Tuesday, January 7, 2014

Book Review


စာအုုပ္အမည္ - ဗုုဒဘာသာနည္းျဖင့္ေနရက်ဴိးနပ္ေသာဘ၀ျဖစ္ေစေရး
ေရးသူ - ခင္မ်ဴိးခ်စ္
အဂၤလိပ္မူရင္း - Khin Myo Chit
Title – Add Life to Years – The Buddhist Way
အဂၤလိပ္ျမန္မာႏွစ္ဘာသာ
ျမန္မာဘာသာျပန္သူ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ)
လင္းလြနး္ခင္စာေပ
အမွတ္ ၄၉ ၊ပထပထပ္၀ဲ၊လိပ္ကန္လမ္း၊ဖုုံး-၀၁၂၉ ၃၄၀၁၊၀၉ ၂၂၀၁၇၃၀
ပထမအၾကိမ္
၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ
အုုပ္ေရ - ၅၀၀
တန္ဖုုိး - ၁၂၀၀ က်ပ္
စာမ်က္နွာ - ၁၄၆
ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ေရးသားခဲ့ေသာေဆာင္းပါးရွည္ႏွစ္ပုုဒ္ကုုိဘာသာျပန္တင္ဆက္မူျဖစ္ပါသည္။ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ကုုိယ္တုုိင္လက္ႏွိတ္စက္ျဖင့္ရုုိက္ကာေရးထားေသာေဆာင္းပါးTheBuddhistWayOfLifeInBurmaႏွင့္ကမာဘာ့က်မ္းမာေရးအဖဲြ႕WHOမွထုုတ္ေသာReligion,Aging,andHealth(1988)ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဴပ္ထဲကAddLifeToYearsတုုိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။၄င္းတုုိ႕ကားဓမရိပ္မဂဇင္းတြင္၂၀၁၂-၁၃တြင္လစဥ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္မ်ား၏စုုစည္းမူလည္းျဖစ္သည္။
သက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ားကိုုရုုိေသစြာကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္မိေကာင္းဖခင္သားသမီး၊အမ်ဴိးေကာင္းသားအမ်ဴိးေကာင္းသမီးမ်ားျဖစ္ျခင္းကုုိျပေသာ၀ိေသသတစ္ခုုျဖစ္သည္ဟုု၄င္း၊သက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ားအေပၚရိုုေသစြာဆက္ဆံတတ္ျခင္း၏ဓေလ့စရုုိက္၊မည္မ ွ်ပင္ရာထူးၾကီးေနပါေစအမိအဘအားရုုိေသစြာလက္အုုပ္ခ်ီလ်က္ကန္ေတာ့ျခင္းသည္ကိုုယ့္ကုုိယ္ကုုိယ္ႏွိမ္ခ်ေသာစိတ္၊ေက်းဇူးသိတတ္ေသာစိတ္ျဖင့္ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္မည္မ ွ်အက်ဴိးေက်းဇူးၾကီးမားပုုံမ်ားကုုိေရးသားရွင္းျပထားပါသည္။ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ား၏ဓေလ့စရုုိက္မ်ားတြင္မိမိထက္ၾကီးသူကုုိဦးေဒၚအကုုိအမတပ္ေခၚျခင္းမ်ားကိုုလည္းအသက္အရြယ္အလုုိက္ပင္ေလးေလးစားစားေခၚေ၀ၚဆက္ဆံတတ္ပုုံမ်ားကုုိလည္းေတြ႕ရပါသည္။
ကန္ေတာ့ျခင့္ဓေလ့စရုုိက္မ်ားကုုိျမန္မာလူမ်ဴးိမ်ားကသက္ၾကီးပူေဇာ္ပဲြမ်ား၊လူမူေရးကိစမ်ားတြင္လုုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကပုုံမ်ား၊ေလာကမွာအုုိရျခင္းသည္လူတုုိင္းတေန႕မွာၾကဳံၾကရေပမည္၊ထုုိသုုိ႕ရုုိေသျခင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ကားအုုိျခင္းဒဏ္ကုုိခံရခ်ိန္မွာသက္သာရာရႏုုိင္ပါေပသည္ဟုုေဖာ္ျပေရးသားထားသည္မ်ားကုုိလည္းေတြ႕ရပါသည္။
ယခုုေခတ္မွာေတြ႕ရခဲလွေသာသက္ၾကီးရြယ္အိုုမ်ားေျပာစကားမ်ားကုုိစိတ္၀င္တစားနားဆင္ၾကေသာလုူငယ္လူရြယ္ေလးမ်ားအေၾကာင္းကုုိလည္းေတြ႕ၾကရသည္။ထုုိစကား၀ုုိင္းေတြကေနရုုိေသမူ၊ရင္းနွီးမူ၊ၾသ၀ါဒမ်ားနားဆင္ရမူ၊ဟာသမ်ားနဲ႕မွတ္သားစရာမ်ားရရွိမူ၊ရယ္စရာမ်ားဖလွယ္ၾကမူမ်ားကုုိေတြ႕ႏိုုင္ေလသည္။ယင္းသည္ေခတ္မွီေသာကမာဘထဲမွာေနထုုိင္ေနၾကေသာလူငယ္လူရြယ္မ်ားဘယ္လုုိမွမရရွိနုုိင္သည့္ခံစားမူမ်ားျဖစ္ေလသည္။တကယ္လုုိ႕မ်ားဒါကုုိလုုပ္ယူဖန္တီးလ ွ်င္လည္းအႏွစ္သာရရွိမွာမဟုုတ္ေပ။ဟုုိးအရင္ကဒီလုုိအျဖစ္ေတြကသူ႕အလုုိလုုိသဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာတာမ်ားျဖစ္ပါသည္ဟုုမွတ္ခ်က္ခ်မိပါသည္။
ျမန္မာဗုုဒဘာသာ၀င္ေယာက်ာၤးတစ္ေယာက္အျဖစ္ေမြးဖြားလာရကာဘုုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာသကၤန္း၀တ္ဖူးျခင္းကားေလာကမွာလူျဖစ္ရက်ဴိးနပ္ေသာအျဖစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ကုုိရင္ဘ၀၊ဦးပုုဇင္းဘ၀မ်ားအျဖစ္ျဖတ္ေက်ာ္ဖူးေသာေယာက်ာၤးတစ္ေယာက္အေနနဲ႕အျမတ္ဆုုံးကုုသုုိလ္ပဲျဖစ္ပါေတာ့သည္ဟုုအားက်ဂုုဏ္ယူဖြယ္ေရးသားထားပါသည္။ဘုုန္းၾကီေက်ာင္းမ်ာဆုုိတာကဗုုဒဘာသာ၀င္တုုိ႕အတြက္ေတာ့သက္ၾကီးရြယ္အုုိျဖစ္လာေသာအခါဘုုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ခုုိလုုွဴံရာျဖစ္ျခင္းကားသဘာ၀က်ေသာလုုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ယင္းကားဗုုဒဘာသာကုုိသက္၀င္ယုုံၾကည္ျခင္းဟူေသာသေဘာတရားမ်ားစီး၀င္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းကုုိေရးသားတင္ျပထားပါသည္။
ျမတ္စြာဘုုရားလက္ထက္ေတာ္ကဘုုရားဇတ္ေတာ္မ်ားကုုိလည္းအခန္းတုုိင္းတြင္ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ထုုိ႕ျပင္၁၉၆၉ခုုႏွစ္ေလာက္ကသတင္းေထာက္တစ္ဦး၏အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုုမွဘုုိးဘြားရိပ္သာတြင္ေနထုုိင္သူဦးစုုအေၾကာင္းမ်ား၊မင္းသမီးေလးမစိန္မွဴံႏွင့္ေတြ႕ဆုုံခဲ့ေသာကေမာဇျမင့္လြင္ေရးသားထားသည္မ်ား၊အသက္ခုုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္စာေရးဆရာၾကီးမ်ားေရးသားခ်က္မ်ားမွစိတ္၀င္စားဖြယ္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏွဴတ္ခ်က္မ်ားအျပင္စာဖတ္သူမ်ားရင္းႏွီးေနေသာပုုံျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကုုိလည္းေတြ႕ႏုုိင္ပါသည္။
ျမန္မာလူမ်ဴးိတုုိ႕၏အိမ္တုုိင္းတြင္ထားရွိေသာဘုုရားစင္ေလးအေၾကာင္းကားေန႕စဥ္ေန႕တုုိင္းေရ၊ဆီမီး၊ပန္း၊ဆြမ္းကပ္လွဴေလ့ရွိၾကသည့္ဓေလ့စရုုိက္မ်ားအျဖစ္ဗုုဒဘာသာ၀င္တုုိ႕၏ကုုိးကြယ္မူယုုံၾကည္မူတုုိ႕ျဖင့္ကိုုးကြယ္ဆည္းကပ္မူမ်ားအျဖစ္ေတြ႕ရပုုံတုုိ႕ကုုိဖတ္ရူလုုိက္ရပါသည္။ယင္းကားဗုုဒဘာသာ၀င္တုုိ႕၏ဘ၀၊ကံ၊ကံ၏အကိ်ဴိးကုုိယုုံၾကည္ျခင္း၊လက္ခံျခင္း၊ကုုသုုိလ္ေကာင္းမူမ်ားလုုပ္ျခင္းျဖင့္မိမိဘ၀၏အခ်ိန္မ်ားကုုိကုုန္လြန္ၾကေစဖုုိ႕၊အလွဴဒါနျပဳျခင္းဟူေသာသဒါတရားမ်ားျဖင့္ေနထုုိင္ျခင္း၊ဆြမ္းေလာင္းျခင္းအလွဴ၏ျမင့္ျမတ္ပုုံမ်ားကုုိစာဖတ္ရင္းသိျမင္ခံစားလာမိကာေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ကုုိယ္တုုိင္ေျပာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုုိဘာသာျပန္သူ၏ျပန္လည္တင္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္စိတ္၀င္တစားဖတ္ရူကာမိိမိတုုိ႕ဗုုဒဘာသာ၀င္ျဖစ္ရျခင္းကုုိတန္ဖုုိးထားမိခံစားမိယုုံၾကည္မိေသာစိတ္ဓါတ္မ်ားျဖစ္ေပၚခံစားလာမိရပါေၾကာင္းျဖင့္စာအုုပ္ေလးအေၾကာင္းရီဗ်ဴးေရးလုုိက္ရပါသည္။

Book Advertisement

စာအုုပ္အမည္ - Puzzle 3 ညဏ္စမ္း ၃
ေရးသူ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)
ထုုတ္ေ၀သူ - ဦးလွတုုိး
ရန္ေအာင္စာေပ
ဆုုိင္အမွတ္(H)၊၁၂လုုံးတန္းမွတ္တုုိင္အနီး၊ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္
ဖုုံး-၀၉ ၅၁၇၉ ၃၉ ၈၊၀၉ ၇၃၂၄၃၈၅၁
တန္ဖုုိး - ၁၅၀၀ က်ပ္
စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၆
ပထမအၾကိမ္
၂၀၁၃ ႏုုိ၀င္ဘာလ
အခန္း - ၅၂ ခန္း
စာအုုပ္ထဲတြင္သခ်ာၤညဏ္စမ္းမ်ား၅၂ပုုဒ္ပါရွိကာလက္ေတြ႕နယ္ပယ္၊ပညာဗဟုုသုုတမ်ားစသည္ျဖင့္အပုုဒ္တုုိင္းတြင္စဥ္းစားပုုံစဥ္းစားနည္းမ်ားႏွင့္အေျဖမ်ားေပးထားသည္ကုုိေတြ႕ရသည္။အဆင့္အေနနွင့္ေတာ့၈တန္းသာရွိသည္ဟုုဆုုိထားေသာလည္းကိုုးတန္းဆယ္တန္းအဆင့္ရွိသခ်ာၤသေဘာတရားမ်ားပါလ ွ်င္ေတာ့ထည့္သြင္းရွင္းထားသည္ဟုုဆုုိထားသည္။
ထုုိ႕ျပင္ရုုပ္ပုုံမ်ားျဖင့္ထည့္သြင္းထားတာေၾကာင့္ဗဟုုသုုတမ်ားစြာရပါသည္။ဥပမာျမန္မာ့သမုုိင္းႏွင့္သခ်ာၤဟူေသာအပုုဒ္တြင္ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ေရးသားေသာမင္းတပ္မင္းသမီးၾကီးအေၾကာင္းကုုိဓါတ္ပုုံနွင့္တကြေဖာ္ျပကာx,y,zဟူေသာကိန္းဂဏာန္းမ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားကာပါေတာ္မူေန႕ျဖင့္မင္းတပ္မင္းသမီးကြယ္လြန္ေသာႏွစ္၊သီေပါမင္းနန္းတက္သည့္ေန႕၊မင္းတပ္မင္းသမီးေမြးေန႕စသည္ျဖင့္ဘယ္လုုိတြက္ခ်က္ရပုုံကုုိေရးသားရွင္းျပထားပါသည္။ထုုိ႕အတူမင္းသားၾကီးေရႊမန္းတင္ေမာင္ပုုံနွင့္မင္းသမီးေအာင္သန္းတင္အေမးအေျဖပုုံစံကုုိေတြ႕ရရာစိတ္၀င္စားဖြယ္စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကာတြန္းေမာင္ရစ္ကစာေမးပဲြေအာင္သူနဲ႕က်သူဟူေသာပုုစာတြင္လည္းေကာင္း၊ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းကေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသခ်ာၤသေဘာတရားပုုစာတြင္လည္းေကာင္းသူတုုိ႕ေရးဆဲြေသာကာတြန္းပုုံမ်ားျဖင့္တင္ျပထားတာမ်ားလည္းပါရွိပါသည္။
ျဂိလ္နကခတာရာမ်ားပုုစာမ်ား၊ယူနစ္မ်ား၊လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မွဗဟုုသုုတမ်ားစြာအျပင္သခ်ာၤနဲ႕ပတ္သက္သမ ွ်မ်ားကုုိစိတ္၀င္စားဖြယ္ေမးခြန္းအေျဖမ်ားစုုံစြာေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သခ်ာၤတြက္ရင္းကစား၊ကစားရင္းသခ်ာၤတြက္ကာစိတ္ကူူးမ်ားထက္မ်က္ေစဖုုိ႕သခ်ာၤညဏ္စမ္းမ်ားျဖင့္စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကတာေပါ့။