Monday, July 20, 2015

Book Review - ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ ႏွစ္တစ္၇ာျပည့္ အမွတ္တရ


ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ - ခင္မ်ဴိးခ်စ္

တတိယအၾကိမ္ - လင္းလြန္းခင္စာေပ
ဦးသိန္းလြင္ အမွတ္ ၆၃၊ ၅လႊာ(၀ဲ) ေရေက်ာ္လမ္းမၾကီး၊ပုုဇြန္ေတာင္

ပထမအၾကိမ္ - ၁၉ ၃၆ သူရိယ သတင္းစာတုုိက္
ဒုုတိယအၾကိမ္ - ၂၀၀၁ ဒီဇင္ဘာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစာေပ

အုုပ္ေရ - ၅၀၀
တန္ဖုုိး - ၂၀၀၀က်ပ္
မ်က္ႏွာဖုုံး - ေစာတင္ေမာင္
စာမ်က္နွာ - ၁၆၃

အမွာစာမ်ား - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း၊ တကၠသိုုလ္ေရႊရီ၀င္း
Khin Myo Chit’s Bouquet of Wild Oats ကုုိ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း ဘာသာျပန္.။

“ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ၏အေမြ“ (Khin Myo Chit’s Bouquet of Wild Oats) ကုုိ ဖတ္ၾကည့္ပါက ေကာလိ္ပ္ေက်ာင္းသူေရးသူ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴးိခ်စ္၏ ငယ္ဘ၀ လူငယ္ဘ၀ တစိတ္တစ္ပုုိင္းကုုိ ခံစားသိရွိရယုုံမက ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ေရးသားစဥ္ ကမိဘမ်ား အားမေပး၊ မိန္းခေလးမ်ားအား ပညာသင္ခြင့္မေပး ပိတ္ပင္ခံရပုုံ၊ မ်ည္မ ွ်ခက္ခဲ ပင္ပန္းစြာ အားစိုုက္ထုုတ္ခဲ့ရပုုံမ်ားကုု ိေတြ႔ၾကရပါမည္။

“၀တၳဳကိုု အိမ္သားမ်ားအိပ္ေနသည့္အခါ က်မွေရးခြင့္ရပါသည္။ ယခင္က ၀တၳဳတုုိ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးစဥ္က တစ္ၾကိမ္ႏွစ္ၾကိမ္ ေလာက္ထုုိင္လုုိက္လ ွ်င္ တစ္ခုု ျပီးႏုုိင္ပါသည္။ တခါတရံ ကၽြန္မေရးေသာ စာမူမ်ား ကိုုလူၾကီးမ်ားက ေတြ႕လ ွ်င္ သိမ္းယူုုပီး ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းကုုိ ခံရပါသည္။“

ထုုိေခတ္အခါက အမ်ူိးသမီးကေလးမ်ား ပညာသင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္း၊ ေဆးေက်ာင္းတက္ျခင္ေသာ လည္းတက္ခြင့္မရ၊ နည္းမ်ဴိးစုုံျဖင့္ အႏွိမ္ခံရျခင္းမ်ားသည္ ယခုုေခတ္အမ်ဴိးသမီးကေလးမ်ားအတြက္ အိပ္မက္ပမာျဖစ္ကာ ဟုုတ္မွဟုုတ္ပါေလစ ဟူ၍ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ဤသုုိ႕အဖိနွိတ္ခံေနရာကေန ေဒၚခင္မ်ူဴိးခ်စ္အတြက္ စာေရးဆရာ အျဖစ္ကုုိေတာ့ ဘယ္သူမွ မတားဆီးႏုုိင္ၾကပါေခ်။

“ကၽြန္မသည္ ဤ၀တၳဳေရးရင္းနဲ႕ ေသခ်င္ေသသြားပါေစ၊ ျပီးေအာင္ေတာ့ ေရးရပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္မသည္ သုုံးေလးညတုုိင္တုုိင္ မအိပ္မေန ထုုိင္ေ၇းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုုံးတြင္ျပီးသြားပါသည္။
စာမူကုုိ လက္ခံရရွိလုုိ႕ စာမူခပုုိ႕ုုလုုိက္ေသာအခါ

“စာမူခကုုိ ကၽြန္မ၏လက္ထဲသုုိ႕ ေရာက္ခြင့္မျပဳပါ။ ကၽြန္မလက္မွတ္ထုုိးျပီးသည္ႏွင့္ ထုုိစာမူခကုုိ အေဖက ခ်က္ခ်င္းဆုုိသလိုု စာပုုိ႕သူလက္ထဲမွ သိမ္းယူသြားပါသည္။ အမ်ဴိးသမီးမ်ားႏွင့္သမီးမ်ားကုုိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ဆက္ဆံသည္ဟုု နာမည္ရေသာ ဤႏုုိင္ငံတြင္ ဤအျဖစ္မ်ဴိးျဖစ္ရသည္မွာ ေတာ္ေတာ္ အံ႔ၾသစရာ ျဖစ္ပါသည္။“

လူၾကီးမ်ား ဖ်က္လုုိဖ်က္ဆီးလုုပ္ေသာလဲ “ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ“သည္ သူရိယ ေန႕စဥ္သတင္းစာမွာ အခန္းဆက္ ပါလာပါသည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ၁၉၃၅ ၀န္းက်င္တုုနး္က အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ၀တၳဳသည္ ၁၉ ၃၆ တြင္ထြက္ရွိလာေသာ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ ပထမဦးဆုုံး လုုံးခ်င္း၀တၳဳလည္း ျဖစ္သည္။ ထုုိ၀တၳုဳနွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉ ၇၀ တြင္ Bouquet of Wild Oats အမည္ျဖင့္ WPD တြင္ေရးသားခဲ့သည္။ ထုုိ႕ေၾကာင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ၀တၳဳသည္ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္အတြက္ေတာ့ ငယ္ငယ္တုုန္းက ေ၇းခဲ့တဲ့ မ်က္နွာပူစရာ စာတစ္ပုုဒ္ ထက္မပုုိပါဘူးဟုု ဆုု္္ိခဲ့တာကိုု ေတြ႕ၾကရပါမည္။

“ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ၀တၳဳဟာ စာေပအဆင့္အတန္း အေနျဖင့္ ေျပာပေလာက္ေအာင္ မရွိေသာ္လဲ ကၽြန္မအဖုုိ႕ေတာ့ ၾကီးက်ယ္ေသာ ေအာင္ျမင္မူ တစ္ခုုျဖစ္လာပါသည္။ ထုုိ၀တၳဳေၾကာင့္ ကၽြန္မသည္ ကိုုယ့္ကိုု္ယ္ကုုိယ္ယုုံၾကည္မူ မ်ားတုုိးပြားလာပါသည္“

ဆရာမၾကီး၏ ေရးသားခ်က္မ်ားအရ “ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ“ ဟူေသာ အမည္နာမေအာက္တြင္ “ခင္မ်ဴိးခ်စ္“ သည္စာေရးဆရာေလာကသိုု႕ ၀င္ေရာက္လာနုုိင္ခဲ့ပီး ဇြဲလုုံ႔လကုုိ ေဖာ္ညႊန္းျပသေသာ သက္ေသတစ္ခုုအျဖစ္ ထုုိေခတ္အခါက အေျခအေနကုုိ ျပသေသာ ရရွိခဲ့ေသာ အေမြတစ္ခုုသဖြယ္ ျမင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာမၾကီးက သူေရးသားေသာ “ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ“ ကုုိ စာေပအဆင့္အတန္းမရွိဟူေသာ ကုုိယ္ပုုိင္ေကာက္ခ်က္ခ်ထားေသာလဲ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ၀တၳဳမွာပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ ဇာတ္ေကာင္မိ္န္းကေလးမ်ား၊ တကၠသိုု္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကေလးမ်ား၏ လူေနမူဘ၀၊ အဆင့္အတန္း၊ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသူေလးမ်ား၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားကိုုကား ယေန႕ေခတ္ စာဖတ္ပရိသတ္အား စိတ္၀င္တစားေလ့လာခြင့္ ေပးလုုိက္သည္ဟူ၍ ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းေသာ ေရွးပုုံျပင္တစ္ပုုဒ္သဖြယ္ ခံစားမိပါေၾကာင္း။


ဂ်ဴနီယာ၀င္း – စစ္၏ တန္ဆာခံ သားေကာင္မ်ား


ဂ်ဴနီယာ၀င္း – စစ္၏ တန္ဆာခံ သားေကာင္မ်ား
(အေတြးအျမင္ အမွတ္ ၂၇၇ ။ ၂၀၁၅ ဇြႏ္လ) ဇူလိုင္ ၃၊ ၂၀၁၅
အဂၤလိပ္စာတန္းထုုိး အီတလီရုုပ္ရွင္ကား Roma cita aperta (Rome, Open City) အမည္ရတဲ့ စစ္ဆန္႕က်င္ေရး ရုုပ္၇ွင္ကား ဇာတ္ညြန္းကုုိေကာက္ဖတ္မိရင္း ေရးဖုုိ႕အေၾကာင္းဖန္လာတာပါ။ ရုုပ္ရွင္ေတာ့ ရွာေဖြၾကည့္ဖုုိ႕ေတာ့ စိတ္ကူးမရွိပါ။ အနိဌာရုုံေတြ ျမင္ရတာ စိတ္မသက္သာလြန္းလုုိ႕ပါ။ အဲသည္ရုုပ္ရွင္ကားက ၁၉၄၅ ထုုတ္ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္း၀တၳဳက Rome, Open City ဟုုဆုုိေသာလည္း အဂၤလိပ္စာတန္းထုုိးခ်ိန္မွာ Open City လုုိ႕ပဲထုုိးခဲ့တယ္ လုုိ႕ေထာက္ျပထားပါတယ္။
ေခတ္ကာလက အီတလီႏုုိင္ငံ ေရာမျမိဳ႕ကုုိ နာဇီေတြ သိမ္းပိုုက္ထားခ်ိန္ ၁၉ ၄၀ ပတ္၀န္းက်င္ – နာဇီေတြေခတ္မကုုန္ဆုုံးခင္ ကာလလုုိ႕ ဆုုိရမည္ ျဖစ္တယ္လိုု႕ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ ေရာမျမိဳ႕ကေလးဟာ နာဇီေတြ လက္ေအာက္မွာ ေနေနရတယ္ဆုုိေသာလည္း ရုပ္ရွင္ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္အရ ေရာမျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားရဲ႕ ဘ၀ဟာ တံခါးမရွိဓါးမရွိ အေၾကာက္အရြံံ႔႔ံံ႕မရွိ သြားလာလွဴပ္ရွားေနၾကျပီး ဗုုံးက်လုုိ႕ေတာင္ ေသေဘးမစုုိးရိမ္ရတဲ့ အေနအထား ပါ။ သိုု႕ေသာ္ နာဇီလက္ေအာက္မွာဆုုိေတာ့ နာဇီစစ္သားမ်ားက မယုုံသကၤာျဖစ္တဲ့ အိမ္ေတြကုုိ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးတာ၊ အစားအေသာက္မ်ားကုုိလဲ ရာရွင္နဲ႕ စားေသာက္ေနၾကရတာ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားနဲ႕ အခ်ိပ္အဆက္ရွိတဲ့ သူေတြကုုိ ရသ၍ ဖမ္းခ်ဴပ္နွိပ္စက္တာ စတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုု ရင္ဆုုိင္ေနရပါတယ္။
အဓိက ဇာတ္ေကာင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီရုုိ က ဂ်ာမန္ဂတ္စ္တာပိုု ေတြလက္က ပုုန္းေရွာင္ထြက္ေျပး ေနရသူပါ။သူက ေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ေယာက္။ သူ႕သူငယ္ခ်င္း ဖရန္စစ္စကုုိ ကလည္း သူနဲ႕ပူးေပါင္းသူ။ တစ္ေန႕ေတာ့ ဂ်ာမန္ေတြလက္က ေဂ်ာ္ဂ်ီရုုိ ကထြက္ေျပးရင္းနဲ႕ ဖရန္စစ္စကုုိရဲ႕ ဇနီးေလာင္း ကုုိယ္၀န္လြယ္ထားရသူ ပီနာ့ ဆီေရာက္သြားတယ္။ ပီနာက ခရစ္ယာန္ဘုုန္းေတာ္ၾကီး ဒြန္ ပီထရုုိ ထံမွာ ဖရန္စစ္စကုုိနဲ႕လက္ထပ္ဖုုိ႕ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းမွာ ေစာင့္ေနတာ။ ေဂ်ာ္ဂ်ီရုုိက ေရာက္လာေတာ့ ဘုုန္းေတာ္ၾကီး ဒြန္ပီထရုုိ ထံပီနာက ထပ္အကုူအညီေတာင္းရတယ္။ သည္ေတာ့ ဒြန္ပီထရုုိ႕စိတ္ထဲ တုုိင္းျပည္အတြက္ တစ္ခုုခုု လုုပ္ေပးခ်င္တယ္ ဘုုရားသခင္အလုုိက်ေပါ့။ ေဂ်ာၤဂ်ီရုုိ႕ကုုိ ဘုုရားေက်ာင္းမွာ ဖြက္ေပးထားတယ္။ အဲသည္အခ်ိန္မွာ ဂ်ာမန္ေတြေရာက္လာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဇနီးေလာင္းဆီ ေရာက္လာတဲ့ ဖရန္စစ္စကိုု ကုုိေတြ႕ေတာ့ သူ႕ေနာက္လုုိက္ဖမ္း၊ ပီနာက ေနာက္က ေျပးလုုိက္ေတာ့ အပစ္ခံရျပီး လမ္းေပၚမွာ ေသသြားတယ္။ ဖရန္စစ္စကိုုလည္းမိသြားတယ္္။ ဒါေပမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက အက်ဥ္းသားေတြ ဖမ္းထားတဲ့ ကားကုုိ ၀င္တုုိက္ၾကေတာ့ ဖရန္စစ္စကုုိ ကလြတ္သြားတယ္။ တဖန္ ေဂ်ာ္ဂ်ီရုုိ႕ ခ်စ္သူေဟာင္း မာရီနာကုုိလည္း နာဇီေတြက အလြတ္မေပးပဲ စစ္ေဆးေမးျမန္းေတာ့ မာရီနာသစၥာမဲ့မူေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘုုန္းေၾကီး ဒြန္ပီထရုုိေရာ ေဂ်ာ္ဂ်ီရုုိပါ အဖမ္းခံရတယ္။ ၾကားထဲက ႏွိတ္စက္ခန္းေတြ ဖယ္လုုိက္ရင္ေတာ့ေနာက္ဆုုံး ေဂ်ာ္ဂ်ီရုုိ္ ဟာေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအတြက္ သစၥာေစာင့္သိမူနဲ႕ပဲ အနွိတ္စက္ခံရင္း ေသဆုုံးသြားတယ္။ ဘုုန္းေတာ္ၾကီး ဒြန္ပီထရုုိ မွာေတာ့ လယ္ကြင္းထဲေခၚေဆာင္ကာ အီတလီလူသတ္ကြင္းျပင္ထဲ  ၀ုုိင္းျပီး ေသနပ္နဲ႕ ပစ္သတ္တာခံရတယ္။ ဒီအခန္းမွာ  ဒြန္ပီထရုုိ ဘုုန္းေတာ္ၾကီးကုုိ ေသနပ္နဲ႕၀ုုိင္း ပစ္တာ မထိဘူး။ ဒါကုုိ ေခါင္းေဆာင္  ဂ်ာမန္စစ္ဗုုိလ္က စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ အီတလီစစ္သားမ်ားက ဘယ္ဘုုန္းေတာ္ၾကီးကုုိမွ ေသနတ္နဲ႕မပစ္ဖူးဆုုိတာ ကုုိ သိလုုိက္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ာမန္ေခါင္းေဆာင္ စစ္ဗုုိလ္က ေနာက္ဆုုံး ဒြန္ပီထရုုိကုုိ သူ႕လက္နဲ႕ပဲ အဆုုံးစီရင္ လုုိ္က္ရပါတယ္။
ဒါကုုိ ဒီျမင္ကြငး္ကုုိ လယ္ကြင္းထဲက ျခံစည္းရုုိးေတြေနာက္မွာ ပုုန္းေနတဲ့ကေလးတစ္စုု ကေခ်ာင္းၾကည့္ေနၾကတယ္။ ဒါဟာ ဒီရုုပ္ရွင္ရဲ႕ ေနာက္ဆုုံးခန္းပါ။ အဲသည္ ေနာက္ဆုုံးခန္းမွာ အီတလီရဲ႕ အနာဂတ္ပုုံရိပ္မ်ား – သိုု႕မဟုုတ္ အနာဂတ္ကေလးငယ္မ်ား – ထုုိကေလးေတြက ေတာေတာင္ေတြကုုိျဖတ္သန္းလိုု႕ သူတုုိ႕ရဲ႕ ျမိဳ႕ကေလးဆီကုုိ တိတ္ဆိတ္စြာ (သည္ေနရာမွာ တိတ္တဆိတ္ဆုုိတဲ့ အဓိပၸာယ္မဟုုတ္ပါဘူး… ေလးနက္ျခင္း၊ တည္ျငိမ္ျခင္း၊ အေတြးမ်ားနဲ႕ ဆုုိတဲ့ သေဘာတရားေတြ စီး၀င္ေနတယ္) ထြက္ခြာ သြားၾကပုုံ ဟာ သည္ကားရဲ႕ေနာက္ဆုုံးခန္း ပါတဲ့။
ဒီကားမွာ ပရိသတ္ရဲ႕ ၾသဘာသံထက္ကုုိ ဇာတ္ေကာင္မ်ား ေသဆုုံးသြားျခင္းကုုိ မေက်မနပ္ေ၀ဖန္သံ ေတြထြက္ေပၚလာပါတယ္။ တကယ္ဆုုိ ဘုုန္းေတာ္ၾကီး ဒြန္ပီထရုုိကုုိ ၾကိဳတင္ထြက္ေျပးဖုုိ႕ သတိေပးသင့္တယ္…. ပီနာနဲ႕ဖရန္စစ္စကုုိဟာ မွတ္ပုုံတင္အတုုနဲ႕ႏုုိင္ငံျခား္ကုုိ သြားလုုိက္ရင္ ပီနာ ေသစရာမလုုိဘူး… မာရီနာက သစၥာေဖာက္လဲ ေဂ်ာ္ဂ်ီရုုိုု ဟာ ဘုုန္းေတာ္ၾကီး ဒြန္ပီထရုုိ နဲ႕အတူ ထြက္ေျပးလုုိ႕လြတ္နုုိင္တယ္ စသည္ျဖင့္ အသံေတြ ထြက္လာတယ္။
ေ၀ဖန္သူတခ်ဴိ႕ကေတာ့ သည္ကားမွာ ဂ်ာမန္ေတြ သူတပါးကုုိ နွိတ္စက္တာေတြျပသမူဟာ အလြန္အက်ဴးျဖစ္ေနတယ္ ဆုုိတယ္။ ဥပမာ သတင္ေပးတဲ့ မာရီနာ့ကုုိ ပဲမဲျပီး သတင္းလုုိက္ တာမ်ဴိးေတြက တဇာတ္လုုံးျပကြက္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ သုုိ႕ေသာ္လဲ ပီနာ ေသဆုုံးတဲ့အခန္းကုုိေတာ့ ခ်ီးက်ဴးတာေတြမ်ားၾကတယ္။ ပီနာဟာ ဘာမွမဆုုိင္ပဲ အသတ္ခံလုုိက္ရတယ္။ ပီနာ့ေသဆုုံးျခင္းဟာ မီးေလာင္ေနတဲ့ၾကားထဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ သတိၱပါပဲ ဟုုုုဆုုိၾကတယ္။ သူမက ဖရန္စစ္စကိုု႕ေနာက္ကုုိ နာဇီေတြ မလုုိက္ေအာင္ တားဆီးရင္း ေသဆုုံးရသူ ျဖစ္တယ္။
ရုုပ္ရွင္တစ္ခုုလုုံးနဲ႕ပတ္သက္လုုိ႕ ဒါရုုိက္တာရုုိဘက္တုုိ ကေျပာတာမွာ “ကၽြန္ေတာ္ အဓိက ဆုုိလုုိခ်င္တာ တစ္ခုုပဲ။ အဲဒါကေတာ့ စစ္ပဲြေတြ ျဖစ္ၾကရင္ အမ်ားဆုုံးကံဆိုုးမုုိးေမွာင္က်သူ မ်ားက  ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ ျပည္သူျပည္သားေတြ ပဲျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ဟာ စစ္ရဲ႕ တန္ဆာခံ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ဒီအခ်က္ကိုု အဓိက ခ်ယ္မွဴန္းတာပါ။ ေတာ္လွန္ေရးလုုပ္ေနတဲ့သူေတြ နဲ႕အတူတူ သူတုုိ႕နဲ႕ ပတ္သက္မိလိုု႕ အႏွိတ္စက္ခံရျခင္း၊ အသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း မ်ားကုုိ ေတြ႕ျမင္ သိေစျမင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါကုုိ ခံစားေစခ်င္တယ္။ နာဇီရယ္ေတြဟာ သူတုုိ႕ ဖမ္းဆီးခ်င္တဲ့သူမ်ားသာမက နေဘးက သူေတြကိုု ပိုုလုုိ႕ေတာင္ ဒုုကၡေပးနုုိင္တယ္ ဆုုိတာပါပဲ။ ဒီအခ်က္ကုုိ ရင္မွာပုုိက္ျပီး ဒီရုုပ္ရွင္ကုုိ ရုုိက္ခဲ့ပါတယ္ ဆုုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။”
ေတာ္လွန္ေရး စစ္ကားတစ္ကားပီပီ ေဂ်ာ္ဂ်ီရုုိ ကုုိဖြက္ေပးထားတယ္ဆုုိတဲ့ မယုုံသကာၤမူနဲ႕ အဖမ္းခံရ အနွိတ္စက္ခံရ တဲ့သူေတြလဲ တစ္ဒါဇင္မကဘူး။ ကုုိယ္၀န္သည္ဟာ လမ္းေပၚမွာ လဲက်ေသဆုုံးသြားတဲ့အခန္းကုုိ ျပကြက္ဟာ တုုန္လွဴပ္စရာပဲ။ လမ္းေပၚမွာ ပီနာဟာလဲက်လိုု႕၊ သူ႕ရဲ႕ လြင့္ေနတဲ့ စကပ္စနဲ႕ စြပ္ထားတဲ့ ေျခအိတ္ ကုုိျပကြက္ဟာ ေရာမႏုုိင္ငံသားမ်ားရ႕ဲ သတိၱရွိျခင္းနဲ႕  ဆုုံးရူဴံးျခင္းကုုိ ေဖာ္ညြန္းတာျဖစ္တယ္ လုုိ႕ေၾကြးေက်ာ္လုုိက္ၾကပါတယ္။ ကိုုယ့္နိုုင္ငံသားတစ္ေယာက္ မတရားသျဖင့္ အသတ္ခံရတာဟာ ေရာမနိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဆုုံးရူဴံးမူ။ ဆုုံးရူဴံးျခင္းကုုိ လက္ခံတဲ့ ေရာမနိုုင္ငံ။ ပီနာဟာ သူခ်စ္တဲ့သူအတြက္ စဥ္းစားျပီး အရဲစြန္႕ကာ ကာဆည္းဖုုိ႕ၾကိဳးစားျခင္းဟာ ေရာမႏုုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ သတိၱကိုုေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္တယ္ လို႕အဓိပၺါယ္ေဖာ္ပါတယ္။
အဆုုံးသတ္ဆုုိရရင္ သည္ကားမွာ ပါ၀င္သရုုပ္ေဆာင္သူမ်ားက နံမယ္ၾကီးမ်ားမဟုုတ္ၾကတာ၊ ၁၉၄၅ စစ္ျပီးကာလမွာ ထြက္လာတဲ့သည္ကားက စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ၊ ခရစ္ယာန္ဘုုန္းၾကီးက ဂ်ာမန္ေတြကုုိ ဆန္႕က်င္ျပီး ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြနဲ႕ပူးေပါင္းခဲ့တာ၊ လမ္းေပၚလဲက်ေနတဲ့ ပီနာ့အေလာင္းေဖာ္ျပမူက အီတလီႏုုိင္ငံ ေရာမျမိဳ႕ရဲ႕ သတိၱကုုိေဖာ္ျပျခင္းနဲ႕ ဆုုံးရူဴံးျခင္းကုုိ ေဖာ္က်ဴးတဲ့ ျမင္ကြင္း ဆုုိတာေတြက သည္ကားတစ္ခုုလုုံးမွာ စီး၀င္ေနတဲ့ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း။


Book Review - he Ruse and War-Time Storie


ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္ ၂၀၁၅ ရာျပည့္ ထြက္လာတဲ့ စာအုုပ္မ်ား အညႊန္း
မိုုးမခစာအုုပ္စင္၊ ဇူလိုုင္ ၄၊ ၂၀၁၅

Khin Myo Chit – The Ruse and War-Time Stories
ျမန္မာျပန္အမည္ – လမ္းလႊဲျခင္းနွင့္ စစ္အတြင္းအေတြ႕အၾကဳံမ်ား
ဘာသာျပန္သူ – ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း၊ ဂ်ဴနီယာ၀င္း
ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္နွစ္တစ္ရာျပည့္အမွတ္တရ
ေဒါင္းစာေပ
ပထမအၾကိမ ္  ၂၀၁၅ ဇြန္လ၊
တန္ဖုုိး- ၂၀၀၀က်ပ္ ။ အုုပ္ေရ – ၅၀၀
သီရိ၀ံသစာေပ – ၁၁၃၊ ၃၃လမ္း ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕
ျဖန္႕ခ်ီေရး – ေဒါင္းစာေပ။ ၁၁၃ ေျမညီထပ္၊ ၃၃လမ္း အလယ္၊ ေက်ာက္တံတား
စာမ်က္ႏွာ – ၉၂၈
ေဆာင္းပါးမ်ား – အဂၤလိပ္နွင့္ျမန္မာ 
ခင္မ်ဴိးခ်စ္ (အဂၤလိပ္လုုိ) ၁၆ပုုဒ္၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(ျမန္မာျပန္) – ၈ပုုဒ္၊ ဂ်ဴနီယာ၀င္း(ျမန္မာျပန္) ၈ပုုဒ္။
ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ေရးသားခဲ့ေသာ အဂၤလိ္္ပ္လုုိေဆာင္းပါးမ်ား Quest for Peace (Working People ‘s Daily) ၁၉၆၃-၆၉  ကာလတုုန္းက ေရးသားခဲ့သည္မ်ားထဲက ၁၆ပုုဒ္ကုုိ ျမန္မာဘာသာျပန္ျဖင့္တဲြဖက္ ထုုတ္ေ၀ထားပါသည္။ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ မူရင္းအဂၤလိပ္လုုိလက္ရာ ကပထမဦးဆုုံး စာအုုပ္အျဖစ္ထြက္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္အတြင္းကာလ ၾကဳံခဲ့ရသမ ွ်ကုုိ မခၽြင္းမခ်န္ေရးသားခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ လူမူေရးဘ၀၊ ႏုုိင္ငံေရးဘ၀ႏွင့္ မိသားစုုဘ၀မ်ားကုုိ ေတြ႕ၿကရသည္။ 
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းဘာသာျပန္ထားသည္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အေတြးအျမင္မဂၢဇင္းမွျဖစ္ကာ ျမန္မာသစ္မဂၢဇင္းမွတစ္ပုုဒ္ပါသည္။ ဂ်ဴနီယာ၀င္းဘာသာျပန္သည္မ်ား အေတြးအျမင္တြင္ ဖတ္ဖူးျပီးသူမ်ားအားလုုံး ပါ၀င္ထားပါသည္။ ယခုုလုုိစာအုုပ္တစ္အုုပ္ထဲ စုုစုုစည္းစည္းေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ ၀မ္းသာစရာျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းတြင္ ေဒၚခင္မ်ဴးိခ်စ္၏ အတၳဳပၺတၱိအက်ဥ္းနွင့္ ၂၀၁၅ရာျပည့္အမွတ္တရအျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္တုုိ႕၏ ဓါတ္ပုုံမ်ား ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရပါသည္။ ၂၀၁၅မွာ ထြက္ရွိလာခဲ့ေသာ စာအုုပ္အျဖစ္ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ တုုိက္ဆုုိင္မွူပါပဲ။ 
ထုုိ႕အျပင္ ဦးခင္ေမာင္လတ္ေရးသားေသာ Everyday Expression in English ယခုု၂၀၁၅တြင္ ထြက္ရွိလာျခင္းသည္လည္း ဦးခင္ေမာင္လတ္၏ ရာျပည့္ အမွတ္တရဟုု ဆုုိရပါလိမ့္မည္။


Book Review-Everyday Expressions in English

U Khin Maung Latt (MA) – Everyday Expressions in English
ရန္ေအာင္စာေပ
ပထမအၾကိမ္ ။ ၂၀၁၅ ေမလ 
အုုပ္ေရ ၁၀၀၀။ တန္ဖုုိး – ၃၀၀၀က်ပ္
ထုုတ္ေ၀သူ – ဦးလွတုုိး ။ ရန္ေအာင္စာေပ
တုုိက္၁၇ အခန္း၂၃ ေရႊအုုန္းပင္အိမ္ရာ၊ အေနာက္ရန္ကင္း ။ ရန္ကုုန္
ဖုုံး – ၀၉ ၅၁၇၉ ၃၉ ၈။ ၀၉ ၇၃၂၄၃၈၅၁။
ဦးခင္ေမာင္လတ္(အမ္ေအ)၏ ယခုုစာအုုပ္သည္ ၁၉၆၄ခုုနွစ္ကေနစလုုိ႕ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုုိက္ႏွိပ္ျဖန္႕ခ်ီခဲ့ရေသာ စာအုုပ္တစ္အုုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္မိသေလာက္ဆုုိရရင္ ၁၉ ၈၈ မွာပင္ န၀မအၾကိမ္ ရုုိက္နွိတ္ခဲ့ရပါသည္။ ယေန႕ေခတ္အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာလုုိက္စားသူမ်ား အထူးေလ့လာသင့္ေသာစာအုုပ္တစ္အုုပ္ျဖစ္သည္။ ယခုုစာအုုပ္တြင္ ဦးခင္ေမာင္္လတ္၏ အဂၤလိပ္လုုိေရး အမွာစာ၊ ဗမာလုုိေရးအမွာစာ၊ ဗမာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္အတုုိကေလးမ်ား ဦးခင္ေမာင္လတ္ကိုုယ္တုုိ္င္ေရးထားသည္မ်ားအျပင္ ေမးခြန္းနွင့္ အေျဖမ်ား ပါ၀င္ထားပါသည္။ ထုုိ႕အျပင္ သားျဖစ္သူ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း၏ အမွာလဲ ပါ၀င္ထားသည္။ 
၁၉ ၆၄ခုုနွစ္ထုုတ္တြင္ ဦးခင္ေမာင္လတ္ကဗမာလုုိ မွတ္စုုတုုိထည့္ မထားပါ။ ေမးခြန္း နွင့္  အေျဖ မ်ား ပါ၀င္ထားကာ  အကုုန္အဂၤလိပ္လုုိ မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ၁၉ ၆၄ ေနာက္ပိုုင္ းထုုတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စာအုုပ္မ်ားတြင္  စာသင္သားမ်ား၏ ေတာင္းဆုုိမူမ်ား ေၾကာင့္ ဦးခင္ေမာင္လတ္က ရွင္းလင္းခ်က္တုုိကေလးမ်ားျဖည့္ ေပးတာမ်ား ပါ၀င္လာကာ ဗမာလုုိ အမွာစာ ထည့္ေပးထားပါသည္။ ေနာက္ပုုိင္းက်ေတာ့ ထုုတ္ေသာ စာအုုပ္မ်ားတြင္ ဗမာလုုိရွင္းလင္းခ်က္အတုုိမ်ား ပါလာေသာလည္း ဦးခင္ေမာင္လတ္၏ အဂၤလိ္ပ္လုုိ အမွာစာမပါေတာ့ပဲ ဗမာလုုိ အမွာစာပါလာျပီး ေမးခြန္း အေျဖမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ျပန္သည္။ ယခု၂၀၁၅ ထုုတ္တြင္ေတာ့ အားလုုံးစုုံစုုံေစ့ေစ့ ပါ၀င္ထားသည္ဟုု ဆုုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။