Wednesday, August 27, 2008

Book Review

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ေရးသားခဲ့ေသာစာအုပ္ရီဗ်ဴး ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေလာက္ကေရးသားခဲ့ျပီးစာအုပ္စင္ဂဏၰတခုတြင္

ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာအစီအစဥ္တခုျဖစ္ပါသည္။

ထုိစဥ္က"အပ်င္းေျဖနည္း"စာအုပ္မွာ ဒုတိယအၾကိမ္သာရွိေသးသည္။

ယခုထပ္မံထြက္ရွိျခင္းအေၾကာင္းကုိျဖည့္စြက္တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

"ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားသည္ပ်င္းရိသည္မွန္ပါသေလာ"ဟူေသာစကားခ်ီႏွင့္အစခ်ီကာ

အခ်ိန္ကုိအက်ဴးိရွိေအာင္သုံးနည္းမ်ားဟုတင္စားေခၚေ၀ၚထားေသာစာေရးဆရာမၾကီး

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ေရးသားသည့္"အပ်င္းေျဖနည္း"စာအုပ္ေလးၾသဂုတ္လ၂၀၀၈တြင္

မုံေရြးစာေပတုိက္မွထြက္ရွိခ့ဲပါျပီ။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္စာေပဗိမာန္စာစဥ္မ်ားအျဖစ္ပထမအၾကိမ္၊၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း

စာေပတုိက္မွဒုတိယအၾကိမ္၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ပေဒသာတုိက္မွတတိယအၾကိမ္၊ယခု

စတုတၳအၾကိမ္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ဴိးေတြသည္ဘယ္ကဲ့သုိ႕အျဖစ္မ်ဴိးပင္ေရာက္ေရာက္ေပွ်ာ္တတ္ၾကပါသတဲ့။

"ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ေကာင္းကင္မွဗုံးခ်၊ေျမျပင္ထက္၌လည္းဂ်ပန္ကႏွိတ္စက္၊သုံးစရာ

စားစရာပစၥည္းမ်ားကလည္းရွားပါးလွသည့္ေခတ္၌ပင္လွ်င္စည္ေဗ်ာသံမစဲအလ်ဴပဲြ

ခံႏိုင္သည့္ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားကားကမာၻတြင္ရွားေပလိမ့္မည္။ဂ်ပန္ႏွင့္အဂၤလိပ္၊အေမရိကန္

တုိ႕စပ္ၾကား၌ေျမစာပင္စစ္ေျမျပင္အျဖစ္ခံရေသာျမန္မာလူမ်ဴိးတုိ႕သည္ထုိေပွ်ာ္တတ္ေသာ

စိတ္ကေလးေၾကာင့္သာလွ်င္ရူးသြပ္မသြားသည္ဟုဆုိရေပမည္" ဟူ၍ေပွ်ာ္တတ္ေသာ

ျမန္မာလူမ်ဴိးတုိ႕၏သဘာ၀ကုိဤသို႕ေရးဖဲြ႕ထားေလသည္။

ထုိေပွ်ာ္တတ္ေသာျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားသည္အခိ်န္ကုိအသုံးမခ်တတ္ျခင္းေၾကာင့္ျငီးေငြ႕

ျခင္းအက်င့္ဆိုးတစ္ခုေပၚလာတတ္ပါသည္။ထုိအက်င့္ဆုိးကုိေျဖေျဖာက္ဖုိ႕ရန္အခ်ိန္ကုိ

အက်ဴးိရွိစြာအသုံးခ်တတ္ဖုိ႕ဤ"အပ်င္းေျဖနည္း"မ်ားကိုသိရွိထားဖုိ႕လုိအပ္လွေပသည္။

ဤစာအုပ္တြင္အပ်င္းေျဖဖုိ႕နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားဟူ၍အေၾကာင္းအရာ ၁၁ ခုပါ၀င္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေပွ်ာ္ေမြ႕ေအာင္ေနဖုိ႕ - မိမိအခ်ိန္ကို အလုပ္-အားလပ္ခ်ိန္-အေပွ်ာ္အပါး

ခဲြျခားေနထုိင္ဖို႕မိမိစိတ္ဒုကၡကုိေျဖဖြယ္နည္းမ်ားစသည္ျဖင့္အပုိင္းမ်ားခဲြထားသည္ကုိ

သတိျပဳမိလိုက္ရပါသည္။

အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ထင္ရွားေသာပန္းပုဆရာျဖစ္လာသူ Albert Durer

အေၾကာင္းထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာစာေရးဆရာျဖစ္လာသူ Norman Hall ႏွင့္တဟီဟီကၽြန္း

မွသူ႕မိတ္ေဆြမ်ားအေၾကာင္းကုိဖတ္ရင္း"အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရွိမွသာလူ႕မိတ္ေဆြမ်ား

အေၾကာင္းကုိဖတ္ရင္း"အေဆြခင္ပြန္းရွိမွသာလူ႕စိတ္ခ်မ္းသာမူ၏ရန္သူျဖစ္ေသာျငီးေငြ႕ျခင္းကို

ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပသည္" ဟူေသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိနားလည္သေဘာေပါက္လာရပါသည္။

"သင္တုိ႕အားအခ်ိန္ကလဲြ၍ဘာမဆုိကၽြႏုိပ္ေပးႏုိင္သည္"ဟုျပင္သစ္စစ္ဘုရင္နပိုလီယန္

၏အဆုိအမိန္႕တခုကလညး္မွတ္သားေလာက္ပါသည္။နံမယ္ေက်ာ္ပုဂၢဳိလ္တုိ႕၏မိမိပတ္၀န္းက်င္

ႏွင့္ေပွ်ာ္ေမြ႕ေအာင္ေနထုိင္ပုံေၾကာင္းမ်ား အခ်ိန္ကုိအက်ဴိးရွိစြာအသုံးခ်ပုံအေၾကာင္းမ်ားကုိ

အတုယူရေပမည္။

အခ်ိန္ကုိအက်ဴိးရွိရွိအသုံးခ်တတ္ဖို႕ယခုလုိအၾကံေပးထားပါသည္။"သြားရာ၌လည္းျမန္ျမန္

သြား၍လုပ္ရာ၌လည္းသုတ္သုတ္လုပ္ေပးပါ။စာေရးစာဖတ္သည္ကိုပင္ျမန္သည္ထက္ျမန္လာ

ေအာင္အေလ့အက်င့္လုပ္ေပးပါ။စဥ္းစားဆုံျဖတ္ရာ၌လည္းလ်င္ျမန္ေအာင္လုပ္၍ေပးပါ။

သင္တကယ္ၾကိဳးစားေပးလွ်င္ျမန္လာႏုိင္သည္။စိတ္စူးစုိ္က္လုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားကို

စိတ္ၾကည္လင္လန္းဆန္းေနသည့္အခါမ်ားတြင္ျပဳလုပ္၍လြယ္ကူေသာအလုပ္မ်ားကုိ

ေနာက္ခ်န္၍လုပ္ပါ။သင္သုံးေနက်ပစၥည္းမ်ားကိုသူ႕ေနရာႏွင့္သူထားျပီးသုံးျပီးသည့္အခါ

တြင္ေနရာတက်ျပန္ထားပါ။တခုခုရွာေဖြရလွ်င္ေလးငါးမိႏွစ္မွ်ကုန္သြားသည္။ - မည္မွ်ပင္

မိမိဘက္ကမွန္ေနေစကာမူသူတပါးႏွင့္ရန္ျဖစ္၍အခ်ိန္မျဖဳန္းပါႏွင့္။ေတာင္စဥ္ေရမရ

အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းကိုေလ်ာ့ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့ပစ္ပါ။မိႏွစ္တုိင္း စကၠန္႕တုိင္း အဖုိးတန္

သည္ဟုသေဘာထား၍ေခၽြတာသုံးပါ။မီးရထား ဘတ္စ္ကားေစာင့္ရင္းအလကား

ေနရေသာအခ်ိန္မ်ားကုိသုံးရန္တခုခုအသင့္ထားပါ" ဟုဆုိထားပါသည္။တေန႕လွ်င္

၂၄ နာရီသာရေသာကၽြႏုိပ္တုိ႕၏ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္ေလးတြင္တမိႏွစ္ပုိရွည္ေအာင္မလုပ္

ႏိုင္ၾကသျဖင့္"သင္၏အခ်ိန္ကုိရာရွင္လုပ္ပါ"ဟူေသာအခန္းကုိဖတ္ရူနာယူၾကရေပမည္။

အလုပ္ကလဲြ၍အျခား၀ါသနာမရွိသူေလာကဓါတ္ဆရာၾကီးတစ္ဦးသည္မုိးရြာထဲတြင္အိ္မ္

သုိ႕ျပန္ေရာက္လာရာ မိမိအိပ္ရာထဲထီးကုိေစာင္ျခဳံထား၍သူ႕ကိုယ္သူထီးထားသည့္တံခါး

ျခားထဲသြားရပ္ေနသည္ဟူေသာဥပမာကုိျပ၍လူတုိ႕မွာအလုပ္ႏွင့္အားလပ္ခ်ိန္မွ်တရမည္

ဟု အပ်င္းေျဖရာ အာရုံေျပာင္းနည္းမ်ားကုိလည္း "အလုပ္ႏွင့္အားလပ္ခ်ိန္" အခန္းတြင္

တင္ျပထားပါသည္။

"ကၽြႏုိပ္တုိ႕မ်က္စိေအာက္မွာပင္လူတုိ႕အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ လုပ္ရင္းပင္ေသၾကရသည္

သူတုိ႕သည္အဘယ္ကဲ့သို႕ေသာစည္းစိမ္ခ်မ္းသာကုိရၾကရသည္ကုိကားမသိရေပ" ဟူေသာ

အခ်က္ကိုဆရာမၾကီးကယခုကဲ့့သုိ႕ရွင္းလင္းခ်က္ေပးထားသည္။"မိမိ၏အလုပ္တြင္စိတ္

၀င္စားကာၾကိဳးစားရင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ေပွ်ာ္လုိက္ အခက္အခဲေတြ႕သည္အခါ၌လည္းလုံ႕လ

စုိက္ရင္းေပွ်ာ္၍ ေအာင္ျမင္သြားသည့္အခါ၍လည္းဆထက္ထမ္းပုိးေပွ်ာ္ေနရျခင္းမွာ

လူ၏စိတ္ခ်မ္းသာမူပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္"ဤသုိ႕ျဖင့္လူ႕ဘ၀ကိုုျငီးေငြ႕ရန္အခ်ိန္မရွိေတာ့

ပဲေရာင့္ရဲေပွ်ာ္ရႊင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ကၽြန္မသည္"အပ်င္းေျဖနည္း"စာအုပ္ကုိဖတ္ျပီးသည့္ေနာက္၀ယ္ ရခဲလွသည့္လူ႕ဘ၀တြင္

ေနထုိင္ရသည့္အခ်ိန္ေလးတြင္အခိ်န္ကုိအက်ဴိးရွိစြာအသုံးခ်ရင္းမိမိတုိ႕၏ဘ၀ကုိျမွင့္တင္

ႏုိင္ၾကဖုိ႕အေရးၾကီးသည္ဟူေသာသင္ခန္းစာတခုကုိရလုိက္ပါသည္။ကၽြန္မတုိ႕၏

ဘ၀ေတြကုိျမွင့္တင္ႏုိ္င္ၾကဖုိ႕နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကိုဤစာအုပ္ေလးတြင္

ဖတ္ရူနာယူၾကဖုိ႕စာအုပ္ခ်စ္သူမ်ားကိုတုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။

Sunday, August 24, 2008

Biography of U Khin Maung latt

ဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္ ေမြးေန႕အမွတ္တရ

(၁၉၁၅ - ၁၉၉၆)

အဂၤလိပ္စာဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္ကို ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္

ဖခင္ ဦးညႊန္႕ မိခင္ ေဒၚခင္သဲြ႕တို႕ကမုံရႊာျမိဳ႕၌ေမြးဖြားပါသည္။ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္

ယူနီဗာစတီအက္ဥပေဒကုိကန္႕ကြက္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ၾကီးမွေပါက္ဖြား

သည့္ "ေနရွင္နယ္ေက်ာင္း"ေခၚ အမ်ဴိးသားေက်ာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာေသာအခါတြင္

မုံရြာျမိဳ႕ဆရာၾကီးဦးေဖၾကီးမွဴးေသာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းတြင္ ၉ တန္းအထိပညာသင္

ၾကားခဲ့သည္။၁၀ တန္းေရာက္ေသာအခါဆရာၾကီးဦးခ ၾကီးမွဴးေသာမုံရြာျမိဳ႕ဗုဒၶဘာ

သာအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႕ေျပာင္းေရႊ႕၍ပညာသင္သည္။ထုိေက်ာင္းမွ ၁၀ တန္း

ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘုံေဘဘားမားသစ္ကုမၸဏီတြင္အလုပ္စတင္လုပ္ခဲ့သည္။ထုိ႕ေနာက္

စီအုိင္ဒီ စုံေထာက္ရုံးတြင္ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္အလုပ္ကိုလုပ္ခဲ့သည္။ဒုတိယကမာၻ

စစ္ၾကီးအတြင္း ဂ်ပန္ကေပးေသာျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေခတ္တြင္ႏုိင္ငံျခားရုံး၌ႏုိင္ငံျခား

ေရးလက္ေထာက္အတြင္း၀န္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။စစ္ၾကီးအျပီးတြင္အဂၤလိပ္

လူမ်ဴိးမ်ားအုပ္ခ်ဴပ္ေသာ(Civil Supplies Board)(ျပည္သူ႕ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရး အဖဲြ႕)

တြင္သတင္းဆက္သြယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းသည္။၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္သက္ၾကီး

တကၠသုိလ္တက္၍ဘီေအ(B.A)စာေမးပဲြကိုေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္အဂၤလိပ္စာနည္းျပဆရာလုပ္ရင္း အမ္ေအ(M.A)ဘဲြ႕ရရွိခဲ့သည္။

လက္ေထာက္ကထိကအျဖစ္မွအလုပ္ထြက္၍ျပင္ပအဂ္လိပ္စာသင္တန္းမ်ားကိုဖြင့္လွစ္

ပုိ႕ခ်ခဲ့သည္။

၁၉၆၄ မွ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္အထိ "လုပ္သားျပည္သူ႕ေန႕စဥ္"အဂၤလိပ္သတင္းစာ

"The Working People's Daily" တြင္အယ္ဒီတာခ်ဴပ္အျဖစ္အမူထမ္းခဲ့သည္။

ေရးသားခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ားမွာ

၁။၁၉၅၀တြင္ တုိ႕တုိင္းျပည္(စာေပဗိမာန္)

၂။Everyday Expression in English

၃။အဂၤလိပ္စာတတ္လုိေသာႏွင့္စာအုပ္စင္ေက်းဇူး(ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ႏွင့္တဲြလ်က္)

၄။Exercises on Everyday Expression in English

၅။Current Essays(1987)

တ္ုိ႕ျဖစ္ၾကကာဆရာၾကီး၏စာအုပ္မ်ားမွာအၾကိမ္ၾကိမ္ရုိက္နွိတ္ထုတ္ေစေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။

ဆရာၾကီးသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕တြင္ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။

Rememberance BaBaGyi U Khin Maung Latt Birthday(24-8-1915)

ဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္ ေမြးေန႕အမွတ္တရ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား


(၁၉၁၅ - ၁၉၉၆)


၁၉၃၆ ခုနွစ္က ဆရာဦးခင္ေမာင္လတ္


၁၉၄၆ ခုႏွစ္က ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ႏွစ္လက္ထပ္စဥ္


၁၉၅၂ ခုနွစ္ကမိသားစုအမွတ္တရ


၁၉၅၇ ခုႏွစ္ျပည္ရိပ္သာစြန္းလြန္းဓမာရုံဖြင့္ပဲြ


၁၉၅၉ ခုႏွစ္ဆရာကေတာ့ပဲြအမွတ္တရ


ဆရာထင္လင္း ဦးခင္ေမာင္လတ္ ႏွင့္ ဦးဘေသာ္၁၉၆၇ ခုႏွစ္တရုတ္ျပည္ခရီး

၁၉၇၀ ခုႏွစ္ကမိသားစုဓါတ္ပုံ

၁၉၈၀ ဘဘၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္ စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးမွာ သီတဂူဆရာေတာ္ႏွင့္


၁၉၉၅ ခုွႏွစ္က ဘဘဦးခင္ေမာင္လတ္


၁၉၉၅ ဒီဇင္ဘာတုန္းကမိသားစုဓါတ္ပုံTuesday, August 19, 2008

Book Advertisement

တကၠသိုလ္ေရႊရီ၀င္း ေရးသားေသာ

ထူးဆန္းေသာကမာၻလိပ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာပုံျပင္မ်ား

စာအုပ္ စိတ္ကူးခ်ိဴခ်ဴိ စာအုပ္တုိက္မွ ျဖန္႕ခ်ီလုိက္ပါျပီ။

 

ပုံျပင္ေပါင္း ၂၇ ပုဒ္ပါ၀င္သည္။

 

ဖီဂ်ီ ဟန္ေဂရီ အာလစကာ နယ္သာလန္ မေလးရွား

ျမန္မာ ျပင္သစ္ အဂၤလန္ ထရီပူရ ေနာ္ေ၀း အိႏၵိယ မီဇူး မဏိပူရ

အာရပ္ ဖင္လန္ မကၠစီကုိ ဂရိ….

အစရွိေသာႏုိင္ငံတကာကပုံျပင္ေတြစုစည္းထားတာေတြ႕ရသည္။

 

"ဟုိး ေရွးေရွးတုန္းက…………ဟုအစခ်ီေသာပုံျပင္မ်ားကုိစာေရးသူငယ္စဥ္

ဘ၀ကပင္မိဘဘု္ိးဘြားတုိ႕ထံမွၾကားနာေပ်ာ္ပုိက္ခဲ့ရပါသည္။

ေက်ာင္းေနခ်ိန္ေရာက္၍စာဖတ္သည့္အခါတြင္လည္းမိမိကိုယ္တုိင္ပုံျပင္

စာအုပ္မ်ားႏွင့္ဖတ္ရူေမြ႕ေလ်ာ္ခဲ့ရပါသည္။

ထုိ႔အျပင္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ၾကားဖူးမွတ္ဖူးရာပုံတုိပတ္စမ်ားအျပန္အလွန္

ေျပာၾကရင္းႏွင့္ပုံျပင္ကုိေမ့မရခဲ့ပါ။

အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ေသာအခါတြင္လည္းမိမိ၏ရင္ေသြးမ်ားကုိ

ဟုိး ေရွးေရွးတုန္းက…ဟုအစခ်ီကာပုံျပင္မ်ားကုိ မွတ္မိ စဲြလန္းစြာ

ျပန္လည္ေျပာျပေနရပါျပီ။

ထုိကဲ့သုိ႕ပင္ ပုံျပင္မ်ားသည္ အစဥ္ႏုပ်ဴိလန္းဆန္းစြာေခတ္အဆက္ဆက္

လူၾကီး၊လူငယ္၊ကေလးမ်ား၏ရင္ထဲတြင္အဆင့္ဆင့္ကူးေျပာင္းရွင္သန္

ျမဲရွင္သန္လ်က္ရွိပါသည္။

သို႕ရာတြင္တဆင့္စကား တဆင့္နားႏွင့္ ခရီးဆက္လာခဲ့ေသာပုံျပင္မ်ား

စြာတို႕သည္အခ်ိန္ၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်ေပ်ာက္ကြယ္မွိန္ေဖ်ာ့သြား

မည္ဆုိလွ်င္အလြန္နွေမ်ာဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ႏုိင္ငံတကာတြင္ကေလး၊လူၾကီး

ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ပုံျပင္စာအုပ္မ်ားစြာကုိထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ီလ်က္ရွိေသာလည္းစာေရးသူ

တုိ႕ႏုိင္ငံမွာမူပုံျပင္စာအုပ္မ်ာအခန္းဂဏကိုက်ယ္ျပန္႕စြာမေတြ႕ရႏို္င္ေသးပါ။

ယခုစုစည္းထားေသာပုံျပင္မ်ားမွာစာေရးသူၾကားဖူးဖတ္ဖူး၍မွတ္သားထား

သမွ်ကိုစုေဆာင္းထားေသာပုံျပင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။…………………"

 

အစရွိသျဖင့္ တကၠသုိလ္ေရႊရီ၀င္းက သူ၏ပုံျပင္စာအုပ္

အမွာစာတြင္ေရးသားထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

 

ပုံျပင္ေလးေတြဖတ္ရင္းစိတ္ကူးျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာေမြ႕ေလ်ာ္ၾကည့္ရေအာင္။

ဆႏၵသုံးခု တဲ့။ႏွူတ္မလုံတာဘယ္သူလဲ တဲ့။ သဲက်ဴံးေရႊျဖစ္သူ တဲ့။

စိတ္၀င္စားစရာေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ကေလးေတြကိုဖတ္ခုိင္းၾကည့္ၾကပါစုိ႕။

 


Friday, August 1, 2008

Rememberance - U Khin Maung Latt

ဘဘၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္ (၁၉၁၅ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ - ၁၉၉၆ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္)

 

ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ၁၉၉၆ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕

 

အမွတ္တရကဗ်ာ

 

ကဗ်ာဆရာၾကီးဦးတင္မုိး ၂-၈-၁၉၉၆ ေန႕တြင္ဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္၏စ်ာပနမွ အျပန္ေရးခဲ့ေသာကဗ်ာျဖစ္ပါ၏

 

သာဓု သာဓု ဆရာၾကီး

 

ေန႕စဥ္ေကာင္းမူ၊အျမဲျပဳသည္

သာဓုသာဓု ဆရာၾကီး။

 

မိမိတတ္သိ၊ပညာရွိကုိ

အဓိကထား၊ေမတၱာပြားလ်က္

တပါးသူဌ၊ေပးေ၀မွ်သည္

ဆရာ့ဂုဏ္ေျမာက္၊ဘ၀တေလွ်ာက္။

 

ရင္၌ျဖစ္ပြား၊သမီးသားသုိ႕

အမ်ားအေပၚ၊အက်ိဴးေမွ်ာ္လ်က္

မေတာ္ေတာ္ေအာင္၊သူပ်ိဴးေထာင္ရင္း

ညဥ့္ေမွာင္ခ်ိန္သုိ႕၊ေရာက္ခဲ့ျပီ။

 

စာေပတတ္ပြန္၊ဇနီးမြန္ကုိ

ေသတပန္သက္တဆုံး၊တျပဳံးျပံဳးႏွင့္

ႏွလုံးတူမွ်၊တဲြၾကျပီးေနာက္

တေယာက္တည္း ထြက္ခြာသြားေလျပီ။

 

ပညာေရးႏွင့္၊တုိင္းေရးျပည္ေရး

လူ႕အေရးကုိ၊အေရးၾကံဳေအာင္

သူထမ္းေဆာင္ကာ

ကေလာင္ကုိင္ရင္း၊စာသင္ရင္းပင္

ေသမင္းရင္ခြင္ လွဳံခဲ့ျပီ။

 

ေထာင္လႊားမာန၊သူႏွိမ္ခ်ကာ

စိတ္လွေခ်ာေျပ၊ေမတၱာေ၀လ်က္

အေနရုိးရုိး၊အသေရတိုးစြ။

 

မ်ိဴးခ်စ္စိတ္ဓါတ္၊အေရာင္ဟပ္ကာ

ျမင့္ျမတ္ရုိးဂုဏ္၊ကုိယ္လုံးထုံလ်က္

သူယုံၾကည္ရာ၊ေစတနာျဖင့္

ပညာျဖန္႕ေ၀၊ရဲရင့္ေပ၏

အေနျမတ္ေသာဆရာၾကီး။

 

ယခုအခါ၊တို႕ဆရာသည္

တာ၀န္ေက်ေက်၊ေဆာင္ျပီးေလ၍

အေသျမတ္စြာ၊သူထြက္ခြာျပီ

သာဓု သာဓု ဆရာၾကီး။