Tuesday, October 13, 2009

Carve Her Name With Pride - ဂ်ဴနီယာ၀င္း

Carve Her Name With Pride
 R.J.Minney
ဤဇာတ္လမ္းသည္အဘအဂၤလိပ္ အမိျပင္သစ္လူမ်ဴိးတုိ႕မွေမြးဖြားျပီးလန္ဒန္ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး၏
ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္တြင္ၾကီးျပင္းလာရေသာအညတရအမ်ဴိးသမီးကေလးတစ္ေယာက္၏
အေၾကာင္းအရာဘ၀ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။
ထိုမိန္းမပ်ဴိေလးတြင္အျခားေသာမိန္းခေလးမ်ားထက္ပုိမုိထူးျခားေသာအရည္အခ်င္း၊ပညာ
စြမ္းရည္ဟူ၍မရွိ။သူငယ္စဥ္အခ်ိန္မွစ၍လူတုိင္းအသိအမွတ္ျပဳရေသာသူပုိင္ပစၥည္းတစ္ခု
မွာသူ၏အလြန္လွပေျပျပစ္ေသာရုပ္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။တခါျမင္လုိက္ရလွ်င္စိတ္ထဲ၌ေမ့မရ
ႏုိင္ေလာက္ေအာင္စဲြမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအလွပုိင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာလည္းထုိအလွကို
အျမတ္ထုတ္လုိေသာစိတ္ဆႏၵကားသူ႕တြင္လုံး၀မရွိေပ။
သုိ႕ရာတြင္ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ေျပာင္ေျမာက္ေသာသမိုင္းတြင္ထုိအမ်ဴိးသမီးသည္အာဇာနည္မ
တစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္သူ၏နံမယ္ကုိကမၺည္းထုိး၍ထားႏုိင္ခဲ့ေလသည္။အေၾကာင္းမွာသူသည္
ၾကီးမားေသာအက်ပ္အတညး္အသက္အႏၱရယ္မ်ားႏွင့္ၾကဳံၾကိုက္လွ်င္စိတ္ဓါတ္ၾကံ့ခုိင္ျခင္း၊
ေၾကာက္ရြ႕ံစိတ္လုံး၀မရွိျခင္း၊အသက္ထြက္ရလုမတတ္နာက်င္ေအာင္ရန္သူမ်ားကႏွိတ္
စက္ေစကာမူတုန္လွဴပ္မူလုံး၀မရွိျခင္းစေသာဂုဏ္ပုဒ္တုိ႕ကုိပုိင္ဆုိင္ေလသည္။ထူးျခားေသာ
ရဲစြမ္းသတၱိတုိ႕ကုိသူေန႕စဥ္သြားလာလွဴပ္ရွားေနေသာဘ၀တြင္မည္သူမွ်မေတြ႕ရွိရေသာ
လည္းေဘးအႏၱရယ္ကိုရင္ဆုိင္ရေသာစစ္တြင္းအခ်ိန္ကာလတြင္သူႏွင့္ရင္းနွီး၍နီးကပ္
စြာေပါင္းသင္းရသူတို႕သာလွ်င္ျမင္ေတြ႕၍အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးၾကရေလသည္။
ျပီးခဲ့ေသာဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးတြင္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူတို႕သည္ပါ၀င္လွဴပ္ရွား၍စစ္
မူေတာ္ကုိထမ္းရြက္ၾကသည္မွန္ေသာလည္း"ၾကံရည္ဖန္ရည္ရွိသည္။ရဲစြမ္းသတၱိရွိသည္"
ဟူေသာဂုဏ္ျဒဗ္ကုိရယူ၍အာဇာနည္အျဖစ္တစ္ဦးခ်င္းေပၚထြက္လာသူတို႕မွာကားမမ်ား
ျပားလွေပ။ထုိစစ္ၾကီးအတြင္းကမိမိတုိ႕တုိင္းျပည္၏စစ္ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ရန္သူနယ္ေျမ
သုိ႕တိတ္တိတ္ပုန္းသြားေရာက္၍သူလွ်ဴိအျဖစ္စစ္မူထမ္းေသာမိန္းမမ်ား၏ဦးေရမွာသာ၍ပင္
နည္းပါးေလသည္။ထိုမိန္းမသူလွ်ဴိမ်ားထဲတြင္သုံးပုံတစ္ပုံမွာရန္သူ၏လက္ခ်က္ျဖင့္အသက္
ကိုစြန္႕လြတ္၍သြားၾကရေလသည္။ဤဇာတ္လမ္းမွာထုိသုိ႕စစ္မူထမ္းရာမွမိမိ၏အမိႏုိင္ငံရွိ
ေမြးရပ္ဌာေနသုိ႕ျပန္၍မလာႏုိင္ေသာမိန္းမပ်ဴိတစ္ဦး၏ဇာတ္လမ္းျဖစ္ေလသည္။
မွတ္ခ်က္။ ထုိ၀တၳဳၾကီးကိုစာေရးဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္မွေန၍ စြန္႕ခဲ့ရကၽြန္မဘ၀ပါရွင္အမည္ျဖင့္
ဘာသာျပန္ခဲ့ဘူးပါသည္။ထုိ၀တၳဳအမည္ကုိစဥ္းစားခဲ့စဥ္က ..အာဇာနည္မ ..ထူးျခားေသာမိန္းမသား..
သူရဲေကာင္းမ…စသည္စသည္ျဖင့္အမည္အမ်ဴိးမ်ဴိးကုိအယ္ဒီတာမ်ားထုတ္ေ၀သူမ်ားကစဥး္စားေပး
ခဲ့ၾကေသာလည္းေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္က သည္၀တၳဳကုိေသခ်ာဖတ္ၾကည့္စမ္းပါ။ဒီ၀တၳဳထဲကအမ်ဴိးသမီးေလး
ဟာသူ႕ဘ၀ကုိစြန္႕ျပီးတုိင္းျပည္အတြက္လုပ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္တယ္။အာဇာနည္တုိ႕သူရဲေကာင္းတုိ႔ တုိင္းျပည္
အတြက္အသက္စြန္႕ျခင္းတုိ႕အေၾကာင္းကုိအသားေပးထားတာမဟုတ္ဘူး။သူ႕ဘ၀ကိုဘယ္ေလာက္ထိစြန္႕ျပီး
လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာကိုသာအသားေပးထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ဟုဆုိကာဤအမည္ေလးကုိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္
ဟုေျပာခဲ့ဘူးပါေၾကာင္း။
ထုိ္ရုပ္ရွင္ကားကုိ ၁၉၅၈ တြင္ရုိက္ကူးခဲ့သည္။

1 comment:

Bino said...

I had read that book long time ago.

Thank for reminding.

BINO