Wednesday, December 3, 2014

Book review - အထက္တန္းအဆင့္ Composition - ဂ်ဴနီယာ၀င္း


အထက္တန္းအဆင့္ Composition - ဂ်ဴနီယာ၀င္း


စာအုုပ္အမည္ - အထက္တန္းအဆင့္ Composition
မူရင္း - Wren and Martin’s High School English Grammar and Composition
ဘာသာျပန္သူ - ဂ်ဴနီယာ၀င္း
ပထမအၾကိမ္
၂၀၁၄ ေအာက္တုုိဘာ
အုုပ္ေရ ၅၀၀
အခန္း ၁၆ ခန္း
မ်က္နွာဖုုံးဒီဇုုိင္း သင္းႏြယ္စုုိး
မ်က္နွာဖုုံး ပန္းခ်ီကား Portrait of Rodo Pissarro ‘Reading’
ထုုတ္ေ၀သူ ဦးလွတုုိး
တုုိက္ ၁၇ အမွတ္ ၂၃ ေရႊအုုန္းပင္အိမ္ရာ
အေနာက္ရန္ကင္း ရန္ကုုန္ျမိဳ႔
ရန္ေအာင္စာေပ
အထက(၁) ရန္ကင္းေက်ာင္းေရွ႕၊ ဆုုိင္အမွတ္ H။ ၁၂လုုံးတန္းမွတ္တုုိင္ အနီး
ရန္ကင္းျမဳိ႕နယ္
ဖုုန္း ၀၉ ၅၁၇ ၉ ၃၉ ၈။ ၀၉  ၇၃၂ ၄၃၈ ၅၁။
တန္ဖိုုး ၂၅၀၀ က်ပ္
စာမ်က္နွာ ၃၂၀
အမွာစာ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ၤာ)

အီစာအုုပ္သည္ Wren and Martin’s High School English Grammar and Composition စာအုုပ္မွ Composition အပိုုင္းကုုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Grammar ပုုိင္းကုုိ အထက္တန္းအဆင့္အဂၤလိပ္သဒါ ဟူေရႊ႕ ထြက္ရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။ Composition ဟူသည္ ၀ါက်မ်ားဖဲြ႕စည္းပုုံကုုိ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ၀ါက်မ်ားကုုိ သရုုပ္ခဲြေလ့လာျခင္း သုုိ႕မဟုုတ္ ၀ါက်ကုုိ ဖဲြ႕စည္းတတ္ရန္ ဟူေရြ႕ Composition ကုုိ ေလ့က်င့္ေလ့လာပုုံမ်ား ကုုိ ေတြ႕ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာျပန္သူအေနနွင့္ သည္စာအုုပ္ေလးကုုိ စာဖတ္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆုုိမူေၾကာင့္ ရန္ေအာင္စာေပက ဆရာဦးလွတုုိး တုုိ႕ဆီက သည္အပိုုင္းကုုိ ဘာသာျပန္ေပးေစလုုိေၾကာင္း တြန္းအားေပးမူေၾကာင့္၄င္း၊ ဘာသာျပန္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တကယ္တန္း ဘာသာျပန္ၾကည့္လုုိက္ ေသာအခါ စာဖတ္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆုုိရေသာ အေၾကာင္းရင္းကုုိ သိလာရ ပါသည္။ တကယ္လည္း Composition ကအဂၤလိ္ပ္စာ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ လုုိအပ္လွပါလားဟုု သေဘာေပါက္ကာ ကိုုယ္ကိုုယ္တုုိင္လည္း ပညာတုုိးကာ သည္အပိုုင္းက ဗဟုုသုုတမ်ား ေလ့လာဖုုိ႕ အခြင့္အေရးမ်ားရလာျခင္းအတြက္ ဘာသာျပန္ေပးဖုုိ႕ ေတာင္းဆိုုသူ စာဖတ္သူမ်ားကုုိပင္ ေက်းဇူးတင္ေနမိပါသည္။ ေစတနာ ေမတာမ်ား အျပည့္ျဖင့္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား ဘာသာျပန္ေပးခ့ဲတာျဖစ္လုုိ႕ စာဖတ္သူမ်ားလည္းသေဘာက် ၾကလိမ့္မည္ဟုု ယုုံၾကည္မိပါသည္။

Composition အပိုုင္းတြင္ သုုံးေသာ အဓိပယ္သတ္မ်ားခ်က္မ်ားကုုိကား သဒါပုုိင္းတြင္ မ်ားစြာ အေသးစိတ္ ေရးသားထားျပီးသားမ်ား ျဖစ္ေရြ႕ ထပ္မံမရွင္းျပထားေတာ့ပါ။ စာအုုပ္နွစ္အုုပ္စလုုံးကုုိကုုိင္ကာ အဂၤလိပ္စာေပကုုိ က်ယ္ျပန္႕စြာ ေလ့လာ ဖတ္ရူ ပညာတုုိးႏုုိင္ၾကပါေစ။Book Review - ဥေရာပစာေပ ယဥ္ေက်းမူအနုုပညာမိတ္ဆက္ - ခင္မ်ဴိးခ်စ္


ဥေရာပစာေပ ယဥ္ေက်းမူအနုုပညာမိတ္ဆက္ - ခင္မ်ဴိးခ်စ္


စာအုုပ္အမည္ - ဥေရာပစာေပ ယဥ္ေက်းမူအနုုပညာမိတ္ဆက္
ေရးသူ - ခင္မ်ဴိးခ်စ္
ကံ့ေကာ္၀တ္ရည္စာေပ
ဦးေက်ာ္ဇင္ အမွတ္၅၁ ေရေက်ာ္လမ္း ပုုဇြန္ေတာင္
ပထမအၾကိမ္ ၁၉ ၇၆ သိဒိစာစဥ္
ဒုုတိယအၾကိမ္ ၂၀၀၂ ပေဒသာစာေပ
တတိယအၾကိမ္ ႏုုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၄ ကံ့ေကာ္၀တ္ရည္
ဖုုံး ၀၉  ၂၅၀၀၁၂၃၄၈။ ၀၉  ၂၅၉ ၂၉ ၁၈၃၇။ ၀၉ ၇၃၀ ၄၁၁၃၇။
အမွတ္ ၂၂ မဟာေဇယ်လမ္း ပုုဇြန္ေတာင္
အီးေမး - kantkawwutyee@gmail.comt
အုုပ္ေ၇ ၅၀၀
အခန္း ၈ ခန္း
မ်က္ႏွာဖုုန္း ေအာင္သိန္းသိန္းပုုံနွိတ္တုုိက္
အတြင္း စြယ္ေတာ္ပုုံႏွိတ္တုုိက္
မ်က္နွာဖုုံး ဒီဇုုိင္း - ၀င္းျမင့္ဦး
တန္ဖုုိး ၂၄၀၀ က်ပ္
စာမ်က္နွာ ၂၂၀
၀က္ဆုုိက္ - http://kantkawwyutyee.myanmaronlinesales.com
အမွာစာ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညႊန္႕

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညြန္႕ ၏အမွာစာတြင္ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ စာအုုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေရြ႕ အႏုုပညာရသကိုု ပုုံေဖာ္လုုိက္ပုုံကုုိ ခံစားမိရသည္မွာ စာေရးသူနွင့္ ထပ္တူျဖစ္သည္ ဟုုဆုုိထားပါသည္။ “ကြၽြ္န္မသည္ ပန္းခ်ီကားကုုိ ေန႕စဥ္စုုိက္စုုိက္ၾကည့္ ေနသည္။ တစ္ေန႕ မၾကည့္ရမေနႏုုိင္ပဲ ျဖစ္ေနသည္။ သုုိ႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ပန္းခ်ီကားကိုု စုုိက္ၾကည့္ရင္း လူရုုပ္ေတြကပင္ လွဴပ္လာသလိုု၊ သစ္ပင္သစ္ကုုိင္းေတြကပဲ လွဴပ္သလုုိလုုိ ထင္မိသည္။“ ယင္းကား ေဒၚခင္မ်ဴးိခ်စ္၏ အႏုုပညာစိတ္ေပါက္ဖြားလာပုုံ ျဖစ္ေပသည္ဟုု ယူဆမိပါသည္။
ထုုိ႕ျပင္ သမုုိင္းက်မ္းၾကီးတစ္ေစာင္လုုိ ေရးသားထားျခင္းမဟုုတ္ေသာေၾကာင့္ နားလည္လြယ္ ယံုုမကပင္ သြက္လက္ျမဴးၾကြ ေရးထားဟန္မ်ားေၾကာင့္ သာမန္စာဖတ္သူမ်ားပင္ စိတ္၀င္စားလာေပလိမ့္မည္ ဟူေရြ႕ ယဥ္ေက်းမူ ဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညြန္႕ ၏ ၁၉ ၇၆ ခုုနွစ္တုုန္းက အမွာစာကုုိကုုိးကားျပီး သည္စာအုုပ္ကေလးကုုိ မိတ္ဆက္ေပးလုုိက္ရပါသည္။ ေမေမၾကီးတုုိ႕ ရွိစဥ္ကေတာ့ ဆရာၾကီးက ဘဘၾကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္ နွင့္ ေမေမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္တုုိ႕ လင္မယားကုုိ မဒမ္က်ဴရီ တုုိ႕လင္မယားဟုု ခ်ီးက်ဴးေခၚေ၀ၚခဲ့တာေလး ေျပာသံၾကားဖူးခဲ့တာကုုိ သတိတရ ျဖစ္ဖြယ္ အမွတ္တရ တင္ျပလုုိက္ပါသည္။

Book Review - Selections from Colourful Burma by Khin Myo Chit ေရာင္စုုံလွစြာ ျပည္ျမန္မာ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း


Selections from Colourful Burma by Khin Myo Chit
ေရာင္စုုံလွစြာ ျပည္ျမန္မာ -  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း

စာအုုပ္အမည္ - ေရာင္စုုံလွစြာ ျပည္ျမန္မာ  
ဘာသာျပန္သူူ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း
မူရင္း - Selections from Colourful Burma by Khin Myo Chit
၂၀၀၇ ေအာက္တုုိဘာ
အုုပ္ေရ ၁၀၀၀
တန္ဖိုုး ၃၀၀၀ က်ပ္
ပါရမီစာေပ
၂၃၀၊ ၂၉  လမ္း ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုုန္
ဖုုန္း ၂၅၃၂၄၆
၂၊ ၄ ကမာေအးေစတီေတာ္မုုခ္ဦးေစာင္းတန္းရန္ကုုန္
၂၉ ၅ ေစ်းအေရွ႕လမ္း ထား၀ယ္
အီးေမး paramibk@myanmar.com.mm
စာမ်က္နွာ ၂၀၈
အခန္း - ၅ခန္း
မ်က္နွာဖုုံး ပန္းခ်ီ - သန္းျမင့္ေအာင္ 2007

Pagodas and What They Mean to Buddhists, A Buddhist Childhood, Shinpyu, Women in Buddhism, Blessed is the Blameless Life စေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုုိ “ဗုုဒဘာသာ၀င္တိုု႕အေပၚ ေစတီပုုထုုိးမ်ား၏ အေရးပါမူ“၊ “ဗုုဒဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ ကေလးဘ၀“၊ “ရွင္ျပဳ“၊ “ဗုုဒဘာသာႏွင့္ အမ်ဴိးသမီးမ်ား၏ အခန္းဂဏ”၊ “အျပစ္ကင္စင္ေသာ ဘ၀သည္ေကာင္းေလစြ” မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာျပန္ဆုုိထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုုိ နွစ္ဘာသာ တဲြလ်က္ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႕ျပင္ စကားလုုံးမ်ား၏ အဓိပယ္ မ်ားကုုိ ေပးထားသျဖင့္ စာဖတ္သူသည္ ဖတ္ရင္းနွင့္ပင္ အဂၤလိပ္စာလည္းတုုိးကာ ျမန္မာျပန္ကုုိ ဖတ္ျပီးခံစားရေပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ အမွာစာ ကိုုလည္း အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ား၏ ဓေလ့စရုုိက္ အက်င့္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမူ ဓေလ့ထုုံးစံမ်ား အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား ကုုိဆရာမၾကီး၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္တဲြဖတ္ရူရေပလိမ့္မည္။

Tuesday, November 4, 2014

အားလုုံးအတြက္ စြယ္စုုံက်မ္း ၁၆ ဂ်ဴနီယာ၀င္း


-->
Academic Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ၾသဂုုတ္လမွ အစျပဳကာ အပတ္စဥ္ေရးသားလ်က္ရွိေသာ အားလုုံးအတြက္ စြယ္စုုံက်မ္း မ်ားကုုိ အဆင္ေျပသလုုိ တင္ဆက္သြားပါမည္။

အားလုုံးအတြက္စြယ္စုုံက်မ္း ၁၆
ဂ်ဴနီယာ၀င္း


ေလထုုညစ္ညမ္းတာ ဘယ္လုုိျဖစ္တာလဲ

ေလထုုညစ္ညမ္းမူမ်ားသည္ လူမ်ား၏လုုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ အဓိကေလထုုညစ္ညမ္းရျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခုုမွ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၏ အိတ္ေဇာပုုိက္ကေန ထြက္ေသာ မီးခုုိးေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလထုုညစ္ညမ္း ေစေသာအျခား ေသာ အေၾကာင္း မ်ားစြာမွာ စက္ရုုံမ်ား၊ ပုုံ ၁။  လွ်စ္စစ္သုုံးစြမ္းရည္သုုံး စက္ရုုံအလုုပ္ရုုံမ်ား ကထြက္ေသာ မီးခုုိးေငြ႕မ်ား၊ စြန္႕ပစ္ပစည္းမ်ားေလာင္ကၽြမ္းမူမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာမွလည္းေကာင္း၊ အိမ္မွာ သုုံးေသာ ဓါတ္ေင႔ြ(ဂက္စ္) မီးဖုုိမ်ား၊ ေလာင္စာဆီသုုံး မီးဖုုိမ်ား ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပုုံ ၂ တြင္ ထုုိအေျခအေနမ်ားကုုိ ရုုပ္ပုုံမ်ားနွင့္ ရွင္းထားသည္။ (ပုုံ- မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း၊ ဂတ္စ္အုုိးမွ ထြက္ေသာ အဆိပ္ေငြ႕၊ ေမာ္ေတာ္ကား အိတ္ေဇာ္ပုုိက္၊ ဓါတ္ေငြ႕ဓါတ္ဆီထည့္ေသာ ဆုုိင္မ်ား၊ မီးခုိးေခါင္းတုုိင္မ်ားက ထြက္ေသာ မီးခုုိးမ်ား) ယင္းအျဖစ္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏုုိ္ပ္တုုိ႕၏ အဆုုတ္နွင့္ တကြ တျခားေသာ က်မ္းမာေရးျပသနာမ်ားကုုိ  ထိခုုိက္ေစသည့္အျပင္ ပတ္၀န္းက်င္ကုုိပါ ညစ္ႏြမ္းေစပါသည္။ 


ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသုုံးၾကေသာ သီးနွံမ်ားကုုိ ဖ်န္းေသာေဆးရည္မ်ား၊ မုုိင္းတြင္းလုုပ္ငန္းမ်ား၊ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမူမ်ားသည္ လည္းေလထုုညစ္ညမ္းမူကိုု ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေလထုုညစ္ညမ္းလာမူေၾကာင့္ ကမာၾကီးပူေႏြးလာမူ ကိုုျဖစ္လာေစပါသည္။ ကမာေပၚမွာ ေနထုုိင္ေနၾကေသာ လူသားမ်ားသည္ ကမာကုုိကာကြယ္ေပးထားေသာ အုုိဇုုန္းအလႊာ ကိုုမီွခုုိအာထား ေနရပါသည္။ အုုိဇုုန္းအလႊာသည္ ေနကေနလာေသာ လူေတြ၏ က်မ္းမာေရးကုုိထိခုုိက္ေစသည့္ ခရမး္လြန္ေရာင္ျခည္ကုုိ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။

ေလထုုညစ္ညမ္းမူသည္ ထုုိအုုိဇုုန္းအလႊာကုုိ ဖ်က္စီးလုုိက္ႏိုုင္စြမး္ ရွိပါသည္။ ေလထုညစ္ညမ္း မူက ေနေရာင္ကေနလာေသာ အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႕ကုုိ မကာကြယ္ႏုုိင္ေတာ့ေသာအခါ တေျဖးေျဖးႏွင့္ အုုိဇုုန္းအလႊာကုုိ လုုံး၀ဥသုုံ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ လုုပ္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႕ျပင္ ေနာက္ဆုုံးရရွိထားေသာ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ ညစ္ညမ္းေသာ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္ကေန လာေသာ ျပင္းထန္သည့္ေရာင္ျခည္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မူမ်ားလာပါက အုုိဇုုန္းအလႊာကုုိပင္ အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ေလထုုအလႊာ အျဖစ္ ဖဲြ႕တည္လာႏုုိင္သည္ဟူေရြ႕ ျဖစ္ပါသည္။
သည္ေတာ့ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ လူသားမ်ားအေနႏွင့္ ေလထုုညစ္ညမ္းမူကိုု ကာကြယ္ဖုုိ႕ ဘယ္လုုိ မ်ား ေနထုုိင္လုုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသလဲ။


ဒါျဖင့္လ ွ်င္ အုုိဇုုန္းအလႊာ ဆုုိတာဘာပါလဲ


အုုိဇုုန္း Ozone အလႊာသည္ ကမာၾကီးကုုိ ေနေရာင္ျခည္ကေနလာေသာ အႏရယ္ရွိသည့္ ေရာင္ျခည္မ်ား လူသားမ်ားဆီသုုိ႕မက်ေရာက္ ေအာင္ကာကြယ္ေပးထားေသာ ေလထုု အလႊာ ျဖစ္ပါသည္။ အုုိဇုုန္းသည္ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ အသက္ရူဴေနေသာ ေအာက္စီဂ်င္ ၃ ဆပါရွိေသာ ေလထုု ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိအလႊာသည္ ကမာၾကီး၏ မ်က္နွာျပင္မွ ၁၇  ကီလုုိမီတာ ကေန  ၅၀ ကီလုုိမီတာ အကြာ အထိ ရွိကာ ထုုိအလႊာသည္ ကမာၾကီးကုုိ လႊမ္းျခဳံလ်က္ရွိ ေနပါသည္။
ပုုံ၃ တြင္ ကမာၾကီးအား သူ႕ကုုိ လႊမ္းျခဳံလ်က္ရွိေသာ အိုုဇုုန္းအလႊာကုုိ ျပထားပါသည္။ ပုုံတြင္ ကမာၾကီးကုုိ ေတြ႕မည္။ သူ႕ကုုိ ပတ္ကာေနေသာ အလႊာမ်ားမွ ေနႏွင့္ အနီးဆုုံးအေပၚဆုုံး အလႊာသည္ အုုိဇုုန္းအလႊာ ျဖစ္ပါသည္။

အျမန္ဆုုံးအင္းဆက္က ဘယ္သူလဲ

 အျမန္ဆုုံးအင္းဆက္မွာ ျမင္းမ်ားကုုိ အထူးသျဖင့္ ကုုိက္တတ္ေသာ မွတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  သူ႕ကုုိ Horsefly ဟုုေခၚပါသည္။ ပုုံ၄ ။ သူသည္ တစ္နာရီကုုိ မုုိင္၉၀ ႏွဴန္းအျမန္ျဖင့္ ေျပးႏုုိင္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ပုုံ ၅ ကုုိၾကည့္ပါ။

 ကမာေပၚတြင ္ထုုိ ေဟာ့စ္ဖလုုိင္း (horsefly) အမ်ဴိးေပါင္း ၃၅၀၀ ရွိပါသည္။ သူုတုုိ႕ အမ်ဴိးအမ်ားစုက အမမ်ားသည္ တိရိစာန္မ်ားဆီက ေသြးကုုိ တစ္ေန႕ကိုု ၃ေအာင္စ စုုပ္ယူပါသည္။ ယင္းသည္ သူတုုိ႕ဥမ်ားအား ပရုုိတိန္းဓါတ္ရရွိဖုုိ႕အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အထီးမ်ားက ပန္းမ်ားဆီက ၀တ္ရည္ႏွင့္ ၀တ္မွဴန္မ်ားေပၚတြင္ သာမွီခုုိေနတာ ျဖစ္ပါသည္။ ပုုံ၆ တြင္ ေဟာ့စ္ဖလုုိင္းတစ္ေကာင္က လူ႕အသားေပၚတြင္ ေသြးစုုပ္ေနပုုံ ျဖစ္ပါသည္။


သင့္လွ်ာမွာ အရသာ ဘယ္လုုိခံစားသိသလဲ

ပုုံ၇ တြင္ လ်ာ ၏ပုုံကုုိ အေရာင္ ေလးမ်ဴိးကုုိ အစိတ္အပုုိင္းေတြ မွာ ခ်ယ္သထားေသာ ပုုံစံျဖင့္ ျပထားပါသည္။ အျပာ၊ ပန္းေရာင္၊ အစိမ္းႏွင့္ အ၀ါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။ အစားအေသာက္စုုံမွာ အရသာေပါင္း ရာနင့္ ခ်ီကာရွိေနပါသည္။ ၄င္းအရသာမ်ားမွာ အမွန္ေတာ့ အဓိက အရသာခံစားမူူ ၄ ခုုေပါင္းစပ္ရာကေန ရတာ ျဖစ္ပါသည္။အဓိက အရသာ ၄ ခုုမွာ ခါး၊ ခ်ဴိ၊ ခ်ဥ္၊ ငန္ ဟူေရႊ႕ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ာေပၚက အရသာ ကုုိ ပုုံတြင္ျပထားေသာ ေနရာမ်ားကေန ခံစားပါသည္။ 

အျပာေရာင္ -ခါးေသာအရသာ (Bitter)၊ ပန္းေရာင္ - ခ်ဴိေသာ အရသာ(Sweet)၊ အစိမ္းေရာင္- ခ်ဥ္ေသာအရသာ(Sour)ႏွင့္ အ၀ါေရာင္ - ငန္ေသာအရသာ(Salty) ဟူေရႊ႕ျဖစ္ပါသည္။ လ ွ်ာသည္ သူ႕ဆီ၀င္ေရာက္လာေသာ အစာကုုိ ထိေတြ႕သည့္အခါ ဖိအား၊ မာေက်ာမူ၊ ေရာစပ္မူ၊ အပူႏွင့္ အေအး အစရွိသည္တုုိ႕ကုုိ သိရွိခံစားပါသည္။ ထုုိ႕ေနာက္ ရရွိလာေသာ ခံစားမူသည္ ဥေနွာက္ဆီသုုိ႕ သတင္းပုုိ႕လုုိက္တာ ျဖစ္ပါသည္။ သုုိ႕ေသာ္  အန႔ံကေတာ့ လ ွ်ာကေနရတာ မဟုုတ္ပါ။ တျခားေသာ အာရုုံခံစားခ်က္ကေန ေပးတာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႕ျပင္ ဘာအရသာျဖစ္တယ္ ဆုုိတာကလဲ လ ွ်ာကေန ေပးတာမဟုုတ္ပါ။ ဥေနွာက္ကေန ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ခံစားမူ၊ ထိေတြ႕မူ၊ အပူခ်ိန္၊ အနံ႔ အစရွိသည္တုုိ႕ကေန အရသာကုုိ ေျပာႏုုိင္တာ ျဖစ္ပါသည္။

တရုုတ္ျပည္က ဘန္စီးေဒသကုုိ ျဂိဳလ္တုုကေန မျမင္ရတာ ဘာေၾကာင့္လဲ

ယံုုပါ့မလားမသိေပမယ့္ တရုုတ္ျပည္က ဘန္စီး Benxi ေဒသကုုိ ေကာင္းကင္မွာ လႊတ္တင္ထားတဲ့ ျဂိဳလ္တုုကေန ၾကည့္လုုိ႕မျမင္ရတာ တကယ္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူတုုိ႕ႏုုိင္ငံ၏ စက္ရုုံေတြကေန ထုုတ္လႊတ္လုုိက္ေသာ မီးခုုိးေငြ႕မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုုံ ၈ ကုုိၾကည့္ပါ။ မီးခုုိးေငြ႕မ်ား စက္ရုုံကေန ထြက္ေနပုုံ ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႕တဲ့ မီးခုုိးေငြ႕ေတြ တတုုိင္းျပည္လုုံး လႊမ္းေနတာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ေပၚက ျဂ်ဳိတ္တုု မ်ား၊ စက္တလုုိက္မ်ားကေန ၾကည့္ရင္ ဘာမွ မျမင္ရပါ။ ပုုံ ၉ ။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ ထုုိေဒသကလူမ်ားသည္ ထုုိေလထုုကုုိ ရူ်ဴရဴိက္ေနရတာသည္ ေန႕စဥ္ စီးကရက္ အလိတ္၄၀ေလာက္ ေသာက္ေနရတာႏွင့္ ညီမွ်သည္ ဟူေရြ႕ပင္ စမ္းသပ္မူမ်ားအရ ေတြ႕ရွိထားပါသည္။ မက္ကစီကုုိ မွာလည္း ထုုိနည္းလည္းေကာငး္ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။

Friday, October 24, 2014

စာအုုပ္ဆုုိင္မွာ ေတြးမိတဲ့အေတြးတစ္စ ဂ်ဴနီယာ၀င္း

စာအုုပ္ဆုုိင္မွာ ေတြးမိတဲ့အေတြးတစ္စ

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

(အဂၤလိ္ပ္လုုိေရး Junior Win’s A Day at the Bookshop ကုုိကုုိယ္တုုိင္ ဘာသာျပန္ထားသည္။)

သည္ကေန႕ စာအုုပ္ဆုုိင္ကိုုေရာက္ခဲ့တယ္။ Encyclopedia စာအုုပ္ေတြၾကည့္ရင္း သင့္ေတာ္ရာေတြ႕ရင္ ၀ယ္မလုုိ႕ပါပဲ။ အခုုကၽြန္မက ပညာေရးဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ အတြက္ အပတ္စဥ္ ”အားလုုံးအတြက္စြယ္စုုံက်မ္း” အေမးအေျဖပုုံစံေတြ ေရးေပးေနရတယ္။ အိမ္မွာက
Encyclopedia စာအုုပ္ေတြက ရွိပါတယ္။ အစကတည္းကလဲ Encyclopedia စာအုုပ္ေတြ ဖတ္ရတာ၀ါသနာ ပါတဲ့သူမုုိ႕  သိပ္ျပသနာမရွိပါဘူး။ သုုိ႕ေသာ္လည္း အပ္ဒိတ္ျဖစ္မယ့္ အခ်က္အလက္ေတြပါတဲ့ သကရာ္ဇ္ ၂၀၀၀ ေနာက္ပိုုင္းကေန ၂၀၁၁ ၂၀၁၃ စသည္ျဖင့္ Encyclopedia စာအုုပ္ေတြ ေတာ့ လိုုခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ သည္ေန႕ အဂၤလိပ္စာအုုပ္ေတြ ေရာင္းတဲ့ စာအုုပ္ဆုုိင္ကုုိေရာက္ခဲ့တာေပါ့။

သည္လုုိ စာအုုပ္ဆုုိင္ေတြမွာ Encyclopedia စာအုုပ္ေတြက ေပါပါတယ္။ တစ္အုုပ္ျပီးတစ္အုုပ္ စိတ္ရွည္ရွည္ ဖတ္ရွာရပါတယ္။ ပညာေရးဂ်ာနယ္ေလးက ကေလးေတြေရာ လူငယ္ေတြအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ သည္ေတာ့ ဘာသာျပန္ဖုုိ႕ သင့္ေတာ္တာမ်ဴိး ေရြးရပါတယ္။ ဟုုတ္တယ္။ ကၽြန္မတုုိ႕ ျမန္မာျပည္မွာ… ျမန္မာျပည္ကစာဖတ္ပရိသတ္က ျမန္မာလုုိ စာအုုပ္ေတြကိုု အဂၤလိပ္လုုိေရးတဲ့ စာအုုပ္ေတြထက္ ပုုိျပီး အားေပးၾကတယ္။ ဖတ္ၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္က မဂဇင္းေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ အမ်ားစုုက ျမန္မာလုုိပဲ ထုုတ္ၾကတယ္။ သည္လုုိဆုုိလုုိက္ေတာ့ ျမန္မာျပည္သားေတြ အဂၤလိပ္စာမဖတ္ႏုုိင္ၾကဖူး လုုိ႕ေတာ့မဟုုတ္ပါဘူး။ သူတုုိ႕က ျမန္မာစာအုုပ္ကုုိ အဂၤလိပ္လုုိ စာအုုပ္ေတြထက္ ပုုိျပီး အားေပးတယ္လုုိ႕ ဆုုိလုုိတာပါ။ သူတုုိ႕က ျမန္မာစာအုုပ္ကိုုပဲ ပုုိျပီး စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ သူတုုိ႕က ျမန္မာလုုိေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ၊ ၀တဳေတြ၊ သတင္းေတြကုုိ ပဲဖတ္ခ်င္ၾကတယ္။ သည္ေတာ့ စာဖတ္သူေတြက ျမန္မာလုုိပဲဖတ္ခ်င္တယ္လုုိ႕ ေတာင္းဆုုိၾကရင္ ကၽြန္မတုုိ႕စာေရးဆရာေတြက သူတုုိ႕အၾကိဳက္ ျမန္မာလုုိပဲ ေရးေပးရမွာပဲ။ တျခားေရြးစရာမရွိပါဘူး။ ကုုိယ္ေျပာခ်င္တာေတြ၊ သူတုုိ႕သိေစခ်င္တဲ့ ကမာ့ Encyclopedia ေတြကုုိ ဖတ္ေစခ်င္တယ္ ဆုုိရင္ ျမန္မာလုုိ ဘာသာျပန္ေပးရပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုုိ ၾကိဴးစားျပီး ေရးျပီးထုုတ္ေသာလည္း ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္ သိပ္မရတာေၾကာင့္ ရူဴံးပါတယ္။ အစကတည္းက ကုုိယ့္စာအုုပ္ေတြ သိပ္မစြံရတဲ့အထဲ အဂၤလိပ္လုုိ ေရးထုုတ္ေတာ့ ပိုုဆုုိးပါတယ္။ စာအုုပ္ေတြ ထြက္ေတာ့ ထြက္ေနတာပဲလုုိ႕ ေစာဒကတက္ရင္ေတာ့ အုုပ္ေရ ၁၀၀၀ ဆုုိတာ ျမန္မာျပည္လူဦးေရနဲ႕ ႏွဴိင္းယွဥ္ရင္ မုုိးနဲ႕ ေျမၾကီးလုုိ ကြာျခားလွသလုုိပါပဲ။ သုုိ႕ေသာ္ စာေရးဆရာဆုုိတာ စာမေရးပဲမေနႏုုိင္သလုုိ စာေရးျပီးရင္းေရးခ်င္ေနတဲ့သူမုုိ႕ ဖတ္တဲ့သူမရွိလဲ၊ စာအုုပ္ေတြရူူဴံးလဲပဲ သိပ္ဂရုုမစုုိက္လွပါဘူး။ အခုုအြန္လုုိင္းေခတ္ေရာက္လာ ေတာ့ ေရးဖုုိ႕ကပုုိျပီးေတာ့ အားေပးသလုုိေတာင္ ျဖစ္သြားပါတယ္။

အင္း…. .. အခုုကၽြန္မက စာအုုပ္ဆုုိင္က စာအုုပ္စင္ေလးေရွ႕မွာ ေရာက္ေနတယ္။ သည္စာအုုပ္စင္ေလးမွာ Encyclopedia ေတြ အျပည့္ပါ။ ကုုိယ့္စိတ္သေဘာသာဆုုိ အကုုန္၀ယ္ဖတ္ခ်င္တယ္။ သုုိ႕ေသာ္ မ၀ယ္ႏိုု္င္ဘူး။ ေစ်းကလည္းေတာ္ေတာ္ၾကီး ပါတယ္။ သုုိ႕ေသာ ္အဲသည္အပုုံထဲကပဲ Science, Environment, World Atlas စီးရီး ေတြသြားေတြ႕တယ္။ စာအုုပ္ေလးေတြက ပါးပါးေလးေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္စုုံတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ပါတယ္။ ေစ်းကလည္း သင့္ေတာ္တ့ဲ ေစ်းႏွဴန္းမုုိ႕ အဲသည္ထဲက တစ္ အုုပ္နွစ္အုုပ္ေလာက္ ေရြးေနမိတယ္။

အဲသည္ စင္မွာပဲ ‘Amazing Questions Incredible Answers for Children’ စာအုုပ္တဲြတတဲြ ကိုုသြားေတြ႕ပါတယ္။ သူက ၆ အုုပ္တဲြပါ။ တစ္အုုပ္ကိုုမွ ၂၅၀၀က်ပ္ေလာက္ပဲ က်ပါတယ္။ အရြယ္အစားအထူက ၀တဳတစ္အုုပ္စာေလာက္ထူပါတယ္။ အေမးအေျဖပုုံစံနဲ႕ Encyclopedia ပါ။ ထုုတ္တဲ့တုုိင္းျပည္က နယူးေဒလီ အင္ဒီးယားတဲ့။ India  ကထုုတ္တဲ့ ကေလးမ်ားအတြက္ Encyclopedia က အဂၤလိပ္လုုိ ေရးထားတာပါ။ အိႏိယဘာသာနဲ႕ မေရးထားပါဘူး။ ဒါဟာ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုုိ႕တုုိင္းျပည္မွာ Encyclopedia ကုုိျမန္မာလုုိ ဘာသာျပန္ ထုုတ္ျပီး ကေလးမ်ား လူငယ္မ်ား ပညာတုုိးပြားဖုုိ႕ ၾကိဳးစားေနရခ်ိန္မွာ India က သူတုုိ႕တုုိ္င္းျပည္က ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္လုုိအတုုိင္း ေရးသား ေပးထုုတ္ ေပးဖတ္ျပီး ပညာတုုိးပြားဖုုိ႕ ၾကိုဴးစားေနတယ္။ “သင့္ကေလးငယ္မ်ား အနာဂတ္ေရွ႕ေျပးရုုံမက ေရွ႕ကုုိၾကိဳေရာက္ေစရန္..“ တဲ့။ သူတုုိ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က။

Encyclopedia လုုိစာအုုပ္မ်ဴိးကုုိ အိႏိယ ကေလးငယ္မ်ားကုုိ အဂၤလိပ္လုုိ ေပးဖတ္ပါတယ္။ သုူတုုိ႕ဘာသာစကား မိခင္ဘာသာစကား အိႏိယဘာသာနဲ႕ မဖတ္ခုုိင္းပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ စာအုုပ္ေစ်းႏွဴန္းက မည္သူမဆုုိ ၀ယ္ႏုုိင္ ဖတ္ႏုုိင္တဲ့ ေစ်းႏွဴန္းနဲ႕ ေရာင္းပါတယ္။ စာရြက္သားညံ့ေပမယ့္ သူုတုုိ႕ကိုုယ္တိုုင္ အိႏီယက စာေရးဆရာမ်ားက အဂၤလိပ္လုုိ ေရးသားထုုတ္ေ၀ထားတာပါ။ သူတုုိ႕တုုိက္နံမယ္၊ လိ္ပ္စာနဲ႕ ေသခ်ာတရား၀င္ ထုုတ္ထားတာ လုုိ႕ယူဆပါတယ္။ အခုုဆုုိရင္ သူတုုိ႕စာအုုပ္မ်ားဟာ အခုုလိုု အဂၤလိပ္စာအုုပ္မ်ားေရာင္းတဲ့ စာအုုပ္ဆုုိင္ၾကီးေတြမွာေတာင္ ၀င္ဆန္႕ေနပါျပီ။ အတြင္းကအခ်က္အလက္မ်ားက ကမာက Encyclopedia မ်ားထဲက ေကာင္းႏုုိးရာရာမ်ားအျပင္ သူတုုိ႕စိတ္ၾကိဳက္ ဗဟုုသုုတမ်ားကုုိ ထုုတ္ေဖာ္ကာ ေရးသား စီစစ္ထားတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

စာအုုပ္ဆုုိင္က ျပန္လာေတာ့ အေတြးေတြ အျပည့္နဲ႕ပါ။ ကၽြန္မက Encyclopedia စီးရီးတစ္ခုုကိုု ျမန္မာလုုိ ဘာသာျပန္ခဲ့ျပီး ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ေရးသားထုုတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သူျဖစ္ေနေသာလည္း ကၽြန္မတုုိ႕ စာဖတ္သူေတြလည္း တစ္ေန႕က်ရင္ Encyclopedia ကုုိ ျမန္မာလုုိထက္ အဂၤလိပ္လိုုပဲ ဖတ္ခ်င္လာၾကျပီလုုိ႕ ေတာင္းဆုုိလာၾက ဖုုိ႕ေမ်ာ္လင့္မိတယ္။ အဲသည္လုုိ တစ္ေန႕ျဖစ္လာမယ္လုုိ႕ ၾကိဳသိႏုုိ္င္မွာလား။ ဘယ္သူက သိမွာလဲ။ဆည္မ်ား၏ ေနရာ -ဂ်ဴနီယာ၀င္း


ဆည္မ်ား၏ ေနရာ
Junior Win ၏ ၂၀၁၂ ခုုနွစ္ထုုတ္ ‘Walking Through The Wonderland’ digital စာအုုပ္မွ ‘Where Dams Dare’ ဟူေသာ ေဆာင္းပါးကိုု ကိုုယ္တုုိင္ ဘာသာျပန္ပါသည္။
ဂ်ဴနီယာ၀င္း


ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေလေသာအခါ……..
နွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီကာ ရွင္သန္ခဲ့ေသာ အီဂ်စ္လူမ်ဴိးမ်ား ေနထိုုင္ၾကခဲ့ေသာ ႏုုိင္းျမစ္သည္ သဲကႏာရကိုု ျဖတ္ေရြ႕စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ ကမာေပၚတြင္ အရွည္ဆုုံးျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ သူက ဘူရန္ဒီကေန ေျမထဲပင္လယ္ထဲ ကုုိ စီး၀င္လ်က္ရွိပါသည္။ ေျမာက္ဘက္ကေန ေတာင္ဘက္ကုုိ စီးဆင္းလ်က္ အာဖရိက အေ၇ွ႕ဘက္ဆီ  ျဖတ္သန္းကာ သြားပါသည္။ ေႏြေရာက္တုုိင္းမွာ သည္းထန္ေသာမုုိးမ်ားက ႏုုိင္းျမစ္ကုုိ ေရလႊမ္းမူမ်ား ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ အီသုုိ႕ျဖစ္ျခင္းမွာ ရာသီလုုိက္က်ေရာက္သည့္ မုုိးသည္ အာဖရိက ေတာင္ဘက္ပိုုင္းတြင္ သည္းထန္စြာရြာသြန္း ေသာေၾကာင့္ လည္ေကာင္း၊ အေရွ႕အာဖရိကရွိ ေတာင္မ်ားက ႏွင္းမ်ားသည္ အရည္ေပ်ာ္ေရြ႕ ႏုုိင္းျမစ္ထဲ စီး၀င္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း နွစ္စဥ္ပင္ နိုုင္းျမစ္က လ်ံလာေသာ ေရသည္ အီဂ်စ္ဘက္သုုိ႕ ေရလၽြမ္းသြားတာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိေရလႊမး္မူက တဖန္ ျပန္ဆင္းသြာေသာအခါ မာေက်ာေသာ ေျမသည္ အလြန္ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ေျမဆီလႊာမ်ား အျဖစ္က်န္ခဲ့ပါသည္။ ထုုိကဲ့သုုိ႕ေသာ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေသာ ေရတက္ေရက် ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ျပည္သည္ စုုိက္ပ်ဴိးေရးကုုိ အေျခခံျပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ေဒသတစ္ခုုျဖစ္ကာ မုုန္တုုိင္းမ်ားကင္းစင္လ်က္ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထား ေကာငး္မြန္ ခဲ့သည္ဟုု ဆုုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နုုိင္းျမစ္သည္ လူေတြကုုိ ေရေသာက္ျမစ္ၾကီး သဖြယ္ ရွည္လ်ားစြာ စီးဆင္းေပးေနကာ အလုုပ္အေၾကြးျပဳေနသည္ဟုု ဆုုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆင္မျပတ္စီးဆင္းေနေသာ ေရေၾကာင့္ အပင္ေတြေရာ တိရိစာန္ေတြပါ ရွင္သန္ႏုုိင္ၾကကာ အစာေရစာ ေခါင္းပါးသည္ မရွိပဲ ငတ္မြတ္ေသာ ေဘးမ်ားကင္းပါသည္။
ယေန႕ေခတ္၏ အိပ္မက္ဆုုိးမ်ား
အာစ္၀န္ ဟုုအမည္တြင္ေသာ ျမင့္မားေသာ ဆည္ၾကီးသည္ အီဂ်စ္ေတာင္ဘက္ပိုုင္းရွိ ႏုုိင္းျမစ္ကုုိ ျဖတ္ကာ ၁၉၆၄ ခုုႏွစ္ေလာက္က အာစ္၀န္ေဒသနားတြင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ထုုိဆည္၏ နာဆာ အမည္ရွိ ေရေလွာင္ကန္ၾကီးသည္ ကမာေပၚတြင္ အၾကီးဆုုံး ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉ ၆၈ ခုုႏွစ္လည္ပုုိင္းေလာက္က ထုုိတည္ေဆာက္မူ ျပီးဆီးခဲ့ပါသည္။ ၁၉ ၇၁ ခုုႏွစ္မွာ တရား၀င္ အသုုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ သူက လ ွ်စ္စစ္ဓါတ္အား ၂၁၀၀ မီဂါ၀ါဒ္ စြမ္းရည္ ထုုတ္လုုပ္ပါသည္။
အာစ္၀န္ေရကာတာၾကီးသည္ ဧရိယာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုု အက်ဴိးအမ်ားၾကီးျပဳခဲ့သည္ မွန္ေသာလည္း ျပသနာေတြရွိေနပါသည္။ နာဆာေရေလွာင္ကန္ကေန ေရလႊမး္မုုိးမူေၾကာင့္ နိုုင္းျမစ္တေလ်ာက္က ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ အီဂ်စ္နွင့္ ဆူဒန္နွစ္ခုုစလုုံးမွာ လူမ်ားေထာင္ခ်ီျပီး ေျပာင္းေရြ႕ေနရပါသည္။ နုုိင္းျမစ္တေလ်ာက္က လယ္ယာမ်ားသည္ ေျမၾသဇာနည္းပါးလာကာ  ထုုတ္လုုပ္မူအား ေလ်ာ့က်လာေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမစ္ေရ သုုိ႕မဟုုတ္ ေရလႊမ္းမုုိးတာေၾကာင့္ သဘာ၀အေလ်ာက္ရရွိေသာ ေျမဆီဓါတ္မ်ား နိမ့္က်လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ သီးနွံမ်ား ထြက္ရွိဖုုိ႕ ဓါတုုပစည္းမ်ား သုုံးၾကေသာလည္း ဟုုိးအရင္တုုန္းကေလာက္ အက်ဴိးသက္ေရာက္မူ မရွိပါ။ ဆည္မ်ားသည္ ႏုုိ္င္းျမစ္၏ ေရလႊမး္မိုုးူကုုိ ထိမ္းခ်ဴပ္လုုိက္ေသာေၾကာင့္ ခ်ဴိင့္၀ွမ္းမ်ား၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားက ေျမၾကီးမ်ားသည္ ေျမၾသဇာမေကာင္းပဲ အထြက္ႏ်ဴန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရကာတာ ေခၚ ဆည္ မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုုိက္မူသည္ ၾကီးထြားလ်က္ရွိပါသည္။ ဆည္မ်ားသည္ ျမစ္ေရကိုုပိတ္ဆုုိ႕ထားေသာေၾကာင့္ ျမစ္ေရလွ်ံ မူနည္းပါးလာေသာလဲ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚအရပ္က ေရမ်ားလည္းတက္လာေနကာ ေျမႏွင့္ေရတုုိ႕တြင္ ဆားပါ၀င္မူ မ်ားလာပါသည္။ ထုုိ႕ျပင္ အီဂ်စ္နွင့္ ဆူဒန္ေဒသက ေရွးက်ေသာ ေနထုုိင္မူစနစ္နွင့္ ဆက္သြယ္မူအေျခအေနမ်ားသည္ ေရကာတာမ်ားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္မူမ်ား၊ ေနရေျပာင္းေရြ႕ရမူမ်ား ၾကဳံေနၾကရပါသည္။
၁၉ ၉ ၃ ခုုႏွစ္ အမ်ဴိးသား ပထ၀ီေျမဆုုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း၏ သုုေတသနျပဳခ်က္အရ ဒါနီရယ္ ေဂ်စတန္ေလက နိင္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚနွင့္ သက္ဆုုိင္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုုိ အဓိကထား ေလ့လာမူတြင္ “ဘာေၾကာင့္ ႏုုိင္းျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ား ပင္လယ္ေရ၏ ၀ါးမ်ဴိမူမ်ား ျဖစ္လာရသလဲ“ ဆုုိတာ ပါပါသည္။ ေခတ္မီွလာေသာ အေျခအေနမ်ား ဥပမာ - လူဦးေရတုုိးပြားလာျခင္း၊ ေလထုုညစ္ညမ္းျခင္း၊ စုုိက္ပ်ဴိးေျမ နည္းလာျခင္း၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမန္မ်ား မ်ားလာျခင္း၊ ဆားဓါတ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာမူမ်ားလာျခင္း ေတြေၾကာင့္ နုုိင္းျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ား ပ်က္ဆီးခဲ့တာ ျဖစ္သည္ဟူေရြ႕ အေျဖထြက္လာပါသည္။

ဆည္မ်ား၏ေနရာ

ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ဖ်ားကေန ေတာင္ဖက္ဆီသုုိ႕ စီးဆင္းလ်က္ရွိကာ ယခုုအခါ ျမစ္ဆုုံတြင္ ဆည္ၾကီးတစ္ခုုတည္ေဆာက္ဖုုိ႕ စိန္ေခၚခံေနရပါသည္။ ဆည္ၾကီးသည္ ေပ၅၀၀ အက်ယ္ႏွင့္ ေပ၅၀၀ အျမင့္ျဖင့္ ေဆာက္လုုပ္ဖုုိ႕ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ျမစ္ဆုုံဆည္ စီမံကိန္းသည္ ေရြ႕ဆုုိင္းျခင္းသာ မရွိဘူးဆုုိပါ လွ်င္ ကမာေပၚမွာ ဟုုိက္ဒရုုိအီလက္ထရစ္ စြမ္းရည္စက္ရုုံ အားျဖင့္ ၁၅ ခုုေျမာက္ အၾကီးဆုုံး ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္ေရြ႕မ်ား ၂၀၁၇မွာ စီမံကိန္းအတုုိင္းျပီးေျမာက္ခဲ့မည္ ဆုုိပါလ ွ်င္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာ တစ္ေလ်ာက္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ေလ်ာက္မွာ ေနထုုိင္ေနၾကေသာ လူမ်ား သည္ ႏုုိင္းျမစ္ ေၾကာက ရင္ဆုုိင္ေနရေသာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုုိက္မူႏွင့္ အေျခအေနဆုုိးမ်ားကုုိ ရင္ဆုုိင္ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္ေရြ႕မ်ား ေရႊ႕ဆုုိင္းထားသည္ဟူေသာ အဓိပယ္သည္ ရပ္ပစ္လုုိက္သည္ ဟူေသာ အဓိပယ္ သက္ေရာက္သည္ ဆုုိမွသာလ ွ်င္ ျမစ္ဆုုံဆည္စီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ စိတ္ပူပန္မူမ်ား လုုံး၀ဥသုုံ စိတ္သက္သာရာရသြား ေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုုံး

ျမန္မာျပည္က ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမစ္ေၾကာတစ္ေလ်ာက္က ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ အရပ္မွာ ေနထုုိင္ၾကေသာ လူမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမစိုုက္ပ်ဴိးဖုုိ႕ ေရမ်ားရရွိေစပါသည္။လူေတြ ေရေၾကာင္းခရီးသြားလာျခင္း၊ ငါးမ ွ်ားျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ စိုုက္ပ်ဴိးျခင္း ႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ မ်ားကုုိ ေပးပါသည္။ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား အတြက္ လွပေသာ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္မ်ား ေမြးဖြားေပး နိုုင္သလုုိ ကၽြႏိုုပ္တုုိ႕လည္း အတိတ္က ေျခရာေဟာင္းမ်ားကုုိ လြမ္းေမာဖြယ္ တူးဆြရွာေဖြနုုိင္မည္  ျဖစ္ပါသည္။ အခုုေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ဖုုိ႕ အစီအစဥ္ ရွိေနျပီဟုု ၾကားသိလုုိက္ရ ခ်ိန္မွာ သည္ေဆာင္းပါးတစ္ပုုဒ္ကုုိ ေကာက္ေရးုလုုိက္မိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ ပတ္သက္တာတုုိ႕၊ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုုံစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဘာေတြျဖစ္မလဲဆုုိတာ ႏွင့္ပတ္သက္လုုိ႕ ပညာရွင္ေတြလိုု တိက်ျပည့္စုုံေသာ အသိပညာေတာ့ ကၽြႏိုု္္ပ္မွာ မရွိပါ။ သုုိ႕ေသာ္လည္း သဘာ၀တရားကုုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုုိးေသာ စိတ္ကိုုကား ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ မ်ဴိးဆက္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္းသြားရင္းျဖင့္ လွပေသာ အမွတ္တရမ်ားအျဖစ္ ထာ၀ရတည္ျမဲပါေစသတည္း။


Reference:
(1) Science and Technology; essay ‘The Shrinking of the Delta’ from Frontiers II by Isaac and Janet Asimov 1993.
(2) From the research paper of National Geographic Society and Smithsonian Institution, by Oceanographer Daniel Jean Stanley in 1993.
(3) Microsoft Encarta of 2009
(4) အသက္ကုုိဖန္တီးျခင္းႏွင့္ သိပံစာတမ္းမ်ား - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း နွင့္ တကသိုုလ္ေရႊရီ၀င္း


Wednesday, September 3, 2014

ဂ်ဴနီယာ၀င္း – အမွတ္တရ ေန႕ေလးတစ္ေန႕

ဂ်နီယာ၀င္းအမွတ္တရ ေနေလးတစ္ေန
သဂုတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၄
ဖိတ္စာရခ်ိန္မွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာေလးေတြ ေတြးမိသည္။ ကြန္မခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ စာေရးဆရာတခ် သည္ပဲြကေလးကုုိ မတက္ေရာက္နုုိင္ေတာ့တာကုုိ ေတြးမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘဘဦး၀င္းတင္၊ ဆရာဦး၀ံသ၊ ဆရာဒဂုုန္တာရာ၊ ဆရာပါရဂူ၊ ဆရာမင္းလူ၊ ဆရာသုုေမာင္၊ ဆရာေမာင္၀ဏ တုုိစသည္ျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားသူမ်ားကုုိ သတိရမိတာျဖစ္ပါသည္။ ေဒေအာင္ဆန္းစုုကည္နွင့္ ကြန္မတုုိမိသားစုု မေတြ႕ၾကတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ကာ ခဲ့ျပီလဲ။ ဒါကုုိေတြးမိယုုံနွင့္ပင္ ကြန္မတုုိ မိသားစုု သြားဖုုိဆုုံးျဖတ္မိကပါသည္။ ကြန္မက စာေရးဆရာျဖစ္ေနလုုိ သည္ပဲြကုုိ လုုိက္ပါခြင့္ရတာမိုု …. ငါ့နွယ္ .. ေတာ္ပါေသးရဲစာေရးဆရာျဖစ္မိေပလုုိ ဟုုကိတ္ျပီး စိတ္လွပ္ရွားမိရပါသည္။
တျခားသူေတြေတာ့မသိေပမယ့္ ကြန္မတုုိအတြက္ေတာ့ ဒီလုုိသြားခြင့္ ေတြခြင့္ရျခင္းဟာ အလြန္ကီးက်ယ္ေသာ အျဖစ္ပါပဲ။ ဒါဟာလည္း ကြန္မတုုိအားလုုံးက စာေရးဆရာမ်ား ျဖစ္ေနလုုိ ကြန္မတုုိအားလုုံး အတြက္ေတာ့ သိပ္ကုုိ ထူးျခားတဲ့ ခက္ခဲတဲ့ ေတြဆုုံျခင္းျဖစ္ေနတယ္။ ကြန္မတိုု ဦးေလးမ်ား၊ အေဒမ်ားကလည္း သြားဖုုိ အားေပးကပါသည္။ မေတြတာကာတဲ့ သူျဖစ္ေနလုုိ ဘာစကားဘယ္လုုိ ဆုုိရပါ့။ ကြန္မ၏ ဆရာ၀န္ဦးေလးကေတာ့ အန္တီစုုနဲေတြရင္ ေျပာဖုုိ စကားတစ္ခြန္းသင္ေပးလုုိက္ပါသည္။
‘I Miss You.’တဲ့။
ထုုိေတြဆုုံပဲြမွာ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကာတြန္း ပန္းခ်ီ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ထုုတ္ေ၀သူတခ်ိဴ႕ ကုုိ ေတြျမင္ခြင့္ရပါသည္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီမိတ္ဆက္ …. ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိယ္ နံမယ္ထေျပာရ..တာက နည္းနည္းေတာ့ ဆန္းျပားသလုုိျဖစ္ေပမယ့္ ကိုုယ္သိေသာ စာေရးဆရာမ်ား ဘယ္သူလာတယ္ မလာဘူး ဆုုိတာကုုိ သိခြင့္ရလုုိက္တာမုုိ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ မိတ္ဆက္ပဲြဟုု ျမင္မိပါသည္။
ပဲြျပီးသြားေတာ့ ေဒေအာင္ဆန္းစုုကည္ နွင့္ ကြန္မေဖေဖ၊ ေမေမ တုုိက နွတ္ဆက္ဖုုိသြားကေတာ့ ကြန္မလည္း ေနာက္ကလုုိက္သြားပါသည္။ ကြန္မတုုိလက္ထဲတြင ္ေမေမကီး ေဒခင္မ်းိခ်စ္ေရးသားေသာ Buddhist Way of Life in Myanmar စာအုုပ္ တစ္အုုပ္ နွင့္ ကြြြန္္မ၏ Days and Flowers of Myanmar စာအုုပ္ွင့္ My Life Will Go On စာအုုပ္ပါးေလး ွစ္အုုပ္ကုုိ ယူလာပါသည္။ အန္တီစုုက ကြန္မတုုိ အားလုုံးကုုိ မွတ္မိသျဖင့္ ၀မ္းသာမိပါသည္။ စာအုုပ္ေလးမ်ားကုုိ အန္တီစုုက သူလက္ထဲမွာ ကိုုင္ထားျပီး ေဖေဖသိခ်င္ေနေသာ Oxford University နွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းကုုိ ေျဖေနကတာကုုိ ကြန္မက ဓါတ္ပုုံရုုိက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ျပီးေတာ့ ေတာ္၀င္ွင္းဆီက ေကြးေသာ ေထာပတ္ထမင္းကက္သားဟင္းနွင့္ အခ်ိပဲြမ်ားကိုု စားေသာက္ကပါသည္။ ကြန္မက ရင္းနွီးေနေသာ စာေရးဆရာမ်ားစြာကုုိ လုုိက္တ္ဆက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကြန္မေမေမက အန္တီစုု ေျပာကားစဥ္က အဂလိပ္လုုိ စာေကာင္းတစ္ေကာင္းကုုိ ေသခ်ာသိခ်င္သျဖင့္ သြားေမးမည္ဟုုေျပာကာ ကြန္မဆီက စာရြက္အပုုိင္းတစ္ခုုကုုိိေတာင္းျပီး ထြက္သြားသည္။ ကြန္မေဖေဖကုုိလည္း တခ်က အထင္တကီးွင့္ ထုုိအဂလိပ္စာေကာင္းကုုိ လာေမးေနကတာကားမိသည္။ ကြန္မေဖေဖကေတာ့ သူလည္းျမန္လြန္းလုုိ ေသခ်ာမကားလုုိက္ရေကာင္း ျပန္ေျဖေနရပါသည္။
ေနာက္ေတာ့ ဓါတ္ပုုံစုုရုုိက္ရမည္ဟုု ဆုုိသျဖင့္ အားလုုံး ပါ၀င္ကာ ဓါတ္ပုုံရိုက္က ပါသည္။ အဲသည္ဓါတ္ပုုံေတာ့ မရလုုိက္ပါ။ ေနာက္ေတာ့ ေပးမည္ဟုုေတာ့ ေျပာပါသည္။ ကြန္မဦးေလးသင္ေပးလုုိက္ေသာ စကားတစ္ခြန္းကုုိ ကိုုယ္တုုိင္ေတာ့ မေျပာလုုိက္ရေပမယ့္ ကြန္မေမေမက ေျပာလုုိက္သည္ဟုု ဆုုိပါသည္။ ကြန္္မေဖေဖလဲ သူသိခ်င္ေသာ Oxford နွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းကုုိ ေမးခြင့္ရလုုိက္လုုိ လာရက်းိနပ္သြားပါသည္။ အိမ္ေရာက္မွပဲ ကြန္မေမေမကုုိ သူသြားေမးတာ ရခဲ့လား ဆုုိတာ ေမးရဦးမည္။
ကြန္မတုုိမိသားစုု အတြက္ အန္တီစုုကုုိ ေတြခ်င္တဲ့ ေလးတစ္ခုု ျပည့္သြားတဲ့ေနတစ္ေနအျဖစ္ အမွတ္ရေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(Photo – Suu with Burmese Writers, 25th August 2014, NLD Information)