Saturday, March 14, 2009

The Year of 130th Anniversary - Famous Scientist - Albert Einstein

မတ္လ ၁၄ ရက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အုိင္စတုိင္းေမြးေန႕ အသက္ ၁၃၀ ျပည့္အမွတ္တရ

၁၅ - ၈ -၂၀၀၆ ထုတ္ ေအာင္ဆုဂ်ာနယ္ သိပၸံပညာကမာၻ ဂဏ တြင္ေရးသားထားေသာ

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ၏ အယ္လ္ဘတ္အုိင္စတုိင္း အေၾကာင္းကုိအုိင္စတုိင္း အသက္၁၃၀ ျပည့္ အမွတ္တရ

အျဖစ္တင္ဆက္လိုက္သည္။

အဏုျမဴဗုံးကုိမရည္ရြယ္ဘဲလမ္းျပခဲ့မိသူ

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

သိပၸံပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္း၊အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းသို႕မဟုတ္ပါကဓါတ္ခဲြ

ခန္းသုံးကရိယာေတြသုံးျပီးအလုပ္လုပ္ၾကသည္။သူတုိ႕ကျပႆနာေတြ၏အေျဖကုိရွာေဖြစမ္းသပ္မူေတြလုပ္

ၾကသည္။အေျဖကိုရွာေဖြၾကသည္။Albert Einstein ကေတာ့ထုိအခ်က္ေတြႏွင့္မတူေသာသိပၸံပညာရွင္ျဖစ္ပါ

သည္။သူကသီအိုရီဆန္ေသာရူပေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးပါ။သူကေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိစမ္းသပ္ခန္းထဲမွာရွာခဲ့တာ

မဟုတ္ပါဘူး။ဦးေႏွာက္ထဲမွာ၊ေခါင္းထဲမွာရွာတာျဖစ္သည္။သူကသူ႕သီအုိရီေတြကုိစမ္းသပ္မူေတြလုပ္ျပီးသက္

ေသမျပပါဘူး။သူ႕ရဲ႕ထူးျခားျပီးၾကီးက်ယ္တဲ့ဦးေႏွာက္ကိုခ်စ္တယ္။ေမြးျမဴတယ္။အၾကံညဏ္ေတြထုတ္ေဖာ္

တယ္။ျပီးေတာ့သခ်ၤာေဖာ္ျမဴလာေတြအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းတယ္။ဤကား Albert Einstein ၏၀ိေသသျဖစ္ေပ

သည္။

တခ်ဴိ႕ေသာ Albert Einstein (အဲလ္ဘတ္အုိင္စတုိင္း)၏သီအုိရီမ်ားကသူ႕ေခတ္သူ႕အခါထက္ကုိေရွ႕ေရာက္

လြန္းေနေသာေၾကာင့္စမ္းသပ္မူေတြဟာသိပၸံပညာရပ္ဆုိင္ရာကိရိယာေတြတုိးတက္လာေတာ့မွသာလွ်င္လုပ္

ခဲ့ၾကရေလသည္။အုိင္စတုိင္းသည္ကမာၻၾကီးကိုစၾကာ၀ဠာ၏ဥပေဒသေတြကိုေျဖရွင္းဖုိ႕တူညီတဲ့သခ်ၤာေဖာ္ျမဴ

လာေတြထုတ္ေပးခဲ့ေလသည္။သမုိင္းမွာအုိင္စတုိင္းကဲ့သို႕ေသာအလင္းစြမး္ရည္၊ကမာၻ႕ဆဲြအား၊အာကာသ၊

အခ်ိန္ဟူေသာလ်ဴိ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာအရာမ်ားကိုကၽြႏုိပ္တုိ႕လူသားေတြနားလည္ေအာင္အကူအညီေပးခဲ့

ေသာပုဂၢိဳလ္မရွိခဲ့ဖူးပါဘူး။

သူ႕ကုိ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ Ulm ျမိဳ႕မွာေမြးသည္။သူေမြးျပီးတစ္ႏွစ္အၾကာမွာျမဴးနစ္

Munich ၏ဆင္ေျခဖုံးအရပ္သို႕ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့သည္။ဖခင္ကလွ်ပ္စစ္-ဓါတုစက္ရုံေသးေသးေလးပုိင္ဆုိင္

သည္။အုိင္စတုိင္း၏ဦးေလးကအဲဒီစက္ရုံမွာအလုပ္လုပ္ရင္းသူတုိ႕ႏွင့္အတူေနသည္။အုိင္စတုိင္း၏မိခင္ကဂီတ

ကုိစိတ္၀င္စားျပီးသူမေၾကာင့္ပင္တေယာထုိးပညာကုိအသက္ေျခာက္ႏွစ္မွာသင္ၾကားခဲ့ရသည္။အဲဒီတေယာ

ေလ့က်င့္ခန္းေတြကုိသေဘာမက်ေသာ္ျငားလည္းေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့မုိဇက္၏တေယာဂီတကုိေကာင္းေကာင္း

ထုိးႏုိင္ခဲ့သည္အထိကၽြမ္းက်င္ခဲ့ပါသည္။ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ကသင္ခဲ့ေသာတေယာထုိးသည့္အတတ္သည္သူ႕

ဘ၀တစ္ခုလုံးကုိလႊမ္းျခဳံခဲ့ပါသည္။သူ႕ဘ၀၏စိတ္အပင္ပန္းေျဖစရာဘ၀၏အႏွစ္သာရကုိခံစားဖို႕ရာျဖစ္ခဲ့ေလ

သည္။

အုိင္စတုိင္းသည္ကေလးတုန္းကသာမန္ကေလးတစ္ေယာက္အဆင့္ပင္မမီေခ်။စကားေျပာအလြန္ေႏွးေကြးကာ

သင္ၾကားဖုိ႕အလြန္ခက္ခဲေသာေၾကာင့္မိဘမ်ားကသူ႕ကုိထုံထုံအအျဖစ္သြားမည္ကုိစုိးရိမ္ခဲ့ၾကရသည္။သူ႕က

ေလးဘ၀မွာရြယ္တူကေလးေတြႏွင့္ခဲြထြက္ကာတစ္ကုိယ္တည္းေနရင္းသူ႕အခ်ိန္ေတြကကုိစိ္တ္ကူးယဥ္ကာ

ဘာမွမလုပ္ဘဲကုန္လြန္ခဲ့ေလသည္။သူကခြန္အားသုံးျပီးလုပ္ရေသာအလုပ္ေတြ၊ေျပးလႊားေဆာ့ရေသာကစား

နည္းေတြ၊ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ေတာ့စစ္တုိက္တမ္းကစားရတာကိုပင္မုန္းတီးသူျဖစ္ေလသည္။သူတုိ႕ေနရေသာ

ရပ္ကြက္ကဂ်ာမန္စစ္စခန္းေတြနဲ႕နီးစပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္းအုိင္စတုိင္းကေတာ့လက္နက္ကရိယာေတြကိုသ

ေဘာမက်၊ေျပးလႊားလွဴပ္ရွားရတာကိုမႏွစ္သက္ႏုိင္၊သူၾကီးျပင္းလာရပုံကေတာ့သက္ေတာင့္သက္သာမရွိလွ

ေပ။ျပီးေတာ့သူကစက္ရုပ္လူသားေတြလိုလည္ပတ္လွဴပ္ရွားေနရသည့္သေဘာသဘာ၀ကိုလည္းမနွစ္သက္

သူျဖစ္သည္။

အုိင္စတုိင္းမိဘမ်ားကဂ်ဴးလူမ်ဴိးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္းသူတုိ႕ကဘာသာေရးအယူကုိစိတ္မ၀င္စားၾကေပ။အုိင္

စတုိင္းကုိအနီးဆုံးကက္သလစ္ေက်ာင္းကိုပို႕ခဲ့ၾကသည္။အုိင္စတုိင္းမွာငယ္စဥ္ကစာည့ံလြန္းသျဖင့္ဆရာဆရာမ

မ်ားက"ထုံထုိ္င္းျပီးေရွ႕မတက္တဲ့ေကာင္ကေလး"ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။သူကလည္းေက်ာင္းတက္ရတာမေပွ်ာ္ပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ားမွာသင္ၾကားမူကိုအလြတ္က်က္ျခင္းျဖင့္သာျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ဘာသာရပ္ကုိေဆြးေႏြး

မူခ်ဴိ႕ယြင္းေနသျဖင့္နက္နက္နဲနဲစိတ္၀င္စားမူကိုဦးမေဆာင္ႏုိင္ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

အုိင္စတုိင္းကသူ႕ငယ္ဘ၀မွာအေရးအပါဆုံးျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုရွိသည္ဟုဆုိသည္။သူအသက္ ၅ ႏွစ္မွာဖခင္ျဖစ္သူက

လက္ေဆာင္ေပးေသာသံလုိက္အိ္မ္ေျမွာင္ရရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွာယူကလစ္(Euclid)၏ဂ်ီၾသေမၾတီကုိ

သင္ၾကားရျခင္းျဖစ္သည္တဲ့။သူက"ငယ္ရြယ္စဥ္မွာဒီလုိစာအုပ္မ်ဴိးကုိမသင္ယူခဲ့ဖူးရင္ေတြးေခၚယူဆျခင္းကို

အေျခခံေသာစူးစမ္းရွာေဖြသူျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး" ဟုဆုိပါသည္။

အုိင္စတုိင္း အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွာဖခင္ျဖစ္သူကသူ၏လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းကုိလုပ္ဖုိ႕တုိက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

အုိင္စတုိင္းကသူ၏ေလ့လာစူးစမ္းမူကုိရပ္မျပစ္ခ်င္ပါ။သူစိတ္၀င္စားတာကသခ်ၤာႏွင့္ရူပေဗဒ၊သူကရူပေဗဒ

ဆရာျဖစ္ခ်င္သည္ဟုအစီအစဥ္ဆဲြထားသည္။ဖခင္ျဖစ္သူကသူ႕အလုပ္ခ်ဲ႕ထြင္ရာအီတလီရွိMilanမီလန္သုိ႕

ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့၇ာအုိင္စတုိင္းကMunich ျမဴးနစ္မွာေက်ာင္းတက္ျပီးဒီပလုိမာရယူဖုိ႕ေနခဲ့သည္။သူ႕ဦးေႏွာက္

ကသခ်ၤာဘာသာရပ္မွာတျခားသူေတြေရွ႕ကေရာက္သေလာက္တျခားဘာသာရပ္ေတြမွာေလးလံထုိင္းမွဴိင္း

လြန္းလွသည္။ေနာက္ေတာ့အုိင္စတုိင္းမွာေက်ာင္းမွထြက္ခဲ့၇ျပီးဖခင္ရွိရာအီတလီသုိ႕ေရာက္ခဲ့သည္။

အီတလီမွာေနေသာေခတၱအခ်ိန္ကာလေလးမွာသူ႕ဘ၀ေရွ႕ေရးကုိစဥ္းစားမိခဲ့သည္။သူဆုံးျဖတ္ထားသည့္

အတုိင္းပင္ဆြစ္ဇာလန္ရွိ Zurich ေက်ာင္းမွာ၀င္ခြင့္စာေမးပဲြ၀င္ေျဖသည္။သူ႕သခ်ၤာအမွတ္ကျမင့္ေသာလည္း

ဘာသာရပ္ႏွင့္ဇီ၀ေဗဒမွာအားနည္းေသာေၾကာင့္စာေမးပဲြက်သည္။သုိ႕ရာတြင္ Zurich ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ

ေက်ာင္းမွဒါရုိက္တာကသူ၏သခ်ၤာစြမ္းရည္အေပၚအံ့ၾသေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ဆြစ္ဇာလန္တြင္လုိအပ္ေသာ

ေနရာတစ္ေနရာအတြက္၀င္ခြင့္ကိုျဖည့္ေပးခဲ့သည္။အုိင္စတုိ္င္းမွာအလြန္ေပွ်ာ္ရႊင္ခဲ့၇ျပီးျမဴးနစ္ႏွင့္ဘာမွမဆုိင္

ေသာဆက္ဆံေရးတုိ႕ေၾကာင့္ေက်နပ္ခဲ့ရသည္။အဲဒီမွာေက်ာင္းသားေတြႏွင့္ေဆြးေႏြးဖို႕၀န္မေလးေခ်။ဒါဟာ

သူ႕ဘ၀မွာအလြန္ႏွစ္သက္သေဘာက်ေသာေက်ာင္းကုိေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းပါပဲ။ေနာက္ေတာ့အဲဒီမွာျပီးဆုံးေအာင္

တက္ခဲ့ျပီးေနာက္သူအရင္ကေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ Zurich ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမွာ၀င္ခြင့္ရခဲ့ေလေတာ့

သည္။

အိုင္စတုိ္င္းဘယ္ေလာက္ပဲေတာ္ေတာ္၊ပါေမာကၡေတြကသူ႕အတြက္ဘယ္လိုပဲေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ေနေရး

ထုိင္ေရးစားေသာက္ေရးအတြက္ေငြေၾကးမျပည့္စုံမူေၾကာင့္ဆြစ္ဇာလန္ရွိရုံးတစ္ရုံးမွာစာေရးအလုပ္ကုိ ၁၉၀၂

ခုႏွစ္မွာ၀င္လုပ္ခဲ့ရသည္။ဆရာအလုပ္ႏွင့္ေတာ့ေ၀းခဲ့ရသည္။သုိ႕ေသာ္အုိင္စတုိင္းအတြက္အဆင္ေျပခ်င္ေတာ့

သူ႕မွာလစာလည္းရ၊အလုပ္ကလည္းလြယ္ကူသက္သာကာသူ႕မွာစဥ္းစားဖုိ႕အခ်ိန္ေတြမ်ားစြာရခဲ့ေလသည္။

စာေရးအလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ၁၉၀၅ ခုနွစ္မွာအဏုျမဴဗုံးကုိဦးေဆာင္ေပးမည့္သီအုိရီတစ္ခုကိုအုိ္င္စတုိင္းကေဖာ္

ထုတ္ခဲ့မိေလေတာ့သည္။စာအုပ္အမည္က Special Theory of Relativity ျဖစ္သည္။တခ်ဴိ႕ေသာသိပၸံပညာရွင္

ေတြကထုိစာအုပ္ကို"သမိုင္း၏အေရးအၾကီးဆုံးအခ်က္အလက္မ်ား"ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။

သုိ႕ေသာ္လည္းအစပုိင္းထုိစာအုပ္မွာသိပၸံပညာရွင္ေတြ၏အားေပးမူကိုမရခဲ့ပါဘူး။အေၾကာင္းကေတာ့အုိင္စတုိ္င္း

ကသူ႕ရဲ႕စာအုပ္ထဲမွာသိပၸံပညာရွင္ေတြ၏အမွားေတြကုိေထာက္ျပထားျပီးျပန္စစ္ေဆးဖို႕တြန္းအားေပးထားလုိ႕

ျဖစ္ေလသည္။သို႕ေသာ္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္မွာသူ႕ကိုဆန္႕က်င္မူေတြေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ကာသိပၸံပညာကမာၻၾကီးကသူ႕

ကိုအထင္ကရသိပၸံပညာရွင္ၾကီးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။

မထင္မရွားစာေရးဆရာေလးဘ၀ကေနကမာၻေပၚမွာထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာရသည္။သူ႕ကုိဥေရာပတကၠ

သိုလ္ေတြကေဟာေျပာေပးဖုိ႕သင္တန္းပို႕ခ်ဖို႕ဖိတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ဘာလင္တကၠသုိလ္မွာရူပေဗ

ဒပါေမာကၡျဖစ္လာသည္။အဲဒီမွ ၁၉ ႏွစ္ေလာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္မွာႏုိဘယ္ဆုရခဲ့သည္။

အိုင္စတုိ္ငး္၏ဘ၀လုံး၀ဥႆုံေျပာင္းလဲခဲ့ရတာ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္မွာျဖစ္သည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ Adolf Hitler ဟစ္တလာ

အာဏာရွိခ်ိန္မွာအုိင္စတုိ္င္းက Princeton တကၠသိုလ္မွာဧည့္သည္ပါေမာကၡျဖစ္ေနသည္။ဒီရာထူးက ၁၉၃၂

ဒီဇင္ဘာလမွာရယူခဲ့တာျဖစ္ေလသည္။ဟစ္တလာကဂ်ာမဏီမွာတန္ခိုးအာဏာက်ယ္ျပန္႕လာကာဂ်ဴးေတြကို

သုတ္သင္ေနျပီးဂ်ဴးေပါင္းမ်ားစြာကုိဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ဟစ္တလာကကမာၻၾကီးကုိအုပ္စုိးမည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

သူကဒုတိယကမာၻစစ္ကုိစတင္ခဲ့သူပါပဲ။

အုိင္စတုိင္းဟာဟစ္တလာရဲ႕နာဇီ၀ါဒရက္စက္ယုတ္မာမူေတြကိုဆန္႕က်င္ေျပာဆုိခဲ့မူေတြေၾကာင့္ဟစ္တလာ

ကသူ႕အိမ္ကုိဖ်က္ဆီးပစ္ကာသူပုိင္ဆိုင္သမွ်ေတြသိမ္းယူခဲ့ေလသည္။သူ႕ကုိဖမ္းမိရင္ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ

ေပးမည္ဟုေၾကညာခ့ဲသည္။ကမာၻေပၚမွာအေတာ္ဆုံးသိပၸံပညာရွင္အုိင္စတုိ္ငး္ဟာအိမ္ေျခယာမဲ့ဘ၀ကုိေရာက္

ခဲ့ရေလသည္။သို႕ေသာ္အုိ္င္စတုိင္းက New Jersery ရွိ Princeton တကၠသုိလ္မွ Institute for Advanced

Study ေက်ာင္းမွဖိတ္ၾကားမူျဖင့္အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ကာအေမရိကသို႕ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္မွသည္ ၂၂ ႏွစ္

တုိင္အလုပ္လုပ္ရင္းအသက္ရွင္ခဲ့ကာတကၠသုိလ္ပရ၀ုဏ္မွာလူေသးေသးေလး အျဖဴေရာင္ဆံပင္ဘုတ္သုိက္

ႏွင့္အိမ္မွရုံး သို႕ရာသီဥတုကိုမမူပဲေန႕စဥ္လမ္းေလွ်ာက္သြားသူအျဖစ္လူသိမ်ားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၀ မွာအေမရိ

ကန္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွာအေမရိကန္ကဒုတိယကမာၻစစ္ကိုအဏုျမဴဗုံးႏွင့္ပဲြသိမ္းလုိက္ေလသည္။အဲဒီအဏုျမဴဗုံး၏အ

ေျခခံသေဘာတရားကအုိင္စတုိင္း၏ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္အယူအဆသီအိုရီကုိအေျချပဳထားသည္။အဲဒီမွာ"အစုိင္အခဲ

ကုိစြမး္အင္အျဖစ္ေျပာငး္ႏုိင္သည္။စြမ္းအင္ကေနအစုိင္အခဲအျဖစ္ေျပာင္းႏုိင္သည္"ဟူေသာသီအိုရီကုိအုိင္စတုိင္း

ကခ်ျပထားသည္။ဒီအရင္သိပၸံပညာရွင္ေတြအားလုံးကုိဆန္႕က်င္ထားေသာအဆုိတစ္ခုျဖစ္သည္။

၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာအိုင္စတုိင္းကသမၼတ Franklin D.Roosevelt ဖရင္ကလင္ရို႕စဗက္ထံစာတစ္ေစာင္ေရးသားခဲ့

သည္။စာထဲမွာသူ႕ေဖာ္ျမဴလာကုိအေျခခံကာသာမန္ဗုံးကုိစမ္းသပ္မူအစီအစဥ္လုပ္ေနေသာ E Femin ႏွင့္

L Szilard တုိ႕ႏွင့္ပတ္သက္လ်က္ရွိပါသည္။သူလုပ္ခဲ့ေသာအလုပ္ဟာဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ေသေၾကပ်က္ဆီးမူကုိ

ဦးေဆာင္ဖုိ႕အတြက္မရည္ရြယ္ခဲ့ပါဘူးတဲ့။သူ႕ဘ၀မွာအၾကီးအက်ယ္ေနာင္တရခဲ့မိတာဟာသိပၸံပညာဟာလူသား

ေတြအက်ဴိးျပဳရမည့္လက္နက္အစားလက္နက္သဖြယ္အသုံးခ်ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။အုိ္င္စတုိင္းဟာအဏုျမဴ

ဗုံးႏွင့္တကြဆုိးရြားတဲ့ထိခိုက္မူေတြကိုကာကြယ္ဖုိ႕ကမာၻၾကီးျငိမ္းခ်မ္းဖု႕ိစည္းလုံးၾကပါစုိ႕ဟုႏုိင္ငံတကာကုိတုိက္

တြန္းခဲ့ပါသည္။

အိုင္စတုိင္းဟာစၾကာ၀ဠာရဲ႕လ်ဴိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိအေျဖရွာခဲ့သူပါ။သူ႕ကုိယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ေသာ၊သိကၡာရွိ

ေသာ၊ရုိးသားေသာလူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္အမွတ္ရေနၾကပါသည္။အုိင္စတုိ္င္းဟာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ဧျပီလ

၏ ၁၈ ရက္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္မွာကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ကမာၻၾကီးအားအသိပညာတခါးကိုဖြင့္ေပးခဲ့သူ

သိပၸံပညာတံခါးကုိဖြင့္ေပးခဲ့သူသိပၸံပညာရွင္ၾကီးအျဖစ္၎၊သမိုင္းမွာစဥ္းစားေတြးေခၚပညာရွင္ၾကီးအျဖစ္၎၊

သူ႕အမည္ထင္က်န္ရစ္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဒုတိယကမာၻစစ္မွာအသုံးျပဳခဲ့ေသာအဏုျမဴဗုံးကုိအေျခခံအားျဖင့္လမ္းညႊန္ခဲ့ေသာအိုင္စတုိ္င္း၏သီအိုရီ။

အစုိင္အခဲမွစြမ္းအင္၊စြမ္းအင္မွအစုိင္အခဲသုိ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာမွတ္ခ်က္ကုိအခုလုိခပ္ရုိးရိုးညီမွ်ျခင္းျဖင့္ဆုိ

ခဲ့သည္။ E = mc2။ E သည္ Energy(စြမ္းအင္)၊ m သည္ အစုိင္အခဲျဖစ္၍ c သည္ အလင္း၏အလ်င္ျဖစ္

သည္။အလင္း၏အလ်င္သည္တစ္စကၠန္႕ ၁၈၆,၀၀၀ မိုင္သုိ႕မဟုတ္ တစ္မိႏွစ္ကုိ ၆၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ေပ

မွ်ၾကီးမားလွသည္။ energy သည္အစုိင္အခဲဘယ္ေလာက္ေသးပါေစ၊ၾကီးမားေသာ energy ကုိအထက္ပါ

ညီမွ်ျခင္းျဖင့္ရႏုိင္၏။ဥပမာျပရလွ်င္တစ္ေပါင္အေလးရွိေသာမီးေသြးတစ္တုံးျဖင့္သန္း ၁ ေသာင္းကီလို၀ပ္

ထက္ပိုေသာ energy ကိုရႏုိ္င္သည္။ဒီေတာ့ ၁၀ ေပါင္အေလးရွိေသာအစုိင္အခဲသည္တစ္ကမာၻလုံးကုိ

တစ္လလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးႏုိင္သည္ဟုဆုိရေပမည္။ဤကားအုိင္စတုိင္း၏ထူးျခားေသာဦးေႏွာက္မွရလာ

ေသာရရွိခ်က္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

အယ္ဘတ္အုိင္စတုိင္းႏွင့္ေမြးေန႕ရက္တူတဲ့ျမန္မာျပည္ကနံမယ္ေက်ာ္စာေရးဆရာေတြကိုသိပါသလား။

ဟဲဟဲ….

ဘယ္သူမ်ားျဖစ္မလဲလုိ႕ေတြးမေနပါႏွင့္ေတာ့။အခုပဲအေျဖေပးလုိက္မယ္။

သိခ်င္ရင္ေအာက္ကပို႕စ္ကိုဆက္ဖတ္လုိက္ပါေတာ့။

ေငြစင္ေရာ္

No comments: