Sunday, December 28, 2008

Selected Poem – juniorwin

၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီလ English For All မဂၢဇင္းတြင္ေဖၚျပထားေသာ

ဂ်ဴနီယာ၀င္း၏ ဘာသာျပန္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္။

"I would be true for those who trust me"

"ကၽြႏုိပ္ကုိ ယုံေသာသူမ်ားအေပၚ ကၽြႏုိပ္ေျဖာင့္မတ္မည္"

"ကၽြႏုိပ္ကုိ ယုံေသာသူမ်ားအေပၚ ကၽြႏုိပ္ေျဖာင့္မတ္မည္။


ကၽြႏုိပ္ကုိ ဂရုစုိက္ေသာသူမ်ားအေပၚ ကၽြႏုိပ္မွန္မွန္ကန္ကန္ဆက္ဆံမည္။


ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာသူမ်ား၏ေရွ႕မွာ ကၽြႏုိပ္မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးမည္။


စြန္႕စြန္႕စားစားလုပ္မည္႕သူမ်ားအတြက္ ကၽြႏိုပ္က သတၱိေမြးေပးမည္။


ရန္သူေတြကုိေရာ၊ မိတ္ေဆြမရွိတဲ့သူေတြအတြက္ေရာ ကၽြႏုိပ္မိတ္ေဆြေကာင္းလုပ္မည္။


ကၽြႏုိပ္ရယူျခင္းထက္ကၽြႏိုပ္ကေပးရတာကိုပိုတန္ဖုိးထားမည္။


ကၽြႏုိပ္၏အားနည္းခ်က္ကုိကၽြႏိုပ္သိသည္႕အတြက္ကၽြႏိုပ္သည္ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္ႏွိမ့္ခ်မည္။"

No comments: