Tuesday, November 24, 2009

Painting Appreciation - Parasol

အေတြးအျမင္ အမွတ္ ၂၀၂ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၉

ပါရာေဆာ္လ္

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

ါရာေဆာ္လ္ (Parasol) အမည္ရွိပန္းခ်ီကားကုိေရးဆဲြသူမွာ Fransisco de Goya ( ဂိုရာ )

ျဖစ္သည္။ယင္းပန္းခ်ီကားသည္ရက္ထည္ပိတ္သားေပၚတြင္ဆီေဆးႏွင့္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။စပိန္ႏုိင္ငံ၊

မက္ဒရစ္ျမိဳ႕ရွိ ပါရ္ဒုိနန္းေတာ္နံရံမ်ားတြင္ခ်ိတ္ဆဲြဖုိ႕အတြက္အထူးေရးဆဲြထားေသာဆီေဆးပန္းခ်ီကားစီးရီး

မ်ားထဲကတစ္ခ်ပ္ျဖစ္သည္။ထုိခ်ိတ္ဆဲြထားေသာပန္းခ်ီကားမ်ားမွာေန႕စဥ္ဘ၀လွဴပ္ရွားမူမ်ား၊လူမူဘ၀ေန႕စဥ္

မွတ္တမ္းသရုပ္ေဖာ္မ်ားကိုသာအထူးျပသထားသည္။ယင္းသည္မင္းသားနွင့္မင္းသမီးမ်ား၏စားေသာက္ခန္း

အတြက္အထူးတင္ဆက္မူျဖစ္သည္။ဘုရင္ခ်ားလ္IV ၏မိဘုရားသည္ ဂုိရာကိုေခၚ၍သူတုိ႕၏ထမင္းစားခန္းအ

တြက္လွပျပီးေပွ်ာ္ရႊင္ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာငး္သည့္ျမင္ကြင္းမ်ားျဖင့္တန္ဆာဆင္ဖုိ႕ပန္းခ်ီကားအပ္ခဲ့သည္။ယခုတင္

ျပထားေသာ ပါရာေဆာ္လ္သည္ထုိပန္းခ်ီကားေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္သည္။ဂုိရာ၏မိဘုရားအတြက္တုန္႕ျပန္မူ

တစ္ခုျဖစ္သည္။ယခုအခါစပိန္ရွိမက္ဒ္ရစ္၌ The Prado ျပတုိက္တြင္ထားရွိသည္။

ပန္းခ်ီကားသရုပ္ေဖာ္မူ။

ပန္းခ်ီကားတြင္ဂုိရာသည္ျပင္သစ္ဖက္ရွင္တစ္ခုကိုစပိန္ဖက္ရွင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးထားသည္။ပန္းခ်ီကားထဲက

အမ်ဴိးသမီးငယ္သည္ေျမျပင္ေပၚတြင္ထုိင္ေနသည္။သူ႕ၾကည့္ရသည္မွာလမ္းအရွည္ၾကီးေလွ်ာက္လုိက္ရ၍အ

နားယူေနဟန္ျဖစ္သည္။အမ်ဴိးသမီးငယ္သည္ထုိေခတ္ကျပင္သစ္စတုိင္ျဖင့္၀တ္စားဆင္ယင္ထားသည္။

လက္ယာဘက္တြင္ယက္ေတာင္တစ္ခုက္ိုကိုင္ထားျပီးလက္၀ဲဘက္ကအျဖဴအမဲေခြးကေလးကုိက်မသြားေအာင္

ထိန္းထားသည့္ဟန္ျဖစ္သည္။လူရြယ္ကေလးသည္ ပါရာေဆာ္လ္(ျပင္သစ္အသုံးတစ္ခုျဖစ္၍အဓိပၸါယ္မွာေနပူ

သည့္အခါ ေဆာင္းသည့္ထီးဟူ၍ျဖစ္သည္။)ျဖင့္အမိ်ဴးသမီးငယ္၏မ်က္နွာေနမထုိးေစရန္ကာထားေပးသည္။

လူငယ္ကေလး၀တ္ထားသည့္စတုိင္မွာ မာဂ်ဴိ ဟုေခၚေသာထုိေခတ္အခါကဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ား

၀တ္ဆင္ေသာ၀တ္စားဆင္ယင္မူျဖစ္သည္။သူ႕ဆံပင္ေတြကိုပုိက္ကြန္ျဖင့္သိမ္းဆည္းထားျပီးခါးတြင္

အေရာင္အေသြးစုံေသာပိုးထည္ခါးပတ္ကိုပတ္ထားသည္။ေနာက္ခံမွာေကာင္းကင္ယံတြင္ရွိအနက္ေရာင္တိမ္

ဆုိင္မ်ားကုိေတြ႕ၾကရသည္။သစ္ပင္မ်ားသည္ယိမ္းႏြဲ႕လ်က္ရွိ၏။ၾကည့္ရသည္မွာျပင္းထန္မည့္ေလမုန္တုိင္း

လာေတာ့မည့္ဟန္ျဖစ္သည္။ပန္းခ်ီကားသည္ေႏြးေထြးေသာရာသီဥတုကိုျပလ်က္ရွိျပီးယိမ္းႏြဲ႕ေနေသာသစ္ပင္

မ်ားကမုန္တုိင္းတစ္ခုလာေတာ့မည္ကုိသတိေပးေနဟန္ျဖစ္သည္။လူငယ္ေလးမတ္တပ္ရပ္ေနသည့္ဟန္မွာ

ေျခတစ္ဖက္ကနံရံေက်ာက္သားကုိမွီေနျပီးတစ္ဖက္ကအလြတ္ျဖစ္သည္။သူ႕ၾကည့္ရသည္မွာအမ်ဴိးသမီးငယ္ကို

ေနေရာင္ဒဏ္မွ၎၊ ျပင္းထန္သည့္မုန္တုိင္းဒဏ္မွ၎ ကာကြယ္ေပးေနရ၍ဂုဏ္ယူေနသည့္မ်က္ႏွာေပးႏွင့္

ျဖစ္ေလသည္။

ပန္းခ်ီးကားထဲကသူတို႕နွစ္ေယာက္စလုံးသည္ေနပူဒဏ္ကိုေရာ၊ေလမုန္တုိင္းကုိေရာမမူသည့္ပုံသဏာန္ျဖစ္

သည္။ဂုိရာ၏ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ေပွ်ာ္ရြင္သည့္ဟန္အမူအယာမ်ားကိုပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။သူတုိ႕၏မ်က္လုံး

မ်ားကုိၾကည့္မိသည့္သူသည္အျပဳံးမ်ားပင္ကူးစက္ေအာင္ျပဳစားႏုိင္စြမး္သည္ဟုအဆုိရွိၾကသည္။ထီးအကာအ

ကြယ္ေအာက္တြင္မ်က္နွာေပၚေနေျပာက္မ်ားက်ေနပုံ၊ထီးအမိုးေပၚေနေရာင္က်သည့္ဘက္တြင္အရိပ္မ်ားထင္

ဟပ္ပုံ၊မ်က္လုံးေပၚေန၏အရိပ္ထင္က်ေနမူမ်ားမွာဂိုရာ၏လက္စြမး္ထက္မူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ပန္းခ်ီကားကို ဂုိရာသည္ ၁၇၇၇ ခုနွစ္တြင္ေရးဆဲြခဲ့သည္။ပန္းခ်ီကား၏ဧရိယာမွာအလ်ား ၁၅၂ စင္တီမီတာ

(၅၉ ၁/၄ လက္မ)၊အနံ ၁၀၄ စင္တီမီတာ(၄၀ ၃/၄ လက္မ)တုိ႕ျဖစ္သည္။

ဂုိရာအေၾကာင္း။

ဂိုရာ(၁၇၄၆-၁၈၂၈)သည္စပိန္လူမ်ဴိးပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂၀ရာစုပန္းခ်ီဆရာမ်ားထဲတြင္

အေ၇းပါဆုံးသူေတြထဲကတစ္ဦးျဖစ္သည္။၁၇၈၆ခုႏွစ္တြင္ဘုရင္ကုိယ္တုိင္ဂုိရာကုိေတာ္၀င္အကယ္ဒမီအႏုပညာ

(Royal Academy Art )တြင္ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ခဲ့သည္။ ၁၇၈၉တြင္ပထမဦးဆုံးရုံးေတာ္ပန္းခ်ီဆရာျဖစ္လာသည္။

၁၇၇၃ ခုႏွစ္ဂ်ဴလုိင္လ၂၅ တြင္ေတာ္၀င္အကယ္ဒမီပန္းခ်ီအႏုပညာမွအသင္း၀င္ Josefa Bayeu နွင့္လက္ထက္

ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ကဂုိရာသည္၅နွစ္အတြင္းတြင္ပန္းခ်ီကားပုံစံေပါင္း ၄၂ ခ်ပ္ေရးဆဲြခဲ့သည္။

၁၇၉၂ ခုႏွစ္တြင္အျပင္းအထန္ေနမေကာင္းျဖစ္ကာလုံး၀နားေလးသြားရသည္။ သူ႕ဘ၀တြင္ ထူးျခား

ေျပာင္ေျမာက္ေသာေရးဆဲြမူမ်ား၊သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ဟန္ပန္းခ်ီကားမ်ား၊သူ႕တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာစိတ္ကူးမ်ား

ကုိထည့္သြင္းေရးဆဲြမူမ်ားကုိမ်ားစြာေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ထုိ႕အျပင္ သူေရးဆဲြမူမ်ားတြင္ပုံတူ ကာတြန္း

ပန္းခ်ီဟန္ (ကာရီေကးခ်ား)မ်ားကုိလည္းသူ၏လြတ္လပ္ေသာစတုိင္မ်ားျဖင့္ေရးဆဲြမူမ်ား၊ခပ္မာေက်ာေက်ာ

ဒီဇုိင္းမ်ားျဖင့္မထိတထိဟန္ပန္မ်ားကုိလည္းေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ေဘာဒုိးျမိဳ႕တြင္ႏုိင္ငံေရးခုိလွဴံဖုိ႕ထြက္ခြာသြားရင္းပန္းခ်ီဆဲြသည့္

အလုပ္ကုိဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရင္းျဖင့္၁၈၂၈ခုႏွစ္တြင္ထုိအရပ္၌ပင္ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။သူ႕ပန္းခ်ီကား

တခ်ဴိ႕ကိုထပ္မံခံစားတင္ျပလုိပါေသးသည္။


3 comments:

အၿပံဳးပန္း said...

ပန္းခ်ီကားအေၾကာင္းဖတ္ရတာ အလြန္ႏွစ္သက္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Shinlay said...

ပန္းခ်ီကား ရဲ ့သရုပ္ကို လွပစြာပံုေဖၚ ေပးလို ့
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Bino said...

Thanks for sharing.

BINO