Saturday, August 8, 2009

Selected Article – KhinMyoChit


၁၉၈၈ - ၈ - ၈ တုန္းကလူထုအုံၾကြမူၾကီးျဖစ္ခဲ့ျခင္းကုိဘယ္သူမညင္းႏုိင္ပါ။ထုိစဥ္ကအျဖစ္အပ်က္မ်ား

ႏွင့္ပတ္သက္၍စာေရးဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ကေအာက္ပါေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကုိေရးသားခဲ့ဖူးသည္

ကုိျပန္လည္တင္ျပအပ္ပါသည္။

သတင္းစာလြတ္လပ္မူႏွင့္တာ၀န္

ခင္မ်ဴိးခ်စ္

ခုတေလာသတင္းစာေတြပလူျပန္သလုိထြက္ေနတယ္။ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ ႏွစ္ၾကာခ်ဴပ္ကိုင္ခံခဲ့ရတဲ့သတင္းစာလြတ္

လပ္မူကိုလက္၀ယ္ရရွိခဲ့ၾကတယ္။

လြတ္လပ္မူအခြင့္အေရးကုိတာ၀န္မဲ့မသုံးမိၾကဘုိ႕အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။အဲဒီလုိအေလ့အက်င့္အျပဳအမူေတြ

ဟာ-ဒီမိုကေရစီရဲ႕အားထားရာျဖစ္တဲ့သတင္းစာလြတ္လပ္မူကုိပ်က္ဆီးေစတတ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္မူဆုိတာလဲတာ၀န္ႏွင့္ယွဥ္တဲြေနပါးတယ္။တာ၀န္မဲ့ယင္လြတ္လပ္မူဆုံးရူံးတတ္ပါတယ္။

အခုဆုိယင္တခ်ဴိ႕သတင္းစာေတြထဲမွာ ေကာဠါဟာလေတြ အနိဠါရုံသတင္းေတြကုိ“သတင္းၾကီး”ေနရာမွာ

ေပးျပီးဓါတ္ပုံေတြႏွင့္ထည့္ေနၾကတာေတြ႕ရတယ္။

ဒီကိစၥကုိအေလးအနက္ထားျပီးဆင္ျခင္ကဘုိ႕ေကာင္းပါတယ္။

သတင္းစာဆုိတာ သတင္းထူး သတင္းမွန္ကုိေရးေကာင္းပါတယ္။ထည့္ေကာငး္ပါတယ္။

သတင္းဆုိတာလဲအနိဠါရုံသတင္းေတြပဲမ်ားတတ္ပါတယ္။“မၾကား၀ံ့ တရားသူ-မျမင္၀ံ့ေဆးသမား”ဆုိသလုိ

မၾကား၀့့ံမျမင္၀ံ့တဲ့သတင္းေတြသတင္းစာမွာပါၾကရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္မၾကား၀ံ့တဲ့စကားကုိဥပေဒပညာရွင္ တရားသူၾကီးေျပာတာမ်ဴိး-မျမင္၀ံ့တဲ့ကိစၥကိုဆရာ၀န္မ်ားကိုင္

တြယ္တာမ်ဴိးႏွင့္ပညာသားမပါတာ၀န္မဲ့ကိုင္တြယ္ေျပာဆုိပုံျခင္းနွင့္ျခားနားပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ဓါတ္ပုံသတင္းမ်ားဆုိယင္“မရုိင္း”ဘုိ႕အေရးၾကီးပါတယ္။အနိဠါရုံေတြကုိကြင္းကြင္းကြက္ကြက္-

ရုိင္းရုိင္းစုိင္းစုိင္းဓါတ္ပုံရုိက္ျပမွ“သတင္းတန္ဖိုး”ရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ပညာသားပါပါႏွင့္သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕တင္ျပ

တာကပိုုျပီးထိေရာက္ပါတယ္။

လူထုၾကီးအမ်က္ေဒါသမထိမ္းႏုိင္လုိ႕မီးရူိ႕ဘုိ႕ၾကံစီတယ္ဆုိတဲ့သူေတြ-အဆိပ္ခပ္တယ္ဆုိတဲ့သူေတြကုိေခါင္း

ျဖတ္-ေခါင္းေတြကုိလူျမင္ကြင္းမွာခ်ိတ္ျပတယ္ဆုိတဲ့သတင္းမ်ဴိးကုိသတင္းစာမွာထည့္သြင္းတင္ျပတဲ့အခါမွာ

စဥ္းစားစရာအခ်က္ေတြရွိပါတယ္။

(၁)တရားဥပေဒစိုးမိုးမူရွိမွရပ္ရြာေအးခ်မ္းမယ္-ခုလုိဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲြ၀င္တဲ့အခ်ိန္မ်ဴးိမွာအဲသလုိသတင္းမ်ဴိးကုိ

တာ၀န္မဲ့ထည့္ယင္တရားမဲ့-မင္းမဲ့၀ါဒကုိအားေပးသလုိမျဖစ္ေစဘုိကသတိျပဳရပါလိမ့္မယ္။

(၂)ရာဇ၀တ္မူက်ဴးလြန္တဲ့လူပဲျဖစ္ျဖစ္-သူ႕မွာလူရဲ႕အခြင့္အေရးရွိပါတယ္။ရုံးတင္စစ္ေဆးျပီးမွသာထုိက္သင့္တဲ့

အျပစ္ဒဏ္ေပးရပါတယ္။

လူစုလူေ၀းကအတင္းအဓမၼလုယက္ရက္ရက္စက္စက္လုပ္တယ္ဆုိတာလူ႕အခြင့္အေရးေဖါက္ဖ်က္ရာက်ပါ

တယ္။

(၃)ဒီလိုလူ႕အခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖါက္တယ္ဆုိတာလူတုိင္းကုိထိခုိက္ပါတယ္။=ေခါငး္ျဖတ္တာထုံးစံအစဥ္အလာ

ျဖစ္သြားယင္အျပစ္မရွိတဲ့လူသူေလးပါးမွာလဲကုိယ့္ေခါင္းမွရွိေသးရဲ႕လားလုိ႕စမ္းၾကည့္ေနရတဲ့အျဖစ္မ်ဴးိေရာက္

မွာစုိးရိမ္ရပါတယ္။

(၄)ဗမာျပည္ဗုဒၶဘာသာတုိင္းျပည္ျဖစ္တယ္။သီးခံခြင့္လႊတ္တတ္တတ္။စိတ္သေဘာယဥ္ေက်းသိမ္ေမႊ႕တယ္

လုိ႕ႏုိင္ငံတကာကခ်ီးမႊမ္းေနၾကတဲ့အထဲမွာဒီလုိသတင္းမ်ဴးိကုိအသားေပးကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ျပတာသင့္ေလွ်ာ္

ပါ့မလား။

သတင္းစာဆ၇ာဆိုတာဒီမုိကေရစီရဲ႕မဏိင္ၾကီးကုိထိမ္းသိမ္းဘုိ႕တာ၀န္ရွိပါတယ္။ဒီတာ၀န္ကုိသိကၡာရွိရွိထမ္း

ရြက္ၾကဘု္ိ႕အေရးၾကီးပါတယ္။၀ါရင့္သတင္းစာဆရာၾကီးေတြကလည္းထမ္းသိမ္းေပးၾကပါလုိ႕ပန္ၾကားလုိက္ပါ

တယ္။

ခင္မ်ဴိးခ်စ္

၁၆-၉-၈၈

No comments: