Thursday, April 24, 2014

တကုိယ္ေတာ္ သူရဲေကာင္း ဂ်ဴနီယာ၀င္း

တကုိယ္ေတာ္ သူရဲေကာင္း
ဂ်ဴနီယာ၀င္း၊ ဧျပီ ၂၄၊ ၂၀၁၄


မွန္တာကိုပဲလုပ္
မမွန္တာကုိ ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္။
ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းနွင့္ အမွန္တရားအတြက္
လုပ္ဖုိ႕  ေျပာဖုိ႕  တုိက္ဖုိ႕  အဘမွာ သတိၱ ရွိတယ္။
အဘေရ ….. အဘထြက္ခြာသြားတဲ့ေန႕
ရင္ဆုိင္ဖုိ႕ သတိၱ ေပးခဲ့ပါဦးေလ။
အဘကုိယ္ခႏၶာ လဲေလ်ာင္းေနလဲ
အဘ၀ိဥာဥ္ ကတုိက္ပဲြ၀င္ေနဆဲ။
(Illustration – Than Htay Maung

ျမန္မာေန႕ရက္မ်ားႏွုင့္ပန္းမ်ား ဂ်ဴ နီယာ၀င္း

(Junior Win ေရးသားထားေသာအဂၤလိပ္လုုိေရး Burmese Days and Flowers (Kindle Ebook), သုုိ႕မဟုုတ္ Days and Flowers of Myanmar (ျမန္မာျပည္ကပါရမီစာအုုပ္တုုိက္ထုုတ္) ကုုိကိုုယ္တိုုင္ဘာသာျပန္ထားသည္။၂၀၁၃ခုုနွစ္ထုုတ္ စာအုုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာသကရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုုႏွစ္ကုုိအဓိကထားေရႊ႕ ေရးသားထားပါသည္။))


ျမန္မာေန႕ရက္မ်ားႏွုင့္ပန္းမ်ား

ဂ်ဴ နီယာ၀င္း
 

ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕သည္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကုုိ ၃ရက္ သုုိ႕မဟုုတ္ ၄ရက္ သၾကၤန္ေရကစားပဲြ က်င္းပလ်က္ ၾကိဳဆုုိလုုိက္ၾကပါသည္။  ျမန္မာႏွစ္သစ္သည္ဧျပီလ ၏ဒုုတိယပတ္ ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႕ တြင္က်ေရာက္ျပီးဧျပီလ ၁၅ရက္ သိုု႕မဟုုတ္ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ အဆုုံးသတ္ပါသည္။ ဧျပီ ၁၂ ရက္ေန႕သည္ သၾကၤန္ေရကစားပဲြအၾကိဳ ေန႕ျဖစ္ျပီး ဧျပီ ၁၅ သုုိ႕မဟုုတ္ ၁၆ ရက္ေန႕သည္ သၾကၤန္ပဲြေတာ္ ေနာက္ဆုုံးေန႕ျဖစ္ ပါသည္။ ေရကစားပဲြ၏ စစ္မွန္ေသာ ျပယုုသ္သည္ကားခ်စ္ခင္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားကုုိ တစ္ဦးကိုုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ သန္႕ရွင္းေသာေရျဖင့္ ပက္ျဖန္းၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိဧျပီတစ္လလုုံးသည္ ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ား ဥပုုဥ္သတင္းေစာင့္ၾကရာ၊ အလွဴဒါနျပဳၾကရာ၊ ေကာင္းမူကုုသုုိလ္မ်ား ျပဳၾကရာေန႕မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေရွးရုုိးရာပုုံျပင္မ်ားအရ ေကာင္းကင္ယံကအရွင္သခင္ သိၾကားမင္းၾကီးသည္ လူ႕ျပည္သုုိ႕ ထုုိေန႕မ်ားတြင္အလည္တစ္ေခါက္ အေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုုရားသည္ သိၾကားမင္းၾကီးအားဘုုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္သည္ လူ႕ျပည္လူ႕ရြာတြင္ ဘယ္ေလာက္ လႊမ္းျခဳံေနျပီလဲဆုုိတာကုုိ သြားေရာက္ၾကည့္ရူဴရန္ အတြက္ ယုုံယုုံၾကည္ၾကည္ တာ၀န္လႊဲအပ္ထားသည္ ဟုုဆုုိပါသည္။ သိၾကားမင္းသည္ လူ႕ျပည္သုုိ႕ဆင္းကာလူေတြ ဗုုဒၶ၏ ေဟာၾကားခ်က္ အတုုိင္းလုုိက္နာၾကပါရဲ႕ လားဟူ၍ လာၾကည့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ “သူကအမွန္တရားသည္ တည္ေနပါရဲ႕လားဆုုိတာကုုိ လာၾကည့္ပါမည္။ သူကေကာင္းသူကုုိ ကယ္တင္ကာမေကာင္းသူကုုိ ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။“ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အေနႏွင့္ေတာ့ သူတကယ္တာ၀န္ေက်သလား ဆုုိတာကုုိမသိပါ။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာတစ္ခုုေတာ့ရွိပါသည္ သူကျမန္မာႏွစ္သစ္မွာ ေရာက္လာကာလူေတြ ဘာသာေရးေကာင္းမူကုုသုုိလ္  လုုပ္ဖုုိ႕တာ၀န္ေက်ၾကဖုုိ႕ သတိေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ သိၾကားမင္းၾကီးသည္ လူ႕ျပည္သုုိ႕ ဆင္းလာကာ ဗုုဒၶလမ္းညၽြန္ခဲ့သည့္အတုုိင္း လူေတြေနထုုိင္ က်င့္သုုံးေနၾကပါရဲ႕လား ဟုုလာၾကည့္ပါမည္။ သူကသၾကၤန္ပဲြေတာ္ ေနာက္ဆုုံးေန႕မွာ သူ႕ဌာေနေကာင္းကင္ယံသုုိ႕ ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 

(၂၀၁၃ ခုနွစ္ ျမန္မာသကၤရာဇ္ ၁၃၇၅ မဟာသၾကၤန္စာ)

(ေဒၚ) ခင္မ်ဴိးခ်စ္ ေရးသားေသာColourful Burma ဟူေသာစာအုုပ္တြင္  ယခုုလုုိေရးသားထားတာေတြ႕ရပါသည္။“သၾကၤန္စာ - ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ ယခုုတုုိင္ ယုုံယုုံၾကည္ၾကည္ ျဖင့္ဖတ္ေနဆဲ အဲသည္ စာရြက္ေပၚကစာျဖစ္ပါသည္။ ဒါကုုိသၾကၤန္စာဟုုေခၚပါသည္။ သၾကၤန္စာတြင္ ယခုုလာမည့္နွစ္တြင္ ဘာျဖစ္မယ္ ဆုုိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသားထားပါသည္။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အတြက္ အနာဂါတ္ေဟာကိန္း သေဘာျဖစ္ပါသည္။ သိၾကားမင္းက ဘယ္လုုိပုုံစံျဖင့္ ကၽြနုုိပ္တုုိ႕ဆီဆင္းလာမည္ ဆုုိတာကုုိလည္း ေရးသားထားပါသည္။ ဥပမာ - သိၾကားမင္းသည္ သည္ႏွစ္မွာေတာ့ နဂါးကုုိစီးလာပါမည္။ လက္တစ္ဖက္တြင္ မွ်ားနွင့္ ေလးကုုိကိုုင္လာမည္။ ေနာက္လက္တစ္ဖက္မွာေတာ့  လွံကုုိကုုိင္လာမည္။“ အုုိ…. ဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးတဲ့ သိၾကားမင္းပါလဲ! သူဒီနွစ္ဘာစီးလာမွာပါလိမ့္! သုုိ႕မဟုုတ္ သူဒီနွစ္ ဘာမ်ားကိုုင္လာမွာပါလိမ့္!…. ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕သည္ ထုုိအရာမ်ားကေရွ႕ႏွစ္ဘာျဖစ္မယ္ ဆုုိိတာကုုိေျပာမည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ ယုုံၾကည္ေနၾကပါသည္။

ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕သည္ ထုုိစာတစ္မ်က္နွာစာရွိေသာစာရြက္ၾကီးကိုု သၾက္န္မတုုိင္မွီမွာ ၀ယ္ၾကပါသည္။ ျပီးေတာ့ ေသခ်ာဖတ္ကာသူေျပာထား သလုုိလုုိက္ လုုပ္ၾကပါသည္။ ဟုုတ္ပါသည္- ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ အားလုုံးတစ္ေယာက္စီအတြက္ ေန႕အလုုိက္ ဘာလုုပ္ရမည္ဆုုိတာ အဲသည္စာရြက္ထဲမွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ တခါတရံ ယခုုလုုိေရးထားပါသည္ - “တနဂေႏြေန႕ေမြးသူမ်ားေခါင္းေလ်ာ္ျပီးေနာက္ ကန္႕ေဂၚပနး္မ်ားကုုိပန္ပါ -  တနလာေမြးသူမ်ားကေတာ့ က်မ္းမာေရးေကာင္းဖုုိ႕ အျဖဴေရာင္ကုုိေရြးပါ - စေနေန႕ေမြးသူမ်ား အတြက္ေတာ့ အေရးတၾကီးပုုဂိဳလ္မ်ားနွင့္ေတြ႕ ဖုုိ႕ရွိရင္ စိန္လက္စြပ္ကေလးစြပ္သြားပါ - ဗုုဒဟူးေန႕ေမြးသူမ်ားအတြက္ေတာ့ တစ္ခုုုုခုုအေရးတၾကီးဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ် ဖုုိ႕ရွိရင္ အစိမ္းေရာင္ကိုုေတာ့ လုုံး၀လုုံး၀ေရွာင္ရမည္……..စသည္စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သၾကၤ္န္စာသည္ တုုိင္းျပည္၏အနာဂါတ္၊ တကမာၻလုုံး၏ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စုုိက္ပ်ဴိးေရး၊ လူမူေရး၊ ရာသီဥတုုအစရွိသည္မ်ားကုုိ လည္းေဟာကိန္းထုုတ္ ထားပါသည္။ သူကေယဘုုံယအားျဖင့္ ေဟာထားသည္ ျဖစ္ေသာလည္း ဒါကုုိဖတ္ရတာစိတ္လွဴပ္ရွားစရာ ေကာင္းျပီး ျမန္မာဗုုဒၶဘာသာ လူမ်ဴိးမ်ားၾကားတြင္ ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုုႏွစ္မ်ားစြာက သၾကၤန္စာမွာယခုုလုုိေရးတာေတြ႕ဖူးပါသည္ - သည္ျမန္မာနွစ္သစ္မွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကဳံရဦးမည္။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕လည္းတုုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းေသာေန႕ရက္မ်ား ေရာက္လာဖုုိ႕ ေမ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။

သိၾကားမင္းသည္ လူ႕ျပည္သုုိ႕ဆင္းလာသည့္အခါ သူ႕မွာအလြန္အေရးၾကီးေသာ တာ၀န္တစ္ခုုကုုိ လုုပ္ရမွာျဖစ္သည္ဟုု ကၽြႏုုိ္ပ္တုုိ႕ ယုုံၾကည္ၾကပါသည္။ သူ႕တြင္ ေရႊပရပုုိဒ္ႏွင့္ ေခြးသားရည္ဟူေရြ႕ ေပလႊာႏွစ္ခ်ပ္ ပါလာပါသည္။ ေကာင္းေသာလူမ်ား၏ အမည္မ်ားကုုိေရႊပုုရပိုုဒ္တြင္ ေရးမွတ္ကာမေကာင္းေသာ သူမ်ားကုုိေခြးသားေရတြင္ မွတ္သည္ဟူ၏။ ဒါဆုုိရင္ ဘယ္ပုုရပုုိဒ္မွာဘယ္သူပါျပီး ေခြးသားေရမွာ ဘယ္သူပါမည္ဆုုိတာ အထူးရွင္စရာမလုုိပါ။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ ထုုိသၾကၤန္ရက္ေတြမွာ မသတ္ရ၊ မခုုိးရ၊ မညာရ၊ မဆဲဆုုိရ၊ တပါးသူကုုိနာက်င္ေအာင္ မလုုပ္ရပါ။ အေၾကာင္းမွာ သိၾကားမင္းက ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အမည္မ်ားကုုိ ေခြးသားေရမွာမွတ္လုုိက္လိမ့္မည္။ ဒါဟာဂုုဏ္က်က္သေရကင္းမဲ့ျခင္း၊ အျပစ္ေပးခံရျခင္းပင္။ ေကာင္းေသာသူမ်ားသူတုုိ႕အမည္ကုုိ ေရႊုပုုရပုုိဒ္မွာ ေရးမွတ္ခံရျခငး္ကာ ဂုုဏ္ျပဳျခင္းခံရျခင္း မည္ေပသည္။

ကၽြႏုုိပ္ငယ္စဥ္က ကၽြႏုုိပ္အမည္ကုုိ ေခြးသားေရတြင္ မွတ္သြားမွာ အလြန္ေၾကာက္ပါသည္။ သည္ေတာ့ ေကာင္းတာေတြကုုိ ၾကိဳးစားလုုပ္ပါသည္။ လူၾကီးေတြကလည္း ထုုိသၾကၤန္ေန႕ ေတြမွာလိမ္လိမ္မာမာေနဖုုိ႕ ေျပာပါသည္။ ဟုုတ္ပါသည္။ ႏွစ္သစ္ဆုုိတာ ႏွစ္ေဟာင္းကစုုေဆာင္းယူလာခဲ့သမွ် ေသာမေကာင္းမူေတြ ကုုိသန္႕စင္ပစ္ကာ ဘ၀အသစ္ကုုိ ကူးေျပာင္းဖုုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ သည္ေတာ့ “သၾကၤန္အုုိး“ ကုုိအိမ္ေရွ႕မွာထားကာသိၾကားမင္းၾကီးကုုိ ၾကိဳဆုုိလုုိက္ၾကရေအာင္။ ဒါဟာလည္း ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕လုုပ္သည္ ့ေကာင္းမူတစ္ခုုပဲမဟုုတ္ပါေလာ။ ျပီးေတာ့ သိၾကား္မင္းၾကီးက သူ႕ကုုိၾကိဳဆုုိသည့္ သၾကၤန္အုုိးေၾကာင့္ ေရႊပုုရပုုိဒ္မွာ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အမည္ေရးမွတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကဲ… အလွဆုုံးအေကာင္းဆုုံးသၾကၤန္အုုိးျဖင့္ ေကာင္းကင္ယံ၏ အရွင္သခင္ သိၾကားမင္းၾကီးကုုိ ၾကိုုဆုုိလုုိက္ၾကရေအာင္။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အမည္သည္ ေရႊပုုရပုုိဒ္မွာရွိပါေစသတည္း။
 


(သိၾကားမင္းသည္ လူ႕ျပည္သုုိ႕ဆင္းလာသည့္အခါ သူ႕တြင္ ေရႊပရပုုိဒ္ႏွင့္ ေခြးသားရည္ဟူေရြ႕ ေပလႊာ ႏွစ္ခုုပါလာပါသည္။ ပုုံ -ကာတြန္းေမာင္ရစ္)
အထက္ပါပုုံတြင္ ပန္းေတြႏွင့္ အုုိး အတဲြကုုိ “သၾကၤန္အုုိး“ ဟုုေခၚပါသည္။ ဒါ သိၾကား္မင္းကုုိ ၾကိုုဆုုိတဲ့အုုိးျဖစ္ပါသည္။ သူကလူ႕ျပည္ဆင္းဖုုိ႕ ေမ့သည္ျဖစ္ေစမေမ့သည္ျဖစ္ေစ။ ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ကသူ႕ကုုိ ၾကိဳဆုုိဖုုိ႕မေမ့ပါ။ သၾကၤန္အုုိးကုုိအိမ္ေရွ႕ ေနရာေကာင္းေကာင္းေလးမွာ ထားပါသည္။ သိၾကားမင္းၾကီးကေတြ႕ျမင္ျပီး ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕အမည္ကိုုသူ၏ ေရႊေပလြာေလးမွာေရးပါေစသား။
(တခါတရံသၾကၤန္အုုိးေရာငး္သူမ်ားက သိၾကားမင္းၾကီး ျပန္သြားသည့္ေန႕ကုုိၾကည့္ေရႊ႕ သၾကၤအုိးႏွစ္အုုိး ၀ယ္ဖုုိ႕ေျပာပါသည္။)

တခါတရံသၾကၤန္အုုိးေရာင္းသူမ်ားက ကၽြႏုုိပ္တုုိ႕ကုုိသၾကၤန္အုုိး ႏွစ္အုုိး ၀ယ္ဖုုိ႕ ေျပာပါသည္။ အကယ္ေရႊ႕မ်ားအသင္တုုိ႕၏ မိသားစုု၀င္တစ္ဦး၏ ေမြးရက္သည္ သိၾကားမင္းသူ႕ဌာေန ျပန္ေသာေန႕ (တနည္းအားျဖင့္ သၾကၤန္ အတက္ေန႕) ႏွင့္ တစ္ေန႕တည္းျဖစ္ေနလွ်င္  အသင္ေတာ့သၾကၤန္အုုိး နွစ္အုုိး၀ယ္ရပါမည္။ တစ္အုုိးကသင့္မိသားစုုအတြက္ ေနာက္တစ္အုုိးကသိၾကားမင္းျပန္တဲ့ေန႕နွင့္ တုုိက္ေနေသာ ေမြးေန႕ရွင္ သင့္မိသားစုု၀င္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတုုိ႕အတြက္ သိၾကားမင္းကုုိသၾကၤန္အုုိး ႏွစ္အုုိးျဖင့္ ၾကိဳဆုုိရပါမည္။  ဥပမာ - သၾကၤန္အတက္ေန႕က စေနေန႕ဆုုိပါစုုိ႕။ သင့္အဘြားေမြးေန႕ကစေနေန႕ဆုုိလ ွ်င္ သင္တုုိ႕အိမ္အတြက္ သၾကၤန္အုုိး ႏွစ္အုုိး၀ယ္ရမည္။ ေနာက္ဥပမာတစ္ခုုကေတာ့ အကယ္ေရႊ႕ သၾကၤန္အတက္ေန႕က ၾကာသာပေတးေန႕ျဖစ္ျပီးသင္က ၾကာသာပေတးေန႕ေမြးေသာသူျဖစ္လွ်င္ သၾကၤန္အုုိး နွစ္အုုိး၀ယ္ရမည္။ ေနာက္ဥပမာတစ္ခုုအေနႏွင့္ ဆုုိရေသာသၾကၤန္အတက္ေန႕က ေသာၾကာေန႕ျျဖစ္ျပီးသင္တုုိ႕ မိသားစုုမွာတစ္ေယာက္မွ ေသာၾကာေမြးသူမပါလ ွ်င္ သၾကၤန္အုုိး နွစ္အုုိး၀ယ္စရာမလုုိပါ။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ သၾကၤန္အတက္ေန႕ ဧျပီလ ၁၆ ရက္ေန႕သည္ အဂၤါေန႕ျဖစ္ပါသည္။ သင့္မိသားစုုတြင္းမွာအဂၤါေမြးသူရွိေနလွ်င္ သၾကၤန္အုုိး ႏွစ္အုုိး၀ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

(ဒီနွစ္ ျမန္မာသကရာဇ္ ၁၃၇၆ သို႕ကူးေျပာင္းသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ေတာ့ သၾကၤန္အတက္ေန႕က ဗုဒၶဟူး ေန႕က်ပါသည္။)

(ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားယုုံၾကည္ၾကတာကအကယ္၍ ရက္သတၱပတ္၏ တစ္ရက္ေမြ႕ေန႕ရွင္သည္ သၾကၤန္အတက္ေန႕ ႏွင့္သြားျပီးတုုိက္ေနလွ်င္ ကံမေကာင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ သၾကၤန္အိုုးအပိုုတစ္အုုိးလုုိပါသည္။)

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

(ေနာက္ဆက္ျပီး ဘာသာျပန္ဖုိ႕စိတ္ကူးရွိပါသည္။ ပရိသတ္မ်ား အတြက္သည္နွစ္အမွီ ေရးေပးလုိက္တာပါ။ ေကာင္းေသာျမန္မာႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ။)
Sunday, April 13, 2014

ေအာင္ခ်မ္းသာ(လွည္းတန္း)ပုုံျပင္ ဂ်ဴနီယာ၀င္း


ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၁၄
(အဂၤလိပ္လုုိ ေရးသားေသာ Aung Chan Thar (Hleedan Story) ကုုိကိုုယ္တုုိင္ ဘာသာျပန္သည္။)
 
ဘတ္စ္ကားသမားက “လွည္းတန္း” လုုိ႔ဆိုုလုုိက္လွ်င္ ဘတ္စ္ကားေပၚကဆင္းကာ “ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္” ကေလးကုုိ မည္သူမဆုုိ လမ္းညႊန္ေပးႏုုိင္ကာ ရန္ကုုန္ကဲ့သုုိ႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးထဲမွာ သဲကႏၱာရထဲက အုုိေအစစ္ကေလးကိုု ေတြ႕ရသလုုိ ေအာင္ခ်မ္းသာရြာက ေလးကုုိ ေတြ႕ရပါေတာ့မည္။ ကားဟြန္းသံတညံညံ ၀ီစီသံဆူညံသံေတြေၾကာင့္သာ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးထဲ သင္ေရာက္ေနပါလားဟုု သင့္ကုုိ သတိျပဳမိေစပါလိမ့္မည္။ ေအာင္ခ်မ္းသာအရပ္ထဲကသူေတြပင္ သည္ပရ၀ဏ္ေလးသည္ အိပ္မက္ထဲက ေဒသေလးတစ္ခုအျဖစ္ ေတြးျမင္ေနမွာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ျမန္မာဆန္ဆန္ သစ္သားအိမ္ကေလးမ်ား၊ တစ္ထပ္တုိက္ကေလးမ်ား၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ကေလးမ်ား၊ ကေလးမ်ားေဆာ့ကစားရာ ေျမနီလမ္းေလး၊ ညေနခင္း တုိက္ခတ္လ်က္ရွိေသာ ေလေျပေလညွင္းကေလးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၏ အရိပ္ အာ ၀ါသမ်ားသည္ ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္ကြက္ကေလး၏ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို ေန႔စဥ္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္လွ်က္ရွိေနပါသည္။
ယခုုေရးေနေသာေဆာင္းပါးသည္ တခ်ိန္တခါက ေအာင္ခ်မ္းသာဟုု အျမင္တြင္ခဲ့ေသာ ေနရာေဟာင္းေလးတစ္ခုုအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုုန္ကလူေတြကေတာ့ လွည္းတန္းဟူေသာအမည္က စိမ္းမေနပါ။ ေန႔စဥ္သုုံးစကားလုုံးလုုိ လွည္းတန္းဘတ္စကားဂိတ္၊ လွည္းတန္း ေစ်း၊ လွည္းတန္းလမ္းမ၊ လွည္းတန္းရပ္ကြက္ စသည့္ျဖင့္ ေျပာဆုုိသုုံးႏႈန္းေနၾကပါသည္။ လွည္းတန္းဆိုုတာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာေနရာ – ရန္ကုုန္တကၠသုုိလ္ပင္မႏွင့္နီးေသာ ေနရာတစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။ အဲသည္ လွည္းတန္းဆုုိေသာ ေနရာက်ယ္ႀကီးမွာ “ေအာင္ခ်မ္းသာ” ဟုု ေခၚတြင္သည့္ ေနထုုိင္သူ ရာဂဏန္း အိမ္ေျခ ၅၀ ခန္႔ေနထုုိင္္ေသာ၊ သူတုုိ႔၏ဘ၀မ်ားက ေအးခ်မ္းေအးေဆးစြာ ေနထုုိင္ေနၾကေသာ ရပ္ ကြက္္တစ္ခုုရွိပါသည္။ ကၽြန္မတုုိ႔ေနထုုိင္ၾကတာက အဲသည္ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ႏွင့္ နီးပါသည္။ အဲသည္ေနရာကုုိ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ လမ္း ေလွ်ာက္သြားရင္ ေရာက္ပါၿပီ။ ယခုုထုုိလွည္းတန္းမွာရွိခဲ့ေသာ “ေအာင္ခ်မ္းသာ” ဟူေသာ ရပ္ကြက္ေလးအေၾကာင္း  - ကၽြန္မကုုိ ယခုုတုုိင္ ေႏြးေထြးေနဆဲအတိတ္က အရိပ္ေဟာင္းမ်ား – ေဟာင္းသြားေသာ္လည္း ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ အသစ္ျဖစ္ေနဆဲ အဲသည္ ေအာင္ခ်မ္းသာပုုံျပင္ေလးကုုိေျပာပါမည္။

ေနာက္ျပန္လွည့္ေသာ္ ..

ေအာင္ခ်မ္းသာ (လွည္းတန္း) ရပ္ကြက္ေလးမွာ ကၽြန္မတုုိ႔အဘုုိးအဘြားမ်ား လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားက ေနထုုိင္ခဲ့ၾကေသာ အိမ္အုုိ ေဟာင္းေလး တစ္လုုံးရွိပါသည္။ သည္ေတာ့ အခုုကၽြန္မတုုိ႔ေနထုုိင္ေနတာက “ျပည္ရိပ္သာ” ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ခ်မ္းသာက အိမ္ေဟာင္းေလးသည္ ကၽြန္မတုုိ႔၏အဘုုိး ဦးခင္ေမာင္လတ္ စာသင္ၾကားရာေနရာေလးတစ္ခုု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုု အဲသည္အေၾကာင္းကုုိ ဆက္ေျပာပါမည္။
ကၽြန္မအဘုုိးတြင္ ဦးသိန္းေမာင္ဟုုေခၚတြင္ေသာ မိတ္ေဆြရင္းႀကီးတစ္ဦးရွိပါသည္။ သူက ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္မွာ ေနပါသည္။ ၿပီး ေတာ့ ကၽြန္မအဘုုိးျဖစ္သူ ဘဘႀကီးလုုိပဲ အဂၤလိပ္စာသင္ေသာ ဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူတုုိ႔နွစ္ဦးသည္ ေအာင္ခ်မ္းသာတြင္ အတူတကြ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္းေလးကိုုဖြင့္ကာ စာသင္ၾကားေသာအလုုပ္ကိုု လုုပ္ၾကပါသည္။ ကၽြန္မအဘုုိးသည္ ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္ကြက္ေလးဆီ ေန႔စဥ္ လမ္းေလွ်ာက္ကာ သြားပါသည္။ ကၽြန္မအဘြား ေမေမႀကီး ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္သည္ တခါတရံ ဘဘႀကီးနွင့္ အေဖာ္လုုပ္ ကာ အဲသည္မွာ အဂၤလိ္ပ္စာကိုု အတူတကြ သြားသင္ေလ့ရွိပါသည္။ ေအာင္ခ်မ္းသာက ထုိက်ဴရွင္ေက်ာင္းေလးတြင္ ဘဘႀကီးႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္စာ လာေရာက္သင္ေပးၾကေသာ တျခားဆရာဆရာမမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။

(ဓါတ္ပုုံေဟာင္းေလး – ဓါတ္ပုုံထဲတြင္ (လက္၀ဲမွယာ) ဆရာမတစ္ဦး၊ ဦးသိန္းေမာင္၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ ဦးဘေသာ္ (ဘဘႀကီၤး ဦၤးခင္ေမာင္လတ္၏အကုိ အႀကီးဆုံး – ရဲအရာရွိတစ္ဦး၊ ပုလိပ္အရာရွိတစ္ဦးဟူေသာ ကေလာင္ရွင္) တုုိ႔ကုုိ ေအာင္ခ်မ္းသာက က်ဴရွင္ ေက်ာင္းေလးတြင္ ဆရာမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရပုုံ)
ကၽြန္မတုုိ႔ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားသင့္ေသာအရြယ္သုုိ႔ေရာက္လာေသာအခါ ကၽြန္မတုုိ႔မိခင္ျဖစ္သူက ကၽြန္မအဘုုိးႏွင့္ အတူလုုိက္သြားၿပီး အဘုုိးသင္ေသာ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားကုုိ လုုိက္တက္ခုုိင္းပါသည္။ ဘဘႀကီးသည္ သူ၏ေျမးကေလးမ်ားက သူ၏အဂၤလိပ္စာသင္တန္း ကုုိလုုိက္တက္ၾကတာကုုိ အလြန္သေဘာက်လ်က္ရွိပါသည္။
(ကၽြန္မတိုု႔အမႊာေမာင္ႏွမႏွင့္ အဘုုိးအဘြားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္မတုုိ႔မိခင္တုုိ႔အတူ ေအာင္ခ်မ္းသာ က်ဴရွင္ခန္းေရွ႕)
ေအာင္ခ်မ္းသာ (လွည္းတန္း) ရပ္ကြက္ကေလးသည္ အလြန္တရာမွ ေအးေဆးကာ လူသိမ်ားေသာေနရာေလးတစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။ အဲသည္ ေနရာေလးအေၾကာင္းကုုိ စဥ္းစားမိလုုိက္တုုိ္င္းမွာ ကၽြန္မ၏မွတ္ဉာဏ္မ်ားသည္ လန္းဆန္းကာ တခ်ဳိ႕ေသာ မေမ့ႏုုိင္ေသာ အမွတ္တရမ်ားက တကယ္လုုိပဲ ကၽြန္မ၏ေရွ႕တြင္ ေပၚလာတတ္ပါသည္။ အဲသည္ရပ္ကြက္မွာေနထိုုင္ၾကေသာလူမ်ားသည္ မိသားစုု၀င္မ်ားအတူတကြ ေန ထုုိင္ေနၾကသလိုုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာရပ္ေပါင္းစုုံသင္ၾကားေသာ က်ဴရွင္ေက်ာင္းကေလးမ်ား၊ ဓႏုျဖဴ ေဒၚေစာရီ၏ထမင္းဆုုိင္တုုိ႔၊ တ႐ုုတ္ဟင္းလ်ာဆုုိင္တုုိ႔၊ အမ်ဳိးသမီး၀တ္အက်ႌဆုုိ္င္တုုိ႔၊ ပါ့စ္ပုုိ႔ဓာတ္ပုုံဆုုိင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆုုိင္မ်ားစသည္ျဖင့္ ေရာေမႊလ်က္ရွိပါသည္။ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၏ အျပင္ဘက္ျခမ္းသည္ လွည္းတန္းမီးပြိဳင့္ႏွင့္ ျပည္လမ္းကိုု မ်က္နွာမူလ်က္ရွိပါသည္။ ထုုိအခါ ထုုိမ်က္ႏွာစာ မွာရွိေနေသာ ၀င္း ဆံသဆုုိင္ႀကီး၊ ယူနီယမ္ ဓာတ္ပုုံဆုုိင္၊ ဂိုုး႐ႈိး အထည္ဆုုိ္င္၊ ကုိယုံ ေၾကးအုိးနွင့္ တ႐ုုတ္အစားအစာဆုုိင္၊ ရွမ္းေတာင္တန္း စားေသာက္ဆုုိင္၊ အလိမၼာစာအုုပ္ဆုုိင္၊ အေသာက မႏၱေလးဖိနပ္ဆုုိ္င္ စသည္ စသည္တုုိ႔ကုုိ လွမ္းျမင္နုုိင္ပါသည္။
၁၉၈၈ခုုႏွစ္ ျမန္မာျပည္မွာ လူထုုအုုံႂကြမူမ်ားအၿပီးတြင္ တကၠသိုုလ္မ်ားပိတ္ပါသည္။ က်ဴရွင္ေတြလည္း ပိတ္သြားပါသည္။ ထုုိအခ်ိန္ကစလုုိ႕ ကၽြန္မအဘုုိးသည္လည္း သူ၏အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကိုု ေအာင္ခ်မ္းသာကေန ပိတ္လုုိက္ရပါသည္။ ထုုိတကၠသုုိ္လ္မ်ားပိတ္သြားခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတုိ႔လည္း အိမ္မွာအားလပ္ေနပါသည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔မိဘမ်ား၏ အၾကံဉာဏ္ျဖင့္ အိမ္မွာ ကၽြန္မတုိ႔ ေမာင္ ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ကုုိ ဘဘႀကီးနွင့္ ေမေမႀကီးတုိ႔က အဂၤလိပ္စာ သင္ျဖစ္သြားပါသည္။ ေန႔စဥ္ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ တစ္ေန႔ကုုိ တစ္နာရီ ဂ်ဴးလီယက္ဆီဇာ၊ မက္ဘက္၊ ကလီယုုိပါတရာ အစရွိေသာ ရွိတ္စပီးယားနွင့္ ဘားနတ္ေရွာျပဇာတ္မ်ားကုုိ သင္ေပးပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔အဘြားလည္း ၀င္ေရာက္ကာ စာေဆြးေႏြးရင္း ၀င္သင္ေပးပါသည္။ ထမင္းစားပဲြေလးသည္ ကၽြန္မတုိ႔ စာသင္ခန္းျဖစ္လုုိက္၊ ထမင္းစားပဲြျဖစ္လုုိက္၊ စာေဆြးေႏြးေရးမွတ္ၾကရာျဖစ္လုုိက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သည္လုုိႏွင့္ ကၽြန္မအကုုိ၏ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္၊ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ နွစ္ေယာက္ လာပူးေပါင္းရင္းနွင့္ ဘဘႀကီးတုိ႔၏ အဂၤလိ္ပ္စာသင္တန္းေလးက စည္ကား ခဲ့ပါသည္။ အဲသည္ကေနစလုုိ႔ ဘဘႀကီးသည္ သူ႔ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လုုံး စာသင္ျခင္းအလုုပ္ကိုု ျပည္ရိပ္သာေနအိမ္မွာပင္ ကြယ္လြန္သည့္ အခ်ိန္ထိ လုုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။
သုုိ႔ေသာ္ ေအာင္ခ်မ္းသာမွာရွိခဲ့ဖူးသည့္ စာသင္ေက်ာင္းအုုိေလးသည္ ကၽြန္မအဘုုိးအတြက္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏုုိင္သည့္ သတိရစရာ ျဖစ္ေနဆဲဆုုိတာကုုိ ကၽြန္မသိပါသည္။ ထုုိေက်ာင္းအုုိကေလးကုုိ ကၽြန္မတုိ႔ အဘုုိးအဘြားမ်ား၏ အမွတ္တရေနရာေလး အျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ျပတုုိက္ကေလးအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိမ္းသိမ္းထားဖုုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ကေလးသည္ က်ဴရွင္ေက်ာင္းမ်ား မရွိတာကလဲြလုုိ႔ ဆက္လက္၍ လွဴပ္ရွားအသက္၀င္လ်က္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဘဘႀကီး ကြယ္လြန္ခဲ့ ပါသည္။ ေမေမႀကီးက ၁၉၉၉ မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ဘုုိးဘြားမ်ား ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ေလးသည္ မထင္မွတ္ေသာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုုႏွင့္ ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ထုုိအျဖစ္ဆုုိးကုုိ ဘဘႀကီး ေမေမႀကီးတုိ႔ မေတြ႕မျမင္သြားခဲ့ရတာ ကံေကာင္းေလျခင္းလုုိ႔ ဆိုုရပါလိမ့္မည္။ ထုုိအျဖစ္ဆုုိးကုုိ ဘယ္လုုိလုုပ္ ေမ့ႏုုိင္မွာလဲ။ သူတုိ႔တေတြသာ ထုုိအျဖစ္ႏွင့္တုုိးမိပါလွ်င္ သူတုိ႔အသည္းနွလုုံးမ်ား ကဲြေၾကသြားပါလိမ့္မည္။ ေအးေဆးတည္ျငိမ္ေသာ ေအးခ်မ္းလွသည့္ ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္ကြက္ကေလးသည္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့ရေလေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔၏အဘုုိးအဘြားမ်ား၏ ေက်ာင္းခန္းေလးလည္း ထုုိကံဆုုိးမူႏွင့္အတူ ပါသြားရေပေတာ့သည္။ ေအာင္ခ်မ္းသာက အမွတ္ရစရာမ်ားသည္ ေအာင္ခ်မ္းသာ၏ ကံဆုုိးမုုိးေမွာင္ထဲမွာ အတူတကြ လုုိက္ပါသြားပါေတာ့သည္။

ေနာက္ျပန္လွည့္ေသာလည္းျပန္မရႏုုိင္ေတာ့ေသာ….

ယခုုေတာ့ျဖင့္ ထုုိၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ကေလး ၏ေနရာတြင္ ဟိတ္ဟန္အျပည့္ျဖင့္ ေနရာယူထားေသာ ၀င့္ႂကြား ေလာက္စရာ အေဆာက္အဦႀကီးသာ ေတြ႕ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ သူက ေအးေဆးေသာ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ကေလး၏ လူေအး လူေဆးမ်ားပိုုင္ဆုုိင္ေသာေနရာကိုု လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာက အပုုိင္စီးခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။ “လွည္းတန္းစင္တာ” ဟူေသာအမည္က အ ေဆာက္အဦႀကီး၏အေပၚတြင္ ခန္႔ညားစြာ ကဗၺည္းထုုိးထားပါေလသည္။ “လွည္းတန္း” ဟူေသာ အမည္ေလးတစ္ခုုသည္သာ အိပ္မက္ရြာ ကေလး “ေအာင္ခ်မ္းသာ” ၏ အမွတ္တရ အျဖစ္က်န္ခဲ့ပါေတာ့သည္။