Wednesday, October 28, 2009

Portraits Exhibition


Portraits Exhibition

ပန္းဆုိးတန္းဂယ္လာရီမွာျပဳလုပ္ေသာ Portrait ပန္းခ်ီျပပဲြတစ္ခုကိုေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္မွ

ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕အထိျပသခဲ့သည္။ထုိပဲြတြင္စာေရးဆရာၾကီးမ်ား၊ဆရာမၾကီးမ်ား

၏ပုံတူမ်ားကုိဆီေဆး ေရေဆးတုိ႕ျဖင့္အေရာင္စုိစြာေရးဆဲြထားသည့္ထူးျခားသည့္ျပပဲြတစ္ခုျဖစ္

ပါသည္။ေရးဆဲြသူမ်ားမွာေမာင္ေငြထြန္း၊ေပၚဦးသက္၊ေမာင္စိန္၊ဦးသက္ညြန္႕၊ဦးခင္ေမာင္ရင္၊

ေမာင္ညဳိ၀င္း၊၀သုန္၊ေမာင္ေမာင္သုိက္၊စံတုိး၊ေက်ာ္ေသာင္း၊ေမာင္ေက်ာ္ညြန္႕၊ယဥ္မင္းပုိက္၊

ၾကီးျမင့္ေစာ၊၀င္းေဖျမင့္၊မုတ္သုန္၊လွထြန္းေအာင္၊မေမႊး၊ဘေဌးၾကည္၊ေဇာ္ေမာင္၊သန္းျမင့္ေအာင္

အစရွိသျဖင့္ဒိထက္မကပါ၀င္ထားၾကပါသည္။သူတုိ႕ေတြေရြးခ်ယ္ေရးဆဲြၾကတဲ့ပန္းခ်ီကားေတြထဲမွာ

သခင္ကုိယ္ေတာ္မွဴိင္း၊ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း၊ေပၚဦးသက္၊ဗဂ်ီေအာင္စုိး၊ရန္ကုန္ဘေဆြ၊ေဒါက္တာ

သန္းထြန္း၊ဦးဗကေလးအစရွိသူတုိ႕၏Portrait ေတြပါ၀င္ပါေပသည္။ထုိအထဲကေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္

Portrait ကုိပန္းခ်ီဆရာမ မေမႊးကေရးဆဲြထားေပးတာကုိအမွတ္တရေတြ႕ျမင္လုိက္ရပါသည္။


Friday, October 23, 2009

His Thoughts - Dr.KhinMaungWin


ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕ဖြားေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း၏အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ား

ေကာက္ႏွဴတ္ခ်က္အမွတ္တရမ်ား

 

- ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ကြန္ျပဴတာ ၁၉၆၇ ခုနွစ္

ယေန႕တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ကြန္ျပဴတာသုံးမွေခတ္မီသည္ဟူေသာအျမင္မ်ဴိးျဖစ္

ေနသည္။ရုံးမ်ား၊ေက်ာင္းမ်ား၊ကုမၸဏီမ်ားအားလုံးတြင္ကြန္ျပဴတာမ်ားသုံးေနၾကသည္။ထိုအျဖစ္ကုိေတြ႕

ေသာအခါကၽြန္ေတာ္သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ကအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိျပန္လည္သတိရမိသည္။

ထုိအခ်ိန္ကကၽြန္ေတာ္သည္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္သခ်ၤာဌာနတြင္အမူထမ္းလ်က္ရွိ၏။ကၽြန္ေတာ္၏ဌာန

မူးမွာေဒါက္တာခ်စ္ေဆြျဖစ္၏။သူသည္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ကြန္ျပဴတာဌာနတစ္ခုျဖစ္လာရန္ေနာင္တြင္ေနရာ

တုိင္းတြင္ကြန္ျပဴတာသုံးလာရန္ပထမဦးဆုံးၾကဳိးပမ္းခဲ့သူျဖစ္သည္။

၁၉၆၇ခုႏွစ္တြင္ကြန္ျပဴတာစိတ္၀င္စားေရးကုိရည္ရြယ္၍စီးပြားေရးတကၠသုိလ္စာရင္းအင္းဌာန၏လက္

ေတြ႕ခန္းတြင္ကြန္ျပဴတာဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုကိုပထမဦးဆုံးက်င္းပခဲ့သည္။ထုိေဆြးေႏြးပဲြတြင္တက္

ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာေဒါက္တာခ်စ္ေဆြ၊ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညႊန္႕(ထုိအခ်ိန္ကပါေမာကၡ၊စီးပြားေရး

တကၠသုိလ္။ေနာင္အခါတြင္ပါေမာကၡ)၊ေဒါက္တာသန္းထုိက္(ထုိအခ်ိန္က ကထိကသခ်ၤာဌာန၊စက္မူတကၠ

သုိလ္၊ေနာင္အခါပါေမာကၡ)၊ေဒါက္တာဖင္ေလး(ထုိအခ်ိန္ကပါေမာကၡေဘာဂေဗဒ)တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။တကၠ

သုိလ္ေကာလိပ္မ်ားရွိပါေမာကၡ၊ကထိကမ်ားစြာဖိတ္ၾကားထားေသာလည္းလာေရာက္သူပရိသတ္မရွိသ

ေလာက္ျဖစ္သည္။

ထုိအခါေဒါက္တာခ်စ္ေဆြသည္သူကုိယ္တုိင္ဌာနမ်ားကုိသြားေရာက္၍ကြန္ျပဴတာအေၾကာင္းကုိလုိက္ေျပာ

လွ်င္စိ္တ္၀င္စားသူမ်ားရွိလာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ကာဌာနမ်ားသုိ႕သြားေရာက္ခဲ့သည္။

သူႏွင့္အေဖာ္လုိက္မည့္သူမရွိသျဖင့္ကၽြန္ေတာ့္အားေခၚသြားသည္။

ထုိအခ်ိန္ကေျခာက္ထပ္ရုံး၊ကမ္းနားဘက္တြင္ရွိSEDဗဟုိစာရင္းအင္းရုံးသုိ႕ေရာက္ခဲ့သည္။ယင္းဌာနရွိ

ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးကဤသုိ႕ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဆီမွာကြန္ျပဴတာေတြဘာေတြလုိမယ္မထင္ပါ

ဘူး။ဒီမွာ Punch Card Machine ေတြနဲ႕အားလုံးအလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

AG ရုံးေခၚဗဟုိစာရင္းစစ္ရုံးသုိ႕ေရာက္ေသာအခါတြင္ထုိဌာနကပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးကကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဌာနက

၀င္ေငြ၊ထြက္ေငြေလာက္ပဲလုပ္ရတာျဖစ္လုိ႕ကြန္ျပဴတာေတြဘာေတြလုိမယ္မထင္ပါဘူး။

ေဆာက္လုပ္ေရးရုံးသုိ႕ေရာကေသာအခါတြင္လညး္ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးကဤသုိ႕ေမးသည္။"ဆရာတုိ႕ကြန္ျပဴ

တာက မသိကိန္းသုံးလုံးပါတဲ့ညီမွ်ျခင္းရွင္းလုိ႕ရသလား"ထုိအခါေဒါက္တာခ်စ္ေဆြက"မသိကိန္းသုံးလုံး

သာမကအလုံးနွစ္ရာေတာင္ရပါတယ္။"ဟုျပန္ေျဖလုိက္သည္။ထုိပုဂၢဳိလ္ကစာရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္မွတ္

စုမ်ားေရးမွတ္ျပီးဒီလုိဆုိရ္ကၽြန္ေတာ့္အထက္အရာရွိကုိအက်ဴိးအေၾကာင္းေျပာျပပါ့မယ္။

ဤသည္ကား၁၉၆၇ခုႏွစ္ကျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ကြန္ျပဴတာသုံးရန္ၾကိဴးပမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ထုိအေၾကာင္း

မ်ားကိုေရွးေခတ္ေဟာင္းေအာက္ေမ့ဖြယ္အျဖစ္ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

(အေတြးအျမင္ ၁၃၀ း ၁၉၉၇ဒီဇင္ဘာလ+၁၉၉၈ဇန္န၀ါရီ အတုိအထြာအေတြးမ်ားေဆာင္းပါးမွ)

 

- ဆရာ့ကိုယ္ဆရာအခုေခတ္မွာေက်ာင္းဆရာလုပ္တာမေအာင္ျမင္ဘူးလုိ႕ပဲယူဆတယ္

ဆရာကပညာရပ္ကုိတတ္ေအာင္အကုန္သင္တယ္။ေက်ာင္းသားေတြကလာေမးတယ္။"ဒါေတြကစာေမးပဲြ

မွာေမးမွာလား"တဲ့။ငါကမင္းတုိ႕ကုိတတ္ေအာင္သင္ေနတာဆုိေတာ့ေက်ာင္းသားေတြကဆရာ့ကိုေ၀ဖန္တယ္။

"ဒီဆရာကသင္ခန္းစာအားလုံးကုိအေလးေပးသင္တာ။ဒီဆရာသင္တာလုိက္္တက္လုိ႕ကေတာ့စာေမးပဲြမွာ

ဘာေမးလဲသိမွာမဟုတ္ဘူး။"တဲ့။

ဆရာ့ေနရာမွာဆက္ခံမယ့္တပည့္တစ္ေယာက္မွမရွိဘူး။မ်ားေသာအားျဖင့္၀ါသနာေပၚအေျခခံျပီးပညာရပ္

တစ္ခုက္ုိသင္ယူတာထက္စာရင္ရတဲ့အမွတ္ကုိအေျခခံျပီးတက္ၾကတာကုိး။၀ါသနာမပါေတာ့တုိးတက္ဖုိ႕မလြယ္

ဘူး။

ဆရာတုိ႕မ်ဴိးဆက္အထိထူးခၽြန္တဲ့သူေတြထြက္လာတာဟာ၀ါသနာပါရာကိုလုပ္ၾကလုိ႕ပဲ။အဓိက ကသင္

ခ်င္တဲ့စိတ္ကဦးေဆာင္တာပဲ။ဒီဘက္ေနာက္ပုိင္းၾကေတာ့ကြန္ျပဴတာတတ္ရင္ဘာျဖစ္မွာမုိ႕၊ႏုိင္ငံျခားသြား

ရေအာင္လုိ႕၊ပုိက္ဆံလုိခ်င္လုိ႕ ဒါမ်ဴိးေတြျဖစ္ေနတယ္။

(၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ထြန္းလြင္၏အေမးကုိေျဖၾကားခဲ့ပုံ)

 

-မိဘခင္းေပးတဲ့လမ္းေပၚေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ္

ဆရာကစာသင္ရတာ၀ါသနာပါတယ္။အသင္၀ါသနာပါတဲ့သူဟာစာသင္ေနရတာကိုေတာ့ေက်နပ္တယ္လို႕

ေျပာရမွာပဲ။ဒါေပမယ့္မေက်နပ္တဲ့အပုိင္းေတြလည္းအခုထိရွိေနတယ္။အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ေက်ာင္းသားေတြ

ကုိဆရာစာသင္ေပးခဲ့ရတဲ့အတြက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ရလဒ္အေနနဲ႕ေတာ့ေက်နပ္မူမရွိဘူး။၀ါသနာပါလုိ႕သင္ေပး

ခဲ့ရတာအေပၚေက်နပ္ေပမယ့္သင္ေပးခဲ့ရတဲ့အတြက္ေကာင္းက်ဴိးဘာေတြရွိခဲ့သလဲဆုိတာျပန္သုံးသပ္ၾကည့္

ေတာ့တစ္ခုမွမယ္မယ္ရရမေတြ႕ပါဘူး။

အဲဒီလုိမယ္မယ္ရရေက်နပ္စရာမေတြ႕ခဲ့တာဟာေက်ာင္းသားေတြေၾကာင့္လား၊ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္လားဆုိ

ရင္တစ္ခုမွမဟုတ္ပါဘူး။အဲဒီဟာေတြေၾကာင့္တစ္ခုမွမဟုတ္ဘူး။ဆရာ့ကိုယ္ဆရာစည္းရုံးေရးညံ့ခဲ့လုိ႕ပဲလုိ႕ထင္

တယ္။ကိုယ္သင္ေပးခဲ့ရတဲ့ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ၊အတူတူလုပ္ခဲ့တဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္ေတြအေပၚပါေမာကၡ

ျဖစ္လာခ်ိ္န္မွာကုိယ့္လက္ေအာက္ကဆရာ၊ဆရာမေတြအေပၚဆရာကကိုယ့္ဖက္ပါေအာင္မစည္းရုံးႏုိင္ခဲ့ဘူူး။

စည္းရုံးေရးညံ့ခဲ့တယ္လို႕ပဲခံယူပါတယ္။

ဆရာသင္ေပးတဲ့တပည့္ေတြထဲမွာထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သြားတဲ့သူေတြရွိၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္အဲဒါဟာသူတုိ႕ဟာ

သူတုိ႕ေတာ္လုိ႕ျဖစ္သြားၾကတာပါ။ဆရာသင္ေပးခဲ့လုိ႕ျဖစ္သြားတာမဟုတ္ဘူးလုိ႕ထင္ပါတယ္။

ဆရာေျပာတဲ့သေဘာကဆရာေက်ာင္းဆရာဘ၀ကေနပါေမာကၡအထိျဖစ္လာတာမွာဘာအက်ဴိးမွမရွိခဲ့ဘူး

လုိ႕ဆုိခ်င္တဲ့သေဘာပါပဲ။

( ၂၀၀၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မွာ ခက္မာ၏အေမးကုိေျဖၾကားပုံ)

 

-ပါရဂူဘဲြ႕ကုိဘာေၾကာင့္ယူျဖစ္ခဲ့သလဲဆုိေတာ့

ပါရဂူဘဲြ႕ကုိရတဲ့လူအေနနဲ႕လူေတြကငါေျပာတာပိုနားေထာင္လာမယ္။ေျပာတဲ့ေနရာမွာ၀ိတ္ရွိလာမယ္။

အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႕ဆရာပါရဂူဘဲြ႕သြားယူတာ။ပါရဂူဘဲြ႕ရတဲ့လူစကားနဲ႕ ပါရဂူဘဲြ႕ မရတဲ့

လူစကားမတူဘူး။ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ဆရာပါရဂူဘဲြ႕ယူတာဟာဆရာေျပာတာကိုလူေတြေလးေလးစားစား

နားေထာင္ေစခ်င္တာပဲရွိတယ္။

(၁၉၉၈ခုႏွစ္  သင့္ဘ၀ ပါရဂူမ်ားနွင့္စကားေျပာျခင္းမွ)

 

အခုေခတ္မွာလူတုိင္းဟာဘာသာရပ္အားလုံးရဲ႕အခက္ဆုံးေတြကိုသိၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္

ဘယ္သူမွ ဘယ္ဘာသာရပ္ရဲ႕လြယ္ကူတဲ့အေျခခံေတြကုိမသိၾကပါဘူး။ G.B.Shaw

သင္ဘာဖတ္သင့္သလဲ ?

ဖတ္ခ်င္ရာဖတ္သင့္ပါသည္။

ဘယ္လုိဖတ္သင့္သလဲ ?

ကုိယ္ဖတ္ခ်င္သလုိဖတ္သင့္ပါသည္

ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ဖတ္သင့္သလဲ ?

ကုိယ္ေပွ်ာ္ရႊင္ဖုိ႕ဖတ္သင့္ပါသည္

Dr.Stella Center

 

 

Monday, October 19, 2009

Fuzzy Logic

Fuzzy Logic

Daniel Mc Neill, Paul Freiberger

first published - 1994

Fuzzy ဟူေသာေ၀ါဟာကရကုိမျပတ္သားေသာ၊မရွင္းလင္းေသာ၊မွဴန္၀ါး၀ါးမေရမရာျဖစ္ေသာဟူ၍

အဘိဓါန္ထဲတြင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ဤကဲ့သုိ႕ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားသည္ အလြန္တိက်ျပတ္သား

ေသာသခ်ာၤႏွင့္သိပၸံပညာတုိ႕တြင္မည္ကဲ့သုိ႕ေနရာရလာသနည္း။

ယုတၱိေဗဒတြင္အမွန္ႏွင့္အမွားဟူ၍ႏွစ္မ်ဴိးသာရွိသည္။မမွန္လွ်င္မွားသည္၊မမွားလွ်င္မွန္သည္ဟူ၍တိတိ

က်က်ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးသည္။Fuzzyသည္အမွန္ႏွင့္အမွားျပိဳင္တူျဖစ္ေနျခင္းကုိလက္ခံေသာ၀ါဒျဖစ္သည္။

၁၉၆၄ခုႏွစ္တြင္Fuzzy Logic ႏွင့္အစုသီအုိရီကုိ ဇာဒါး(ZaDeh)(၁၉၂၁-   ) အမည္ရွိရုရွႏုိင္ငံေမြး

အေမရိကန္သားကယ္လီဖုိးနီးယားတကၠသုိလ္မွကြန္ျပဴတာသိပၸံပါေမာကၡကတီထြင္ခဲ့သည္။

Computer Chips မ်ားကုိျပဳလုပ္ေသာအခါ"Fuzzyဟာလူသားမ်ားကုိအက်ဴိးမျပဳပါဘူး။Fuzzy နဲ႕ပတ္သက္

တဲ့သီအိုရီေတြဟာနာမယ္နဲ႕လုိ္က္ေအာင္မရွင္းလင္းမျပတ္သားေယာင္၀ါး၀ါးျဖစ္တဲ့အတြက္လူတုိင္းဟာ

လုိရာဆဲြျပီးေျပာႏုိင္ၾကပါတယ္။တကယ္ယထာဘူတက်က်ေလ့လာဖုိ႕မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။"ဟုအေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။

"သူ႕မွာခုိင္မာတ့ဲအေျခခံမရွိဘူး။သိပၸံနည္းပညာတစ္ခုအျဖစ္ျပႆနာေတြမေျဖရွင္းႏုိင္ဘူး။Fuzzy ဟာလူေတြ

ရဲ႕အေတြးအခၚေတြကိုတိမ္းေစာင္းေစပါတယ္။"ဟုလည္းကန္႕ကြက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ထုိကန္႕ကြက္မူမ်ား၊ေ၀ဖန္မူမ်ားကုိ အေမရိကန္-ပင္တာဂြန္တကၠသုိလ္ပညာရွင္ပါေမာကၡမ်ား၊သိပၸံပညာရွင္မ်ား

တုိ႕မွအဆိုးျမင္ရူေထာင့္ျဖင့္ေျပာဆုိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတုိက်ဴိတကၠသုိလ္အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွပါေမာကၡစူဂ်ီႏုိ(Suge-No) (၁၉၄၀-  )သည္Fuzzy ကုိစိတ္၀င္

စားသူျဖစ္ သည္။Fuzzy စာတမ္းမ်ားကုိေရးသားျပဳစုသူျဖစ္ေသာ္လည္းFuzzy ကုိလက္မခံသူမ်ားကုိလက္ခံလာ

ေအာင္ေျပာႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ထုိ႕ေၾကာင့္ယခုလုိစဥ္းစားမိသည္။သူတုိ႕ကုိလက္ခံလာေအာင္လုပ္ေသာနည္းမွာလက္

ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ေအာင္ျမင္ေအာင္အသုံးခ်ျပရန္သာရွိသည္။ယခုေခတ္တြင္နည္းပညာတြင္ထိတ္တန္း

ေရာက္ေနသည္မွာကြန္ျပဴတာပညာသာျဖစ္သည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ကြန္ျပဳတာနယ္ပယ္တြင္ေအာင္ျမင္စြာအသုံး

ခ်ျပလုိက္ႏုိင္လွ်င္ဘယ္သူမွလက္မခံပဲမေနႏုိင္ပါ။

ဤသုိ႕ေတြးျပီးစူဂ်ီႏုိသည္သူေလ့လာေနေသာသီအိုုုရီမ်ားကုိပစ္ျပီးFuzzy ၏သေဘာတရားမ်ားကုိ

လက္ေတြ႕အသုံးခ်ျပလုိက္သည္။Fuzzy ၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

ကိုေက်ာ္တက္သြားသည္။ကြန္ျပဴတာပညာ၊စက္ရုပ္ပညာ၊စက္မူႏွင့္အီလက္တေရာနစ္ပညာ၊ေလေအး

စက္၊ေရခဲေသတၱာ၊မီးနီမီးစိမ္းစေသာလက္ေတြနယ္ပယ္တုိ႕တြင္အလြန္အသုံး၀င္သည္ကိုေတြ႕ရေပ

ေတာ့သည္။

မွတ္ခ်က္။ထုိစာအုပ္ကုိေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းမွေန၍ Fuzzy Logic ႏွင့္ Set Theory အမည္ျဖင့္ေကာက္

ႏွဴတ္ကာဘာသာျပန္ထြက္ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။"အေမရိကန္မွာတီထြင္တဲ့ Fuzzy Logic န႕ဲ Set Theory ကုိ

အေမရိကန္ေတြကရွိမွန္းေတာင္မသိၾကပါဘူး။ဒါကိုဂ်ပန္ကယူသုံးသြားလုိက္တဲ့အတြက္အေမရိကန္ကုိ

ကြန္ျပဴတာနည္းပညာမွာေက်ာ္တက္သြားပါတယ္။"ဟုစူဂ်ီႏုိ၏မွတ္ခ်က္ကုိဖတ္လုိက္ရသည့္အခါတခ်ိန္က

လစ္လ်ဴရူခံခဲ့ရသည့္ဘာသာရပ္တစ္ခု၏သမိုင္းေၾကာင္းကုိမွန္းဆေတြးခြင့္ရလုိက္ရပါေတာ့သည္။

 

Tuesday, October 13, 2009

Carve Her Name With Pride - ဂ်ဴနီယာ၀င္း

Carve Her Name With Pride
 R.J.Minney
ဤဇာတ္လမ္းသည္အဘအဂၤလိပ္ အမိျပင္သစ္လူမ်ဴိးတုိ႕မွေမြးဖြားျပီးလန္ဒန္ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး၏
ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္တြင္ၾကီးျပင္းလာရေသာအညတရအမ်ဴိးသမီးကေလးတစ္ေယာက္၏
အေၾကာင္းအရာဘ၀ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။
ထိုမိန္းမပ်ဴိေလးတြင္အျခားေသာမိန္းခေလးမ်ားထက္ပုိမုိထူးျခားေသာအရည္အခ်င္း၊ပညာ
စြမ္းရည္ဟူ၍မရွိ။သူငယ္စဥ္အခ်ိန္မွစ၍လူတုိင္းအသိအမွတ္ျပဳရေသာသူပုိင္ပစၥည္းတစ္ခု
မွာသူ၏အလြန္လွပေျပျပစ္ေသာရုပ္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။တခါျမင္လုိက္ရလွ်င္စိတ္ထဲ၌ေမ့မရ
ႏုိင္ေလာက္ေအာင္စဲြမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအလွပုိင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာလည္းထုိအလွကို
အျမတ္ထုတ္လုိေသာစိတ္ဆႏၵကားသူ႕တြင္လုံး၀မရွိေပ။
သုိ႕ရာတြင္ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ေျပာင္ေျမာက္ေသာသမိုင္းတြင္ထုိအမ်ဴိးသမီးသည္အာဇာနည္မ
တစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္သူ၏နံမယ္ကုိကမၺည္းထုိး၍ထားႏုိင္ခဲ့ေလသည္။အေၾကာင္းမွာသူသည္
ၾကီးမားေသာအက်ပ္အတညး္အသက္အႏၱရယ္မ်ားႏွင့္ၾကဳံၾကိုက္လွ်င္စိတ္ဓါတ္ၾကံ့ခုိင္ျခင္း၊
ေၾကာက္ရြ႕ံစိတ္လုံး၀မရွိျခင္း၊အသက္ထြက္ရလုမတတ္နာက်င္ေအာင္ရန္သူမ်ားကႏွိတ္
စက္ေစကာမူတုန္လွဴပ္မူလုံး၀မရွိျခင္းစေသာဂုဏ္ပုဒ္တုိ႕ကုိပုိင္ဆုိင္ေလသည္။ထူးျခားေသာ
ရဲစြမ္းသတၱိတုိ႕ကုိသူေန႕စဥ္သြားလာလွဴပ္ရွားေနေသာဘ၀တြင္မည္သူမွ်မေတြ႕ရွိရေသာ
လည္းေဘးအႏၱရယ္ကိုရင္ဆုိင္ရေသာစစ္တြင္းအခ်ိန္ကာလတြင္သူႏွင့္ရင္းနွီး၍နီးကပ္
စြာေပါင္းသင္းရသူတို႕သာလွ်င္ျမင္ေတြ႕၍အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးၾကရေလသည္။
ျပီးခဲ့ေသာဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးတြင္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူတို႕သည္ပါ၀င္လွဴပ္ရွား၍စစ္
မူေတာ္ကုိထမ္းရြက္ၾကသည္မွန္ေသာလည္း"ၾကံရည္ဖန္ရည္ရွိသည္။ရဲစြမ္းသတၱိရွိသည္"
ဟူေသာဂုဏ္ျဒဗ္ကုိရယူ၍အာဇာနည္အျဖစ္တစ္ဦးခ်င္းေပၚထြက္လာသူတို႕မွာကားမမ်ား
ျပားလွေပ။ထုိစစ္ၾကီးအတြင္းကမိမိတုိ႕တုိင္းျပည္၏စစ္ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ရန္သူနယ္ေျမ
သုိ႕တိတ္တိတ္ပုန္းသြားေရာက္၍သူလွ်ဴိအျဖစ္စစ္မူထမ္းေသာမိန္းမမ်ား၏ဦးေရမွာသာ၍ပင္
နည္းပါးေလသည္။ထိုမိန္းမသူလွ်ဴိမ်ားထဲတြင္သုံးပုံတစ္ပုံမွာရန္သူ၏လက္ခ်က္ျဖင့္အသက္
ကိုစြန္႕လြတ္၍သြားၾကရေလသည္။ဤဇာတ္လမ္းမွာထုိသုိ႕စစ္မူထမ္းရာမွမိမိ၏အမိႏုိင္ငံရွိ
ေမြးရပ္ဌာေနသုိ႕ျပန္၍မလာႏုိင္ေသာမိန္းမပ်ဴိတစ္ဦး၏ဇာတ္လမ္းျဖစ္ေလသည္။
မွတ္ခ်က္။ ထုိ၀တၳဳၾကီးကိုစာေရးဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္မွေန၍ စြန္႕ခဲ့ရကၽြန္မဘ၀ပါရွင္အမည္ျဖင့္
ဘာသာျပန္ခဲ့ဘူးပါသည္။ထုိ၀တၳဳအမည္ကုိစဥ္းစားခဲ့စဥ္က ..အာဇာနည္မ ..ထူးျခားေသာမိန္းမသား..
သူရဲေကာင္းမ…စသည္စသည္ျဖင့္အမည္အမ်ဴိးမ်ဴိးကုိအယ္ဒီတာမ်ားထုတ္ေ၀သူမ်ားကစဥး္စားေပး
ခဲ့ၾကေသာလည္းေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္က သည္၀တၳဳကုိေသခ်ာဖတ္ၾကည့္စမ္းပါ။ဒီ၀တၳဳထဲကအမ်ဴိးသမီးေလး
ဟာသူ႕ဘ၀ကုိစြန္႕ျပီးတုိင္းျပည္အတြက္လုပ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္တယ္။အာဇာနည္တုိ႕သူရဲေကာင္းတုိ႔ တုိင္းျပည္
အတြက္အသက္စြန္႕ျခင္းတုိ႕အေၾကာင္းကုိအသားေပးထားတာမဟုတ္ဘူး။သူ႕ဘ၀ကိုဘယ္ေလာက္ထိစြန္႕ျပီး
လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာကိုသာအသားေပးထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ဟုဆုိကာဤအမည္ေလးကုိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္
ဟုေျပာခဲ့ဘူးပါေၾကာင္း။
ထုိ္ရုပ္ရွင္ကားကုိ ၁၉၅၈ တြင္ရုိက္ကူးခဲ့သည္။

Monday, October 5, 2009

Tess of the D’urberville - ဂ်ဴနီယာ၀င္း

Reading for Pleasure! ေပွ်ာ္ဖုိ႕အတြက္သာစာဖတ္ပါ။
Tess of the D’urberville
Thomas Hardy
1840-1928
British
Published – 1891
Others – Far from the Madding Crowd
The Return of Native
The Mayor of Casterbridge
Jude the Obscure
ပုိက္ဆံတျပားမွမခ်မ္းသာေသာကုန္သည္တစ္ဦးJack Dubeyfield ၏သမီး Tess ကုိခ်မ္းသာေသာ
တျခားေသာမိသားစုအမ်ဴးိေတာ္စပ္သူ d’Urberville မိသားစုထံေကာင္းစားေစဖုိ႕စိတ္ကူးျဖင့္ေစလႊတ္
လုိက္ရာမွထုိသူေဌးမိသားစုမွသားျဖစ္သူ Alec d’Urberville ၏ဆဲြေဆာင္မူခံရကာကေလးတစ္ေယာက္ေမြးျပီး
ထိုကေလးငယ္လည္းေသဆုံးသြားသည္။နွစ္မ်ားစြာၾကာျပီးေနာက္Tess သည္ႏြားႏုိ္႕ညွစ္သမေလးအျဖစ္အလုပ္
လုပ္ေနရင္းသူတကယ္ခ်စ္ေသာ Angel Clare နွင့္ေတြ႕ဆုံကာလက္ထပ္ခဲ့သည္။သူတုိ႕ဟန္းနီးမြန္းအသြားခရီး
မွာTessကသူ႕ေနာက္ေၾကာင္းကုိဖြင့္ေျပာခဲ့ရာAngel ၏စြန္႕ပစ္ျခင္းကုိခံရသည္။ Angel ျပန္လာမည္ဟုယုံၾကည္
ကာေစာင့္ရင္းႏွင့္ Alec နွင့္ျပန္ေတြ႕သည္။Alec ကခင္ပြန္းျဖစ္သူစြန္႕ပစ္ခံရသူအျဖစ္Tessကုိအမ်ဴိးမ်ဴိးျမဴဆြယ္
သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ကာသူနွင့္ျပန္ေနဖုိ႕ဆြယ္သည္။Tess သည္နားေယာင္ျပီးAlec နွင့္အတူတူေနၾကသည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ေနာင္တႏွင့္ျပန္လာေသာခင္ပြန္း Angel ကTess ကုိျပန္လာရွာရာမွ Tess သည္ Angel
ႏွင့္ျပန္ေပါင္းဖုိ႕ Alec ကုိသတ္ပစ္လုိက္သည္။လာဖမ္းေသာပုလိပ္မ်ားကုိေရွာင္ဖုိ႕ Angel နွင့္ Tessတုိ႕က
Stonehenge ေက်ာက္တုံးမ်ားၾကားတြင္ပုန္းေအာင္းေနၾကစဥ္ဖမ္းမိသြားကာ Tess မွာလူသတ္မူျဖင့္
ၾကိဳးစဲြခ်ခံခဲ့ရရွာသည္။
၀တၳဳၾကီးတစ္ခုလုံးတြင္ Tess သည္မ်ဴိးစုံေသာဖိအားမ်ား၏တန္ဆာခံျဖစ္ခဲ့ရပုံကုိေရးဖဲြ႕ထားသည္။
အမွန္တရားနွင့္သနားစရာအျဖစ္၊တရားဥပေဒႏွင့္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အက်င့္စရုိက္တုိ႕ၾကားက
ၾကီးမားလွသည့္ကြာျခားမူကိုေဖာ္ျပထားသည္။
မွတ္ခ်က္။
အလြန္ဖတ္လုိ႕အေကာင္းဆုံးအခန္းမွာ Tess ကုိပုလိပ္ေတြလာဖမ္းစဥ္မွာသူ႕ေပၚမွီရင္းအိပ္ေပွ်ာ္
ေနေသာ Tess ႏုိးသြားမည္စုိးျပီးပုလိပ္မ်ားကုိ Angel က…“သူအိပ္ယာကႏုိးေအာင္ေစာင့္ေပးပါ-
သူေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပွ်ာ္ပါေစ..” ဟုေတာင္းပန္ေျပာေနေသာအခန္းျဖစ္ပါသည္။
ထုိ၀တၳဳကိုသခင္ဘေသာင္းမွ “ပန္းသာမစာဥ” အမည္ျဖင့္ဘာသာျပန္ဆုိခဲ့ဘူးသည္ဟုဆုိသည္။
ထုိ၀တၳဳကုိရုပ္ရွင္ရုိက္ကူးခဲ့ရာတြင္ Tess အျဖစ္ ၾကည္ၾကည္ေဌး ၊ ဗီလိန္လည္းဟုတ္
အလြန္ႏွာဘူးက်ေသာAlec အျဖစ္ ကို ေအးၾကဴကသရုပ္ေဆာင္ရသည္။ ေခါင္းေဆာင္မင္းသားအျဖစ္
Angel ေနရာမွာဘယ္သူသရုပ္ေဆာင္လည္းေတာ့မသိပါ။ထုိကားကုိၾကည့္ျပီးေသာျမန္မာပရိသတ္
ေတြ၏ရင္ထဲမွာ ေအးၾကဴကိုအလြန္မုန္းတီးစက္ဆုတ္ရႊ႔ံရွာသြားၾကကာေတာ္ေတာ္ၾကီးကုိလူမုန္းခံ
လုိက္ရသည္ဟုဆုိၾကေၾကာင္းကုိလူၾကီးသူမမ်ားထံမွသိရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း။ေအးၾကဴကုိသည္ရုပ္ရွင္မရုိက္
ခင္ကဒီဇာတ္ေကာင္ေနရာကုိမရုိက္ခ်င္လည္းရတယ္..ရုိက္ရင္အမုန္းခံရမယ္..ဟုၾကိဳတင္ေျပာထား
ေသာလည္းေအးၾကဴကမေၾကာက္ပဲလက္ခံရုိက္ကူးခဲ့သည္ဟုၾကားဖူးခဲ့ပါသည္။အဲဒါအႏုပညာသည္ပါပဲ
မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ား….။