Monday, September 28, 2009

The Happy Prince and Other Tales

ေပွ်ာ္ဖုိ႕အတြက္သာစာဖတ္ၾကပါစို႕။

The Happy Prince and Other Tales

Oscar Wilde

1854 – 1900

Published – 1888

Others – The Canterville Ghost

The Happy Prince and Other Stories

The Portrait of Mr.W.H

Lord Arthur Saville ‘s Crime and Other Stories

Intentions

The Picture of Dorian Gray

House of Pomeganates

De Profoundis

The Happy Prince, The Selfish Giant , The Remarkable Rocket အပါအ၀င္ေအာ္စကာ၀ုိင္းလ္

၏ကေလးပုံျပင္မ်ားကုိသူ႕သားသမီးမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ေရးသားခဲ့သည္ဟုဆုိပါသည္။

ပုံျပင္တစ္ခုဆီသည္သင္ခန္းစာမ်ားေပးသြားသည္။ရယ္စရာ၊ရင္ေမာစရာ၊စိတ္လွဴပ္ရွားဖြယ္ပုံျပင္

မ်ားျဖစ္ေလသည္။ The Happy Prince သည္ျမိ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕၏တခ်ိန္ကဘုရင္ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ

မင္းသားေလး၏ေရႊအတိျပဳလုပ္ထားေသာရုပ္တုတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ျမိဳ႕ၾကီးတစ္ခုလုံး၏တန္ဖုိး

အၾကီးဆုံးေသာပတၱျမား၊ေရႊသားမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာအဖုိးတန္ရုပ္တုတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။

သူအသက္ရွင္စဥ္ကေပွ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္္အသက္ရွင္ခဲ့ရျပီးဆင္းရဲျခင္းဒုကၡကိုမေတြ႕ျမင္၊မခံစားခဲ့

ရသျဖင့္အစဥ္အျမဲေပွ်ာ္ရႊင္စြာေနခဲ့ရသည့္သူ႕ကုိ Happy Prince ေပွ်ာ္ေနေသာမင္းသားေလး

ဟုေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကေလသည္။သုိ႕ေသာ္သူကြယ္လြန္ျပီးေနာက္မွာေတာ့္ျမိဳ႕ၾကီးကိုစီး၍ေဆာက္လုပ္

ထားေသာသူ၏ရုပ္တုသည္တျမို႕ုလုံးကုိေတြ႕ျမင္ေနရကာစိတ္ဆင္းရဲေနခဲ့ျပီးမေပွ်ာ္မရႊင္ျဖစ္

ေနရရွာသူျဖစ္သြားေလသည္။

The Selfish Giant တကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ဘီလူးၾကီး သည္သူ႕၀င္းျခံထဲဘယ္သူမွအ၀င္

မခံပဲတကိုယ္တည္းေနလာရာမွသဘာ၀တရား၏အျပစ္ေပးမူကိုခံခဲ့ရပုံျဖစ္ပါသည္။ေႏြဦးရာသီ

လည္းသူ႕ျခံထဲေရာက္မလာ၊ေဆာင္းရာသီသာစုိးမုိးေနရာမွေကာင္ကေလးတစ္ေယာက္ကသူ႕

ကုိကယ္တင္ေပးခဲ့ပုံျဖစ္ပါသည္။

The Remarkable Rocket သည္ရုိင္းစုိင္းမူ မာနၾကီးမူကုိသတိထားဆန္႕က်င္ဖုိ႕သင္ခန္းစာေပးသည့္

မီးရူးမီးပန္းေလးတစ္ခုအေၾကာင္းပုံျပင္တစ္ပုဒ္ကုိေျပာျပလ်က္ရွိေလသည္။

Wilde သည္ထုိထုိေသာရုိးရွင္းသည့္ပုံျပင္ကေလးေတြကုိေလးနက္ေသာအဓိပၸါယ္မ်ားျဖင့္ေရးသား

ထားေလသည္။

မွတ္ခ်က္။

ထုိ Happy Princeကုိလြန္ခဲ့ေသာအနွစ္၅၀ေလာက္ကတကၠသုိလ္ပထမနွစ္တြင္ျပဌာန္းသင္ၾကားခဲ့ၾကရျပီး

စာေမးပဲြအတြက္က်က္မွတ္ကာေျဖဆုိခဲ့ၾကရသည္ဟုလူၾကီးသူမမ်ားေျပာျပဖူးသျဖင့္မွတ္သားမိရသည္။

The Happy Prince မူရင္း၀တၳဳၾကီးကုိ ဂ်ဴနီယာ၀င္း မွေန၍ဘာသာျပန္ထားသည္ကုိေအာက္တုိဘာလ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထုတ္ မေဟသီ မဂၢဇင္းတြင္ဖတ္ရူႏုိင္ပါသည္။


The Selfish Giant မွသရုပ္ေဖာ္ပုံ။

Sunday, September 20, 2009

Pinocchio - ဂ်ဴနီယာ၀င္း


Pinocchio
Carlo Collodi
(Carlo Lorenzini)
1826 – 1890
Italian
First Published – 1891 (first English Translation)

READING FOR PLEASURE!ေပွ်ာ္ရႊင္ဖုိ႕သာစာဖတ္ပါ။
၁၉၄၀ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက Disney ရုပ္ရွင္အျဖစ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီးမူရင္းဇာတ္လမ္း၀တၳဳထဲက
တကယ့္လူစစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့ေသာရုပ္ေသးရုပ္ကေလး၏အေၾကာင္းကားဖတ္ခ်င့္စဖြယ္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္
ပါသည္။
ဂတ္ပစ္တုိ- Geppeto အလြန္ဆင္းရဲေသာသစ္ခုတ္သမားသည္တကုိယ္တည္းအထီးက်န္စြာေန
ထုိင္လ်က္ရွိသူျဖစ္ကာသားကေလးတစ္ေယာက္လုိခ်င္ခ့ဲရွာသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္သစ္သားတုံးတစ္တုံးကုိ
ထုဆစ္ကာရုပ္ေသးရုပ္ကေလးတစ္ရုပ္ကုိဖန္တီးခဲ့ေလသည္။သစ္သားတုံးကုိအိမ္သုိ႕သယ္ယူသည့္
ေန႕မွာပင္အိမ္သို႕မေရာက္ခင္မွာျပႆနာေပၚေတာ့သည္။ထို သစ္သားရုပ္ကေလး ပီေနာ္ကယို
Pinocchio ကဂတ္ပစ္တုိနွင့္သူ႕သူငယ္ခ်င္းေဟာင္းအင္တုိနီယုိၾကားမွာရန္ပဲြျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါေတာ့
သည္။အျပာေရာင္နတ္သမီးကေလးကအဘုိးၾကီးကုိသနားျပီးရုပ္ေသးရုပ္ကေလးကိုအသက္သြင္း
ေပးလုိက္သည္။ထုိရုပ္ေသးရုပ္ကေလးကခ်စ္စရာေကာင္းျပီးစကားနားမေထာင္ေသာဆုိးသြမ္းသူ
ကေလးျဖစ္လုိ႕ေနသည္။ညာလည္းေျပာသည္။မဟုတ္တာေတြလည္းလုပ္သည္။သူကတကယ့္လူ
သားေကာင္ကေလးတစ္ဦးေသလုေအာင္ျဖစ္ခ်င္ေနရွာသည္။အျပာေရာင္နတ္သမီးကေလးကသူ႕ကုိ
လူသားေလးျဖစ္ဖုိ႕မင္းကဆုိးလြန္းအားၾကီးလြန္းသည္ ဟုေျပာေလသည္။
၀တၳဳထဲက ပီေနာ္ကီယုိ သည္ရုပ္ရွင္ထဲကထက္ပို၍တကုိယ္ေကာင္းဆန္သည္။ပုိ၍ေလာဘၾကီးသည္။
Disney ၏ရုိက္ခ်က္မ်ားအရ ပီေနာ္ကယုိ၏ဆုိးသြမး္မူမ်ားကခ်စ္စဖြယ္ျဖစ္သြားေစသည္။
ပီေနာ္ကယုိ သည္ဖခင္ျဖစ္သူေျပာသည့္အတုိင္းမလုပ္ပဲသူ႕လမ္းသူသြားဖုိ႕ၾကံစည္ခဲ့သည္။အျပာေရာင္
နတ္သမီးကေလး၊သူသတ္ပစ္လုိက္ေသာနွံေကာင္ကေလး၊ပီေနာ္ကယုိ၏မိတ္ေဆြဆိုးမ်ား၊
ေျမေခြးႏွင့္ေၾကာင္ဆုိးကေလးတို႕ပါ၀င္သည္။ ေရွးတုန္းကနတ္သမီးပုံျပင္မ်ားကဲ့သို႕ပင္ကေလးမ်ား
အတြက္သင္ခန္းစာမ်ားစြာေပးထားသည္။စကားနားမေထာင္ျခင္းေၾကာင့္အျပစ္ေပးခံရျခင္းမ်ား၊မိဘမ်ား
ကုိခ်စ္ခင္ကာဂရုစုိက္လွ်င္ထုိက္တန္ေသာရလဒ္ရျခင္းမ်ားကုိစိတ္ျမဴးတူးဖြယ္ေရးဖဲြ႕ထားသည္။ကေလး
မ်ားလည္းဖတ္ျပီး၎တုိ႕၏ဆုိးသြမ္းမူမ်ားကုိေတြ႕ျမင္လာရေပလိမ့္မည္။
အခန္း ၁ မွ ၁၅ ထိကုိ၁၈၈၁ မွ ၁၈၈၂ ၾကားမူရင္းအီတလီဘာသာျဖင့္ေရးသားခဲ့ေသာထုိ၀တၳဳကို
ဂ်ာနယ္္တစ္ခုတြင္အခန္းဆက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ထိုအတြင္းအခန္း ၁၆ ကိုထပ္ျဖည့္ခဲ့ကာ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္
Le Adventure di Pinicchio “ပီေနာ္ကယုိ၏စြန္႕စားခန္းမ်ား” ဟူ၍အျပည့္အစုံထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။
ပီေနာ္ကယုိကုိငယ္စဥ္ကကာတြန္းကားၾကည့္ခဲ့ရဖူးသည္။ကေလးသဘာ၀ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္
ရုိက္ကူးထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ယခုတုိင္ကေလးမ်ား၏အသည္းစဲြျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ယခုေတာ့
မူရင္း၀တၳဳကုိဖတ္ၾကည့္မွပီေနာ္ကယုိ၏တကိုယ္ေကာင္းဆန္လြန္းမူ၊အတၱၾကီးလြန္းမူမ်ားကုိေတြ႕
လုိက္ရကာသူ႕ကုိမုန္းတီးမိသည္။သုိ႕ေသာ္သူ႕ဖခင္ၾကီးကုိကယ္တင္သည့္ေနာက္ဆုံးခန္းတြင္ေတာ့
သူ႕ကုိသနားျပီးမ်က္ရည္ေတာင္လည္မိရပါသည္။

Monday, September 14, 2009

War and Peace - ဂ်ဴနီယာ၀င္း

READING FOR PLEASURE! ေပွ်ာ္ဖုိ႕အတြက္သာစာဖတ္ၾကပါစုိ႕။

War and Peace
Leo Tolstoy
1828 -1910
Russian
First Published - 1865-69
Others; Anne Karenina
A confession
The Death of Ivan Ilyich
War and Peace သည္ကမာၻ႕နံမယ္ေက်ာ္၀တၳဳၾကီးတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ဘာသာေပါငး္စုံျဖင့္ျပန္ဆုိ
ထုတ္ေ၀ခဲ့ရေသာ၀တၳဳေကာင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။လူ႕ဘ၀ဇာတ္ခုံေပၚကသရုပ္ေဆာင္မ်ားစြာ
သည္စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ေရာ၊တကယ့္အျဖစ္မ်ားေရာေမြထားလ်က္ျဖင့္လွဴပ္ရွားသက္၀င္
ေနၾကပါသည္။
နပုိလီယန္စစ္ပဲြမ်ားေခတ္အတြင္း၀တၳဳကိုဇာတ္အိမ္ကိုတည္ေဆာက္ထားသည္။၁၈၀၅ ခုႏွစ္
Anna Pavlovna Scherer ၏ပါတီပဲြျဖင့္ကားခ်ပ္ကုိစဖြင့္ျပလုိက္ပါသည္။စာဖတ္သူကုိအခန္းထဲမွာရွိ
ေနေသာ၀တၳဳထဲကသရုပ္ေဆာင္မ်ားအားတစ္ဦးခ်င္းျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးသြားပါသည္။
၀တၳဳၾကီးတြင္အေရးပါေသာအခန္းဂဏ၃ခုပါ၀င္သည္။၎တုိ႕မွာနပိုလီယန္စစ္ပဲြမ်ား၊စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္
ေကာင္မ်ား၏ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္အျဖစ္အပ်က္မ်ားနွင့္သမုိင္း၀င္ေသာအက္ေဆးမ်ားတို႕ျဖစ္သည္။
သရုပ္ေဆာင္ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိသမုိင္း၏ပုံရိပ္မ်ားအျဖစ္ေရးသားထားသည္။တုိင္းျပည္၏သမုိင္းကုိလွစ္ဟ
ျပခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိအေျခခံထားသျဖင့္ဖတ္သူအေပါငး္မွာရာဇ၀င္ကိုပါနားလည္သေဘာေပါက္
သြားရမည္ျဖစ္သည္။သာမန္မိသားစုမ်ား၊ေန႕စဥ္ဘ၀ကုိျဖတ္သန္းခဲ့ရပုံမ်ားပါ၀င္သည္။
၁၈၀၅ မွ ၁၈၁၄ ခုနွစ္ၾကားက်ဴးေက်ာ္လာေသာျပင္သစ္စစ္တပ္နပုိလီယန္ ၁ ကုိဆန္႕က်င္ေသာရုရွစစ္
ပဲြကာလကမိသားစု ၅ စု ၏ဘ၀ကုိေရးသားထားသည္။စာအုပ္တြင္လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ဆင္းရဲသားလယ္
သမားမ်ား၊ရုံး၀န္ထမ္းအရာရွိမ်ားႏွင့္သာမန္စစ္သားမ်ား၊၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္လူ႕ဘူဇြာမ်ား၊ေတာဘ၀ႏွင့္
ျမဳ႕ိၾကီးသားတုိ႕ဘ၀မ်ား၊ေျမွာက္ပင့္မူမ်ားနွင့္ႏွိမ္ခ်မူမ်ားကုိတကယ့္ဘ၀အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖင့္ေရးသား
ထားကာၾကမ္းတမ္းခက္ခဲလွသည့္စစ္တပ္မ်ား၏သရုပ္မွန္ဘ၀မ်ားပါ၀င္သည္။
Pierre Bezukhov သည္၀တၳဳ၏အဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ျမိဳ႕စားတစ္ဦး၏တရားမ၀င္သားတစ္ဦး
ျဖစ္သည္။သုိ႕ေသာ္ဖခင္ထံမွပုိင္ဆုိင္မူမ်ားကုိရရွိေသာအခါအရင္ကတာ၀န္၀တၱရားဘာမွမသိေပါက္လြန္ပဲစား
ေနထုိင္လာရာမွမမွ်တသည့္ေလာကၾကီးထဲမွာေကာင္းတာလုပ္ျပီးေနထုိင္သြားဖုိ႕အၾကံရလာသည္။
အဆုိပါ၀တၳဳၾကီးကားအဲသည္စိတ္ေျပာင္းလဲလာမူကိုသိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။
သူ၏ၾကိဳးစားမူတြင္သူ႕အတြက္ေရာ၊သူပုိင္တဲ့နယ္ေျမထဲကဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားေတြအတြက္ေရာ
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ျဖစ္ဖို႕ၾကိဳစားခ်က္မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းအျဖစ္သည္ေၾကကဲြစရာအေကာင္းဆုံး
ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
သူသည္စစ္အတြင္းပါ၀င္ခဲ့ကာ Borodono စစ္ပဲြကုိမ်က္ျမင္ၾကဳံခဲ့သူျဖစ္သည္။ထုိ႕အျပင္နပိုလီယန္လုပ္ၾကံ
မူကုိလည္းၾကဳံခဲ့ရသည္။ေနာက္ေတာ့ျပင္သစ္ကသူ႕ကုိဖမ္းသြားကာရုရွအကူအညီျဖင့္ထြက္ေျပးလာသည္။
ထုိအတြင္းတကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာဇနီးသည္ေသဆုံးျပီးေနာက္မွာေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး
လြတ္လပ္စြာျဖင့္ေနထုိင္ခဲ့ရပုံျဖစ္ပါသည္။
ရုပ္ရွင္။
၁၈၆၅ မွ ၁၈၉၆ ၾကား ၁၇၉၉-၁၈၁၅ နပိုလီယန္စစ္ပဲြမ်ားအျပီးကာလရုရွမိသားစု၄စု၏ဘ၀ကုိရုိက္ကူး
ထားသည္။၁၈၆၈ခုႏွစ္တြင္အဆုိပါရုပ္ရွင္ကားၾကီးသည္ေအာ္စကာဆုခ်ိတ္ခဲ့သည္။
မွတ္ခ်က္။ ။War and Peace ၀တၳဳၾကီးသည္မူရင္းအားျဖင့္ ရုရွဘာသာႏွင့္ျပင္သစ္ဘာသာ
ေရးသားထားသည္။ရုရွႏွင့္ျပင္သစ္စစ္ပဲြအေၾကာင္းျဖစ္၍ျပင္သစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာ
မ်ားကုိျပင္သစ္ဘာသာ၊ရုရွႏွင့္ပတ္သက္သည့္မ်ားကုိရုရွဘာသာျဖင့္ Tolstoy ကေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သူ႕၀တၳဳၾကီးကိုျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာရုရွဘာသာမ်ားကိုျပင္သစ္လုိျပန္ဆုိခဲ့ၾက
ျပီးျပင္သစ္လုိေရးသားထားေသာစာေရးဆရာ၏မူရင္းလက္ရာကုိမျပင္ဆင္ပဲစာလုံးေစာင္းျဖင့္ရုိက္ႏွိတ္
ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကပါသည္။အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ဂ်ာမန္ဘာသာ၊ျပင္သစ္ဘာသာစသည္ျဖင့္ဘာသာေပါင္းစုံေအာင္
ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကရသည္။ျမန္မာဘာသာအျဖစ္စာေရးဆရာၾကီးျမသန္းတင့္က “စစ္ႏွင့္ညိမ္းခ်မ္းေရး”
ဟူ၍ဘာသာျပန္ထုတ္ခဲ့ရာေအာင္ျမင္ေသာစာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

Wednesday, September 9, 2009

The Diary of a Young Girl - ဂ်ဴနီယာ၀င္း

READING FOR PLEASURE
ေပွ်ာ္ဖုိ႕အတြက္သာစာဖတ္ၾကပါစုိ႕။
The Diary of a Young Girl
Anne Frank
1929-1945
Nationality- Dutch
First Published – 1947

Anne Frank (အန္ဖရင့္) သည္ဂ်ဴးလူမ်ဴိးမိန္းခေလးငယ္ေလးျဖစ္ကာသူ႕အသက္၁၃ႏွစ္ေမြးေန႕မွာ
လက္ေဆာင္ရခဲ့ေသာဒုိင္ယာရီေလးမွအစျပဳ၍စတင္ကာေန႕စဥ္မွတ္တမ္းေရးသားခဲ့ေလသည္။စစ
ခ်င္းမွာသူေရးခဲ့တာက“၁၉၄၀ခုႏွစ္ေမလမွာေကာင္းမြန္တဲ့ေန႕သစ္ေတြနည္းသထက္နည္းပါးျပီး
တေျဖးေျဖးအေ၀းကုိေရာက္သြားတယ္..။”ဟုေရးသားခဲ့ကာဥေရာပမွာဂ်ဴးလူမ်ဴိးမ်ားအနွိတ္စက္
အနိမ္ခံဘ၀မ်ားႏွင္ဟစ္တလာလက္ေအာက္အတြင္းအက်ဥ္းစခန္းဘ၀မ်ားပါ၀င္ေလသည္။သူ႕ဒုိင္
ယာရီေလးစတင္ေရးသားခဲ့သည္မွအစျပဳလုိ႕တလျပီးတလအေျခအေနဆုိး၀ါးသထက္ဆုိး၀ါးလာပါသည္။
အန္….။သူႏွင့္သူ႕မိသားစု၄ေယာက္လွဴိ႕၀ွက္ေသာသူ႕ဖခင္၏ရုံးခန္းထဲကအခန္းတစ္ခုမွာ၂ႏွစ္ၾကာ
ခုိလွဴံခဲ့ရသည္။
အန္၏ဒုိင္ယာရီေလးသည္ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္တစ္ဦး၏သာမန္ေရးသားမူမ်ဴိးမွ်သာျဖစ္ကာအေၾကာင္း
အရာအမ်ဴးိမ်ဴိးပါ၀င္ပါသည္။သူ႕မိခင္အေပၚညီမမ်ားကုိပုိဂရုစိုက္မူကုိမနာလုိမူမ်ား၊ခံျပင္းေဒါသထြက္
မူမ်ား၊အသက္အရြယ္မႏူးမနပ္အရြယ္ကေလး၏စိတ္လွဴပ္ရွားမူမ်ားပါ၀င္သည္။သူ၏ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္
ခြင့္ခ်ဴိ႕တဲ့မူမ်ားကုိခံစားရင္းသာမန္မဟုတ္သည့္စိတ္မတည္ညိမ္မူမ်ားကုိနားလည္လာရပါသည္။အစား
အေသာက္ဆင္းရဲမူမ်ား၊လြတ္လပ္မူဆုံးရူးံမူမ်ား၊ေလေကာင္းေလသန္႕ႏွင့္ေနအလင္းေရာင္မရရွိမူမ်ား၊
စသည္ျဖင့္ရွိရွိသမွ်ေသာဘာမဆုိေၾကာက္ရြံ႕ေနရမူမ်ားကုိေတြ႕လုိက္ရပါသည္။သုိ႕ပါေသာ္လည္း
တခါတရံတြင္စိတ္ညစ္ေနသည့္ၾကားထဲမွေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ေပွ်ာ္ရႊင္မူကုိအဆုံးရူံးမခံပဲေနထုိင္ခဲ့သည္
ကုိေတြ႕ရပါသည္။
အန္ သည္သူစာစေရးတုိင္း “ခ်စ္ေသာ ကစ္တီ” ဟုအစခ်ီေလ့ရွိပါသည္။သူႏွင့္အရင္းနွီးဆုံးသူငယ္ခ်င္း
ဆီေရးသားေနသည့္ပုံစံျဖစ္သည္။သူေရးေသာစာမ်ားၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕ ၁၉၄၄ တြင္အဆုံးသတ္
သြားသည္။သူ႕ဖခင္တုိ႕ပုန္းေအာင္းေနေသာေန၇ာကိုနာဇီမ်ားေတြ႕ရွိျပီးအားလုံးအဖမ္းခံလုိက္ရကာတစ္ႏွစ္
အၾကာတြင္နာဇီအက်ဥ္းစခန္းBergen-Belsenတြင္တုိက္ဖုိက္ေရာဂါျဖင့္ကြယ္လြန္သြားသည္ဟုသာ
၀မ္းနည္းဖြယ္ သူ႕ဇာတ္သိမ္းကုိသိရွိလုိက္ရပါေတာ့သည္။ပုန္းေအာင္းေနသူမ်ားထဲမွအသက္ရွင္က်န္ရစ္
ခဲ့သူ အန္ ၏ဖခင္ အုိတုိ ကသမီးျဖစ္သူ၏ဒုိင္ယာရီကုိေတြ႕ရွိခဲ့ကာထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
အန္ဖရင့္ ဒုိင္ယာရီ-ေန႕စဥ္မွတ္တမ္း သည္ကမာၻ႕အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။လွပေသာအေရး
အသား၊ ရုိးသားျဖဴစင္သည့္ ဂ်ဴးလူမ်ဴိးေပါင္းသန္းခ်ီေသာသူမ်ား၏အသံမ်ား၊ နာဇီဟစ္တလာ
လက္ေအာက္မွာေသဆုံးသြားၾကရသူမ်ား၏အသံမ်ားကုိၾကားလုိက္ရပါေတာ့သည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးငယ္မေလး အန္ဖရင့္ သည္ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက Holocaust
ျမိဳ႕၌ရန္သူမ်ားလက္ထဲ၌ပုန္းေအာင္းေနရင္းမွစစ္ဒုိင္ယာရီကုိေရးသားခဲ့သည္။သူ၏လွဴပ္ရွားေနေသာပုံရိပ္
မ်ားပါသည့္ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းတြင္ဒုတိယကမာၻစစ္(၁၉၃၉-၄၅)အတြင္းေသဆုံးသြားၾကသူမ်ားအေၾကာင္း
ပါ၀င္သည္။အန္မိသားစုသည္ဂ်ဴးလူမ်ဴိးမ်ားျဖစ္ကာနာဇီမ်ား၏သတ္ျဖတ္မူကုိေရွာင္တိမ္းဖို႕ဂ်ာမနီမွ၏
ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။သူတုိ႕နယ္သာလန္သုိ႕ေရာက္ခ်ိန္ ၁၉၄၀ တြင္ဂ်ာမနီကက်ဴးေက်ာ္ျပန္ရာ
တဖန္ထပ္၍အႏၱရယ္ၾကဳံၾကရသည္။အန္၊သူ႕အမ၊မိဘမ်ားႏွင့္မိတ္ေဆြေလးဦးသားရုံးအေဆာက္အဦ
ၾကီးတစ္ခု၏လ်ဴိ႕၀ွက္ခန္းတစ္ခုတြင္ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရ၏။အန္သည္၁၉၄၄ တုိင္ေအာင္ေန႕စဥ္မွတ္တမ္း
တြင္ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရသည္မ်ား၊သူ႕စိတ္ထဲရွိတာမ်ားေရးသားခဲ့သည္။ထုိသုိ႕ေရးသားခဲ့သည္မွာသူ႕မိသားစု
ႏွင့္အားလုံးကုိေတြ႕သြားခါဖမ္းဆီးခံသြားရသည္အထိျဖစ္သည္။
အန္သည္၁၉၄၅တြင္အက်ဥ္းစခန္း၌ေသဆုံးခဲ့သည္။သူ႕ဖခင္သည္အသက္ရွင္ခဲ့ကာစစ္အျပီးတြင္
သူ႕ဒုိင္ယာရီကုိထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

Friday, September 4, 2009

501 Must Read Books

501 Must Read Books ဖတ္ကိုဖတ္ရမယ့္စာအုပ္ ၅၀၁ အုပ္ ဟုအမည္ေပးထားတဲ့စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ

ေပၚျပဴလာစာအုပ္ဆုိင္ကေန ၂၃၆၀၀က်ပ္ႏွင့္၀ယ္လာခဲ့သည္။


ယခုေတာ့အဂၤလိပ္စာအုပ္တခ်ဴိ႕ကုိျမန္မာေငြနဲ႕၀ယ္လုိ႕ရေနတဲ့ဆုိင္ေတြရွိလာသည္။

Myanmar Books Centre , Popular Books Shop, Innwa Books Shop နွင့္ Pyizon Books Shop

ေတြျဖစ္သည္။တန္ဖုိးၾကီးစာအုပ္ေတြျဖစ္ျပီးေစ်းႏွဴန္းအားျဖင့္မူရင္းတန္ဖိုးအတုိင္းျမန္မာေငြႏွင့္

တြက္ခ်က္ကာေရာင္းခ်ေသာစာအုပ္ေတြျဖစ္ပါသည္။ေဒၚလာေငြႏွင့္ျမန္မာေငြေစ်းကုိတြက္ခ်က္

ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္၍ႏုိင္ငံျခားမွာ၀ယ္သည့္ေစ်းနွဴန္းအတုိင္းျမန္မာေငြနွင့္၀ယ္ယူလုိ႕ရေနသည့္

သေဘာျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားကုိသြားျပီးစာအုပ္ေရွာ့ပင္ထြက္ဖုိ႕အဆင္မေျပတ့ဲသူေတြအတြက္ေတာ့၀ယ္ေပ်ာ္ပါတယ္ေလ။

501 Must Read Books

ဖတ္ကိုဖတ္ရမယ့္စာအုပ္ ၅၁၀ အုပ္

ထုိစာအုပ္ထဲတြင္ဟုိးေရွးကဖတ္ခဲ့ဖူးေသာစာအုပ္မ်ားကိုျပန္ေတြ႕ရသည္မွာစိတ္လွဴပ္ရွားစရာေကာင္း

လွသည္။ကိုယ္ဖတ္ျပီးေသာစာအုပ္မ်ားကုိေတြ႕ေတာ့ဖတ္ျပီးသားဟုေက်နပ္မိသည္။

စာအုပ္မ်ားကုိေရးသားပုံမွာစာေရးဆရာအၾကာင္းႏွင့္ေရြးထုတ္ထားေသာစာအုပ္အေၾကာင္းကုိ

မိတ္ဆက္ေပးကာစိတ္၀င္စားစြာဖတ္သင့္သည့္အေၾကာင္းရွင္းျပခ်က္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ဖတ္ခ်င္လွ်င္ျပန္ဖတ္ခ်င္စိတ္ေတြေပၚလာေစသည္။ျပန္မဖတ္ႏုိင္လည္းဇာတ္လမ္းေတြျပန္

မွတ္မိကာေက်နပ္စရာျဖစ္ရသည္။အသစ္ေသာစာအုပ္ေတြက်ေတာ့ရွာဖတ္ခ်င္စိ္တ္ေတြျဖစ္လာရသည္။

ကုိယ့္စိတ္ၾကိဳက္ေတြထဲက ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္ဖူးသည့္ လူး၀စ္ကာရုိးလ္ ၏

အဲလစ္နွင့္အံ့ဖြယ္ကမာၻ Alice in Wonderland စာအုပ္အေၾကာင္းကုိဤစာအုပ္ထဲမွာ

ဘယ္လုိမ်ားေရးသားထားပါလိမ့္ဟုသိခ်င္မိသည္။ထုိစာအုပ္ထဲေရးသားပုံကုိတင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

အဲလစ္၏အံ့ဖြယ္ကမာၻထဲကစြန္႕စားခန္းမ်ား(Alice’Adventures in Wonderland)

အဲလစ္နွင့္အံ့ဖြယ္ကမာၻ(Alice in Wonderland) ဟုလူသိမ်ားသည့္စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။

မိန္းခေလးငယ္တစ္ဦးယုန္တြင္းထဲသို႕က်သြားရာမွစြန္႕စားခန္းမ်ားေတြ႕ရပုံျဖစ္ပါသည္။

သူေတြ႕ခဲ့ရသည္မ်ားကားအစမွအဆုံးတုိင္ထူးဆန္းပါေပ့ ဆန္းပါေပ့ေတြျဖစ္ပါသည္။

ေဆးေတြမွဴတ္ထုတ္ေနေသာခူေကာင္ၾကီး၊ ျငဳတ္ေကာင္းမူန္႕ေတြကေလးကုိတုိက္ေကၽြးေန

ေသာျမိဳ႕စားကေတာ္၊ အဲသည္ကေလးေကာင္ေလးကေနာက္ေတာ့၀က္ကေလးျဖစ္သြား၊

ျပဳံးေနေသာပါးစပ္ၾကီးသာက်န္ေတာ့ေအာင္တေျဖးေျဖးေပ်ာက္သြားသည့္ေၾကာင္ကေလး၊

ဦးထုတ္ေရာင္းသူ၊ ယုန္ကေလးမတ္ခ်္၊ ဒုိဒုိၾကြက္ကေလး၊ ဂရီဖုန္း၊လိပ္ငေျပာင္ေလး ႏွင့္ဒုိဒုိငွက္

အပါအ၀င္ တျခားေသာအေကာင္ငယ္ေတြမ်ားစြာျဖစ္သည္။

အဲလစ္ကေဆးရည္ေတြေသာက္၊ကိတ္မုန္႕ကေလးေတြစားကာအရြယ္အစားအမ်ဴိးမ်ဴိးေျပာင္းသြား

သည္။ထုိ႕ေနာက္မျပီးဆုံးႏုိင္သည့္လက္ဘက္ရည္ပါတီသုိ႕လည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ခရုိးကတ္

ကစားနည္းထဲလည္း၀င္ကစားလုိက္ေသးသည္။ဖလန္မင္ဂုိငွက္ၾကီးကုိခရူိးကတ္ရုိက္တံအျဖစ္ထိန္း

သိမ္းရခက္လွစြာကို္င္ရင္းအသည္းနွလုံးစစ္သားကေလးေတြ၏ေရွ႕မွာကစားရင္းဘုရင္မၾကီး၏

“သူ႕ေခါင္းကုိျဖတ္”ဟူေသာအမိန္႕ေပးေအာ္သံၾကီးကိုလည္းေၾကာက္ေနရသည္။

ထုိဇာတ္လမ္း၏မူရင္းမွာ လီဒယ္ညီအမမ်ားကုိပုံေျပာျပရာမွစတင္ခဲ့သည္ဟုဆုိပါသည္။အဲလစ္က

လီဒယ္ညီအမေတြထဲကအလတ္ျဖစ္ကာအျပင္းထူမေလးျဖစ္သည္။စာေရးဆရာက

ကေလးငယ္ေလးေတြရဲ႕စိတ္ကူးေတြကမနားတမ္းသြားလာေနသည္ဆုိတာကိုသိသည္။ယင္းကုိ

စာေရးဆရာကရယ္သြမး္ေသြးစရာစိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ပုံေဖာ္လုိက္သည္။သူေရးဖဲြ႕လုိက္သည္မ်ားထဲတြင္

“မိေခ်ာင္းၾကီးဘယ္လုိျဖစ္….”“အသင္အိုျပီ..၀ီလွ်ံဖခင္…”ႏွင့္“ၾကြက္ကေလးအျမီွးပုံျပင္”စသည့္

ကဗ်ာတုိအစမ်ား၊ပေဟဌိမ်ားပါရွိကာေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကုိရယ္သြမ္းေသြးေလွာင္ေျပာင္ထားသည္မ်ား

ပါ၀င္သည္။ထုိမွအဆက္ Through the Looking Glass ဟုေခၚတြင္ေသာအဲလစ္စြန္႕စားခန္းထဲတြင္လည္း

ပုတက္တုတ္ခုိ္င္သည့္အမႊာညီအကုိ၊တြီဒယ္ဒန္ႏွင့္တြီဒယ္ဒီတုိ႕ကဲ့သုိ႕ပို၍ထူးဆန္းေသာ၊ပုိ၍ရူးသြပ္ေနေသာ

သတၱ၀ါေတြပိုမိုပါ၀င္ေနေလသည္။လိပ္ငေျပာင္ကေလးကဲ့သို႕ေသာ…အစရွိေသာအရင္ကဇာတ္ေကာင္ေတြက

အခုေတာ့ေခတ္ေနာက္က်သြားမည္ျဖစ္ေသာလည္းကေလးငယ္ေလးေတြ၏ပုံျပင္စာအုပ္ေတြထဲမွာေတာ့

ေဟာသည္ အဲလစ္နွင့္အံ့ဖြယ္ကမာၻ စာအုပ္ေလးကေသခ်ာေပါက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခုဆုိရင္အဲသည္စာအုပ္ေလးသည္ပထမဦးဆုံးပုံနွိတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွဆုိလွ်င္နွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေတာင္ရွိေန

ျပီျဖစ္ပါသည္။

ပုံ…။ ဂၽြန္တယ္နရယ္၏မူရင္းလက္ရာ အဲလစ္ႏွင့္ တြီဒယ္ဒန္ႏွင့္တြီဒယ္ဒီ "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

501 Must Read Books ျပီးေတာ့ 1001 Must Read Books Before You Die (မေသခင္ဖတ္ကုိဖတ္သြားရ

မည့္စာအုပ္ ၁၀၀၁ အုပ္) ဟူေသာစာအုပ္ကုိေတြ႕ျပန္သည္။ မေသခင္ဖတ္သြားရမည့္… ဟူေသာအသုံးက

ေၾကာက္စရာ။အသက္ရွင္ေနစဥ္မွာစာကုိဖတ္ကုိုဖတ္ရမည္ဟူေသာသေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။စာဖတ္သည့္

အခ်ိန္ကုိေပးကုိေပးရမည္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပ့ါေလ..အားလုံးမဖတ္ႏုိင္ေသးလဲအဲသည္အျမည္းကေလးေတြဖတ္ျပီး ဖတ္ျပီးသလိုခံစားလုိက္

ရလဲမနည္းဘူးဟုေတြးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္မ်ား။

ဖတ္ကုိဖတ္ရမည့္ျမန္မာစာအုပ္ ၁၀၀ရွိခဲ့ဖူးသည္။ေမာင္ခင္မင္က

အဲသည္စာအုပ္၁၀၀ဖတ္ျပီးရင္ေတာ့ျမန္မာ့စာေပကုိသိသင့္သေလာက္သိျပီဟုဆုိထားသည့္

ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ႏွင့္စာအုပ္၁၀၀စာရင္းကုိဟုိးတုန္းကေတြ႕ဖူးခဲ့သည္။ဒါဆုိျမန္မာ

မွာလည္းဒီလုိစိတ္ကူးမ်ဴိးေပၚခဲ့တာၾကာျပီေပါ့။ေခတ္မွီတယ္လုိ႕ဆုိရမွာေပါ့ေနာ့္။