Wednesday, September 3, 2014

ဂ်ဴနီယာ၀င္း – အမွတ္တရ ေန႕ေလးတစ္ေန႕

ဂ်နီယာ၀င္းအမွတ္တရ ေနေလးတစ္ေန
သဂုတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၄
ဖိတ္စာရခ်ိန္မွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာေလးေတြ ေတြးမိသည္။ ကြန္မခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ စာေရးဆရာတခ် သည္ပဲြကေလးကုုိ မတက္ေရာက္နုုိင္ေတာ့တာကုုိ ေတြးမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘဘဦး၀င္းတင္၊ ဆရာဦး၀ံသ၊ ဆရာဒဂုုန္တာရာ၊ ဆရာပါရဂူ၊ ဆရာမင္းလူ၊ ဆရာသုုေမာင္၊ ဆရာေမာင္၀ဏ တုုိစသည္ျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားသူမ်ားကုုိ သတိရမိတာျဖစ္ပါသည္။ ေဒေအာင္ဆန္းစုုကည္နွင့္ ကြန္မတုုိမိသားစုု မေတြ႕ၾကတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ကာ ခဲ့ျပီလဲ။ ဒါကုုိေတြးမိယုုံနွင့္ပင္ ကြန္မတုုိ မိသားစုု သြားဖုုိဆုုံးျဖတ္မိကပါသည္။ ကြန္မက စာေရးဆရာျဖစ္ေနလုုိ သည္ပဲြကုုိ လုုိက္ပါခြင့္ရတာမိုု …. ငါ့နွယ္ .. ေတာ္ပါေသးရဲစာေရးဆရာျဖစ္မိေပလုုိ ဟုုကိတ္ျပီး စိတ္လွပ္ရွားမိရပါသည္။
တျခားသူေတြေတာ့မသိေပမယ့္ ကြန္မတုုိအတြက္ေတာ့ ဒီလုုိသြားခြင့္ ေတြခြင့္ရျခင္းဟာ အလြန္ကီးက်ယ္ေသာ အျဖစ္ပါပဲ။ ဒါဟာလည္း ကြန္မတုုိအားလုုံးက စာေရးဆရာမ်ား ျဖစ္ေနလုုိ ကြန္မတုုိအားလုုံး အတြက္ေတာ့ သိပ္ကုုိ ထူးျခားတဲ့ ခက္ခဲတဲ့ ေတြဆုုံျခင္းျဖစ္ေနတယ္။ ကြန္မတိုု ဦးေလးမ်ား၊ အေဒမ်ားကလည္း သြားဖုုိ အားေပးကပါသည္။ မေတြတာကာတဲ့ သူျဖစ္ေနလုုိ ဘာစကားဘယ္လုုိ ဆုုိရပါ့။ ကြန္မ၏ ဆရာ၀န္ဦးေလးကေတာ့ အန္တီစုုနဲေတြရင္ ေျပာဖုုိ စကားတစ္ခြန္းသင္ေပးလုုိက္ပါသည္။
‘I Miss You.’တဲ့။
ထုုိေတြဆုုံပဲြမွာ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကာတြန္း ပန္းခ်ီ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ထုုတ္ေ၀သူတခ်ိဴ႕ ကုုိ ေတြျမင္ခြင့္ရပါသည္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီမိတ္ဆက္ …. ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိယ္ နံမယ္ထေျပာရ..တာက နည္းနည္းေတာ့ ဆန္းျပားသလုုိျဖစ္ေပမယ့္ ကိုုယ္သိေသာ စာေရးဆရာမ်ား ဘယ္သူလာတယ္ မလာဘူး ဆုုိတာကုုိ သိခြင့္ရလုုိက္တာမုုိ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ မိတ္ဆက္ပဲြဟုု ျမင္မိပါသည္။
ပဲြျပီးသြားေတာ့ ေဒေအာင္ဆန္းစုုကည္ နွင့္ ကြန္မေဖေဖ၊ ေမေမ တုုိက နွတ္ဆက္ဖုုိသြားကေတာ့ ကြန္မလည္း ေနာက္ကလုုိက္သြားပါသည္။ ကြန္မတုုိလက္ထဲတြင ္ေမေမကီး ေဒခင္မ်းိခ်စ္ေရးသားေသာ Buddhist Way of Life in Myanmar စာအုုပ္ တစ္အုုပ္ နွင့္ ကြြြန္္မ၏ Days and Flowers of Myanmar စာအုုပ္ွင့္ My Life Will Go On စာအုုပ္ပါးေလး ွစ္အုုပ္ကုုိ ယူလာပါသည္။ အန္တီစုုက ကြန္မတုုိ အားလုုံးကုုိ မွတ္မိသျဖင့္ ၀မ္းသာမိပါသည္။ စာအုုပ္ေလးမ်ားကုုိ အန္တီစုုက သူလက္ထဲမွာ ကိုုင္ထားျပီး ေဖေဖသိခ်င္ေနေသာ Oxford University နွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းကုုိ ေျဖေနကတာကုုိ ကြန္မက ဓါတ္ပုုံရုုိက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ျပီးေတာ့ ေတာ္၀င္ွင္းဆီက ေကြးေသာ ေထာပတ္ထမင္းကက္သားဟင္းနွင့္ အခ်ိပဲြမ်ားကိုု စားေသာက္ကပါသည္။ ကြန္မက ရင္းနွီးေနေသာ စာေရးဆရာမ်ားစြာကုုိ လုုိက္တ္ဆက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကြန္မေမေမက အန္တီစုု ေျပာကားစဥ္က အဂလိပ္လုုိ စာေကာင္းတစ္ေကာင္းကုုိ ေသခ်ာသိခ်င္သျဖင့္ သြားေမးမည္ဟုုေျပာကာ ကြန္မဆီက စာရြက္အပုုိင္းတစ္ခုုကုုိိေတာင္းျပီး ထြက္သြားသည္။ ကြန္မေဖေဖကုုိလည္း တခ်က အထင္တကီးွင့္ ထုုိအဂလိပ္စာေကာင္းကုုိ လာေမးေနကတာကားမိသည္။ ကြန္မေဖေဖကေတာ့ သူလည္းျမန္လြန္းလုုိ ေသခ်ာမကားလုုိက္ရေကာင္း ျပန္ေျဖေနရပါသည္။
ေနာက္ေတာ့ ဓါတ္ပုုံစုုရုုိက္ရမည္ဟုု ဆုုိသျဖင့္ အားလုုံး ပါ၀င္ကာ ဓါတ္ပုုံရိုက္က ပါသည္။ အဲသည္ဓါတ္ပုုံေတာ့ မရလုုိက္ပါ။ ေနာက္ေတာ့ ေပးမည္ဟုုေတာ့ ေျပာပါသည္။ ကြန္မဦးေလးသင္ေပးလုုိက္ေသာ စကားတစ္ခြန္းကုုိ ကိုုယ္တုုိင္ေတာ့ မေျပာလုုိက္ရေပမယ့္ ကြန္မေမေမက ေျပာလုုိက္သည္ဟုု ဆုုိပါသည္။ ကြန္္မေဖေဖလဲ သူသိခ်င္ေသာ Oxford နွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းကုုိ ေမးခြင့္ရလုုိက္လုုိ လာရက်းိနပ္သြားပါသည္။ အိမ္ေရာက္မွပဲ ကြန္မေမေမကုုိ သူသြားေမးတာ ရခဲ့လား ဆုုိတာ ေမးရဦးမည္။
ကြန္မတုုိမိသားစုု အတြက္ အန္တီစုုကုုိ ေတြခ်င္တဲ့ ေလးတစ္ခုု ျပည့္သြားတဲ့ေနတစ္ေနအျဖစ္ အမွတ္ရေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(Photo – Suu with Burmese Writers, 25th August 2014, NLD Information)


ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) – ေမးခဲ့ေသာ ေမးခြန္းတစ္ပုုဒ္

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) – ေမးခဲ့ေသာ ေမးခြန္းတစ္ပုုဒ္
ၾသဂုုတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၄

(Photo by - Junior Win)


ကမာၻေက်ာ္ သိပၺံပညာရွင္ Steven Hawkin ကသူ႕ရဲ႕ ကုုိယ္ေရးအထုုပၺတၱိ My Brief History ထဲမွာ သူတက္ခဲ့တဲ့ Oxford တကၠသုုိ္လ္ အေၾကာင္းေျပာတာကုုိ သတိရမိတယ္။
သူက Oxford တကၠသုုိလ္ရဲ႕မူ၀ါဒ ကုုိ “anti-work attitude” လုုိ႕ေခၚပါတယ္။ ဆုုိလုုိတာက ၾကိဳးစားလုု႕ိေတာ္တာမ်ဴးိကုုိ လက္မခံဘူး။ ေတာ္တဲ့လူဟာ ပင္ကုုိယ္ကတည္းက ေတာ္ရမွာျဖစ္ တယ္။ ၾကိဳးစားလိုု႕ေတာ္တာ မျဖစ္ရဘူးလုုိ႕ဆုုိတာပဲ။
သူေျပာမသြားတာတစ္ခုုက – လူတစ္ေယာက္ဟာ မၾကိဳးစားဘဲ အလုုိလိုုေတာ္တာနဲ႕ ၾကိဳးစားလုုိ႕ေတာ္တာကိုု ဘယ္လုုိခဲြျခား သိသလဲ? ဆုုိတာပါဘဲ။
Oxford တကၠသုုိလ္နဲ႕ ပတ္သက္လုုိ႕ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္ပထမဦးဆုုံး ၾကားဖူးတာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီတကၠသုုိလ္မွာတက္ဖူးတဲ့လူေတြနဲ႕ ဒီအေၾကာင္းကုုိေဆြးေႏြးၾကည့္ခြင့္ ရခ်င္ပါတယ္။ အထင္ရွားဆုုံး ဥပမာတစ္ခုုကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေပါ့ဗ်ာ။ သူ႕ကုုိဒီကိစၥ ေမးခြင့္ရရင္ ေမးၾကည့္ခ်င္ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္သတိရတာတစ္ခုုက – ေရွးက ဂရိဒသနပညာရွင္ၾကီး ပေလတုုိ (Plato) ဖြင့္ခဲ့တဲ့ တကၠသိုုလ္ရဲ႕မူ၀ါဒနဲ႕ ပတ္သက္လုုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ မူ၀ါဒလုုိ႕မသုုံးဘဲ လုုပ္ပုုံလုုပ္နည္းလုုိ႕ ေျပာရင္ ပုုိမွန္မယ္ထင္ပါရဲ႕။ သူက သူ႔တကၠသုုိလ္ကေက်ာင္းသားေတြကုုိ ဘာမွသင္ေပးတာ မဟုုတ္ဘူးတဲ့။ အခန္းထဲမွာ စုုေ၀းျပီး စကားေျပာခုုိင္းတာဘဲ။ အဲဒါဘဲ။ စကားေျပာတဲ့လူက ေျပာ၊ မေျပာတဲ့လူက နားေထာင္တာဘဲ။
သူ႕တကၠသိုု္လ္က ေမြးထုုတ္လုုိက္တဲ့ ပညာရွင္တစ္ဦးကေတာ့ အာရစၥတုုိတယ္ (Aritotle) လုုိ႕ၾကားဖူးပါတယ္။
ေနာက္သတိရတာတစ္ခုုက တကၠသုုိလ္ဆုုိတာဘာလဲ ဆုုိတာကုုိ ပညာရွင္တစ္ဦးက အခုုလုုိေျပာတာ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဘယ္သူက ေျပာသလဲ၊ ဘယ္မွာ ေျပာသလဲ – ေျပာတဲ့ ပုုဂိၢဳလ္က စာေရးဆရာမ Stella Center ျဖစ္တယ္။ သူေျပာတာက The Art Of Book Reading ဆုုိတဲ့ စာအုုပ္ထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူေျပာတာက ဒီလုုိပါ -
“တကၠသုုိလ္ ဟူသည္မွာ စာအုုပ္ေတြ စုုထားတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။”
ဒီအဆုုိကုုိေလ့လာၾကည့္ရင္ စာအုုပ္ေတြေပၚေပါက္ျပီးမွ ေျပာတဲ့အဆုုိျဖစ္တယ္ ဆုုိတာကုုိ သိႏုုိင္ပါတယ္။
Oxford တကၠသုုိလ္နွင့္ပတ္သက္၍ Oxford တကၠသုုိလ္တြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ေသာ အထင္ရွားဆုုံး ျမန္မာလူမ်ဴိးျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိ (၂၅-၈-၂၀၁၄) ေန႔ စာေရးဆရာမ်ားနွင့္ေတြ႕ဆုုံပဲြတြင္ ေမးခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီသီရိခန္းမ တြင္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္က Steven Hawkin ေရးေသာ စာေၾကာင္းကုုိ ကူးေရးထားသည့္အတုုိင္း ဖတ္ျပပါသည္။ ထုုိစာေၾကာင္းမွာ -
“The Prevailing attitude at Oxford at that time was very anti-work.“ ဟုု ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က Oxford တကၠသုုိလ္၏ ယခုုအေျခအေနကုုိေတာ့ သူမသိေၾကာင္း။ သုုိ႕ေသာ္ သူတက္ခဲ့စဥ္အခါက Steven Hawkin ေျပာသလုုိမဟုုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သူသည္ အလြန္ပင္ပင္ပန္းပန္းအလုုပ္လုုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၾကိဳးစားခဲ့ရေၾကာင္း ကိုုေျပာသည္။
ေနာက္ သူက ဆက္ေျပာေသးသည္။
“Steven Hawkinက လူတစ္မ်ဴိးပါ။ သူေျပာတုုိင္း ဟုုတ္ခ်င္မွဟုုတ္မွာေပါ့။ သူေျပာတုုိင္း မယုုံပါနဲ႕ …” တဲ့။
ဒါဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိေမးခြင့္ရတုုန္း ေမးခဲ့တာပါဘဲ။

Book Review - Dr.KMW' Book English for Maths


English For Maths – သခ်ာၤအတြက္အဂၤလိပ္စာ
ေရးသားသူ -  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)
၂၀၁၄ ၾသဂုုတ္လ
ပထမအၾကိမ္
ေအာင္ပုုိင္မင္းစာေပ
၂၂၂ စက္ရုုံလမ္း ေဒါပုုံျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုုန္
ဖုုန္း ၀၉  ၇၃၂၀ ၅၃၉ ၇၊ ၀၉  ၄၂၁၀ ၅၉ ၉  ၃၁
မ်က္နွာဖုုံး ဒီဇုုိင္း - ၀ုုိင္းသဇင္
ထုုတ္ေ၀သူ - ေဒၚ၀ုုိင္းသဇင္ေဌးလွဴင္ (ေအာင္မင္းပုုိင္စာေပ)
တန္ဖုုိး - ၂၅၀၀ က်ပ္
စာမ်က္နွာ - ၁၉ ၄
အုုပ္ေရ - ၅၀၀

အခန္း၆ခန္း ပါ၀င္ျပီး သခ်ာၤႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဂၤလိပ္စာ ေ၀ါဟာရမ်ားကုုိ ရွင္းျပထားသည္။ အဂၤလိပ္ျမန္မာႏွစ္ဘာသာ ျဖင့္ေရးသားထားတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ ျမန္မာစာ ေလ့လာမူအျပင္ သခ်ၤာ အဂၤလိပ္နွစ္ဘာသာဆုုိင္ရာ ဗဟုုသတုုမ်ားစြာ ရရွိပါလိမ့္မည္။ အေျခခံသခ်ာၤအခန္းတြင္ ေပါင္းႏုုတ္ေျမွာက္စား အခ်ိန္ ဒသမေနရာ သခ်ာၤ၏တန္ဖိုုး အစရွိသည္မ်ားကုုိ ရွင္းျပထားကာ သုုံးထားေသာ အဂၤလိ္ပ္စာလုုံးမ်ားရွင္းျပခ်က္မ်ား အခန္းတုုိင္းတြင္ ပါ၀င္သည္။ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားအခန္း အပုုိင္းဂဏာန္းမ်ား အခန္း အကရာသခ်ာၤအခန္း ပုုံျပမ်ဥ္း မ်ား အေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အခန္းမ်ား နွင့္ ေနာက္ဆုုံးတြင္ + - x ÷ တုုိ႕နွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိပယ္ မ်ားကုုိ ထပ္မံအေသးစိတ္ရွင္းျပ ထားပါသည္။

သခ်ာၤကုုိ အမ်ားအားျဖင့္ ပစ္ပယ္ထားတတ္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနတတ္ပါသည္။ သခ်ာၤဆုုိတာ ဘယ္သူသင္သင္ျဖစ္တယ္ သခ်ာၤပုုစာေတြဆုုိတာ ဖတ္သင္ရပါတယ္ ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ခ်တာမ်ဴိးလည္း ေတြ႕ရတတ္သည္။ အမွန္ေတာ့ ကၽြနုုိပ္တုုိ႕ကား သခ်ၤာ တီထြင္မူ ေရစီးေၾကာင္းၾကီး၏ အလယ္တြင္ေရာက္ေနၾက ျပီျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕၏ကမာၾကီးသည္ နယူကလီယား အီလက္ထေရာနစ္ ေအာတုုိစက္ကရိယာ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ တုုိးတက္ေသာနည္းပညာ မ်ားျဖစ္လာၾကျခငး္မွာ သခ်ာၤပုုံစံအမ်ဴးိမ်ဴးိ တုုိးတက္လာတာေၾကာင့္ ့ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕ေခတ္မွီေသာ နည္းပညာထဲက ဆက္တလုုိက္ ရုုပ္ျမင္သံၾကားဖမ္းစက္ စေလာင္းပုုံသဏာန္ဆုုိတာ သခ်ာၤပုုံေသနည္းမ်ား မတတ္ပဲ ထြက္မလာႏုုိင္ပါ။

သုုိ႕ေသာ္ သခ်ာၤကိုု အထင္အျမင္ေသးကာ ပစ္ပယ္ထားလ ွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သခ်ာၤကုုိ အေရးပါေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုုလုုိ အျမင္မရွိပဲ ထားလ ွ်င္ေတာ့ သည္လုုိစာအုုပ္မ်ူဴိး ၏တန္ဖုုိးသည္ ကၽြဲပါးေစာင္းတီးပမာ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ သခ်ာၤကုုိ ေလ့လာလိုုက္စားသူမ်ားအတြက္ေတာ့ စီးပြားေရး လူမူေရး နယ္ပယ္မွာသာမက သခ်ာၤကုုိ ေလ့က်င့္တြက္ခ်က္မူမ်ားေၾကာင့္ အေတြးအေခၚ ယုုတိေဗဒက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ေတြးေခၚတတ္လာျခင္းမ်ား၊ အျခားသူမ်ား၏ ေရွ႕ေနာက္မညီမွားယြင္းေနမူမ်ားကုုိပင္ ဆင္ျခင္ တတ္လာမည္ျဖစ္တာကုုိ သခ်ာၤကုုိ အေလးအနက္ထား ေလ့လာဖူးသူမ်ားသာ ခံစားနားလည္ ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သည္စာအုုပ္ကုုိ ေလ့လာ ဖတ္ရူျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၏ တန္ဖုုိးကုုိ သိရွိလာၾကလိမ့္မည္ဟုုယုုံၾကည္ပါသည္။ သခ်ာၤအေၾကာင္းမ်ား ဖတ္ရင္း အီလူ႕ေဘာင္ႏွင့္ ကမာၾကီးအေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာႏိုုင္ၾက ပါေစ။

Book Review - MYW' Book


ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျမန္မာပုုဂိဳလ္ေက်ာ္ (၂၀)
ေရးသူ - မင္းယုုေ၀
ဓူ၀ံစာအုုပ္တုုိက္
၂၁၂ ၃၁လမ္း ရန္ကုုန္ျမဳိ႕
ပထမအၾကိမ္
၂၀၁၃ ခုုနွစ္ ေအာက္တုုိဘာ
အုုပ္ေရ ၁၀၀၀
တန္ဖုုိး - ၃၅၀၀ က်ပ္
စာမ်က္နွာ - ၃၀၄
မ်က္နွာဖုုံး - Eagle

ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျမန္မာပုုဂိဳလ္ေက်ာ္ (၂၀) ဟူေရြ႕ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း အပါအ၀င္ ကမာကုုလသမဂ အတြင္း၀န္ခ်ဴပ္ ဦးသန္႕၊ မြန္သူေဌးၾကီး ဦးနာေအာက္၊ ရေသ့ၾကီ ဦးခႏီ၊ လယ္သမားသူပုုန္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဆရာစံ၊ မဟာဂီတ ဦးျပဳံးခ်ဴိ၊ ဆရာေတာ္ဦးဥတမ၊ ဗိသုုကာ ဆရာဆုုိင္၊ စစ္ကုုိင္း ဦးဘုုိးသင္း၊ အဘိဓါန္ဆရာၾကီး ဦးဟုုတ္စိန္၊ ဦးထြန္းရွိန္(ေဖ၊ပုု၊ရွိန္)၊ အမ်ဴိးသားပညာ၀န္ ဦးဖုုိးက်ား၊ မ်ဴိးခ်စ္ပုုဂိဳလ္ ပဲေရာ့ ဦးဆန္နီ၊ ဆရာေဇယ်၊ ပန္းခ်ီဦးေငြကိုုင္၊ ဒဂုုန္ခင္ခင္ေလး၊ ပန္းခ်ီ ဦးအုုန္းလြင္၊ ျပည္သူ႕စာေရးဆရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္၊ စံျပစာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၊ ရွမ္းလူထုုကုုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဧ(ရွမ္းျပည္)၊ ကရုုဏာရွင္ ေဒၚခင္အုုန္းျမ စုုစုုေပါင္း အေရာက္၂၀၏ အတုုပတိဆုုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ စုုံကုုိ ရူေထာင့္စုုံျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဆရာၾကီး မင္းယုုေ၀၏ လက္ရာေကာင္းတစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကစာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ အထုုပတိေဆာင္းပါးမ်ား စုုစည္းမူျဖစ္ပါသည္။ ယခုုအခါ ထပ္မံျပီး ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုုံေသာ အထုုပတိစာေပမ်ားကုုိ ဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာမင္းယုုေ၀သည္ တစ္ဦးခ်င္းဆီ အေၾကာင္းမ်ားကုုိ သူ၏အျမင္ျဖင့္ သူေလးစားတန္ဖုုိးထားသည့္အတုုိင္း ေရးသားထားပါသည္။ အထုုပတိစာေပ ကုုိ အမည္ၾကားရုုံျဖင့္ ပ်င္းစရာဟုုထင္ျမင္သူမ်ား အဖုုိ႕ အီစာအုုပ္ကေလးကုုိ ဖတ္ၾကည့္ပါက အထုုပတိစာေပဆုုိတာကုုိ ေမ့သြားျပီး စာေရးသူ၏ ခံစားခ်က္မ်ားကုုိ ထပ္တူထပ္မ ွ် ခံစားသြားမိကာ မိမိတုုိ႕ တုုိင္းျပည္က စာေပပညာရွင္မ်ား၊ မ်ဴိးခ်စ္ပုုဂိဳလ္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကုုိ ပုုိျပီးေလးစားၾကည္ညိဳစိတ္မ်ား တုုိးပြားလာမွာ အမွန္ပဲဟုု ဆုုိခ်င္ပါသည္။ ထုုိ႕ျပင္ စာေရးသူကိုုယ္တုုိင္၏ သူၾကည္ညဳိေလးစားေသာ ထုုိပုုဂိဳလ္မ်ားနွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ျပဳလုုပ္ကာ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ စုုေဆာင္းေရးသားထားခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ထူးျခားခ်က္မ်ား မလဲြမေသြ ပါ၀င္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတုုိ႕ တုုိင္းျပည္က သမုုိင္းစဥ္တေလ်ာက္က ဇာတ္ေကာင္မ်ား အေၾကာင္းကုုိ ဖတ္ရူခြင့္ရသလုုိ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေရးဖဲြ႕မူမ်ားေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ား ဖတ္ရူလုုိ႕မရုုိးနုုိင္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာၾကီးမင္းယုုေ၀သည္ တခ်ဴိ႕ေသာပုုဂိဳလ္မ်ားကုုိ ကဗ်ာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တခ်ဴိ႕ကုုိ စကားေျပျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူ႕ကုုိယ္ေတြ႕ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသည္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတုုိ႕၏ စာအုုပ္စင္ေလးတြင္ သိမ္းဆည္းဖတ္ရူသင့္ေသာ စာတစ္အုုပ္အျဖစ္ ညႊန္းလုုိက္ရပါသည္။

Book Review - SYW' Story Book


ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ညီမေလး လုုိလာ တုုိ႕၏ဇာတ္လမ္းမ်ား (၁) ၊ (၂) - တကသုုိလ္ေရႊရီ၀င္းစာအုုပ္အမည္ - ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ညီမေလး လုုိလာ တုုိ႕၏ဇာတ္လမ္းမ်ား (၁) ၊ (၂) နွစ္အုုပ္
မူရင္းစာအုုပ္ - Charlie and Lola & My Completely best Story Collection
ဘာသာျပန္သူ - တကသိုုလ္ေရႊရီ၀င္း
အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ
စိတ္ကူးခ်ဴိခ်ဴိ အနုုပညာစာေပ
ထုုတ္ေ၀သူ - ဦးစန္းဦး
၉ (က) ၁၆၄ လမ္း တာေမြ ရန္ကုုန္ ဖုုန္း ၅၄၆၈၄၅၊ ၅၄၂၉ ၇၃
၂၀၁၄ ၾသဂုုတ္လ
ပထမအၾကိမ္
အုုပ္ေရ - ၅၀၀
တန္ဖုုိး - ၃၀၀၀ က်ပ္
စာမ်က္ႏွာ - ၁၇၆

ခ်ာလီနဲ႕ လုုိလာ ေမာင္နွမ ႏွစ္ေယာက္ ၏ဇာတ္လမ္းတုုိမ်ားကိုု ပုုံမ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားေသာ ရုုပ္ျပစာအုုပ္ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းစာအုုပ္နွင့္ အတူ မိခင္ျဖစ္သူ တကသုုိလ္ေရႊရီ၀င္း ဘာသာျပန္စဥ္က အတူ လုုိက္ဖတ္ၾကည့္ဖူးပါသည္။ မူရင္းစာအုုပ္မွာ တစ္နွင့္နွစ္ ႏွစ္အုုပ္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ေျပာရရင္ တစ္က သိပ္မဆုုိးပါ။ လုုိလာ့ကုုိေျပာတာျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ေဆာ့ကစားၾက တာေတြမိုု႕ ဖတ္လုုိ႕သိပ္ေကာင္းပါသည္။ အမွတ္၂ ကုုိဖတ္ၾကည့္တုုန္းက လုုိလာ့ကုုိ သူ႕အကုုိအေပၚတြင္ အႏုုိင္ယူတာ လြန္လြန္းသည္ ဟုုထင္မိသည္။ သူ႕အကုုိနွင့္သူ႕အကုုိငယ္ခ်င္းမ်ားကုုိ ေတာ့သူက အကုုန္ေလ်ာက္လုုပ္ခုုိင္းကာာ သူ႕ကလွည့္က်ေတာ့ ေရွာင္ေျပးေနသည့္ လုုိလာ့ကုုိ သေဘာမက် အျမင္ကပ္မိသည္။ ဒီလုုိညီမမ်ဴိး မၾကိဳက္ပါ။ ကၽြန္မ မိခင္ျဖစ္သူကုုိ အဲသည္အေၾကာင္း ေျပာမိေတာ့ နင္ငယ္ငယ္တုုန္းက နဲ႕မတူဘူးလား ဟုုျပန္ေျပာပါသည္။ ကၽြန္မငယ္ငယ္တုုန္းက ကၽြန္မအကုုိအေပၚ အဲသည္လုုိမ်ား ျဖစ္ေနသလား ဟုု ျပန္ေတြးၾကည့္မိပါသည္။ အဲသည္လုုိဆုုိေတာ့လဲ လုုိလာ ကမဆုုိးပါလား။


Book Review - U Kyi Maung's Book

အုုပ္ခ်ဴပ္ပုုိင္ခြင့္နွင့္ ဂႏီခန္းမ မိန္႕ခြန္း - ဦးၾကည္ေမာင္

စာအုုပ္အမည္ - အုုပ္ခ်ဴပ္ပုုိင္ခြင့္နွင့္ ဂႏီခန္းမ မိန္႕ခြန္း
ေရးသူ - ဦးၾကည္ေမာင္ (၁၉ ၁၈-၂၀၀၄)
ေတာရုုိင္းႏွင္းဆီစာေပ
၂၀၁၄ ၾသဂုုတ္လ
ပထမအၾကိမ္္
အုုပ္ေရ - ၅၀၀
တန္ဖုုိး - ၁၅၀၀ က်ပ္
မ်က္ႏွာဖုုံး - သန္းေငွး (ဇီးကုုန္း)
ထုုတ္ေ၀သူ - ဦးသက္ဦး(ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီစာေပ)
အမွတ္ ၃၇၅ က်ဴိကဆံလမ္း တာေမြၾကီး (ခ) ရပ္ကြက္ တာေမြျမိဳ႕နယ္
စာမ်က္နွာ - ၁၁၅
အခန္းမ်ား- ပထမပုိင္း ၁၄ခန္း
      ဒုုတိယပုုိင္း - ဂႏီခန္းမတြင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႕ခြန္း -၂ခန္း
တည္းျဖတ္သူ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ)

ႏုုိင္ငံေရးသိပံက်မ္းကုုိ မဖတ္ဖူးသူမ်ားသည္ အီစာအုုပ္ကိုုဖတ္လုုိက္ရုုံႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး သေဘာတရား မ်ားအက်ဥ္းကုုိ မွတ္မိသြားႏုုိ္င္ပါသည္။ စာအုုပ္တြင္ အုုပ္ခ်ဴပ္ပုုိင္ခြင့္ ၏အဓိပယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကုုိဂရုုတစုုိက္ျဖင့္ ရွင္းလင္းသြားတာကုုိ ေတြ႕ရသည္။ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံ ရသူနွင့္ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံသူမ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားလုုိပဲ ႏုုိင္ငံေ၇းသမားမ်ားျဖစ္ ေနၾကသည္ ကိုုေထာက္ျပထားသည္။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံေနရသူမ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဴပ္ေနတဲ့သူေတြလုုိပဲ အစဥ္အျမဲသတိၾကီးစြာ ထားေနရမည္။ အျမဲသတိရွိေနဖုုိ႕ အေရးၾကီးလွသည္။ ဒါေၾကာင့္ အရုုိက္ခံရသူမ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံလူတန္း စားျဖစ္ေနသည္ ဟူေရြ႕ ခဲြျခားျပီးမျမင္လုုိက္ပါနွင့္။ ရုုိက္တဲ့သူေတြနဲ႕ အရုုိက္ခံရသူေတြသည္ တတန္းစားထဲ ျဖစ္ေနျပီး တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္နတယ္ဟူေရြ႕ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျမင္တတ္ဖုုိ႕ အေရးၾကီးလွသည္ဟူေရြ႕ ေရးသားထားသည္။ ထုုိ႕ျပင္ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားဘက္နွင့္ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံေနရသူမ်ားဘက္ကုုိ စဥ္းစားတတ္ေအာင္ေရးသားထားသည္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံေရးဘာသာရပ္ကုုိ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ရူျပီး ဆင္ျခင္သုုံးသပ္ပါက ေတာ္ေတာ္ေလး အက်ဴိးျပဳမည့္ စာအုုပ္တစ္အုုပ္ျဖစ္သည္။ ပထမပုုိင္းအဆုုံးတြင္ ႏုုိင္ငံေရးေ၀ါဟာရမ်ား ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားပါသည္။ ယင္းတြင္ အေျခခံဥပေဒ၊ ဒီမုုိကေရစီ၊ အာဏာရွင္စနစ္၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ဥပေဒ အစရွိေသာ ေ၀ါဟာ၇မ်ား အေၾကာင္းကုုိ ရွင္းျပထားသည္။ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္က အာဏာရွင္ဆုိတဲ့ အဓိပယ္ကုုိ ရွင္းသြားေအာင္  ေပးတဲ့ဥပမာတစ္ခုုမွာ “သူတိုု႕လုုပ္တဲ့အလုုပ္ကေတာ့ ဖါေခါင္းဖါသည္ အလုုပ္၊ လုုိခ်င္တဲ့နာမည္က မသီလ၊ မသစာတဲ့။ အဲဒါ အာဏာရွင္ အစုုိးရေတြရဲ႕ သဘာ၀ပဲ။ သူတုုိ႕က ျပည္သူ႕ဆႏအရတုုိ႕၊ ဒီမုုိကေရစီဆုုိတဲ့ နာမည္ ကုုိေတာ့ လုုိခ်င္ၾကသား။“
အီစာအုုပ္သည္ ျပည္သူလူထုုအေနႏွင့္ေရာ၊ အုုပ္ခ်ဴပ္ခံလူတန္းစားမ်ားအေနႏွင့္ေရာ၊ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားေရာ၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ားေရာ ဖတ္ရူသင့္ေသာ စာအုုပ္ျဖစ္ရုုံမက ႏုုိင္ငံေရး လွည့္ကြက္တခ်ဴိ႕နွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္စုုံတရာကုုိ ေပးစြမ္းသြားမည့္ စာအုုပ္တစ္အုုပ္ျဖစ္ပါသည္။

အင္း….. ေသခ်ာတာတစ္ခုုကေတာ့ အုုပ္ခ်ဴပ္သူလူတန္းစားမ်ား ကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ဖတ္ၾကမွာပါပဲ ဆုုိတာပါပဲ။ ျပည္သူလူထုု အမ်ားစုု ေတြကေတာ့ ႏုုိင္ငံေ၇းစာေပအဖတ္နည္းျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးအျမင္မရွိျခင္း၊ ပညာမတတ္ေသာ လူတန္းစားမ်ားအျဖစ္ ေမြးထုုတ္ခံလုုိက္ရျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးကစားကြက္မ်ားကုုိ သိျမင္တတ္ေသာ စိတ္အေျခခံအားနည္းျခင္း၊ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ား၏ လွည့္ကြက္မ်ားကုုိ ၾကိဳတင္သိျမင္ေသာစိတ္ မရွိေသာေၾကာင့္ ၾကိဳးဆဲြရာကမိၾကျခင္း၊ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ား ခင္းေပးေသာလမ္းကုုိ သာယာမိျခင္း၊ အုုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ားကုုိ ေ၀ဖန္သုုံးသပ္ေနရမည့္အစား အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ရွာကာ ကုုိယ့္ဘက္သားအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကဲြေနၾကျခင္း စတာေတြနဲ႕ အခ်ိန္ကုုန္ေနၾကပါသည္။ အသိပညာရွိေသာ စိတ္ဓါတ္ေတြ ျမင့္မားေနေသာသူမ်ားကေတာ့ ယေန႕အုုပ္ခ်ဴပ္လ်က္ရွိၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သူတုုိ႕က ပညာသိပ္တတ္ေသာ အုုပ္ခ်ဴပ္သူေတြ ျဖစ္ေနၾကလုုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ သူတိုု႕ကုုိ ေက်ာ္လႊားႏုုိင္ဖုုိ႕ ကုုိေတာ့ ၾကိဳးစားဖုုိ႕အမ်ားၾကီး လုုိပါေသးသည္။ သူတုုိ႕ဖတ္ေသာ စာအုုပ္ေတြ လုုိက္ဖတ္ဖုုိ႕ ေနာက္က်ေကာင္းက်ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးၾကည္ေမာင္၏ ယခုုစာအုုပ္သည္ ထုုိအေရးကုုိုုေရွ႕ရူဴေပးကာ လမ္းခင္းေပးေနသည့္ စာတစ္အုုပ္ အျဖစ္ လမ္းညႊန္ေပးလုုိက္ရပါေၾကာင္း။Book Review

စတီဗင္ေဟာကင္း ကၽြန္ေတာ့သမုုိင္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္- ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ)
 
စာအုုပ္အမည္- စတီဗင္ေဟာကင္း ကၽြန္ေတာ့သမုုိင္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္
မူရင္းစာအုုပ္ - My Brief History by Steven Hawking
ဘာသာျပန္သူ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ)
ေဒါင္းစာေပ
၁၁၃- ၃၃ လမ္း အလယ္ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္
ဖုုန္း - ၃၇၃၂၁၀။ ၀၉  ၅၁၆ ၂၀၆၄
ပထမအၾကိမ္ ၂၀၁၄ ဇူလုုိင္
အုုပ္ေရ - ၅၀၀
တန္ဖုုိး - ၂၀၀၀ က်ပ္
မ်က္နွာဖုုံး - ေနာင္ေနာင္စိုုး
စာမ်က္နွာ - ၁၂၈ (Index အပါအ၀င္)
(Index မွာ မူရင္းစာအုုပ္တြင္မပါရွိပါ။ ဘာသာျပန္သူက စာဖတ္သူမ်ား ပုုိေရြ႕ နားလည္ေစရန္ ျဖည့္စြက္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
အခန္းေပါင္း - ၁၃ ခန္း
ရူပေဗဒပညာရွင္ စတီဗင္ေဟာ့ကင္း ကိုုယ္တုုိင္ေရး သမုုိင္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္ျဖစ္သည္။ သူ၏ကေလး ဘ၀ကေနစလုုိ႕ သူလက္ရွိအေျခအေနအထိကုုိ သူကိုုယ္တုုိ္င္နေဘးကေန သူ႕အေၾကာင္းမ်ား စီကာပတ္ကုုံး ေျပာျပေနတာကိုု နားဆင္ေနရသလုုိ ခံစားသြားရမည့္ စာအုုပ္ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ကေလးဘ၀ကေန သူ၏စိတ္ကူးအေတြးမ်ား ယုုံၾကည္မူမ်ားကုုိ တစစီဖတ္သြားရကာ သိပံပညာရွင္ ဘ၀မွာ သူ၏ စိတ္ကူးမ်ား ဘယ္လုုိေတြးေခၚကာ စဥ္းစားလုုပ္ေဆာင္ခဲ့ပုုံမ်ားကား စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ နားလည္ရန္ခက္ခဲလွသည့္ သိပံ၏ အေတြးအေခၚမ်ား ျဖစ္ေသာ တြင္းနက္၊ မဟာေပါက္ကဲြမူမ်ား၊ ၾကယ္မည္းမ်ား၊ စိတ္ကူးယွဥ္အခ်ိန္၊ တီေကာင္တြင္း၊ အခ်ိန္ကုုိေက်ာက္ျဖတ္သြားေရာက္ျခင္း၊ ဆဲြငင္အားမ်ား၊ အခ်ိန္စက္ၾကီး အစရွိေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကိုု နားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းေရးသားထားသည္ မ်ားကုုိေတြ႕ရသည္။ ယင္းသည္ ဘာသာျပန္သူ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ)၏ စာဖတ္သူမ်ားကုုိ နားလည္ေအာင္ ေရးသားတတ္ေသာ အႏုုပညာ စြမ္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

စတီဗင္ေဟာ့ကင္းသည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ေလာက္တြင္ ကုုမရေသာ ေရာဂါကုုိခံစားခဲ့ရျပီး ဘီးတပ္ကုုလားထိုုင္ျဖင့္သြားလာေနရျပီး ဘာမွမလွဴပ္ရွားႏုုိင္ စကားလည္း မေျပာနုုိင္ ေနေနရသူျဖစ္ေလသည္။ သုုိ႕ေသာ္ သူသည္ သူ႕လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားကုုိ သာလွဴပ္ျပီး ကြန္ျပဴတာကတဆင့္ စာလုုံးမ်ားကုုိေဖာ္ေသာ နည္းျဖင့္ သူ၏အေတြးအေခၚမ်ားကုုိ လူမ်ားအား အသိေပးခဲ့သည္။ ထုုိအေျခအေနျဖင့္ ေရးသားခဲ့ေသာ A Brief History of Time – From the Big Bang to Black Holes စာအုုပ္သည္ နယူးေရာက္ တုုိင္း သတင္းစာတြင္ အေရာင္းရဆုုံးစာရင္း ထဲတြင္ ၁၄၇ ပတ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ တုုိင္းသတင္းစာတြင္ စံခ်ိန္တင္ ၂၃၇ ပတ္ တုုိင္တုုိင္ အရာင္းရဆုုံးစာအုုပ္စာရင္းထဲ ပါခဲ့သည္။ ထုုိစာအုုပ္သည္ ဘာသာ ၄၀ ဘာသာျပန္ခဲ့သည္။ စာအုုပ္ ဆယ္သန္းေရာင္းခဲ့ရသည္။ စာဖတ္သူမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမူမ်ား၊ လူအမ်ားအာရုုံစုုိ္က္မူမ်ား ခံခဲ့ရပါသည္။ သုုိ႕ေသာ္ ထုုိေအာင္ျမင္ေသာ အေျခအေနကုုိ မေရာက္ခင္မွာ သူ႕ဘ၀ သူ႕အေၾကာင္းမ်ားကား ယခုုသူ႕သမုုိင္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္ကုုိ ဖတ္ၾကည့္မွသိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ သိပံပညာဆုုိင္ရာ က်ဴိးပမ္းမူမ်ား၊ က်မ္းမာေရးေၾကာင့္ သူ႕ဘ၀သည္ အဆုုိးထဲက အေကာင္းကုုိ ရွာေတြ႕ခဲ့ရပုုံမ်ားကုုိ စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္မဟုုတ္ပဲ ဟာသဆန္ဆန္မ်ား ေရးသားထားသည္ ကုုိေတြ႕ၾကရပါသည္။  ရွားပါးဓါတ္ပုုံမ်ား ပါ၀င္ထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သူ၏ကိုုယ္တုုိင္ေရးအတုုပတိသည္ သူေရးသားေသာစာမ်ားႏွင့္အတူ စာဖတ္သူမ်ား မျငီးမေငြ႕ဖတ္သြားရေပလိမ့္မည္ ဟုုေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။Book Review -

ေမာင္၀ံသအမွတ္တရ စာအုုပ္

မ်က္ႏွာဖုုံးပန္းခ်ီ - မ်ဴိးျမင့္
ေဒါင္းစာေပ
၁၁၃ ၃၃ လမ္း (အလယ္) ေက်ာက္တံတား ရန္ကုုန္
ဖုုံး - ၃၇၃၂၁၀။ ၀၉  ၅၀၄ ၀၉ ၉ ၄
ပထမအၾကိမ္
ၾသဂုုတ္လ ၂၀၁၄
အုုပ္ေရ - ၅၀၀
တန္ဖုုိး - ၈၀၀၀ က်ပ္
အတြင္းဒီဇုုိင္း - အိေရႊစင္
ထုုတ္ေ၀သူ ေဒၚခင္မ်ဴိးျမတ္ နန္းေဒ၀ီစာေပ
စာမ်က္နွာ - ၅၂၀
မာတိကာ မွာ ႏုုိင္ငံေရး လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား၊ မိသားစုု၊ တပည့္မ်ား၊ ဆရာေမာင္၀ံသကိုုယ္တုုိင္ေရးသားထားေသာ အမွတ္တရေဆာင္းပါး ၀တဳႏွင့္ စာတမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တုုန္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုတြင္ ဖတ္ၾကားခဲ့ေသာ ဆရာေမာင္၀ံသစာတမ္း Writing Between the lines ၊ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရ လြမ္းသူ႕ပန္းေခြ စသည္ျဖင့္ ပါရွိပါသည္။ ဆရာေမာင္၀ံသ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္း နွစ္ပတ္လည္ ေရႊက်င္ေက်ာငး္တုုိက္တြင္ မိသားစုုမွ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့စဥ္ တက္ေရာက္လာေသာ စာေရးဆရာမ်ား ပရိသတ္မ်ားအား ထုုိအမွတ္တရစာအုုပ္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆရာေမာင္၀ံသ၏ တပည့္တပန္းမ်ား မိသားစုု၀င္မ်ား မိတ္ေဆြစာေရးေဖာ္မ်ား ႏုုိင္ငံေရးမိတ္ေဆြမ်ား စြာေရးသားထားေသာ ဆရာ့ကုုိလြမ္းသည့္စာမ်ားသည္ စိတ္မေကာင္းစရာ ၀မ္းနည္းစရာမ်ား အျပည့္ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႕ျပင္ ဆရာေမာင္၀ံသ ၏အမွတ္တရဓါတ္ပုုံမ်ားစြာသည္ ဆရာ့ကုုိပုုိေရြ႕ပင္သတိရေစပါသည္။ ဆရာေလ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာ မွတ္တုုိင္မ်ားစြာ၊ ဆရာ၏သမုုိ္င္းပုုံရိပ္မ်ားကုုိ ထုုိစာအုုပ္တြင္ တစည္းတလုုံးတည္း ဖတ္ခြင့္ရလုုိက္ျခင္းျဖင့္ ဆရာေမာင္၀ံသအမွတ္တရ သည္ပုုိျပီးပီျပင္လာ ခဲ့ရပါသည္ဟူေရြ႕ မွတ္တမ္းတင္လုုိက္ရပါသည္။