Tuesday, November 24, 2009

Painting Appreciation - Parasol

အေတြးအျမင္ အမွတ္ ၂၀၂ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၉

ပါရာေဆာ္လ္

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

ါရာေဆာ္လ္ (Parasol) အမည္ရွိပန္းခ်ီကားကုိေရးဆဲြသူမွာ Fransisco de Goya ( ဂိုရာ )

ျဖစ္သည္။ယင္းပန္းခ်ီကားသည္ရက္ထည္ပိတ္သားေပၚတြင္ဆီေဆးႏွင့္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။စပိန္ႏုိင္ငံ၊

မက္ဒရစ္ျမိဳ႕ရွိ ပါရ္ဒုိနန္းေတာ္နံရံမ်ားတြင္ခ်ိတ္ဆဲြဖုိ႕အတြက္အထူးေရးဆဲြထားေသာဆီေဆးပန္းခ်ီကားစီးရီး

မ်ားထဲကတစ္ခ်ပ္ျဖစ္သည္။ထုိခ်ိတ္ဆဲြထားေသာပန္းခ်ီကားမ်ားမွာေန႕စဥ္ဘ၀လွဴပ္ရွားမူမ်ား၊လူမူဘ၀ေန႕စဥ္

မွတ္တမ္းသရုပ္ေဖာ္မ်ားကိုသာအထူးျပသထားသည္။ယင္းသည္မင္းသားနွင့္မင္းသမီးမ်ား၏စားေသာက္ခန္း

အတြက္အထူးတင္ဆက္မူျဖစ္သည္။ဘုရင္ခ်ားလ္IV ၏မိဘုရားသည္ ဂုိရာကိုေခၚ၍သူတုိ႕၏ထမင္းစားခန္းအ

တြက္လွပျပီးေပွ်ာ္ရႊင္ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာငး္သည့္ျမင္ကြင္းမ်ားျဖင့္တန္ဆာဆင္ဖုိ႕ပန္းခ်ီကားအပ္ခဲ့သည္။ယခုတင္

ျပထားေသာ ပါရာေဆာ္လ္သည္ထုိပန္းခ်ီကားေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္သည္။ဂုိရာ၏မိဘုရားအတြက္တုန္႕ျပန္မူ

တစ္ခုျဖစ္သည္။ယခုအခါစပိန္ရွိမက္ဒ္ရစ္၌ The Prado ျပတုိက္တြင္ထားရွိသည္။

ပန္းခ်ီကားသရုပ္ေဖာ္မူ။

ပန္းခ်ီကားတြင္ဂုိရာသည္ျပင္သစ္ဖက္ရွင္တစ္ခုကိုစပိန္ဖက္ရွင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးထားသည္။ပန္းခ်ီကားထဲက

အမ်ဴိးသမီးငယ္သည္ေျမျပင္ေပၚတြင္ထုိင္ေနသည္။သူ႕ၾကည့္ရသည္မွာလမ္းအရွည္ၾကီးေလွ်ာက္လုိက္ရ၍အ

နားယူေနဟန္ျဖစ္သည္။အမ်ဴိးသမီးငယ္သည္ထုိေခတ္ကျပင္သစ္စတုိင္ျဖင့္၀တ္စားဆင္ယင္ထားသည္။

လက္ယာဘက္တြင္ယက္ေတာင္တစ္ခုက္ိုကိုင္ထားျပီးလက္၀ဲဘက္ကအျဖဴအမဲေခြးကေလးကုိက်မသြားေအာင္

ထိန္းထားသည့္ဟန္ျဖစ္သည္။လူရြယ္ကေလးသည္ ပါရာေဆာ္လ္(ျပင္သစ္အသုံးတစ္ခုျဖစ္၍အဓိပၸါယ္မွာေနပူ

သည့္အခါ ေဆာင္းသည့္ထီးဟူ၍ျဖစ္သည္။)ျဖင့္အမိ်ဴးသမီးငယ္၏မ်က္နွာေနမထုိးေစရန္ကာထားေပးသည္။

လူငယ္ကေလး၀တ္ထားသည့္စတုိင္မွာ မာဂ်ဴိ ဟုေခၚေသာထုိေခတ္အခါကဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ား

၀တ္ဆင္ေသာ၀တ္စားဆင္ယင္မူျဖစ္သည္။သူ႕ဆံပင္ေတြကိုပုိက္ကြန္ျဖင့္သိမ္းဆည္းထားျပီးခါးတြင္

အေရာင္အေသြးစုံေသာပိုးထည္ခါးပတ္ကိုပတ္ထားသည္။ေနာက္ခံမွာေကာင္းကင္ယံတြင္ရွိအနက္ေရာင္တိမ္

ဆုိင္မ်ားကုိေတြ႕ၾကရသည္။သစ္ပင္မ်ားသည္ယိမ္းႏြဲ႕လ်က္ရွိ၏။ၾကည့္ရသည္မွာျပင္းထန္မည့္ေလမုန္တုိင္း

လာေတာ့မည့္ဟန္ျဖစ္သည္။ပန္းခ်ီကားသည္ေႏြးေထြးေသာရာသီဥတုကိုျပလ်က္ရွိျပီးယိမ္းႏြဲ႕ေနေသာသစ္ပင္

မ်ားကမုန္တုိင္းတစ္ခုလာေတာ့မည္ကုိသတိေပးေနဟန္ျဖစ္သည္။လူငယ္ေလးမတ္တပ္ရပ္ေနသည့္ဟန္မွာ

ေျခတစ္ဖက္ကနံရံေက်ာက္သားကုိမွီေနျပီးတစ္ဖက္ကအလြတ္ျဖစ္သည္။သူ႕ၾကည့္ရသည္မွာအမ်ဴိးသမီးငယ္ကို

ေနေရာင္ဒဏ္မွ၎၊ ျပင္းထန္သည့္မုန္တုိင္းဒဏ္မွ၎ ကာကြယ္ေပးေနရ၍ဂုဏ္ယူေနသည့္မ်က္ႏွာေပးႏွင့္

ျဖစ္ေလသည္။

ပန္းခ်ီးကားထဲကသူတို႕နွစ္ေယာက္စလုံးသည္ေနပူဒဏ္ကိုေရာ၊ေလမုန္တုိင္းကုိေရာမမူသည့္ပုံသဏာန္ျဖစ္

သည္။ဂုိရာ၏ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ေပွ်ာ္ရြင္သည့္ဟန္အမူအယာမ်ားကိုပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။သူတုိ႕၏မ်က္လုံး

မ်ားကုိၾကည့္မိသည့္သူသည္အျပဳံးမ်ားပင္ကူးစက္ေအာင္ျပဳစားႏုိင္စြမး္သည္ဟုအဆုိရွိၾကသည္။ထီးအကာအ

ကြယ္ေအာက္တြင္မ်က္နွာေပၚေနေျပာက္မ်ားက်ေနပုံ၊ထီးအမိုးေပၚေနေရာင္က်သည့္ဘက္တြင္အရိပ္မ်ားထင္

ဟပ္ပုံ၊မ်က္လုံးေပၚေန၏အရိပ္ထင္က်ေနမူမ်ားမွာဂိုရာ၏လက္စြမး္ထက္မူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ပန္းခ်ီကားကို ဂုိရာသည္ ၁၇၇၇ ခုနွစ္တြင္ေရးဆဲြခဲ့သည္။ပန္းခ်ီကား၏ဧရိယာမွာအလ်ား ၁၅၂ စင္တီမီတာ

(၅၉ ၁/၄ လက္မ)၊အနံ ၁၀၄ စင္တီမီတာ(၄၀ ၃/၄ လက္မ)တုိ႕ျဖစ္သည္။

ဂုိရာအေၾကာင္း။

ဂိုရာ(၁၇၄၆-၁၈၂၈)သည္စပိန္လူမ်ဴိးပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂၀ရာစုပန္းခ်ီဆရာမ်ားထဲတြင္

အေ၇းပါဆုံးသူေတြထဲကတစ္ဦးျဖစ္သည္။၁၇၈၆ခုႏွစ္တြင္ဘုရင္ကုိယ္တုိင္ဂုိရာကုိေတာ္၀င္အကယ္ဒမီအႏုပညာ

(Royal Academy Art )တြင္ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ခဲ့သည္။ ၁၇၈၉တြင္ပထမဦးဆုံးရုံးေတာ္ပန္းခ်ီဆရာျဖစ္လာသည္။

၁၇၇၃ ခုႏွစ္ဂ်ဴလုိင္လ၂၅ တြင္ေတာ္၀င္အကယ္ဒမီပန္းခ်ီအႏုပညာမွအသင္း၀င္ Josefa Bayeu နွင့္လက္ထက္

ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ကဂုိရာသည္၅နွစ္အတြင္းတြင္ပန္းခ်ီကားပုံစံေပါင္း ၄၂ ခ်ပ္ေရးဆဲြခဲ့သည္။

၁၇၉၂ ခုႏွစ္တြင္အျပင္းအထန္ေနမေကာင္းျဖစ္ကာလုံး၀နားေလးသြားရသည္။ သူ႕ဘ၀တြင္ ထူးျခား

ေျပာင္ေျမာက္ေသာေရးဆဲြမူမ်ား၊သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ဟန္ပန္းခ်ီကားမ်ား၊သူ႕တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာစိတ္ကူးမ်ား

ကုိထည့္သြင္းေရးဆဲြမူမ်ားကုိမ်ားစြာေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ထုိ႕အျပင္ သူေရးဆဲြမူမ်ားတြင္ပုံတူ ကာတြန္း

ပန္းခ်ီဟန္ (ကာရီေကးခ်ား)မ်ားကုိလည္းသူ၏လြတ္လပ္ေသာစတုိင္မ်ားျဖင့္ေရးဆဲြမူမ်ား၊ခပ္မာေက်ာေက်ာ

ဒီဇုိင္းမ်ားျဖင့္မထိတထိဟန္ပန္မ်ားကုိလည္းေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ေဘာဒုိးျမိဳ႕တြင္ႏုိင္ငံေရးခုိလွဴံဖုိ႕ထြက္ခြာသြားရင္းပန္းခ်ီဆဲြသည့္

အလုပ္ကုိဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရင္းျဖင့္၁၈၂၈ခုႏွစ္တြင္ထုိအရပ္၌ပင္ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။သူ႕ပန္းခ်ီကား

တခ်ဴိ႕ကိုထပ္မံခံစားတင္ျပလုိပါေသးသည္။


Monday, November 16, 2009

Usher – 2 ဂ်ဴနီယာ၀င္း


Usher – 2
Ray Bradbury
1920 -
ေရးဘရက္ဘာရီ ၏ အာရွာ ၂
အာရွာ ၂ (Usher II) သည္သိပၸံ၀တၳဳစာေရးဆရာ ေရးဘရက္ဘာရီ ၏သိပၸံသည္းထိတ္ရင္ဖုိ၀တၳဳျဖစ္သည္။
ထို၀တၳဳအျပင္အာရွာ ၁ (Usher I)လည္းရွိသည္။အာရွာ ၁ ေရးသားေသာအခိ်န္ႏွင့္ အာရွာ ၂ ေရးသား ခ်ိန္
ႏွစ္ေပါင္းတရာကြာသည္။ပထမအာရွာကိုေရးသူကအေမရိကန္စာေရးဆရာၾကီးအက္ဂါအယ္လန္ပိုး(1809-
1849)ျဖစ္သည္။အမွန္မူရင္းအမည္က House of Usher အာရွာ၏အိ္မ္ ဟုအမည္ရသည္။အက္ဂါအယ္
လန္ပုိးသည္ေခတ္သစ္စုံေထာက္၀တၳဳမ်ား၏ဖခင္ဟုေခၚဆုိႏိုင္သည္။အာရွာ ၂ တြင္စာေရးဆရာ ဘာရီ
သည္သိပၸံ၀တၳဳမ်ား၏သဘာ၀အတုိင္းေရွ႕အနာဂတ္ကုိၾကိဳ၍ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ယခုအာရွာ၂ ၀တၳဳ
အေၾကာင္းတင္ျပသြားမည္။
အခ်ိန္ကား၂၀၀၅ AD။
William standalသည္အယ္ဂါအယ္လန္ပုိး၏အာရွာအိမ္ၾကီး၀တၳဳအစပုိင္းကုိဖတ္ရင္းေမွာင္မုိက္ေသာေတာင္
ကုန္းေပၚကအိမ္ၾကီးကုိလွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။အယ္ဂါအယ္လန္ပုိးရဲ႕အိမ္အတုိင္းေဆာက္လုပ္ထားတာဟု
ဗိသုကာဆရာကသူ႕ကိုေျပာလုိက္ေလသည္။
“အႏုပညာဟာအႏုပညာမဆန္ေတာ့ဘူး။စာေပဆုိတာကလည္းေပၚပင္ေတြ၊ဟန္ေဆာင္တာေတြပဲရွိေတာ့တယ္။
ေနာက္ပို္င္းျပဇာတ္ရုံေတြ၊ရုပ္ရွင္ရုံေတြမွာလည္းလူမရွိေတာ့ဘူး။လူေတြမွာစိတ္အပန္းေျဖစရာဆိုတာေတာင္
မရွိေတာ့ဘူး။စိတ္အပန္းေျဖျခင္းဆုိတဲ့ေ၀ါဟာရကုိေျပာတာေတာင္အျပစ္ျဖစ္ေနတယ္။”
သူသည္ဂႏၹ၀င္စာေပမ်ားအဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရျခင္းအတြက္ေဒါသထြက္ကာတကုိယ္လုံးတုန္ရင္လ်က္ရွိသည္။
ထုိအျဖစ္ကိုလက္စားေျခဖုိ႕အတြက္အယ္ဂါအယ္လန္ပုိး၀တၳဳထဲကအာရွာ၏အိမ္ကုိေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။
ထုိ႕ေနာက္ William standalသည္စာရိတၱထိန္းသိမ္းေရးဌာနကစုံစမ္းေရးမွဴးGarret၊ ထူဆန္းေထြလာမ်ား
ကိုတားဆီးေရးအဖဲြ႕၊စုနး္ကေ၀မ်ားသရဲတေစမ်ားကိုႏွိမ္နင္းေရးအဖဲြ႕၊စာအုပ္မ်ားကုိမီးရူိ႕ဖ်က္ဆီးေရးအဖဲြ႕၊
ေသြးစုပ္ေကာင္မ်ားနွင့္လင္းႏုိ႕မ်ားကုိသတ္ျဖတ္ေရးအဖဲြ႕၊အဂၤါျဂိဳလ္သားမ်ားကုိသတ္ပစ္ျပီးျမိဳ႕သစ္၊
ရြာသစ္၊ႏုိင္ငံသစ္မ်ားတည္ေထာင္ခဲ့ၾကေသာ၊သန္႕ရွင္းေသာလမ္းမ်ား၊တံတားမ်ားေဆာက္လုပ္ျပီး
အရာရာစိတ္ခ်ေစရန္အက်င့္စာရိတၱထိ္မ္းသိမ္းေရးေကာ္မတီကလူမ်ားကုိမိတ္ေဆြဖဲြ႕ကာသူ၏
အာရွာ၂ အိမ္သုိ႕ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။
ထုိ၀တၳဳကို The Ray Bradbury Theatre (Usher II)အမည္ျဖင့္1990တြင္ရုိက္ကူးခဲ့သည္။ထုိကား
တြင္ဇာတ္ညႊန္းRayBradbury မွေရးသားခဲ့သည္။ယင္းသည္1985တြင္တီဗီစီးရီးအျဖစ္ျပသခဲ့သည္။
ဂဲရက္အျဖစ္ Ian Mune ၊ Stendahl အျဖစ္ Patrick Macnee ကပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားသည္။
ထုိUrsher I ႏွင့္ II ကုိေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းမွေန၍သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဂ်ာနယ္ အမွတ္၁၆၇ ႏွင့္ ၁၆၈
တြင္အခန္းဆက္ဘာသာျပန္ေဖၚျပခဲ့ဘူးပါသည္။ေခတ္မီွလွေသာဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္အျဖစ္ဆုိရမည့္
သည္းထိတ္ရင္ဖုိဇာတ္လမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။၀တၳရွည္ၾကီးကိုဖတ္ရမွာျပင္းရင္ျဖင့္တုိတုိတုတ္တုတ္ႏွင့္
ရင္ခုန္ရမည့္၀တၳဳမ်ားအျဖစ္လမ္းညြန္ေပးလုိက္ရပါသည္။

Monday, November 2, 2009

Three Years Under the Japs – Khin Myo Chit


ဂ်ပန္ေခတ္မွာသုံးႏွစ္တာ - ခင္မ်ဴိးခ်စ္

ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဴိ၏အမွာစာ - ဂ်ဴနီယာ၀င္း (ဘာသာျပန္)ဂ်ပန္ -

အေရွ႕တုိင္းသားလူမ်ဴိးစု။အေနာက္တုိင္းသားမ်ားသာမက၎တုိ႕အေရွ႕တုိင္းသားအခ်င္းခ်င္းပင္လွ်င္

ဥာဏ္မမွီႏုိင္ေလာက္ေအာင္ကဲြျပားဆန္းျပားသည့္အဓိပၸါယ္မ်ားကုိပုိ္င္ဆုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။မိုးေကာင္းကင္က

ထာ၀ရဘုရားသခင္ရွိသည္ဟုယုံၾကည္ေနလ်က္ႏွင့္ဘုရားသခင္ကိုဆန္႕က်င္သည့္အျမင္မ်ားရွိသူ၊

ဗုဒၶဘာသာပါဟုေၾကြးေက်ာ္ေနကာဘုရားမဲ့၀ါဒကိုလည္းစဲြကိုင္လ်က္ရွိသူ၊အေရွ႕တုိင္းေျမရွင္ပေဒသရာဇ္

ေခတ္အယူအဆမ်ားကုိဆုတ္ကိုင္ထားလ်က္ႏွင့္ေခတ္မွီသည့္အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမူေတြကုိလည္းကူး

ေျပာင္း ဖို႕ၾကိဳးစားေနသူ၊ရုပ္ရွင္ေတြထဲခ်စ္ခန္း၊ၾကိဳက္ခန္းမ်ားကုိတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျပီးေန႕စဥ္ဘ၀ထဲတြင္

ခုႏွစ္လႊာအကကိုအားေပးခြင့္ျပဳထားသူမ်ား၊သူရဲေကာင္းဆန္သည္ဟုေၾကြးေက်ာ္ကာကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္

သတ္ေသျခင္းကုိအရွက္နွင့္အသက္လဲသည့္ပမာသူရဲေကာင္းတုိ႕အလုပ္အျဖစ္သတ္မွတ္တတ္သူမ်ား၊

ပါးရုိက္ျခင္းဓေလ့ကုိအားေပးလုပ္ေဆာင္တတ္သူမ်ား၊အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမူ မ်ားေရာထားေသာ

အေရွ႕တုိင္းသားမ်ားအျဖစ္သာမကအတိတ္ကိုဖက္တြယ္ထားေသာပစၥဳပန္တြင္ ေနထုိင္ကာအရွက္တရား

ႏွင့္ရူးမုိက္မူကုိေရာစပ္ေမႊထားသည့္သည့္လူမ်ဴိးစုတစ္စုျဖစ္ေလသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္အရာရာသည္မုန္းျခင္း

ခ်စ္ျခင္း၊သိမ္ေမြ႕ေသာၾကမ္းတမ္းမူ၊ၾကင္နာေသာရက္စက္ျခင္းဟူသကဲ့သို႕ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ားဒြန္တဲြလ်က္

ရွိေနသည္။ စာေရးဆရာ (Kipling)ကစ္ပလင္၏အဆုိျဖစ္ေသာ “အေနာက္ကအေနာက္၊အေရွ႕ကအေရွ႕။

သူတုိ႕ႏွစ္ခုဘယ္ေတာ့မွမဆုံေတြ႕”ဟူေသာအျမဲမွန္သည့္အဆုိတစ္ခုကုိပင္ေဖာက္ခဲြဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ေလ

ေတာ့ျပီ။၎တုိ႕၏ေရွးလူရုိင္း လူ႕အရုိင္းအစုိင္းမ်ား၏စိတ္ေနသေဘာထားသဘာ၀ကိုကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္

အထင္ၾကီးမူႏွင့္ေမာက္မာမူတုိ႕ျဖင့္ေရာစပ္ေမႊပစ္လိုက္ကာျမန္မာျပည္ကုိအင္ပါရာေမဂ်ီ(Emperor Meiji)

၏တာ၀န္ေပးခ်က္အရ “အလင္းေရာင္ျခည္မ်ားေပးသနားအံ့”ဟုေၾကြးေက်ာ္လ်က္ေရာက္ရွိ လာၾက

ေလျပီ။

ျမန္မာျပည္ကားအာလ္ဖာေရာင္ျခည္၊ဘီတာေရာင္ျခည္၊ဂါမာေရာင္ျခည္တုိ႕အျပင္ထုိေဆးေရာင္စဥ္မ်ား

ေရာစပ္ကာျဖစ္ေပၚလာေသာေရာင္ခ်ည္မ်ား၏အလႊမ္းမုိးခံျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ထုိအလင္းေရာင္ျခည္တန္း

မ်ား၏္အက်ဴိးဆက္မ်ားအျဖစ္ -အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊မခံသာေအာင္ေျပာျခင္း၊ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆုိျခင္း၊စိတ္ဆိုး

ေဒါသထြက္ေစျခင္း၊ညွင္းပန္းႏွိတ္စက္ျခင္း၊စိတ္ပူပင္ရေစျခင္း၊ျပင္းထန္ေသာေ၀ဒနာခံစားရျခင္း၊စိတ္ႏွလုံး

ေၾကကဲြျခင္း၊စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းရျခင္းႏွင့္အသက္ေသဆုံးျခင္းတုိ႕ျဖစ္ေပၚလာရေလေတာ့သည္။

ကင္ဆာအက်ိတ္ကုိစားသုံးဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ႏုိင္သည္ဟူေသာေရဒီယမ္ဓါတ္သတၱဳအပ္ဖ်ားမွျဖစ္ေပၚ

လာေသာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကဲ့သို႕ဂ်ပန္တုိ႕ပို႕လႊတ္လိုက္ေသာအလင္းေရာင္ျခည္တန္းမ်ားသည္ျမန္မာ

ျပည္သူျပည္သားတုိ႕ကိုကိုယ္ အားျဖင့္၎၊စိတ္အားျဖင့္၎၊ကုိယ္က်င့္တရားအားျဖင့္၎၊ စီးပြားေရး

အားျဖင့္၎၊ယဥ္ေက်းမူအားျဖင့္၎အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာေခ်မြဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ေတာ့သည္။

ဤစာအုပ္ကုိေရးသားသူစာေရးဆရာသည္သာမန္ဗမာအမ်ဴိးသမီးငယ္တစ္ဦး၏အျမင္ထက္မပိုေသာ၊

၃ နွစ္တာ၈်ပန္လက္ေအာက္အတြင္းသူမ၏ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိေရးသားခဲ့ယုံသာရွိပါသည္။မွန္ကန္ေသာ

အေၾကာင္းအရာ၊ရူပ္ေထြးမူမပါသည့္ျပည့္စုံေသာေရးသားခ်က္မ်ားျဖစ္ပါ၏။ဤစာအုပ္သည္သာမန္ျမန္မာ

လူမ်ဴိးတစ္ဦး၏ခံစားခ်က္မ်ားကိုေရာင္ျပန္ဟပ္ပါသည္။တစ္ဖက္တြင္လည္းသမိုင္းသုေတသီမ်ားအတြက္

ဂ်ပန္ေခတ္သုံးႏွစ္တာအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံ၏သမုိင္းျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍မွတ္တမ္းမွတ္ရာသဲလြန္စ

မ်ားကုိရရွိႏုိင္ပါသည္။ ၃ နွစ္တာဂ်ပန္ေခတ္အတြင္းကအျဖစ္အပ်က္ေတြကုိလွစ္ဟျပထားသည့္

ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ဗမာတစ္ျပည္လုံးစစ္အက်ဥ္းစခန္းၾကီးအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိခဲ့ရပုံ၊ရုိင္းစုိင္းဆုိးရြားနာဇီ

စခန္းမ်ား၏ရွက္ဖြယ္မွတ္တုိင္မ်ားအျဖစ္ကုိအလြယ္တကူသိျမင္လာရေပလိမ့္မည္။ထုိအက်ဥ္းစခန္းၾကီး

သည္နာမယ္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ“ရွက္စရာေမာ္ကြန္းေက်ာက္တုိင္မ်ား”ဟုအမည္တြင္သည့္နာဇီ

အက်ဥ္းစခန္းမ်ားထက္ပင္သာလြန္ေသာမွတ္တုိင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကိုဤစာအုပ္ေလးတြင္ေတြ႕ရွိရ

မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဦးဘခ်ဴိ (ဒီးဒုတ္)

ရန္ကုန္ ၁၀-၈-၄၅

မွတ္ခ်က္။

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္သည္ ၁၉၄၅ ခုနွစ္က Three Years under the Japs(ဂ်ပန္ေခတ္မွာသုံးႏွစ္တာ)အမည္ရွိ

စာအုပ္ကိုအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္မွာသုံးႏွစ္တာအပိုင္းသုံးပိုင္းဂ်ဴနီယာ၀င္းမွ

ျမန္မာဘာသာျပန္ကုိအေတြးအျမင္ မဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ယခုဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဴိ၏အမွာစာ

ကုိျမန္မာပရိသတ္မ်ား သိေစရန္ျပန္ ဆိုေပးလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။စာအုပ္၏အတြင္းဖုံးတြင္

“ဆရာဦးပန္းခ်ီငို-ကၽြန္မအားသတင္းစာေလာကႏွင့္ပထမဆုံးမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သူ -သုိ႕” ဟူ၍ေရးသား

ေဖၚျပထား ပါသည္။ ထုိစာအုပ္တြင္ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဴိကအမွာစာကုိအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ယင္း၏ျမန္မာလုိဘာသာ ျပန္ကုိ အေတြးအျမင္အုပ္(၂၁၁)၂၅ ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရေအာက္တုိဘာ၂၀၀၉

တြင္ေဖာ္ျပေပးထားသည္ ကုိအျမည္း အေနႏွင့္တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။