Tuesday, January 20, 2009

The year of the 400th anniversary of Galileo Galilei

ဂါလီလီယုိ ႏွစ္၄၀၀ျပည့္ သုိ႕မဟုတ္ ဂါလီလီယုိႏွစ္-၂၀၀၉

ဂါလီလီယုိ ဂါလီလီ (Galileo Galilei)(၁၅၆၄-၁၆၄၂)

ဒီႏွစ္ ၂၀၀၉ ကို ဂါလီလီယိုႏွစ္ဟုဆုိၾကပါသည္။တုိင္းျပည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

မွာသူ႕ႏွစ္၄၀၀ျပည့္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာသူ႕အေၾကာင္းေတြရုပ္ရွင္ရုိက္ထားတာ

ေတြထုတ္လႊင့္ျပၾကသည္။တစ္ေန႕ကပဲ TV5 ျပင္သစ္လုိင္းတစ္လုိင္းမွသူ႕အေၾကာင္း

ရုပ္ရွင္ၾကည့္လုိက္ရသည္။ဒါ့အျပင္သူ႕ႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာနတ္ၡတေဗဒ နတၡတာရာ

ျပပဲြမ်ားက်င္းပၾကသည္။အမွတ္တရေကာင္းကင္ယံၾကည့္ပဲြမ်ားျပဳလုပ္ၾကဖုိ႕ေဆာ္

ၾသထားသည္ကိုကုိယ္တုိင္ေတြ႕လုိက္ရသည္။ေဟာေျပာပဲြမ်ားျပဳလုပ္ဖုိ႕လညး္

စီစဥ္ေနၾကတာေတြရွိသည္။ဒီေတာ့သူ႕အေၾကာင္းေလးကုိျပန္လွန္စဥ္းစားေကာက္

ႏွဴတ္တင္ျပကာေကာင္းကင္ယံ၏သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္တင္စားရင္းဂုဏ္ျပဳ

အမွတ္တရတင္ဆက္လုိက္ခ်င္ပါသည္။

အတိတ္ကျဖစ္ရပ္မ်ား

အရစ္တုိတယ္(၃၈၄-၃၂၂ဘီစီ)၏အဆုိမ်ားထဲကတစ္ခုက-၅ေပါင္အေလးနဲ႕

၁ ေပါင္အေလးကုိအျမင့္ကေနလႊတ္ခ်ရင္ေလးတဲ့အေလးကအရင္ေျမၾကီးကိုထိမယ္။

သူ႕အေတြးအေခၚမ်ားမွာမွားယြင္းမူလဲြမွားမူေတြရွိေနခဲ့ေသာလည္းရာစုေပါငး္မ်ား

စြာသူ႕အဆုိမ်ားကိုယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္။၁၆ ရာစုမတုိင္မွီအထိအ၇စ္စ္တုိတယ္

၏အဆုိမ်ားကုိျပင္ဆင္သင္ၾကားေပးခဲ့သူအဂၤလန္ကေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးပင္လွ်င္

ဒဏ္ေၾကး ၅ ပဲက်ခံခဲ့ရပါသည္။၁၆ ရာစုမွာေမြးဖြားခဲ့သူဂါလီလီယိုကေတာ့

“သိပၸံပညာရပ္ကအဆုိေတြကုိသက္ေသျပခ်က္မရွိပဲလက္မခံႏုိင္ဘူး“ဟုေၾကြးေက်ာ္

ခဲ့ပါသည္။

၁၆၀၉ ခုႏွစ္လြန္ခဲ့ေသာအနွစ္ ၄၀၀။

ဂါလီလီယုိသည္ပါဒူး၀ါး(Padua)တကၠသုိလ္တြင္အလုပ္လုပ္ေနစဥ္သူတီထြင္ေသာ

အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းကိုေကာင္းကင္သုိ႕ေထာင္ၾကည့္လုိက္သည္။ထုိအခါသူသည္

ၾကာသာပေတးျဂိဳလ္(Jupiter)ေဘးမွလမ်ား၊လေပၚရွိေတာင္မ်ား၊ေနေပၚရွိအေျပာက္

မ်ားႏွင့္ေသာၾကာျဂိဳလ္(venus)၏လည္ပတ္ပုံ၏ထူးျခားခ်က္တုိ႕ကုိေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဂါလီလီယုိ သည္ အီတလီရွိပီစာေမွ်ာ္စင္ေပၚမွအေလးခ်ိန္

မတူေသာအရာ၀တၳဳႏွစ္ခုကုိလႊတ္ခ်ျပျခင္းျဖင့္ အရစ္တုိတယ္၏အဆုိမွားယြင္း

ေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့သည္။ေျမျပင္ေပၚကုိတစ္ျပိဳင္နက္ထဲက်တာကိုျမင္ရသူ

ေတြက“ဒါလွည့္ကြက္တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ငါတုိ႕မ်က္စိနဲ႕တပ္အပ္ျမင္တယ္လို႕

မေျပာၾကနဲ႕။“ဟုလုိ္႕ေတာင္ဆုိခဲ့ၾကေလသည္။

၁၆၁၅ ခုႏွစ္တြင္ဂါလီလီယိုသည္သူ႕ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေရးသားထားေသာစာအုပ္

တစ္အုပ္ကုိထုတ္ခဲ့သည္။ထုိစာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္အရစ္စ္တုိတယ္၏

ယူဆခ်က္မ်ားနွင့္မတူညီျခင္းေၾကာင့္ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကဂါလီလီယုိ

မွာမေကာင္းဆိုး၀ါးေတြပူးကပ္ေနျပီဟုစြပ္စဲြကာအက်ဥ္းခ်ထားသည္။တရားရုံးတြင္

သူႏွင့္တရားခြင္ေလွ်ာက္လဲြခ်က္မ်ားကုိရုပ္ရွင္ေသခ်ာရုိက္ျပထားသည္ကုိေတြ႕လုိက္

ရသည္။ဤတြင္သူ႕အားမီးရုွဴိ႕သတ္ခံရမည့္အေရးကုိေရွာင္လဲြဖုိ႕တစ္ခုတည္းေသာ

နည္းလမ္းကဂါလီလီယုိသည္သူေရးခဲ့သမွ်အားလုံးမွားယြင္းေၾကာင္း၊ကမာၻၾကီး

ေရြ႕လ်ားေနတယ္ဆုိတာလည္းမဟုတ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားေရွ႕

မွာ၀န္ခံလက္မွတ္ထုိးခဲ့ရသည္။ဂါလီလီယိုေရးသားခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ားကုိ

ျမိဳ႕လည္ေခါင္တြင္မီးပုံရွဴံ႕ခဲ့ၾကေလသည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ဖေလာ့ရင့္ျမိဳ႕၌ေနာက္ထပ္စာအုပ္တစ္အုပ္ထပ္ေရးသားခဲ့ရာ

အရစ္စ္တုိတယ္၏၏အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္မတူေသာေၾကာင့္သူ႕ကုိေရာမျမိဳ႕က

အရာရွိမ်ားကအိမ္မွာအက်ဥ္းခ်ထားခဲ့သည္။အိမ္မွာအက်ဥ္းခ်ခံရစဥ္တြင္

၁၆၄၂ တြင္ကြယ္လြန္သည္။

အလာေကာင္းေပမယ့္အခါေႏွာင္းျပီလား။

သူကြယ္လြန္ျပီၤးေနာက္အႏွစ္ ၃၅၉ ႏွစ္ၾကာေသာအခါက်မွဂါလီလီယိုအႏုိင္ရ

ေလသည္။ထုိအခါက်မွခရစ္ယာန္အာဏာပုိင္မ်ားကသတုိ႕မွားေၾကာငး္၊

ဂါလီလီယိုမွန္ကန္ေၾကာင္းအဆိုကုိပုပ္၇ဟန္းမင္းၾကီးထံတင္သြင္းသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးကလညး္ခရစ္ယာန္အာဏာပုိင္မ်ားကဂါလီလီယုိအေရးယူ

ခဲ့သည္မွာမွားယြင္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ခံသည္။

သူကြယ္လြန္ျပီးေနာက္သူ႕အေတြးအေခၚမ်ားစာအုပ္မ်ားဥေရာပတခြင္တြင္ျပန္႕

ႏွ႕ံခဲ့သည္။လူေတြ၏ဦးေႏွာက္ေတြကုိဖြင့္ေပးခဲ့သည္။“ကုိယ္ယုံၾကည္တာကို

လက္ခံဖုိ႕အတြက္ေလ့လာဆန္းစစ္ဖုိ႕လုိပါတယ္“။ဤကားဂါလီလီယို၏အေတြး

အေခၚတစ္ခုျဖစ္ေလေတာ့သည္။

ဂါလီလီယိုအမွတ္တရေန႕စဲြမ်ားအျဖစ္ ၁၆၀၉ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္

တယ္လီစကုတ္ေခၚ အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာငး္ကုိပထမဦးဆုံးအၾကိမ္လူေတြ

ေရွ႕မွာျပသခဲ့သည္။ ၁၆၀၉ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ဂ်ဴပီတာ၏ေဘးကလသုံးစင္းကုိ

အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဂါလီလီယုိေသဆုံးျပီးအခါေႏွာင္းမွသူ႕ကုိအသိိအမွတ္ျပဳျခင္းအေပၚ

ထရိတကၠသိုလ္(University of Trieste) မွနကၡတေဗဒဆုိင္ရာပါေမာကၡ

မာဂရိတာဟတ္(Margherita Hack) က“အခါေႏွာင္းတာဟာလုံး၀မလာ

တာနဲ႕စာရင္ေတာ္ပါေသးရဲ႕“ဟုေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဂါလီလီယုိကုိအခုထိမေမ့ၾကပါ။သူ႕အမွတ္တရကုိ

က်င္းပေနၾကတာႏွစ္၄၀၀ျပည့္မွာျဖစ္ပါသည္။ထုိ႕ျပင္ဇန္န၀ါရီလ

၉ ရက္ေန႕ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မွာအဂၤါျဂဳိလ္ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြ မားစ္ပဲြေတာ္(MarsFestival)

ကိုပင္ဂါလီလီယုိႏွစ္၄၀၀အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကျပီးျဖစ္သည္။

သူ႕အေၾကာင္းေလးေတြျပန္ေလ့လာၾကည့္ရတာစိတ္လွဴပ္ရွားစရာ

ေကာင္းသည္။သူ႕ေခတ္သူ႕အခါေပမယ့္အမွတ္ရစရာေတြအမ်ား

ၾကီးျဖစ္သည္။ဘ၀ဆုိတာတုိက္ပဲြတစ္ခုပါပဲဟုဆုိလွ်င္အံ့ၾသစရာမဟုတ္

ေတာ့တာေတြ႕လိုက္ရပါသည္။

ဂါလီလီယုိ ကုိသတိရလ်က္။

No comments: