Sunday, February 22, 2009

Painting Appreciation - Hope

အေတြးအျမင္ မဂၢဇင္း အမွတ္ ၂၀၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉

ႏုိ္င္ငံတကာပန္းခ်ီခံစားမူဂဏ

Hope

George Frederick Watts(1817-1904)

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

 

George Frederick watts(1817-1904) ေရးဆဲြေသာ Hope (ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္)အမည္ရွိပန္းခ်ီကား

တစ္ခ်ပ္အေၾကာင္း။ေရးဆဲြသူကအဂၤလိပ္လူမ်ဴိး George Frederick ကပန္းခ်ီဆရာ၊ပန္းပုဆရာၾကီး

ျဖစ္သည္။ပန္းခ်ီကားပုံတူေပါင္း ၃၀၀ ေလာက္ေရးဆဲြခဲ့သည္။ထုိပုံတူမ်ားထဲတြင္ အီတလီလူမ်ဴိး

ႏုိင္ငံေရးသမား Guisseppe Garibaldi ႏွင့္ အဂၤလိပ္လူမ်ဴိးကဗ်ာဆရာ Robert Browning,

Alfred Lord Tennyson တု္ိ႕ပါ၀င္သည္။သူ႕ကိုလန္ဒန္မွာေမြးသည္။သူကသူ႕ဘာသာသူပညာကုိ

လုိက္စားတတ္ေျမာက္သူတစ္ဦးဟုဆုိၾကသည္။၁၈၄၃ တြင္အီတလီသို႕ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။အီတလီ

တြင္ ၃ ႏွစ္ေလာက္ပညာသင္ခဲ့သည္။လန္ဒန္ရွိ Royal Academy တြင္အဖဲြ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္

ခဲ့သည္။သူ႕ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ဆုတံဆိပ္ေပါင္းမ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။

၁၈၆၆ တြင္သူေရးဆဲြခဲ့ေသာ Hope (ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္) ပန္းခ်ီကားသည္သူရရွိခဲ့ေသာဆုေတြထဲက

တစ္ဆုျဖစ္သည္။လန္ဒန္ရွိ Kensington ပန္းဥယာဥ္တြင္ထားရွိေသာေတာင္အာဖရိကကႏုိင္ငံေရး

သမားCecil John Rhodes ရုပ္တုသည္ Watts ၏လူသိအမ်ားဆုံးရုပ္တုတစ္ခုပင္ျုဖစ္သည္။ယခု

တင္ျပလုိေသာ Hope ပန္းခ်ီကားသည္လန္ဒန္ရွိ Tate အႏုပညာျပခန္းတြင္ထားရွိသည္။Watts

ဟူေသာအမည္တြင္ေစခဲ့သည့္လက္ရာတစ္ခုဟုဆုိၾကသည္။ျပီးေတာ့ေရွးအက်ဆုံးပန္းခ်ီကားၾကီး

လည္းျဖစ္သည္။

ထုိပန္းခ်ီကားႏွင့္ပတ္သက္၍ Watts ကယခုလုိေျပာခဲ့ဘူးသည္။"Tale အႏုပညာလက္ရာျပခန္းမွာ

ထားရွိတဲ့ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းခ်ီကားေတြအားလုံးဟာေခတ္အဆက္ဆက္အတြက္ေဖာ္ျပတဲ့သေကၤတ

ေတြျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ့္ပန္းခ်ီကားေတြကိုၾကည့္ရင္အေသးစိတ္ေလ့လာမူထက္အၾကံေပးမူေတြ

ပိုမုိပါ၀င္ေနတယ္လို႕ေျပာခ်င္ပါတယ္။"

"ကၽြန္ေတာ္ကလူေတြကုိစဥ္းစားခုိင္းတယ္။ကၽြန္ေတာ့္ရည္ရႊယ္ခ်က္ကလူေတြရဲ႕မ်က္စိပသာဒျဖစ္ဖုိ႕

ၾကီးပဲမဟုတ္ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းခ်ီကားေတြကုိၾကည့္ရာကသူတုိ႕ရဲ႕အသည္းႏွလုံးထဲကေနျပီး

ၾကီးက်ယ္ေလးနက္တဲ့အေတြးေတြကုိပန္းခ်ီကားကဆဲြထုတ္လုိက္ေစဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။လူ႕သေဘာ

သဘာ၀ရဲ႕အေကာင္းဆုံးနဲ႕အျမင့္ျမတ္ဆုံးအရာေတြအားလုံးကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းခ်ီကားကလွဴပ္

ႏွဴိးေစလုိက္ဖုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။"

Hope ။          ။ထုိ "ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္" ဟူေသာပန္းခ်ီကားတြင္လူေတြကုိစဥ္းစားခုိင္းေသာစြမး္ပကား

ရွိေနသည္။မ်က္စိမျမင္တဲ့ ထုိ သဏာန္ရယ္၊သူမ၏က်ဴိးပဲ့ေနေသာေစာင္းနဲ႕စက္လုံးၾကီးေပၚထုိင္ေနပုံ

ရယ္၊သူမ၏နားကိုညြတ္ကာေနာက္ဆုံးလက္က်န္ေစာင္းၾကိဴးကဘယ္လုိဂီတသံစဥ္မ်ားထြက္လာလိမ့္

မလဲလုိ႕ဖမ္းယူေနတဲ့ဟန္။

သူမအေပၚအုပ္မုိးက်ေရာက္လ်က္ရွိတဲ့ေငြၾကယ္ပြင့္ကိုလည္းမျမင္ႏုိင္။ခ်ဴိမိန္တဲ့ဂီတသံစဥ္ေတြကသူမ

ဆီကတစ္စစီဖယ္ခြာသြားလုိ႕။သို႕ေပမယ့္သူမကထုိင္ေနဆဲ။ေကြးေကာက္ေနေပမယ့္မက်ဴိးတဲ့ေစာင္းကုိ

သူမရဲ႕ႏူးည့ံတဲ့လက္ေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႕ေဟာဒီေနာက္ဆုံးလက္က်န္ေစာင္းၾကိဴးဆီကဘယ္လုိလွပတဲ့

ဂီတသံစဥ္မ်ားေပးမလဲဆုိတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ဖမ္းယူရွာေဖြေနေလရဲ႕။ေကာင္းကင္ကၾကယ္ပြင့္ကုိလဲ

မျမင္။ေအာက္ဖက္ကေမွာင္မဲညိဳမွဴိင္းေနတဲ့ကမာၻကုိလည္းမသိ။

သူမ၏ဟန္ပန္သည္ "အရာရာကုိဆုံးရွဴံးျပီဟုထင္ျမင္လာခ်ိန္တြင္ေပွ်ာ္ရႊင္မူကိုေတြ႕ရွိရလိမ့္မည္"

ဟူေသာသမရိုးက်အယူအဆတစ္ခုကိုစိတ္ပ်က္အားေပ်ာ့စြာျဖင့္ဆန္႕က်င္ေနပုံေပါက္သည္။သုိ႕ရာတြင္

ကမာၻၾကီး၏ယုိယြင္းမူႏွင့္၀မ္းနည္းစရာမ်ားေပၚတြင္ျငိမ္းခ်မ္းမူႏွင့္အလင္းေ၇ာင္ေလးရွိေသးသည္ဟူေသာ

ပို၍က်ယ္ျပန္႕နက္ရွဴိင္းသည့္ကမာၻေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိေထာက္ျပထားသည္။

Watts သည္ပန္းခ်ီဆရာထက္ပို၍ထူးျခားေသာအဓိပၸါယ္ရွိသည္ဟုေ၀ဖန္ၾကသည္။သူကပုိက္ဆံလုိသည့္

အခါပန္းခ်ီဆဲြသည္။သူ႕ပန္းခ်ီကားေတြကေနတစ္ဆင့္အယူအဆတစ္ခုကုိေပးလုိသည့္ခံစားခ်က္မ်ဴိးေပၚ

လာသည့္အခါရရွိလာမည့္ရလဒ္ကိုဘာတစ္ခုမွေမွ်ာ္ကုိးမေနဘဲပန္းခ်ီဆဲြသည္။သူ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ

ဆုိေတာ့သူ၏သဘာ၀က်ေသာခံစားမူႏွင့္ပညာကိုလုံး၀ဥႆုံစေတးပစ္လုိက္ျခင္း၊ပန္းခ်ီဆရာသည္ပင္ပန္း

ခ်ီကားထဲျမဳပ္၀င္ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ေသာ့ခ်က္ကုိဆုတ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု Hope ဟူေသာပန္းခ်ီကားသည္သူ၏ေရးဆဲြခဲ့ေသာပန္းခ်ီကားခ်ပ္မ်ားထဲကအရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ

စံထားေလာက္သည့္ပန္းခ်ီကားတစ္ခုျဖစ္သည္။အျပာေရာင္ႏွင့္အစိမ္းေရာင္ကိုအစပ္အဟပ္တည့္စြာေရးဆဲြ

ထားျပီးအီတလီလက္ရာမ်ား၏ၾသဇာသက္ေရာက္မူမ်ားစြာလႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည့္ပန္းခ်ီဆရာ၏ဖန္တီးခ်က္တစ္

ခုအျဖစ္သုံးသပ္သည္။

"ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကလဲြလုိ႕ဘာမွမရွိ၊

က်န္တာက အေမွာင္ထုရယ္၊ အဆုံးမရွိတဲ့ေကာင္းကင္ရယ္။

သူမရင္ခြင္ထဲမွာေစာင္းၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကုိေပြ႕ပုိက္လုိ႕ခရီးႏွင္ေန။

 

ေအးစက္တိတ္ဆိတ္ နက္ရွဴိင္းမူနဲ႕အတူ

ေလဟာနယ္ထဲမွာ ခရီးဆက္

လူပီပီ မ်က္ရည္ေတြက်ရလြန္းလို႕ကုန္ခမ္း၊

လူပီပီ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ရလြန္းလို႕ ဘာမွမက်န္၊

သူမ၏ဦးေခါင္းကုိညြတ္လို႕ ေကာင္းကင္ရံမွာ။

 

သူမရ႕ဲ အထီးက်န္ ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္း

လွပတဲ့ ဂီတသံစဥ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးလို႕

တုိးတိတ္ညင္သာတဲ့ ဂရုစုိက္မူနဲ႕

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေလးမ်ား

ေဖ်ာ့ေတာ့စြာ ေရာက္လာေလမလားနဲ႕။

 

ၾကယ္တပြင့္ ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ ေမ်ာပါလြင့္ေမ်ာ

လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၀မ္းနည္းငိုေၾကြးသံ

သူမရဲ႕ မ်က္လုံးေပၚ စီးေႏွာင္ထားတဲ့

အ၀တ္စကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္တစ္ဖက္က

ဆဲြမလုိက္မွာကုိေစာင့္ေန။"

 

အလြန္တရာမွစိတ္ဓါတ္က်ဆင္းခ်ိန္၊စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ရခ်ိန္မွာေဟာဒီ Hope ဆိုိတဲ့ပန္းခ်ီကားကေမွ်ာ္လင့္

ခ်က္ဂီတသံစဥ္လွဴိင္းတစ္ခုကုိေပးလ်က္ရွိသည္။ကၽြႏုိပ္တုိ႕သည္တတ္ႏုိင္သေရႊ႕ကမာၻၾကီးေပၚကျပဳတ္မက်

ေအာင္ရရာကုိဆဲြကိုင္ထားဖုိ႕လုိအပ္ေၾကာင္းကုိပန္းခ်ီကားကုိၾကည့္၍ခံစားမိပါသည္။

REF: Famous Paintings(1912)ႏွင့္အမည္မသိကဗ်ာဆရာ၏Hope ပန္းခ်ီကားအေပၚခံစားမူကဗ်ာတစ္ပုဒ္။

No comments: