Wednesday, January 9, 2008

Selection 15

၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီလ English For All မဂၢဇင္းတြင္ေဖၚျပထားေသာ ဂ်ဴနီယာ၀င္း၏

ဘာသာျပန္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္။

I would be true for those who trust me” တဲ့။

ကၽြႏုိပ္ကုိ ယုံေသာသူမ်ားအေပၚ ကၽြႏုိပ္ေျဖာင့္မတ္မည္။

ကၽြႏုိပ္ကုိ ဂရုစုိက္ေသာသူမ်ားအေပၚ ကၽြႏုိပ္မွန္မွန္ကန္ကန္ဆက္ဆံမည္။

ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာသူမ်ား၏ေရွ႕မွာ ကၽြႏုိပ္မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးမည္။

စြန္႕စြန္႕စားစားလုပ္မည္႕သူမ်ားအတြက္ ကၽြႏိုပ္က သတၱိေမြးေပးမည္။

ရန္သူေတြကုိေရာ၊ မိတ္ေဆြမရွိတဲ့သူေတြအတြက္ေရာ ကၽြႏုိပ္မိတ္ေဆြေကာင္းလုပ္မည္။

ကၽြႏုိပ္ရယူျခင္းထက္ကၽြႏိုပ္ကေပးရတာကိုပိုတန္ဖုိးထားမည္။

ကၽြႏုိပ္၏အားနည္းခ်က္ကုိကၽြႏိုပ္သိသည္႕အတြက္ကၽြႏိုပ္သည္ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္ႏွိမ့္ခ်မည္။”

No comments: