Tuesday, April 21, 2009

Burma’ Writer and Mathematican – Dr.Khin Maung Win


ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း

 

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းသည္ဦးခင္ေမာင္လတ္ႏွင့္ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္တုိ႕၏တစ္ဦးတည္းေသာသားျဖစ္ပါ

သည္။၁၉၄၀ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ရန္ကုန္ျမိဴ႕၌ေမြးဖြားသည္။၁၉၅၆ခုႏွစ္တြင္ကမာ

ရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊၀ဂၢီေက်ာင္းတြင္ဆယ္တန္းေအာင္သည္။၁၉၆၀ခုႏွစ္တြင္သခ်ာၤအေထြေထြဂုဏ္ထူးBA

(Gen.Hons)ဘဲြ႕ကုိရရွိခဲ့သည္။၁၉၆၆တြင္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွမဟာ၀ဇၹာ(သခ်ာၤ)MA(Maths)ဘဲြ႕ကုိ

ရရွိခဲ့သည္။၁၉၇၀တြင္ျပင္သစ္ႏုိင္ငံCaen(ကြန္း)တကၠသုိလ္မွပါရဂူဘဲြ႕Phdရရွိခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၇ခုႏွစ္တြင္တကၠသိုလ္ေရႊရီ၀င္းႏွင့္အိမ္ေထာင္က်ျပီးသားႏွင့္သမီးအမႊာေမာင္ႏွမေမာင္ရစ္ႏွင့္

ဂ်ဴနီယာ၀င္းတုိ႕ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၇-၈၈ခုႏွစ္တြင္Working people Dailyသတင္းစာတြင္အဂၤလိပ္လုိိေဆာင္းပါးမ်ားကုိတပတ္ကုိ

၂ၾကိမ္ခန္႕ေရးသားခဲ့သည္။၁၉၉၀ေနာက္ပိုင္းတြင္အေတြးအျမင္တြင္ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားခဲ့သည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္စတုိင္သစ္၊ပိေတာက္ပြင့္သစ္၊ခ်ယ္ရီ၊  မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ေဆာင္းပါးမ်ားအလ်င္းသင့္သလို

ေ၇းသားခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သခ်ာၤဌာနတြင္၁၉၆၁မွစတင္၍အမူထမး္ခဲ့သည္။၎ေနာက္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္၊

ရန္ကုန္(၁၉၆၆-၁၉၇၄)၊ပုသိမ္ဒီဂရီေကာလိပ္(၁၉၇၄-၇၆)၊တကၠသိုလ္စာေပးစာယူသင္တန္းဌာန

(အေ၀းသင္တကၠသိုလ္)ရန္ကုန္(၁၉၇၇-၁၉၉၁)တုိ႕တြင္အမူထမ္းခဲ့သည္။တကၠသုိလ္စာေပးစာယူ

သင္တန္းတြင္အမူထမ္းေနစဥ္အတြင္း၁၉၈၀ခုႏွစ္တြင္အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိOpen University တြင္စာေပး

စာယူသင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။၁၉၉၁တြင္ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သခ်ာၤဌာနတြင္အမူထမ္းခဲ့သည္။

၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္၃လသာရန္ကုန္တကၠသိုလ္သခ်ာၤပါေမာကၡရာထူးဆက္ခံခဲ့ျပီးအနားယူခဲ့သည္။

 

ယခုအခါအေတြးအျမင္မဂၢဇင္းတြင္ေရးေနက်ေဆာင္းပါးမ်ား၊သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဂ်ာနယ္တြင္သိပၸံ၀တၳဳ

ဘာသာျပန္အခ်ဴိ႕ႏွင့္သိပၸြံေဆာင္းပါးမ်ား၊TheLightOfEnglishတြင္အဂၤလိပ္စာေဆာင္းပါးမ်ား၊English

ForAllတြင္တကၠသိုလ္ေရႊရီ၀င္းႏွင့္တဲြ၍ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ေရးသားခဲ့ေသာWonderland Of Burmese

Legendsဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားလစဥ္ေရးသားေနဆဲျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါစာအုပ္မ်ားမွာယခုအခ်ိန္ထိထြက္ရွိခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။

 

၁။သခ်ာၤသစ္(စာေပဗိမာန္)၁၉၈၆၊၁၉၈၇

၂။အေျခခံသခ်ာၤသစ္(ေလာကသစ္စာေပ)၁၉၉၁

၃။ဂိန္းသီအုိရီ(ေဒါင္းစာေပ)၂၀၀၂

၄။သခ်ာၤပညာေတာ္သင္ဘ၀(ေဒါင္းစာေပ)၂၀၀၃

၅။ေခတ္သစ္သခ်ာၤ(စိတ္ကူးခ်ဴိခ်ဴိ)၂၀၀၃

၆။သခ်ာၤေ၀ါဟာရ(မုံေရြးစာေပ)၂၀၀၃

၈။အသက္ကုိဖန္တီးျခင္း(ေဒါင္းစာေပ)

(တကၠသုိလ္ေရႊရီ၀င္းႏွင့္တဲြ၍)၂၀၀၃

၈။သခ်ာၤအေတြးအေခၚေဆာင္းပါးမ်ား(ယူနတီ)

(တကၠသုိလ္ေရႊရီ၀င္းႏွင့္တဲြ၍)၂၀၀၄

၉။ဖက္ဇီေလာဂ်စ္(မုံေရြး)၂၀၀၄

၁၁။ကြန္ျပဴတာသုံးသခ်ာၤ(ျမန္မာsociety)၂၀၀၄

၁၁။န၀မတန္းသခ်ာၤအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ(ယူနတီ) ၂၀၀၅

၁၂။သခ်ာၤအဘ္ိဓါန္(ဒူ၀ံစာေပ)

(ဂ်ဴနီယာ၀င္း ႏွင့္တဲြ၍)၂၀၀၅

၁၃။သခ်ာၤမိတ္ဆက္(မုံေရႊး)၂၀၀၅

၁၄။သခ်ာၤေ၀ါဟာရ -၂ (မုံေရြး)၂၀၀၅

၁၅။ေဒးကားမိတ္ဆက္(မုံေရြး)၂၀၀၆

၁၆။ပထမႏွစ္သိပၸံ(အေ၀းသင္)(စိတ္ကူးခ်ဴိခ်ဴိ)၂၀၀၆

၁၇။၁၀တန္းသခ်ာၤပုစာၦမ်ားကိုသရုပ္ခဲြေလ့လာနည္း(စိတ္ကူးခ်ဴိခ်ဴိ)၂၀၀၆

၁၈။စၾကာ၀ဌာမိတ္ဆက္(မုံေရြး)၂၀၀၆

(တကၠသိုလ္ေရႊရီ၀င္းႏွင့္တဲြ၍)

၁၉။ကမာၻႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းျဂိဳလ္မ်ား(မုံေရြး)၂၀၀၇

(တကၠသုိလ္ေရႊရီ၀င္းႏွင့္တဲြ၍)

၂၀။ေရာင္စုံလွစြာျပည္ျမန္မာ(ပါရမီ)၂၀၀၇

(ေဒၚခင္မ်ိဴးခ်စ္ေရးColourfulBurmaမွဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းေဆာင္းပါးမ်ားဘာသာျပန္ဆုိခ်က္)

၂၁။ပညာအလင္းမိတ္ဆက္(မုံေရြး)၂၀၀၇

၂၂။ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး(မုံေရြး)၂၀၀၈

၂၃။ပညာရွာျခင္းႏွင့္မွတ္မိျခင္းမိတ္ဆက္(မုံေရြး)၂၀၀၈

  

  

  

Tuesday, April 14, 2009

Thingyan ‘ Panorama

Thingyan ' Panorama

သၾကၤန္ျမင္ကြင္း ၁၃၇၀-၁၃၇၁

ဒီႏွစ္သၾကၤန္ရဲ႕ျမင္ကြင္းကေတာ့ထူးျခားမူေတြႏွင့္ပါ။သၾကၤန္အၾကိဳေန႕မွာမနက္ခင္းကေနညေနခင္းအထိမိုးေတြ

အုံ႕ျပီးရြာသြန္းေနခဲ့သည္။သၾကၤန္အက်ေန႕မနက္ခင္းတခင္းလုံးမွာေန႕လည္ ၁၂ နာရီေလာက္အထိေမွာင္မဲျပီး

မုိးေတြအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းေနလုိက္တာ။အေနာက္ဘက္ကေနတက္လာတဲ့မုိးသားတိမ္လိပ္ေတြကိုၾကည့္ျပီး

မိုးရြာေတာ့မယ့္အတိတ္နိမိတ္ေတြဟာဒီႏွစ္သၾကၤန္၏ပုံရိပ္ေတြတဲ့လား။အမွန္ေတာ့လည္း "တေပါင္း တန္ခူး

မုိးသားၾကဴး" ဆုိတဲ့ဆုိရုိးစကားလုိဒါဟာအဆန္းမွမဟုတ္ပဲေလ။မိုးသားမၾကဴးပဲေနရင္သာဆန္းမွာလို႕ဆုိေပမယ့္

မိုးသားမၾကဴးတာမေတြ႕ဖူးေတာ့လည္းဒါဟာအဆန္းေပါ့ေနာ့္။မိုးေကာင္းကင္ကက်လာတဲ့မိုးေရေတြဟာဒီနွစ္

သၾကၤန္မိုးလို႕ဆိုလုိက္ေတာ့လူတုိင္းလူတုိင္းေအးျမတဲ့သၾကၤန္ေရကုိရၾကျပီေပါ့။

မုိးသားေတြေၾကာင့္ပြင့္ဖုိ႕တာစူေနတဲ့ပိေတာက္ေတြဟာလည္းပြင့္ဖူးၾကျပီ။သုိ႕ေသာ္လည္း ပိေတာက္ပင္တုိင္း

မပြင့္ႏုိင္ၾကပါ။"တႏွစ္တြင္သည္တစ္လ တစ္လတြင္တစ္ရက္ထဲ" ပြင့္ဖူးတဲ့ပိေတာက္ပန္းရယ္လုိ႕ရွားရွားပါးပါး

ျမင္ရခဲတဲ့ပိေတာက္ပန္းကုိသည္ႏွစ္သၾကၤန္အမွီျမင္ေတြ႕ခြင့္ရလုိက္တာဟာျဖင့္ျပီးျပည့္စုံတဲ့အတာကူးသၾကၤန္

လုိ႕ေတာင္ေခၚၾကရေပေတာ့မည္။

သၾကၤန္ရဲ႕အမွတ္သေကၤတေတြထဲမွာသၾကၤန္ထမင္းလို႕ေခၚတဲ့န႕ံသာျဖဴနဲ႕ဖေယာင္းရည္နဲ႕သင္းထားတဲ့ေရကုိ

ဆမ္းျပီးစားၾကရသည့္တပင္တပန္းခ်က္ၾကတဲ့သၾကၤန္ထမင္း။အဲသည္အစားေရခဲေရနဲ႕လည္းစားသုံးၾကပါသ

တဲ့။အဲဒါဟာမြန္ျပည္နယ္ကရုိးရာအစားအစာပါ။ကိုယ္တြင္းေအးသည္။ဆန္ကိုလည္း  ေသခ်ာျပဳတ္ျပီးခ်က္

၇တာျဖစ္၍ ကဆီ ဓါတ္လုံး၀မပါပါဘူးတဲ့။ပူျပင္းတဲ့ကာလမွာစားသုံးဖုိ႕အလြန္သင့္ေတာ္ပါသည္။

ဒီႏွစ္ေတာ့မိုးထဲမွာခ်မ္းခ်မ္းစီးစီးစားသုံးရမွာေပါ့။သူနဲ႕အတူတဲြဖက္စားသုံးၾကရတဲ့သရက္သီးသုတ္နဲ႕  

ငါးေျခာက္ေက်ာ္ဟာလည္း ပိုမိန္တဲ့သၾကၤန္ထမင္းပဲြျဖစ္ေစတဲ့သၾကၤန္ရဲ႕သေကၤတ။ငါးေျခာက္ကိုသရက္သီးႏွင့္

လည္းေက်ာ္၍၎၊ရုိးရုိးငါးေျခာက္ေက်ာ္ဟူ၍၎ႏွစ္မ်ဴိးႏွစ္စားေက်ာ္ေလွာ္ၾကေၾကာင္းပါ။ ဒါ့အျပင္

မုန္႕လုံးေတြေရျပဳတ္ထဲမွာ ေပၚေလာေပၚေနတာကိုဆယ္ယူစားသုံးၾကရတဲ့မုန္႕လုံးေရေပၚ၊ေရႊရင္ကုိေအးျမ

ေစ တဲ့ေရႊရင္ေအးပါတဲ့။ၾကဳိျပီးေသာက္ရတဲ့မုန္႕လက္ေဆာင္း၊သာကူတုိ႕ဟာလည္း သၾကၤန္တြင္းလုပ္ စားၾက

တဲ့အခါ သၾကၤန္ရဲ႕ သေကၤတျဖစ္သြား ပါေရာ။

ေဟာ…ထူးျခားပါတယ္ဆုိတဲ့ရုိးရာသၾကၤန္ထဲမွာရခုိင္ရုိးရာသၾကၤန္ဟာလည္းေလွၾကီးထဲမွာေရေတြထည့္ျပီး

မိန္းကေလးေတြကေရပက္ၾကတဲ့သၾကၤန္ဟာလည္းယေန႕တုိင္ရုိးရာမပ်က္ဆင္ႏြဲဆဲပါ။ျမင္ရတာကုိကထူးျခား

ေနတာမဟုတ္ပါလား။နွစ္တုိင္းျမင္ရလည္းထူးျခားဆဲပါ။ေနာက္နွစ္ေတြမွာလည္းထူးျခားေနဦးမယ့္ျမင္ကြင္းေလး

ေတြပါပဲ။ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္ကလူေတြသၾကၤန္ကုိတရက္ပိုဆင္ႏြဲခ်င္ရင္ရိုးဂုိးအရပ္နဲ႕ ေမာ္လျမိဳင္သၾကၤန္ကို

သြားက်ၾကပါသတဲ့။အဲသည္အရပ္မွာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႕ထိေရပက္ၾကပါသတဲ့။

သၾကၤန္၏ျမင္ကြင္းေတြထဲမွာမရိုးႏုိင္တဲ့ျမင္ကြင္းေတြကေတာ့သၾကၤန္ရက္ေတြမွာသံယာေတာ္မ်ားဆြမး္ခံၾကြျခင္း

ျဖစ္ေပသည္။မနက္ ၇နာရီမွ၉နာရီၾကားမွာၾကားေနက်နိဗၺန္ေဆာ္အသံႏွင့္အတူသံယာေတာ္ေတြဆြမး္ခံၾကြျပီ

ဆိုသည္ႏွင့္အိမ္ေပါက္ကလူေတြေစာင့္ျပီးဆြမ္းေတြလွဴၾကသည့္ျမင္ကြင္းကေတာ့သၾကၤန္၏သေကၤတတစ္ခုျဖစ္

လုိ႕ေနသည္။ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတကူးတကသြားစရာမလုိပဲေလာင္းလွဴလို႕ရတဲ့အခြင့္အေရးသည္ထုိသၾကၤန္အခါ

ေတာ္ေန႕မွာျဖင့္ေကာင္းေကာင္းၾကီးရလုိက္ေပေတာ့သည္။

သၾကၤန္ရက္ေတြကိုေပွ်ာ္ေပွ်ာ္ၾကီးဆင္ႏြဲၾကရင္းႏွင့္ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႕လည္းေရာက္ေရာငါးလႊတ္ပဲြမ်ား၊

အိမ္ရွိဘုရားမ်ားကုိေရသပၸာယ္ၾကသည္မ်ား၊လူၾကီးသူမမ်ားကိုေခါင္းေလွ်ာ္ေပးၾက၊လက္သည္းေျခသည္းညွပ္

ေပးၾကသည္မ်ား၊ကိုယ္ကုိယ္တုိင္လည္းေခါင္းေလွ်ာ္သည့္မဂၤလာကိုျပဳၾကသည္မ်ား၊ကိုယ့္အိမ္သန္႕ရွင္းေရးကို

အထူးတလည္ျပဳၾက၊ကုိယ့္အိမ္ခန္းေလးကုိထူးထူးျခားျခားအလွဆင္ၾကသည္မ်ားမွာလည္းသၾကၤန္၏ႏွစ္တုိင္း

ေတြ႕ၾကရသည့္သေကၤတမ်ား။ယခုလည္းေတြ႕ၾကရဦးမည္။ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္းေတြ႕ျမင္ၾကရဦးမည့္ျမင္

ကြင္းမ်ား။ဒါ့အျပင္အက်ီအသစ္၊အ၀တ္အစားအသစ္ေတြကိုႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႕မွာမွ၀တ္ဆင္ဖုိ႕ျပင္ဆင္ေန

ၾကသူေတြလည္းရွိသည္။ထုိႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႕မွာဘာပိုက္ဆံမွမထုတ္ပဲေနဖုိ႕ၾကံစည္ေနၾကသူေတြလည္း

ရွိသည္။ထုိေန႕မွာပိုက္ဆံသုံးရရင္တစ္တနွစ္ပတ္လုံးကိုယ္ကခ်ည္းထုတ္ရမွာစုိးသတဲ့။တခ်ဴိ႕ကေတာ့

ထုိေန႕မွာမွအလွဴဒါနေတြျပဳခ်င္ၾကသူေတြလည္းရွိၾကပါသည္။ဒါဟာလည္းသၾကၤန္ရဲ႕သေကၤတေတြေပါ့။

၁၇၇၁ ကိုၾကိဳဆုိရင္းေဟာသည္တပိုင္းတစကဗ်ာေလးကိုေအာ္ဟစ္ရြတ္ဆုိရင္းျဖင့္ေနာက္လာမည့္

ေန႕ရက္မ်ားကို ရင္ခုန္စြာျဖင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္လုိက္ရင္း…………………………..။

"တေပါင္း တန္ခူးမုိးသားၾကဴး

ကဆုန္ နယုန္ ေလရူးသုန္

၀ါဆုိ ၀ါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္

ေတာ္သလင္းေန ပုဇြန္ေသ

…………………………….."

Sunday, April 12, 2009

Thingyan ‘Symbols

သၾကၤန္သေကၤတ

သၾကၤန္က်ေတာ့မည္။သၾကၤန္အိုးေရာင္းတဲ့သူကအိမ္မွာၾကာသာပေတးသားသမီးရွိရင္သၾကၤန္အိုးႏွစ္အုိးႏွင့္

သၾကၤန္ကုိၾကိဳရမည္ဟုေျပာေရာင္းသည္။ၾကာသာပေတးတာစားသည္တဲ့။သၾကၤန္အုိးက၅၀၀က်ပ္ႏွင့္၀ယ္

လုိက္ရသည္။အမွန္က ၃၀၀ က်ပ္ပဲရွိသတဲ့။သၾကၤန္အုိးမွာထုိးဖုိ႕ ၇ ရက္သားသမီးေန႕နံရက္အရထုိးရမည့္

ပန္းစည္းေတြကတစ္စီးကို ၂၀၀ က်ပ္နွင့္၀ယ္ၾကသည္ကေတာ့နွစ္စဥ္ႏွစ္တုိ္င္းေရာင္းေကာင္းဆဲ။

သၾကၤန္ရဲ႕ပန္းပိေတာက္ကိုေတာ့မိုးသာရြာသည္ဆုိေသာလည္းမေတြ႕ရေသးပါ။

ဒီႏွစ္မိုးကေတာ္ေတာ္ေစာရြာသည္ဟုေျပာရမည္။ဧျပီလ၁၁ရက္ေန႕ကေနစရြာစျပဳလာသည္။ေနပူပူလြန္းလို႕

စိတ္ညစ္ေနသူေတြသေဘာက်သြားျပီ။ ညေနတုိင္းေရေလာင္းရသည့္အလုပ္ကေလးခဏနားခြင့္ရသြားလုိ႕

ေပွ်ာ္မိသည္။ သၾကၤန္ရဲ႕ပန္းပိေတာက္ကိုေတာ့မိုးသာရြာသည္ဆုိေသာလည္းမေတြ႕ရေသးပါ။

သၾကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ေလာက္ရေတာ့ရုံးသမားေတြ၊အလုပ္သမားေတြေပွ်ာ္ေနၾကသည္။ေစ်းလည္းေစာ

ေစာပိတ္ဦးမည္။သည္ေတာ့လုိအပ္တာေတြကုိၾကိဳတင္၀ယ္ယူၾကသူေတြတပုံတပင္။သည္ထဲမွာသၾကၤန္ကုိ

ၾကိဳတဲ့ပလတ္စတစ္ေရခြက္ဆုိက္စုံ၊ေရပုန္းေတြ၊ေရပုိက္ေတြ၊မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါေတြအလုအယက္၀ယ္လိုက္

ၾကတာေပွ်ာ္စရာ။ဒါ့အျပင္ဒီႏွစ္သၾကၤန္ရဲ႕သေကၤတလို႕ဆုိႏုိင္မယ့္ဆံပင္ေရာင္စုံအတုေတြ၊မ်က္ႏွာဖုံးေတြ၊

ေနကာမ်က္မွန္ေတြကေတာ့ေတာ္ေတာ္ေရာင္းေကာင္းေနတာေတြ႕လုိက္ရသည္။

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြမွာလည္းဘုန္းၾကီး၀တ္ဖို႕တန္းစီေနၾကတာေတြ၊အစုိးရရုံးေတြမွာသကၤန္း၀တ္ဖို႕စာရင္း

ေပးၾကတာေတြ၊တရားရိပ္မွာခုိလွဴံဖုိ႕ရိပ္သာ၀င္ေနၾကသူေတြကလည္းႏွစ္စဥ္သၾကၤန္ရဲဲ႕သေကၤတေပါ့။သၾကၤန္

တြင္ကုသုိလ္ေကာင္းမူေတြလုပ္ဖုိ႕ၾကံစည္ေနၾကတဲ့ထဲမွာသတ္သတ္လြတ္စားဖုိ႕၊ဥပုဥ္ေစာင့္ဖုိ႕၊တရားအားထုတ္

ဖုိ႕၊စတဲ့သၾကၤန္တြင္းကုသုိလ္ယူဖုိ႕တာာစူေနၾကသူေတြလည္းရွိသည္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ။သၾကၤန္ဆိုတာျမန္မာလူမ်ဴိးေတြအတြက္အမွတ္တရ၊ႏွစ္ေဟာင္းကုိစြန္႕လုိ႕ႏွစ္သစ္ကိုၾကိဳ

ဆုိတဲ့သေကၤတ။သၾကၤန္ရဲ႕သေကၤတတစ္ခုခုကုိျပဳၾကတဲ့ျမန္မာလူမ်ဴိးေတြအားလုံး၊အားလုံးက်မ္းမာခ်မ္းသာစြာ

ျဖင့္ႏွစ္သစ္ကိုကူးေျပာင္းႏုိင္ၾကပါေစ။

 

Friday, April 3, 2009

Painting Appreciation – On The Road From Waterloo To Paris


Painting Appreciation – On The Road From Waterloo To Paris

အေတြးအျမင္ အမွတ္ ၂၀၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ မွ

၀ါတာလူး မွ ပါရီ သုိ႕ လမ္းခရီးတေထာက္

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

ပန္းခ်ီကားသည္ကုိယ္ပုိင္ခံစားမူမ်ားကိုဆက္သြယ္ကာျဖစ္ေပၚလာေသာစိတ္၀င္စား မူအျပင္ စိတ္ကူးယဥ္ကြန္႕ျမဴးျခင္းကုိပါ အပုိထပ္ေဆာင္းေပးလုိက္ေလသည္။ ပန္းခ်ီကားသည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တစ္ရာေလာက္ကျဖစ္ကာထုိပန္းခ်ီကားကုိ

ေရးဆဲြသူပန္းခ်ီဆရာသည္ထုိအခ်ိန္ကအသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္သာရွိေသးသည္။

ပန္းခ်ီဆရာ မားကပ္စ္စတုန္း(Marcus Stone (1840-1921))သည္အဂၤလိပ္လူမ်ိဴး

ျဖစ္ ၍ ဖရန္႕စတုန္း(Frank Stone) ၏သားျဖစ္သည္။ဖခင္၏ေျမေတာင္ေျမွာက္မူျဖင့္

အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္မတုိင္မွီတြင္ အကယ္ဒမီ ပန္းခ်ီသင္တန္းေက်ာင္းတြင္စတင္

ေလ့က်င့္ရင္းသူ႕ပန္းခ်ီကားမ်ားျပသဖုိ႕ၾကိဳးစားခဲ့သူျဖစ္သည္။ပန္းခ်ီသမားဘ၀ျဖင့္ေန

ထုိင္ရင္းျပင္သစ္အဆုိေတာ္P.J.Beranger(1780-1875)သီဆုိသည့္ွ ျပင္သစ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဴပ္

နပိုလီယမ္ကုိရည္ညြန္းထားသည့္ေတးသီခ်င္း ”Souvenirs du people“

(အမွတ္တရမ်ား)အမည္ရွိေတးသီခ်ငး္ကဗ်ာကိုအမွတ္မထင္နားဆင္ခဲ့ရသည္။

ေတးသီခ်င္းပါစာသားမ်ား၏ရည္ညြန္းေသာအခန္းမွာယခုပန္းခ်ီကားထဲ

ေရးဆဲြျပထားသကဲ့သုိ႕ျဖစ္သည္။ယင္းမွာနပိုလီယမ္(Napoleon)၏ဘ၀ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္

လူအမ်ားစိတ္၀င္စားၾကေသာအစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ ၀ါတာလူး စစ္ပဲြၾကီးအျပီးအၾကီး

အက်ယ္ရူံးႏွိမ့္သြားေသာ အင္ပါယာအရွင္သခင္(နပိုလီယမ္)သည္ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ

အနည္းငယ္ေလာက္ျဖင့္ပါရီသို႕ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ပန္းခ်ီကား ”၀ါတာလူး မွ ပါရီ သုိ႕ လမ္းခရီးတ

ေထာက္”(On The Road From Waterloo To Paris)သည္ထုိအခုိက္အတန္႕ေလးကုိ

ရည္ညြန္းသည္။ယခုပန္းခ်ီကားျဖစ္ေပၚလာေစသည့္စိတ္ကူးရလာေစခဲ့သည့္ေတးသီခ်င္း

စာသားအခ်ိဴ႕မွာ ဤသို႕ျဖစ္ပါသည္။

”သူ႕ရဲ႕ဂုဏ္ေရာင္ေတြကိုလူတုိင္းေျပာဆုိၾကတယ္။

သူ႕ရဲ႕ဦးထုတ္ေသးေသးေလးရယ္

အနီေရာင္ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာရယ္၊

အႏၱရယ္ေတြတြန္းလွန္ပုံေတြ

သူ႕အေၾကာင္းေတြေျပာမကုန္ခဲ့တယ္။

ေကာင္းကင္ၾကီးကုိသူနဲ႕ႏွဴိင္းလုိ႕၊

သုူ႕အျပဳံးေတြကရင္ကိုေအးျမေစခဲ့ၾကလို႕ပါ။

တေန႕မွာေတာ့ရြာထဲကိုသူေရာက္လာတယ္၊

ကေလးေလးေတြကသူ႕ေနာက္တသီတတန္းလုိက္ပါၾက

သူ႕ဟန္ပန္အမူအယာကိုလက္မလြတ္တန္းေငးေမာၾကလုိ႕။

သူကဗုိက္ဆာလုိက္တာလို႕ေျပာပါတယ္

သူ႕ကိုေပါင္မုန္႕နဲ႕အသားညွပ္ျပင္ဆင္ေပး၊

သူ႕အ၀တ္အစားေတြမီးလငး္ဖုိမွာလွမ္းေနရင္း၊

ဒါကို….ငါေငးၾကည့္ရင္းမ်က္ရည္၀ဲရျပီ။

သူက…ကံေကာငး္ပါေစလုိ႕ငါ့ကိုဆုေတာင္းေပးတယ္၊

ေနာက္ေတာ့…သူထြက္ခြာသြားတဲ့ေနာက္

သူေသာက္သြားတဲ့ဖန္ခြက္ေလးကိုရတနာတပါးလုိငါသိမ္းဆည္းခဲ့။

အခုေတာ့ျဖင့္ သူဟာအထီးက်န္ကၽြန္းတကၽြန္းမွာကြယ္လြန္ခဲ့ျပီ။”

စသည့္အဓိပၸါယ္မ်ားစီး၀င္ေနေသာသီခ်င္းကုိသူဘယ္ေလာက္ထိေအာင္

စာန္၀င္သြားသလဲဆုိပါလွ်င္ပန္းခ်ီကားကုိသူလွ်င္ျမန္စြာပင္မရပ္မနားျပီးစီးသည္အထိ

ေရးဆဲြခဲ့ပါသည္။ေနာက္ေတာ့ Royal Avademy တြင္ထိုပန္းခ်ီကားကုိျပသထားသည္။

ပန္းခ်ီဆရာ စတုန္းသည္ခ်ားစ္ဒစ္ကင္(Charles Dickens) ၊ Anthony Trollope အစရွိေသာစာေရးဆရာမ်ား

အျပင္တျခားေသာစာေရးဆရာမ်ား၏ေအာင္ျမင္ေသာစာအုပ္မ်ားအတြက္ပန္းခ်ီကားမ်ား

ေရးဆဲြခဲ့ပါသည္။၁၈၇၇ တြင္ Royal Academy တြင္အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးအျဖစ္အေရြးခံခဲ့ရသည္။

ပန္းခ်ီကားခံစားၾကည့္လွ်င္

”ေနရာတစ္ခုမွာအနားယူဖုိ႕သူကတဲကေလးထဲကုိ၀င္သြားခဲ့ကာမီးလင္းးဖိုနေဘးမွာထုိင္ေငးေနသည္။

စစ္ဗုိလ္ ဘားထရင္း (Bertrand)ကအင္ပါယာ၏ကုတ္အက်ၤီကိုေျခာက္ေအာင္လွမ္းေပးေန

သည္။ထုိစဥ္မွာေတာသူေတာင္သားအုပ္စု - ကေလးခ်ီထားေသာအမ်ိဴးသမီး၊ေကာင္မေလး

တစ္ဦး၊ေကာင္ကေလးတစ္ဦး၊မုဆုိးမငယ္ငယ္တစ္ဦးႏွင့္ဘာရင္ထုိးမွမပါသည့္စစ္သည္ေဟာင္း

တစ္ဦး- တို႕ကသူရဲေကာင္း၏က်ဆုံးမူကိုဂရုဏာသက္စြာ၊ အံ့ၾသတုန္လွဴပ္စြာေငးေမာေနၾကသည္

ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့တုိက္ပဲြ၀င္သူရဲေကာင္းတစ္ဦး၏ဟန္ပန္ေတြကင္းမဲ့လုိ႕၊သူ႕တာ၀န္ေတြမွအေ၀းသို႕

ဖယ္ခြာခဲ့ရေသာဟန္။ ”

မီးလင္းဖုိအေပၚမွာေတာ့အင္ပါယာပုံသြင္းထုထားသည့္ရုပ္တုငယ္ရွိသည္။တခ်ိန္ကရခဲ့ဘူးသည့္

ဂုဏ္ရွိန္ဂုဏ္၀ါေတြေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္ကိုအမွတ္ရစရာျဖစ္သည္။ထုိ႕ျပင္အျပင္ကမုိးဖဲြဖဲြၾကားမွာ

ရြာသူရြာသားေတြကသူ႕အေစာင့္အေရွာက္ေတြကိုေမးျမန္းစပ္စုေနၾကမည္ကိုျပဴတင္းေပါက္

မွတစြန္းတစေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ဤကားနပိုလီယမ္၏ဘ၀တုိက္ပဲြတစ္ခုအျဖစ္လွ်ပ္တျပတ္

ေတြ႕ျမင္ခံစားလုိက္ရေသာျမင္ကြင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ဴနီယာ၀င္း