Tuesday, September 30, 2008

Burma Scholar

ဦးေဖ

(၁၈၆၁ -  ၁၉၄၃)

(ဓါတ္ပုံ-ေဒၚခင္မ်ိဴးခ်စ္၏အဘုိးႏွင့္အဘြားပုံ- ျမန္မာပညာရွိဦးေဖ ႏွင့္ဗန္းေမာ္ခင္ေလးၾကီး )

စာေရးဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ိဴးခ်စ္ ၏ အဘုိးအေၾကာင္း

ဦးေဖသည္ ဂရုဏ ပ်ိဴ႕ကုိဘုရားေဟာ ပါဌိေတာ္ ခုဒၵကနိကာယ္၊ တိ ံသနိပါတ္ ကုမၻဇာတ္ေတာ္

မွလာသည့္အတုိင္း ပ်ိဴ႕အျဖစ္ေရးသားစပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ေလသည္။ေသအရက္၏မူလဘူတ

ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ေသအရက္ေၾကာင့္ပ်က္စီးရာေသာအျဖစ္တုိ႕ကုိေဟာေတာ္မူသည့္ဇာတ္ေတာ္

ျဖစ္သည္။ေသရည္အုိးတုိ႕၏အဓိပၸါယ္ကိုေဆာင္သျဖင့္ဤဇာတ္ကုိ ကုမ ၻ ဇာတ္ဟုတြင္္၍

ေသအရက္ေသာက္မိမွားေသာ ၀ရုဏ ရေသ့ၾကီးအေၾကာင္းေဖာ္ျပသျဖင့္ဦးေဖကသူ၏ပ်ိဴ႕ကုိ

၀ရုဏပ်ိဴ႕ဟုအမည္ေပးခဲ့ေလသည္။

ဆုရျပီးစာမူကိုျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ ပုံႏွိတ္တုိက္ကအဖုိး ၁၂ ပဲျဖင့္ပုံႏွိတ္ထုတ္ေ၀သည္။

သီရိစတုရဂၤဗလ ဘဲြ႕ခံ ျမန္မာပညာရွိ ဦးေဖ အားမႏၱေလးျမိဳ႕ ေအာင္နန္းရိပ္သာရပ္တြင္

၁၂၂၃ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ အဂၤါေန႕ (၂၃-၇-၁၈၆၁) ၌ ဖြားျမင္သည္။

ပထမ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရား အထံေတာ္၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့၍ ရဟန္း၀တ္ျဖင့္

သုံး၀ါရျပီးေနာက္ လူထြက္သည္။

သီေပါမင္း လက္ထက္တြင္ ဦးေဖသည္ ဗိုလ္မူးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ျခင္း ခံရ၍

တတိယအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပဲြတြင္ပါ၀င္တုိက္ခုိက္ခဲ့သူျဖစ္ေလသည္။

အဂၤလိပ္မင္းမ်ားလက္ထက္စာေတာ္ျပန္ လႊတ္ေတာ္ရုံးတြင္အလုပ္လုပ္ေစ၏။

၁၂၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္စာ၀န္ မစၥတာ ေတာ္စိန္ခုိ ၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ျဖင့္

၁၅ ႏွစ္တုိ္င္တုိင္ေက်ာက္စာမ်ားကိုစုေဆာင္းရွာေဖြေလ့လာခဲ့၏။ ၁၂၈၃ ခုႏွစ္တြင္

အျငိမ္းစား ရိကၡာေတာ္ ရခဲ့ေလသည္။

အျငိမ္းစားယူျပီးေနာက္ ေတာင္ခြင္သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ ဘု၇ားၾကီးထံတြင္

အတုိင္ပင္ခံ အကူအညီလုပ္ကိုင္ရင္း သီရိစတုရဂၤဗလ ဟူေသာဘဲြ႕တံဆိပ္

ခ်ီျမွင့္ခံရ၏။ထုိ႕ျပင္မႏၱေလး ဥပစာေကာလိပ္တြင္ပါဌိျမန္မာ ကထိကအျဖစ္

၁၂၉၁ ခုႏွစ္အထိေဆာင္ရြက္ခဲ့၏။

ဦးေဖ ေရးသားစီရင္ခဲ့ေသာက်မ္းေပါင္း မ်ားစြာတုိ႕တြင္ေစတီယဂၤဏ ဌာေန ကုိ

ဆုံးျဖတ္ရတြင္ ဥေဒၵသ ၁၇ ဂါထာ၊ ေစတီယဂၤဏ ၀ိနိစၦယက်မ္း၊ ေစတီယဂၤဏတၳ

၀ိဘာ၀နီ ငုီကာပါဌ္၊ ၀ိသုံဂါမ ၀ိနိစၦယက်မ္း၊ ကဗ်တၳစႏၵိကာ က်မ္း၊ ရာဇ၀ံသ ဇာလိနီ

မည္ေသာ ပုဂံရာဇ၀င္ က်မ္းသစ္၊ေရႊကူၾကီးဘုရား ေက်ာက္စာဂါထာ ၁၀၀ နိသ်၊

အလၤကာရတၱ ၀ိဘာ၀နီက်မ္း၊ ကဗ်၀ဏၰနာ၊ မတတ္လိမၼာ ေျဖစာတမး္၊ နႏၵေစတီယ

ကထာ၊ ဇိဏၰကာ၀ါသ ပဌိသခၤါရဏာ စာတန္း၊ ၀ရုဏပိ်ဴ႕ အစရွိသည္တို႕ျဖစ္သည္။

ဦးေဖသည္ ၁၃၀၅ ခုႏွစ္ ၀ါေခါင္လကြယ္ေန႕ (၂၉ - ၈ - ၄၃) တြင္စစ္ကိုင္းျမိဳ႕

ေခမာသသၤက ေခ်ာင္၌ကြယ္လြန္သည္။

 

စာညႊန္း      ။ဒဂုံေရႊမ်ား ၏ ျမန္မာႏုိ္င္ငံစာေပဆုမ်ား

Monday, September 22, 2008

Book Review

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေလာက္က ဂ်ဴနီယာ၀င္း က ဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ေဒၚခင္မ်ိဴးခ်စ္

တို႕ေရးသားခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္စာတတ္လိုေသာ္ ႏွင့္ စာအုပ္စင္ေက်းဇူး အမည္ရွိစာအုပ္

ရီဗ်ဴးတစ္ခုကုိစာအုပ္စင္ဂဏတစ္ခုတြင္လႊင့္ထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။

ထုိထုတ္လႊင့္ခ်က္ကိုျပန္လည္တင္ျပလုိက္ပါသည္။ယခုအခါထုိစာအုပ္သည္

၁၉၇၉ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ လွေမစာေပမွပထမအၾကိမ္၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တဇြန္လတြင္

ဆုစာေပတုိက္မွဒုတိယအၾကိမ္ ၂၀၀၁ ခုနွစ္တြင္ကြန္ျပဴတာဂ်ာနယ္တုိက္မွတတိယ

အၾကိမ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ မုံေရြးတုိက္မွစတုတၳအၾကိမ္

စသည္ျဖင့္ထုတ္ေ၀ေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္းပါ။

"ထုိစာအုပ္ကုိေရြးခ်ယ္လုိက္ရျခင္းမွာမည္သည့္ေခတ္မည္သည္အခါမဆိုအေရးပါေသာ

အျမဲတန္းေခတ္မွီ၍အေ၇းၾကီးေနေသာပညာေရးဂဏကိုတင္ျပလို၍ျဖစ္ပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာ ၈၀ ေက်ာ္ပါရွိတဲ့ဒီစာအုပ္ေးရဲ႕စာမ်က္ႏွာတ၀က္ဆီမွာဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္

အ"အ၈ၤလိပ္စာတတ္လုိေသာ္" ဆ္ိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႕၎၊ ဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ိဴးခ်စ္က"စာအုပ္စင္

ေက်းဇူး"ဟူ၍၎အသီးသီးေရးသားတင္ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

အရင္ဦးစြာအဂၤလိပ္စာဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာတတ္လုိေသာ္ ဆိုတဲ့ဂဏကုိ

တင္ျပလုိပါတယ္။ဒီအပိုင္းမွာဆရာၾကီးကအဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး၌အေျခခံအုပ္ျမစ္ခ်တဲ့အပိုင္း

ကုိအဓိကထားပါးတယ္။ကၽြန္မအေနႏွင့္ဒီအပိုင္းကုိဖတ္ျပီးတဲ့အခါအခ်က္သုံးခ်က္ကုိထင္ထင္

ရွားရွားေတြ႕လုိက္ရတယ္။အဲဒီအခ်က္ေတြကိုထုတ္ႏုတ္ေျပာရရင္ -  ပထမအခ်က္က

အမ်ိဴးသားေက်ာင္းေတြအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။အမ်ိဴးသားေက်ာင္းဆိုတာ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္

ျဗိတိသွ်အစုိးရ၏ University အက္ဥပေဒကုိကန္႕ကြက္တုိက္ျဖတ္တဲ့တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား

မ်ားႏွင့္ျပည္လုံးကၽြတ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ျပည္လုံးကၽြတ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏

boycott ဘိြဳင္းေကာက္သပိတ္ၾကီးကေမြးဖြားလုိက္တဲ့ေက်ာငး္မ်ားျဖစ္တယ္လုိ႕ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

"ကၽြန္ပညာအလုိမရွိ" ဟူေသာေၾကြးေက်ာ္သံႏွင့္  CNE ေခၚ Council of National Education က

အမ်ိဴးသားပညာေရးစံနစ္သစ္ကိုဖန္တီးျပီး ကုိယ့္သင္ရုိးကိုယ့္စာအုပ္ျပထန္ုးျပီးကုိယ့္စာေမးပဲြ

ႏွင့္ကိုယ္စီမံကြပ္ကဲေသာေက်ာင္းမ်ားျဖစ္တယ္လုိ႕ဆုိပါတယ္။အမ်ားျပည္သူတုိ႕ရဲ႕အလွဴေငြ

နွင့္ရပ္တည္ေနတဲ့ေက်ာင္းျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ဟာဂုဏ္ယူစရာေကာင္းပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္မွာအမ်ိဴးသားေက်ာင္းမွာသင္ၾကားေသာေက်ာင္းဆရာမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

ပညာရွာရင္းတန္းလန္းေက်ာင္းဆရာျဖစ္ၾကရလုိ႕မည္သည့္ဆရာမွဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရၾကပါ

လုိ႕ဆုိပါတယ္။အသင္အျပကေတာ့အလြန္ေကာင္းၾကပါတယ္။ဆရာေတြရဲ႕ၾကိမ္လုံးဟာဆင္းရဲ

ခ်မ္းသာ ေယာက်ၤားေလး မိန္းခေလး မ်က္ႏွာမေရြးပါဘူး။သူတုိ႔ပင္ပင္ပန္းပန္းစာသင္ၾကားေန

သည္ကိုၾကည့္၍တပည့္မ်ားစိတ္မေကာင္းေတာင္ျဖစ္ရတယ္လုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။တခ်ိဴ႕ဆရာ

မ်ားဟာျမန္မာလုိတခြန္းမွမေျပာပဲအဂၤလိပ္လုိေျပာသင္လုိ႕ျမန္မာစကားေတာင္တတ္ရဲ႕လားလုိ႕

အခ်ငး္ခ်င္းအညင္းပြားၾကရတယ္လုိ႕ဆုိပါတယ္။

တတိယအခ်က္မွာဆရာၾကီးတို႕ေခတ္ကပညာသင္ၾကားပုံစံနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဆရာၾကီးတို႕

ေခတ္အေခၚ အတန္း ကုိအဆင့္ လုိ႕ေခၚပါတယ္။တတိယအဆင့္မွအစျပဳ၍စာပုိဒ္တစ္ခုကုိ

တေယာက္တလွည့္စီအလွည့္က်ဖတ္ မေရတြတ္ႏုိင္ေအာင္ဖတ္ မထစ္မေငါ့ပဲဖတ္ႏုိင္သည္

အထိေက်ာင္းသားတုိင္းေန႕စဥ္ရက္ဆက္ဖတ္ၾကရေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။အဂၤလိပ္မွ

ျမန္မာ ျမန္မာမွအဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ေလ့က်င္းခန္းေတြလုပ္ရပါတယ္။ရာဇ၀င္ ပထ၀ီ သခ်ာၤ

စေသာအျခားေသာဘာသာရပ္မ်ားကုိအဂၤလိပ္လုိသင္ရပါတယ္။ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ

ဆရာကအဂၤလိပ္ကဗ်ာေတြထဲကတစ္ပုဒ္ကုိေရြးျပီးဆရာကအစေဖာ္ေပးလုိက္ရင္ေက်ာင္း

သားေတြဆက္ဆုိရပါတယ္။ဥပမာ - Lord Ullin's daughter ရဲ႕ကဗ်ာအစ - A Chieftain

to the Highlands bound လုိ႕ဆရာကအစခ်ီလုိက္တာနဲ႕ေက်ာငး္သားေတြေအာ္ဟစ္

ဆက္ဆ္ုိရပါတယ္။ကဗ်ာအဆုံးအထိရြတ္ျပီးမွအိမ္ျပန္ရပါတယ္။အဲဒီအရသာဟာ

ဘာနဲ႕မွလဲႏုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္ဖူးဆုိတာကိုကၽြန္မတို႕စာဖတ္သူေတြခံစားမိပါတယ္။

ထုိေခတ္ကေက်ာင္းသားမ်ားမွာရုိက္အသင္ခံရသလုိ မတတ္မေနရ မတတ္လုိ႕ကုိမေနႏုိင္

တတ္ကုိတတ္ရ မတတ္ခ်င္လုိ႕ကုိမရေလာက္ေအာင္ ပညာတတ္ေျမာက္ၾကသည့္အေၾကာင္း

မ်ားကိုဆရာၾကီး၏စာကုိဖတ္ရင္းခံစားၾကရမယ္။အဲဒီေခတ္မွာပညာတတ္ေတြထြန္းကား

တာဟာပညာေရးဂဏကိုျမွင့္တင္ရမယ္ - အဆုံးရူံးမခံဘူး  ဆိုတဲ့တမ်ိဴးသားလုံးမွာစိမ့္၀င္

ေနတဲ့စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္တင္ျပလုိသည္မွာဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴးိခ်စ္ရဲ႕ "စာအုပ္စင္ေက်းဇူး" ျဖစ္ပါတယ္။

စာအုပ္စင္ေတြရဲ႕အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။စာအုပ္စင္္္္္္္္္ေတြကိုခံစားျမတ္ႏုိးတတ္လာျခင္း

အတြက္ ၁၉၂၀ သပိတ္ၾကီး၏အေမြအႏွစ္ျဖစ္တဲ့အမ်ိဴးသားေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ကုိေက်း

ဇူးတင္ေၾကာင္းတင္ျပထားပါတယ္။

ဆရာမၾကီးကအိမ္ရွိစာအုပ္စင္ ေက်ာင္းစာအုပ္စင္ အရာရွိၾကီးမ်ားစာအုပ္စင္ အျခားအိမ္

မ်ားမွစာအုပ္စင္မ်ား စသည္ျဖင့္စာအုပ္စင္ထဲကစာအုပ္ေတြအေၾကာင္း ကုိတပိုင္းစီ

စိတ္၀င္စားဖြယ္တင္ျပထားပါတယ္။ဆရာမၾကီးဟာသူစာအုပ္ေတြဖတ္ပုံကုိ ၀ါးစားသလုိဖတ္

စာအုပ္ဆုိလွ်င္ခ်မ္းသာမေပး စာအုပ္ေတြနဲ႕ေနရတာဘုံနန္းျမွင့္အေဆာင္ေဆာင္ေပၚမွာ

စံစားေနရသည္ႏွင့္မျခား ရွိတ္စပီးယားျပဇတ္မ်ားဖတ္ရပုံကုိလည္း စားသုံး၍မကုန္ႏုိ္င္ေသာ

ဆင္ေပါင္ေက်ာ္ၾကီးဟုတင္စား၍ ဆင္ေပါင္ေက်ာ္ၾကီးအရြတ္ကိုကိုက္ခဲရသည့္အရသာ

 စသည္ျဖင့္ဆရာမၾကီး၏လက္ေရးစတုိင္မ်ားမွာဖတ္ရင္းဖတ္ရင္းႏွင့္ပင္စာအုပ္ေတြကုိ

ျမတ္ႏုိးခ်င္စိတ္ေတြေပၚလာရေပတယ္။
ေနာက္ဆုံးတြင္ "စာအုပ္စင္ေက်းဇူးကားၾကီးပါ၏။ပညာလုိလားေသာအမ်ိဴးေကာင္းသား

သမီးမ်ားသည္စာအုပ္စင္ကိုမိမိတုိ႕၏လုံ႕လႏွင့္ပသပူေဇာ္ကာအက်ိဴးခံစားႏိုင္ၾကပါေစေသာ္"

ဟုဆရာမၾကီးကဆုေတာင္းေပးထားပါသည္။

ဆရာမၾကီး၏"စာအုပ္စင္ေက်းဇူး"ကုိဖတ္ျပီးတဲ့အခါစာအုပ္္စင္ဆုိတာအိမ္တုိင္းအိမ္တုိင္း

မွာရွိသင့္ရွိထုိက္တဲ့အရာတစ္ခုလုိကၽြန္မခံစားလုိက္မိပါတယ္။ဘယ္လုိစာအုပ္မ်ိဴးေတြ

ရွိသင့္သလဲ ဘယ္လုိစာအုပ္မိ်ဴးေတြ၀ယ္ဖတ္သင့္သလဲ ဘယ္လိုစာအုပ္ေတြကကုိယ့္

ကိုအက်ိဴးျပဳမလဲ ဆုိတဲ့ေမးခြန္းေတြကိုဆရာမၾကီးရဲ႕ "စာအုပ္စင္ေက်းဇူး"ကေျဖေပး

ထားပါတယ္။

ပညာရွာခရီးသည္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ဆရာၾကီးနဲ႕ဆရာမၾကီးတုိ႕၏လက္ဆင့္ကမ္း

ပညာရွာအေမြတစ္ခုကိုနာယူဖုိ႕တင္ျပရင္ စာအုပ္စင္ဂဏမွာထားရွိသင့္တဲ့စာအုပ္

ေလးတစ္အုပ္ကုိတင္ျပေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္ပါတယ္။"

Thursday, September 11, 2008

Myanmar Zat Pwe

အေတြးအျမင္ အမွတ္ ၁၉၈  ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းဘာသာျပန္ေသာ

ColourfulMyanmar စာအုပ္ထဲက The Triumvirate of the Myanmar ျဖစ္ပါသည္။

ခင္မ်ိဴးခ်စ္၏     ျမန္မာ့ဇတ္သဘင္၏ၾကီးသုံးၾကီး

ေဆာင္းပါးေကာက္ႏွဴတ္ခ်က္  အခ်ိဴ႕သာျဖစ္ပါသည္။

အျပည့္အစုံကုိမူရင္းစာအုပ္တြင္ဖတ္ရူၾကပါရန္။

……………………………………………………..

ႏွစ္စဥ္ဘုရားပဲြမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ေသာထင္ရွားသည့္ဘုရားမ်ားေဘးရွိကြင္းျပင္ၾကီးမ်ားကုိျပန္လည္

လြမ္းဆြပ္မိပါသည္။ထုိေနရာတြင္အေရာင္မ်ိဴးစုံျခယ္သထားေသာေစ်းဆုိင္တန္းမ်ားတြင္ေျမအိုးမ်ား

မွအစပိုးထည္မ်ား ေငြထည္ပစၥည္းမ်ား အထိေလွ်ာက္ေငးစရာ ၀ယ္စရာမ်ားရွိပါသည္။ဖိုးစိန္နွင့္စိန္

ကတုံးတုိ႕၏ဇတ္ပဲြမ်ားကျပေသာဇတ္ရုံၾကီးမ်ားလည္းရွိပါသည္။

……………………………………………………………………………………………..

(ဇါတ္မင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာလူေတြ၏ေျပာစကားမ်ား)

"ဖုိးစိန္လုိစကားပရိယာယ္မ်ိဴးဘယ္သူမွလုိက္မမွီဘူး။ဒီေနရာမွာစိန္ကတုံးကအနားေတာင္မကပ္ႏုိင္ဘူး။"

"စိန္ကတုံးကသူ႕မူပိုင္ဆဲြေဆာင္မူအျပည့္ရွိတယ္။သူကဖုိးစိန္လုိမကလက္ဖူး။ခန္႕ညားတယ္ကြ။"

"ဖိုးစိန္ကုိၾကည့္ရတာတကယ္ပဲစိတ္လွဴပ္ရွားရတယ္။သူကရဲတင္းတယ္။ကုိယ္ပုိင္အစြမ္းအစရွိတယ္။

သူစကားေျပာေနရင္ပရိသတ္ကေငးျပီးနားေထာင္ေနရတယ္။"

"စိန္ကတုံးကဖိုးစိန္လိုေတာ့ေလမေဖာဘူး။ဒါေပမယ့္သူ႕ေလယူေလသိမ္းကတကယ္ဘာမွအျပစ္

ေျပာစရာမရွိဘူး။အံကုိက္ပဲ။စကားလုံးတုိင္းဟာေလးနက္တယ္။အဓိပၸါယ္ရွိတယ္။သူက

အမူအယာေတြဘာမွမပါပဲသူ႕ဆဲြေဆာင္နဲ႕ပရိသတ္ရဲ႕အာရုံကိုဆဲြထားႏုိင္တယ္။"

(ေအာင္ဗလအေၾကာင္း)

"အင္း ေအာင္ဗလသာရွိခဲ့ရင္သိပ္ေကာင္းမွာပဲ။မင္းသမီးသရုပ္ေဆာင္တဲ့ဆီမွာဘယ္မင္းသမီးမွ

သူ႕ကုိမျပဳိင္ႏုိ္င္ဘူး။ေအာင္ဗလကုိပထမဆုံးသြားၾကည့္တုံးကမွတ္မိေသးတယ္။သူကမင္းသမီး

လုိ၀တ္ျပီးဇတ္စင္ေပၚတက္လာတယ္။သူ႕ကုိျမင္ျမင္ခ်င္းစိတ္ထဲျဖစ္မိတာကုိေျပာရရင္

..အင္းဒုကၡပါဘဲ။ဒီပုံစံၾကီးကုိမင္းသမီးအေနနဲ႕တညလုံးဘယ္လုိလုပ္ျပီးၾကည့္ရမွာလဲ၊ဒါေပမယ့္

သူသီခ်င္းဆိုတာနဲ႕စကားေျပာတာကိုနားေထာင္ရင္းကျပတာကုိၾကည့္ရင္း သူ႕ကုိၾကည့္ရတာ

မင္းသမီးလုိ႕ထင္လာတယ္။သူကမင္းသားကုိ ေမာင္ လို႕တခြန္းတည္းေခၚလုိက္တာမ်ား

သိမ္ေမြ႕လိုက္တာ၊ ခ်စ္စရာေကာင္းလုိက္တာ၊ကၽြန္ေတာ္ေတာင္မွထျပီးထူးခ်င္စိတ္

ေပါက္သြားတယ္။"

…………………………………………………………………………………………….

(ေအာင္ဗလ၏အသုဘ)

ေအာင္ဗလသည္မႏၱေလးျမိဳ႕၌အသက္သုံးဆယ့္တစ္နွစ္တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။သူ၏အသုဘ၌

လူမ်ားစည္ကားလုိက္ပုံမွာေရွးကရုပ္ရွင္မင္းသားဘလင္တီႏုိ၏အသုဘအခန္းအနားကုိပင္

ျပိဳင္ႏုိင္ပါသည္။မႏၱေလးသူမႏၱေလးသားမ်ားသည္ဘုရင့္အသုဘအခမ္းအနားပမာခမ္းနား

ထည္၀ါစြာက်င္းပၾကပါသည္။ထုိအခမ္းအနားတြင္ရြတ္ဆုိခဲ့ေသာကဗ်ာမ်ား၊သီဆုိခဲ့ေသာ

ကဗ်ာမ်ား သီဆိုခဲ့ေသာေတးသီခ်င္းမ်ားသည္ယေန႕တုိင္ဂႏၱ၀င္စာေပမ်ားအျဖစ္တည္ရွိ

ေနၾကသည္။

ျမန္မာတုိ႕၏ဓေလ့ထုံးစံအရေအာင္ဗလ၏အသုဘအခမ္းအနား၏ေလးနက္မူမ်ားသည္

ပင္လွ်င္ဟာသေလးအနည္းးငယ္ေႏွာလ်က္ရွိသည္။အသုဘအခမ္းအနားျပီးသည့္ေနာက္

သတင္းစာထဲတြင္ေတးထပ္တစ္ခုပါလာသည္။ထုိေတးထပ္ထဲတြင္အမ်ိဴးသမီးမ်ားအား

အရွက္မရွိေအာင္ဗလကုိလြမ္းဆြပ္ၾကသည့္အတြက္အျပစ္တင္ေ၀ဖန္ထားသည္။သုံးထား

ေသာစကားလုံးမ်ားသည္စကားပရိယာယ္ၾကြယ္၀ျပီးစည္ကာပတ္ကုံးစပ္္ဆိုထားပုံမွာလူ

အမ်ားေရွ႕တြင္ပင္မၾကား၀ံ့စရာျဖစ္ေလသည္။

ေနာက္ေန႕တြင္အမ်ိဴးသမီးမ်ားဘက္မွျပန္ေျဖေသာေတးထပ္တစ္ခုပါလာျပန္သည္။ထုိေတး

ထပ္တြင္လည္းပထမေန႕ကေတးတက္မညံ့ေၾကာင္း ဒီလိုေျပာေၾကးဆုိလွ်င္သူတုိ႕ဘက္က

လည္းအျပိဳင္ေျပာႏုိင္ေၾကာငး္ကုိျပသေလသည္။မၾကာမီၾကားလူတစ္ဦးကႏွစ္ဘက္စလုံး

အားအျပစ္တင္သည့္ေတးထပ္တစ္ခုေရးစပ္ထည့္လုိက္ျပန္သည္။ထုိေတးထပ္တြင္ေျပာ

ထားသည္မွာႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အျငင္းပြားမူမ်ားကုိရပ္ဆုိင္းရန္ ထုိကိစၥသည္တကယ္ေတာ့

မနာလုိသည့္လူငယ္တစ္စုကစတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ထုိလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္သူတုိ႕၏ခ်စ္သူမ်ား

သည္သူတုိ႕ကဲ့သုိ႕အသက္ရွင္ေနျပီးေယာက်ၤားပီသေသာသူမ်ားကိုေက်ာ္၍ေအာင္ဗလ

ကဲ့သုိ႕ေယာက်ၤားမင္းသမီးကိုလြမး္ဆြပ္ေနျခင္းကုိၾကည့္မရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟူ၍

ျဖစ္သည္။

……………………………………………….

 

(လြမ္းစရာ မမွီလုိက္ေသာအျဖစ္ေတြ ဇါတ္သဘင္ဆုိတာ ဒီလုိပရိသတ္ကုိဆဲြေဆာင္မူ

ဇါတ္သဘင္ပညာရွင္ေတြ၏ေခတ္တေခတ္ကိုေတြ႕ျမင္မူ ဒါေတြကိုခံစားလုိက္ရပါသည္။)