Wednesday, December 3, 2014

Book review - အထက္တန္းအဆင့္ Composition - ဂ်ဴနီယာ၀င္း


အထက္တန္းအဆင့္ Composition - ဂ်ဴနီယာ၀င္း


စာအုုပ္အမည္ - အထက္တန္းအဆင့္ Composition
မူရင္း - Wren and Martin’s High School English Grammar and Composition
ဘာသာျပန္သူ - ဂ်ဴနီယာ၀င္း
ပထမအၾကိမ္
၂၀၁၄ ေအာက္တုုိဘာ
အုုပ္ေရ ၅၀၀
အခန္း ၁၆ ခန္း
မ်က္နွာဖုုံးဒီဇုုိင္း သင္းႏြယ္စုုိး
မ်က္နွာဖုုံး ပန္းခ်ီကား Portrait of Rodo Pissarro ‘Reading’
ထုုတ္ေ၀သူ ဦးလွတုုိး
တုုိက္ ၁၇ အမွတ္ ၂၃ ေရႊအုုန္းပင္အိမ္ရာ
အေနာက္ရန္ကင္း ရန္ကုုန္ျမိဳ႔
ရန္ေအာင္စာေပ
အထက(၁) ရန္ကင္းေက်ာင္းေရွ႕၊ ဆုုိင္အမွတ္ H။ ၁၂လုုံးတန္းမွတ္တုုိင္ အနီး
ရန္ကင္းျမဳိ႕နယ္
ဖုုန္း ၀၉ ၅၁၇ ၉ ၃၉ ၈။ ၀၉  ၇၃၂ ၄၃၈ ၅၁။
တန္ဖိုုး ၂၅၀၀ က်ပ္
စာမ်က္နွာ ၃၂၀
အမွာစာ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ၤာ)

အီစာအုုပ္သည္ Wren and Martin’s High School English Grammar and Composition စာအုုပ္မွ Composition အပိုုင္းကုုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Grammar ပုုိင္းကုုိ အထက္တန္းအဆင့္အဂၤလိပ္သဒါ ဟူေရႊ႕ ထြက္ရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။ Composition ဟူသည္ ၀ါက်မ်ားဖဲြ႕စည္းပုုံကုုိ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ၀ါက်မ်ားကုုိ သရုုပ္ခဲြေလ့လာျခင္း သုုိ႕မဟုုတ္ ၀ါက်ကုုိ ဖဲြ႕စည္းတတ္ရန္ ဟူေရြ႕ Composition ကုုိ ေလ့က်င့္ေလ့လာပုုံမ်ား ကုုိ ေတြ႕ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာျပန္သူအေနနွင့္ သည္စာအုုပ္ေလးကုုိ စာဖတ္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆုုိမူေၾကာင့္ ရန္ေအာင္စာေပက ဆရာဦးလွတုုိး တုုိ႕ဆီက သည္အပိုုင္းကုုိ ဘာသာျပန္ေပးေစလုုိေၾကာင္း တြန္းအားေပးမူေၾကာင့္၄င္း၊ ဘာသာျပန္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တကယ္တန္း ဘာသာျပန္ၾကည့္လုုိက္ ေသာအခါ စာဖတ္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆုုိရေသာ အေၾကာင္းရင္းကုုိ သိလာရ ပါသည္။ တကယ္လည္း Composition ကအဂၤလိ္ပ္စာ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ လုုိအပ္လွပါလားဟုု သေဘာေပါက္ကာ ကိုုယ္ကိုုယ္တုုိင္လည္း ပညာတုုိးကာ သည္အပိုုင္းက ဗဟုုသုုတမ်ား ေလ့လာဖုုိ႕ အခြင့္အေရးမ်ားရလာျခင္းအတြက္ ဘာသာျပန္ေပးဖုုိ႕ ေတာင္းဆိုုသူ စာဖတ္သူမ်ားကုုိပင္ ေက်းဇူးတင္ေနမိပါသည္။ ေစတနာ ေမတာမ်ား အျပည့္ျဖင့္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား ဘာသာျပန္ေပးခ့ဲတာျဖစ္လုုိ႕ စာဖတ္သူမ်ားလည္းသေဘာက် ၾကလိမ့္မည္ဟုု ယုုံၾကည္မိပါသည္။

Composition အပိုုင္းတြင္ သုုံးေသာ အဓိပယ္သတ္မ်ားခ်က္မ်ားကုုိကား သဒါပုုိင္းတြင္ မ်ားစြာ အေသးစိတ္ ေရးသားထားျပီးသားမ်ား ျဖစ္ေရြ႕ ထပ္မံမရွင္းျပထားေတာ့ပါ။ စာအုုပ္နွစ္အုုပ္စလုုံးကုုိကုုိင္ကာ အဂၤလိပ္စာေပကုုိ က်ယ္ျပန္႕စြာ ေလ့လာ ဖတ္ရူ ပညာတုုိးႏုုိင္ၾကပါေစ။Book Review - ဥေရာပစာေပ ယဥ္ေက်းမူအနုုပညာမိတ္ဆက္ - ခင္မ်ဴိးခ်စ္


ဥေရာပစာေပ ယဥ္ေက်းမူအနုုပညာမိတ္ဆက္ - ခင္မ်ဴိးခ်စ္


စာအုုပ္အမည္ - ဥေရာပစာေပ ယဥ္ေက်းမူအနုုပညာမိတ္ဆက္
ေရးသူ - ခင္မ်ဴိးခ်စ္
ကံ့ေကာ္၀တ္ရည္စာေပ
ဦးေက်ာ္ဇင္ အမွတ္၅၁ ေရေက်ာ္လမ္း ပုုဇြန္ေတာင္
ပထမအၾကိမ္ ၁၉ ၇၆ သိဒိစာစဥ္
ဒုုတိယအၾကိမ္ ၂၀၀၂ ပေဒသာစာေပ
တတိယအၾကိမ္ ႏုုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၄ ကံ့ေကာ္၀တ္ရည္
ဖုုံး ၀၉  ၂၅၀၀၁၂၃၄၈။ ၀၉  ၂၅၉ ၂၉ ၁၈၃၇။ ၀၉ ၇၃၀ ၄၁၁၃၇။
အမွတ္ ၂၂ မဟာေဇယ်လမ္း ပုုဇြန္ေတာင္
အီးေမး - kantkawwutyee@gmail.comt
အုုပ္ေ၇ ၅၀၀
အခန္း ၈ ခန္း
မ်က္ႏွာဖုုန္း ေအာင္သိန္းသိန္းပုုံနွိတ္တုုိက္
အတြင္း စြယ္ေတာ္ပုုံႏွိတ္တုုိက္
မ်က္နွာဖုုံး ဒီဇုုိင္း - ၀င္းျမင့္ဦး
တန္ဖုုိး ၂၄၀၀ က်ပ္
စာမ်က္နွာ ၂၂၀
၀က္ဆုုိက္ - http://kantkawwyutyee.myanmaronlinesales.com
အမွာစာ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညႊန္႕

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညြန္႕ ၏အမွာစာတြင္ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ စာအုုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေရြ႕ အႏုုပညာရသကိုု ပုုံေဖာ္လုုိက္ပုုံကုုိ ခံစားမိရသည္မွာ စာေရးသူနွင့္ ထပ္တူျဖစ္သည္ ဟုုဆုုိထားပါသည္။ “ကြၽြ္န္မသည္ ပန္းခ်ီကားကုုိ ေန႕စဥ္စုုိက္စုုိက္ၾကည့္ ေနသည္။ တစ္ေန႕ မၾကည့္ရမေနႏုုိင္ပဲ ျဖစ္ေနသည္။ သုုိ႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ပန္းခ်ီကားကိုု စုုိက္ၾကည့္ရင္း လူရုုပ္ေတြကပင္ လွဴပ္လာသလိုု၊ သစ္ပင္သစ္ကုုိင္းေတြကပဲ လွဴပ္သလုုိလုုိ ထင္မိသည္။“ ယင္းကား ေဒၚခင္မ်ဴးိခ်စ္၏ အႏုုပညာစိတ္ေပါက္ဖြားလာပုုံ ျဖစ္ေပသည္ဟုု ယူဆမိပါသည္။
ထုုိ႕ျပင္ သမုုိင္းက်မ္းၾကီးတစ္ေစာင္လုုိ ေရးသားထားျခင္းမဟုုတ္ေသာေၾကာင့္ နားလည္လြယ္ ယံုုမကပင္ သြက္လက္ျမဴးၾကြ ေရးထားဟန္မ်ားေၾကာင့္ သာမန္စာဖတ္သူမ်ားပင္ စိတ္၀င္စားလာေပလိမ့္မည္ ဟူေရြ႕ ယဥ္ေက်းမူ ဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညြန္႕ ၏ ၁၉ ၇၆ ခုုနွစ္တုုန္းက အမွာစာကုုိကုုိးကားျပီး သည္စာအုုပ္ကေလးကုုိ မိတ္ဆက္ေပးလုုိက္ရပါသည္။ ေမေမၾကီးတုုိ႕ ရွိစဥ္ကေတာ့ ဆရာၾကီးက ဘဘၾကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္ နွင့္ ေမေမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္တုုိ႕ လင္မယားကုုိ မဒမ္က်ဴရီ တုုိ႕လင္မယားဟုု ခ်ီးက်ဴးေခၚေ၀ၚခဲ့တာေလး ေျပာသံၾကားဖူးခဲ့တာကုုိ သတိတရ ျဖစ္ဖြယ္ အမွတ္တရ တင္ျပလုုိက္ပါသည္။

Book Review - Selections from Colourful Burma by Khin Myo Chit ေရာင္စုုံလွစြာ ျပည္ျမန္မာ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း


Selections from Colourful Burma by Khin Myo Chit
ေရာင္စုုံလွစြာ ျပည္ျမန္မာ -  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း

စာအုုပ္အမည္ - ေရာင္စုုံလွစြာ ျပည္ျမန္မာ  
ဘာသာျပန္သူူ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း
မူရင္း - Selections from Colourful Burma by Khin Myo Chit
၂၀၀၇ ေအာက္တုုိဘာ
အုုပ္ေရ ၁၀၀၀
တန္ဖိုုး ၃၀၀၀ က်ပ္
ပါရမီစာေပ
၂၃၀၊ ၂၉  လမ္း ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုုန္
ဖုုန္း ၂၅၃၂၄၆
၂၊ ၄ ကမာေအးေစတီေတာ္မုုခ္ဦးေစာင္းတန္းရန္ကုုန္
၂၉ ၅ ေစ်းအေရွ႕လမ္း ထား၀ယ္
အီးေမး paramibk@myanmar.com.mm
စာမ်က္နွာ ၂၀၈
အခန္း - ၅ခန္း
မ်က္နွာဖုုံး ပန္းခ်ီ - သန္းျမင့္ေအာင္ 2007

Pagodas and What They Mean to Buddhists, A Buddhist Childhood, Shinpyu, Women in Buddhism, Blessed is the Blameless Life စေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုုိ “ဗုုဒဘာသာ၀င္တိုု႕အေပၚ ေစတီပုုထုုိးမ်ား၏ အေရးပါမူ“၊ “ဗုုဒဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ ကေလးဘ၀“၊ “ရွင္ျပဳ“၊ “ဗုုဒဘာသာႏွင့္ အမ်ဴိးသမီးမ်ား၏ အခန္းဂဏ”၊ “အျပစ္ကင္စင္ေသာ ဘ၀သည္ေကာင္းေလစြ” မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာျပန္ဆုုိထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကုုိ နွစ္ဘာသာ တဲြလ်က္ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႕ျပင္ စကားလုုံးမ်ား၏ အဓိပယ္ မ်ားကုုိ ေပးထားသျဖင့္ စာဖတ္သူသည္ ဖတ္ရင္းနွင့္ပင္ အဂၤလိပ္စာလည္းတုုိးကာ ျမန္မာျပန္ကုုိ ဖတ္ျပီးခံစားရေပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ အမွာစာ ကိုုလည္း အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ား၏ ဓေလ့စရုုိက္ အက်င့္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမူ ဓေလ့ထုုံးစံမ်ား အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား ကုုိဆရာမၾကီး၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္တဲြဖတ္ရူရေပလိမ့္မည္။