သုုိ႕ေသာ္ ဤသိုုိ႕ေသာစိတ္ျဖင့္ တကယ္စာအုုပ္ေတြဖတ္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနသူတစ္ဦးက ေရးလုုိက္ေသာ စာအုုပ္ေတြအေၾကာင္းကုုိ သင္ဖတ္လုုိက္ပါကလည္း သူ႕လုုိစိတ္ေလး၀င္သြားမည္ဆုုိပါလ ွ်င္ အလြန္ေက်နပ္စရာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

စာဖတ္ရင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။Book Review - ေမာင္တုုိ႕ေယာကၤ်ား

စာအုုပ္ေၾကာ္ျငာ

စာအုုပ္အမည္ - ေမာင္တုုိ႕ေယာကၤ်ား
ေရးသူ - ခင္မ်ဴိးခ်စ္
ပထမအၾကိမ္ - ၁၉ ၄၈
ဒုုတိယအၾကိမ္ - ၂၀၀၃
တတိယအၾကိမ္ - ၂၀၁၆ဇန္န၀ါရီ
ဇြန္ပြင့္စာအုုပ္တုုိက္ အမွတ္ ၂၅၇၊ ၃၉ လမ္း
ေက်ာက္တံတား၊ ရန္ကုုန္။
မ်က္နွာဖုုံးဒီဇုုိင္း - ၀င္းျမင့္ဦး
အုုပ္ေရ - ၅၀၀
တန္ဖုုိး - ၁၈၀၀က်ပ္

ဂ်ပန္ေခတ္တြင္း ဆုုိး၀ါးစြာေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည့္ ကံတရားလွဴိင္းတံပုုိးကုုိ အေပ်ာ္ခရီးထြက္သလုုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးစီးေနၾကေသာ ဦးခင္ေမာင္လတ္နဲ႕ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္တုုိ႕ ေမာင္နွံ၏ အျဖစ္အပ်က္တစိတ္တေဒသကုုိ လွစ္ဟျပခဲ့သည့္ သည္၀တၳဳအျဖစ္ ဆရာတင့္တယ္က ရည္ညြန္းေရးသားထားေလသည္။ ဘာလုုိ႕ဆုုိ သူကုုိယ္တုုိင္က သူတုုိ႕နွစ္ဦးအေၾကာင္း အနီးကပ္ သိထားေသာေၾျကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုုိ၀တၳဳထဲကအဓိကဇာတ္လုုိက္သည္ မုုဆုုိးဖုုိတစ္ဦးဟုု ေရးသားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ ခင္ပြန္းဦးခင္ေမာင္လတ္ကုုိ စာဖတ္ပရိသတ္က မုုဆုုိးဖုုိဟုု အထင္ေရာက္ရပုုံကုုိ သူတုုိ႕နွစ္ဦးျပန္ေျပာင္းေျပာဆုုိၾကကာ ရယ္ေမာေနၾကတာ ေတြ႕ဖူးပါသည္။ ၀တၳဳသည္ သြက္လက္စြာပင္ လွဴပ္ရွားလ်က္ရွိကာ စာဖတ္သူမ်ားအား ပြင့္လင္းေတာက္ပေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္ ဇာတ္ကြက္မ်ားသည္ သင့္စိတ္အာရုုံအား တေျဖးေျဖးဖမ္းစားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာတင့္တယ္၏ မွတ္ခ်က္အရ ဤ၀တၳဳၾကီးကား တကယ္ပင္ထူးေသာ ၀တၳဳဆန္းၾကီးတစ္ပုုဒ္ဟုု ဆုုိပါက ေဒၚခင္မ်ဴးိခ်စ္ကေတာ့ “ၾကံၾကံဖန္ဖန္….. ရုုိဇာအီလီရစ္ခ်္ ဘလူးရီးေဖးစကီး ကုုိဖတ္ဖူးဖူးလား“ ဟုု ျပန္ေျပာေလမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သည္ေတာ့ စာၾကီးေပၾကီးမ်ား ဖတ္ရည္၀ေနေသာ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္က သူ႕ပညာစြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးလုုိ္က္ေသာ ေမာင္တုုိ႕ေယာကၤ်ား ၀တၳဳၾကီးသည္ တကယ္ပဲ ျမန္မာ့ေတးသံမ်ားစီး၀င္ေနေသာ၊ အနွစ္သာရျပည့္၀ေသာ၊ ျမန္မာအမ်ဴိးသမီးေလးမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကုုိ ေပၚလြင္ေသာ၊ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဴိးသား အမ်ဴိးသမီးမ်ား၏ဘ၀ကုိ စူးရွေသာအျမင္မ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ခ်စ္စရာ ျမန္မာ၀တၳဳေကာင္းတစ္ပုုဒ္ ျဖစ္သြားေလေတာ့သတည္း။