Thursday, June 18, 2009

Painting Appreciation - Monalisa

အေတြးအျမင္ အမွတ္ ၂၀၅ ဧျပီလ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ထုတ္တြင္ပါရွိခဲ့ေသာ

ႏုိင္ငံတကာပန္းခ်ီခံစားမူ

မုိနာလီဇာ

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

လီယုိနာဒုိဒါဗင္ခ်ီ(Leonardo da Vinci)(1452-1519)သည္နံမယ္ေက်ာ္မုိနာလီဇာ(Mona Lisa)ပန္းခ်ီကား

ေရးဆဲြသူအျဖစ္လူသိမ်ားလွသည္။သူသည္၀ိဇၨာသိပၸံပညာမ်ဴိးစုံကုိစြယ္စံုတတ္ကၽြမ္းေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္

သည္။

သူ႕ကုိပီဆာ(Pisa)ႏွင့္ဖေလာ့ရင့္(Florence)ၾကားကဗင္ခ်ီ(Vinci)ဟူေသာေဒသတြင္ေမြးဖြားသည္။သူကပန္းခ်ီ

ဆရာ၊ပန္းပုဆရာ၊ဗိသုကာပညာရွင္၊အင္ဂ်င္နီယာတို႕ျဖစ္ရုံမကထုိပညာရပ္မ်ားအားလုံးတြင္လညး္တဘက္ကမ္း

ခတ္တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ေလသည္။အသက္ ၂၈ ႏွစ္တြင္အေရွ႕ဘက္ရွိကာရုိ(Cairo)ေဒသသုိ႕အင္

ဂ်င္နီယာအျဖစ္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။၁၅၀၀ ခုႏွစ္တြင္ဆီဇာေဘာဂီ်ရာ(Caesar Borgia)လက္ေအာက္တြင္

ဗိသုကာ၊ႏွင့္ အင္၈်င္နီယာပညာရွင္အျဖစ္အမူထမ္းသည္။၄ႏွစ္ၾကာေသာ္“အမ်ဴိးသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္

အသိရခက္ေသာအျပဳံး” ဟူသည့္သူ၏နံမယ္ေက်ာ္ပန္းခ်ီကား မိုနာလီဇာ ကုိေရးဆဲြခဲ့ေလေတာ့သည္။

၁၅၀၃ ခုႏွစ္မွာေရးဆဲြခဲ့ေသာထုိ မုိနာလီဇာ ပန္းခ်ီကားထဲကအမ်ိဴးသမီးသည္ပိုးကုန္သည္ ဖရန္စကို ဒီ ဂ်ီအို

ကြန္ဒုိ (Francesco del Giocondo)၏ဇနီး လီဆာ ဒီ ဂရာဒီနီ ဂ်ီအိုကြန္ဒုိ(Lisa del Ghernardini Giocondo)

ႏွင့္ေတာ္ေတာ္ေလးတူသည္။ယင္းပန္းခ်ီကားကုိခင္ပြန္းျဖစ္သူကသူတုိ႕၏ဒုတိယသားေမြးဖြားျခင္းအမွတ္တရ

အျဖစ္လီယုိနာဒုိကုိဆဲြခို္င္းခဲ့သည္ဟုဆုိ၏။လီယုိနာဒုိသည္ထုိပန္းခ်ီကားကုိစိတ္တုိ္င္းမက်မခ်ငး္ေရးဆဲြရာတြင္

သူသြားေလရာသယ္ေဆာင္ယူသြားေလ့ရွိသည္ဟုဆုိသည္။ဤျဖစ္ရပ္ျဖင့္ဘာလုိ႕ကမာၻေက်ာ္သြားရသလဲဆုိတာ

စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။မိုနာလီဇာသည္ထုိေခတ္အခါကအေတာ္နာမည္ၾကီးသည္ဟုအေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဴိးမ်ဴိး

ႏွင့္ျဖစ္သည္။

ပန္းခ်ီကားတြင္ထူးျခားခ်က္ႏွစ္ခုပါရွိသည္။တစ္ခုမွာအလြန္လွပသည္ဟုသခ်ၤာပညာရွင္မ်ားသာမက

အႏုပညာရွင္မ်ားပင္၀န္ခံထားသည့္golden ratios(ေရႊအခ်ဴိးမ်ား)ကုိပန္းခ်ီကားတြင္သုံး၍ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္

သည္။(ေရႊအခ်ဴိးဟူသည္1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,……တုိ႕မွရရွိေသာအခ်ဴိးမ်ားျဖစ္သည့္ 2:3,3:5,5:8,8:13,

13:21,21:34,….တုိ႕ကုိေခၚသည္။)ေနာက္တစ္ခ်က္မွာအမ်ဴိးသမီး၏လက္အေနအထားသည္ခႏၶာေဗဒ

(Anotomy) ပညာကုိအမွန္တကယ္တတ္ကၽြမ္းသူမွသာေရးဆဲြႏုိင္ေသာပညာျဖစ္ရမည္ဟုဇီ၀ေဗဒပညာရွင္မ်ား

ကဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။

လီယုိနာဒုိႏွင့္တေခတ္ထဲ ဗာစာရုိင္ (Vasari)နံမယ္ေက်ာ္အီတလီလူမ်ဴိးေ၀ဖန္ေရးဆရာကအခုလုိေျပာခဲ့

ဘူးသည္။

“ေဟာသည္အမ်ဴိးသမီးရဲ႕ဦးေခါင္းကုိေလ့လာၾကည့္ရင္သူဟာသဘာ၀တရားကုိဘယ္ေလာက္ထိအနီးစပ္ဆုံး

ခ်ယ္မွဴန္းႏွဴိင္သလဲဆုိတဲ့အခ်က္ကုိသိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။.....လူထက္မကေသာျမင့္ျမတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ထူးတစ္ေယာက္

ရဲ႕လက္ရာတစ္ခုပဲလုိ႕ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္.”

ပန္းခ်ီဆရာသည္ကမာၻေပၚမွာေနထုိင္သြားခဲ့ေသာထူးျခားသည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေလသည္။ပန္းခ်ီကားကုိ

လီယုိနာဒိုသည္မီးခုိးေငြ႕လြင့္ပ်န္႕ေနေသာဒီဇုိင္းျဖင့္တီထြင္ေရးဆဲြခဲ့သည္။ထုိတီထြင္မူေၾကာင့္ေနာက္ခံ

ျမင္ကြင္းသည္ ငွက္၏မ်က္လုံးထဲကျမင္ကြင္းမ်ဴိးကိုဖန္တီးထားသကဲ့သုိ႕ျဖစ္ေနသည္။

ကမာၻေပၚမွာဤပန္းခ်ီကားအဘယ္ေၾကာင့္နံမယ္အၾကီးဆုံးျဖစ္ေနရသလဲဟူသည့္ေမးခြန္းကုိစဥး္စားရာတြင္

လီယုိနာဒုိသည္အမ်ဴိးသမီးတစ္ေယာက္၏ပုံတူကုိေရးဆဲြရာတြင္မေရတြက္ႏုိင္ေသာသူ၏ခံစားခ်က္မ်ားစြာကုိ

ထည့္သြင္းေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု၎၊ယေန႕တုိင္ဘယ္သူမွမေျဖႏဳိင္ေသာေမးခြန္း“သူမ ျပဳံးေနလား

ဒါမွမဟုတ္ သူမ ျပဳံးမေနဘူးလား” ေမးခြန္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ေလသည္။

သူ႕ကုိအပ္ေသာအလုပ္မ်ား၊ပန္းခ်ီကားမ်ားစြာမွာသူ၏အခ်ိန္မလုံေလာက္မူ၊သူ၏စိတ္ပါ၀င္စားအာရုံစုိက္မူအား

အလြန္အေလးထားမူမ်ားေၾကာင့္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာခဲ့ရေလရာထိုအထဲတြင္မုိနာလီဇာပန္းခ်ီကားလည္းအပါ

အ၀င္ျဖစ္ေလသည္။မိုနာလီဇာပန္းခ်ီကားေရးဆဲြရာတြင္အခ်ိန္ၾကာလြန္းမကၾကာသြားတာသူ႕ကုိပန္းခ်ီအပ္ေသာ

ဖရန္စကုိကပင္ေတာ္ေတာ္စိတ္မရွည္စြာေစာင့္ခဲ့ရသည္ဟုၾကားဖူးပါသည္။

ထုိ႕ျပင္ထုိပန္းခ်ီကားကုုိလူေတြအဘယ့္ေၾကာင့္အာရုံစုိက္မိသြားရသလဲဆုိေသာအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုက

ေတာ့လီယုိနာဒုိ၏ေနာက္ဆုံးေနထုိင္ရာအရပ္ ကလို႕လုစ္ (Clos Luce)ကုိသူ၏နံမယ္ေက်ာ္ စိန္႕အန္ဂၽြန္

(St Anne John the Baptiste) ပန္းခ်ီကားတုိ႕ႏွင့္အတူမုိနာလီဇာပန္းခ်ီကားကုိတပါတညး္ယူေဆာင္သြား

ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ယင္းသည္ထုိပန္းခ်ီကားသည္လီယုိနာဒုိ၏အၾကိဳက္ဆုံးစာရင္းထဲပါ၀င္ေနသည္

ဆုိတာကုိျပသရာေရာက္ေနပါေတာ့သည္။


No comments: