Wednesday, August 27, 2008

Book Review

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ေရးသားခဲ့ေသာစာအုပ္ရီဗ်ဴး ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေလာက္ကေရးသားခဲ့ျပီးစာအုပ္စင္ဂဏၰတခုတြင္

ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာအစီအစဥ္တခုျဖစ္ပါသည္။

ထုိစဥ္က"အပ်င္းေျဖနည္း"စာအုပ္မွာ ဒုတိယအၾကိမ္သာရွိေသးသည္။

ယခုထပ္မံထြက္ရွိျခင္းအေၾကာင္းကုိျဖည့္စြက္တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

"ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားသည္ပ်င္းရိသည္မွန္ပါသေလာ"ဟူေသာစကားခ်ီႏွင့္အစခ်ီကာ

အခ်ိန္ကုိအက်ဴးိရွိေအာင္သုံးနည္းမ်ားဟုတင္စားေခၚေ၀ၚထားေသာစာေရးဆရာမၾကီး

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ေရးသားသည့္"အပ်င္းေျဖနည္း"စာအုပ္ေလးၾသဂုတ္လ၂၀၀၈တြင္

မုံေရြးစာေပတုိက္မွထြက္ရွိခ့ဲပါျပီ။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္စာေပဗိမာန္စာစဥ္မ်ားအျဖစ္ပထမအၾကိမ္၊၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း

စာေပတုိက္မွဒုတိယအၾကိမ္၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ပေဒသာတုိက္မွတတိယအၾကိမ္၊ယခု

စတုတၳအၾကိမ္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ဴိးေတြသည္ဘယ္ကဲ့သုိ႕အျဖစ္မ်ဴိးပင္ေရာက္ေရာက္ေပွ်ာ္တတ္ၾကပါသတဲ့။

"ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ေကာင္းကင္မွဗုံးခ်၊ေျမျပင္ထက္၌လည္းဂ်ပန္ကႏွိတ္စက္၊သုံးစရာ

စားစရာပစၥည္းမ်ားကလည္းရွားပါးလွသည့္ေခတ္၌ပင္လွ်င္စည္ေဗ်ာသံမစဲအလ်ဴပဲြ

ခံႏိုင္သည့္ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားကားကမာၻတြင္ရွားေပလိမ့္မည္။ဂ်ပန္ႏွင့္အဂၤလိပ္၊အေမရိကန္

တုိ႕စပ္ၾကား၌ေျမစာပင္စစ္ေျမျပင္အျဖစ္ခံရေသာျမန္မာလူမ်ဴိးတုိ႕သည္ထုိေပွ်ာ္တတ္ေသာ

စိတ္ကေလးေၾကာင့္သာလွ်င္ရူးသြပ္မသြားသည္ဟုဆုိရေပမည္" ဟူ၍ေပွ်ာ္တတ္ေသာ

ျမန္မာလူမ်ဴိးတုိ႕၏သဘာ၀ကုိဤသို႕ေရးဖဲြ႕ထားေလသည္။

ထုိေပွ်ာ္တတ္ေသာျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားသည္အခိ်န္ကုိအသုံးမခ်တတ္ျခင္းေၾကာင့္ျငီးေငြ႕

ျခင္းအက်င့္ဆိုးတစ္ခုေပၚလာတတ္ပါသည္။ထုိအက်င့္ဆုိးကုိေျဖေျဖာက္ဖုိ႕ရန္အခ်ိန္ကုိ

အက်ဴးိရွိစြာအသုံးခ်တတ္ဖုိ႕ဤ"အပ်င္းေျဖနည္း"မ်ားကိုသိရွိထားဖုိ႕လုိအပ္လွေပသည္။

ဤစာအုပ္တြင္အပ်င္းေျဖဖုိ႕နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားဟူ၍အေၾကာင္းအရာ ၁၁ ခုပါ၀င္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေပွ်ာ္ေမြ႕ေအာင္ေနဖုိ႕ - မိမိအခ်ိန္ကို အလုပ္-အားလပ္ခ်ိန္-အေပွ်ာ္အပါး

ခဲြျခားေနထုိင္ဖို႕မိမိစိတ္ဒုကၡကုိေျဖဖြယ္နည္းမ်ားစသည္ျဖင့္အပုိင္းမ်ားခဲြထားသည္ကုိ

သတိျပဳမိလိုက္ရပါသည္။

အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ထင္ရွားေသာပန္းပုဆရာျဖစ္လာသူ Albert Durer

အေၾကာင္းထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာစာေရးဆရာျဖစ္လာသူ Norman Hall ႏွင့္တဟီဟီကၽြန္း

မွသူ႕မိတ္ေဆြမ်ားအေၾကာင္းကုိဖတ္ရင္း"အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရွိမွသာလူ႕မိတ္ေဆြမ်ား

အေၾကာင္းကုိဖတ္ရင္း"အေဆြခင္ပြန္းရွိမွသာလူ႕စိတ္ခ်မ္းသာမူ၏ရန္သူျဖစ္ေသာျငီးေငြ႕ျခင္းကို

ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပသည္" ဟူေသာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိနားလည္သေဘာေပါက္လာရပါသည္။

"သင္တုိ႕အားအခ်ိန္ကလဲြ၍ဘာမဆုိကၽြႏုိပ္ေပးႏုိင္သည္"ဟုျပင္သစ္စစ္ဘုရင္နပိုလီယန္

၏အဆုိအမိန္႕တခုကလညး္မွတ္သားေလာက္ပါသည္။နံမယ္ေက်ာ္ပုဂၢဳိလ္တုိ႕၏မိမိပတ္၀န္းက်င္

ႏွင့္ေပွ်ာ္ေမြ႕ေအာင္ေနထုိင္ပုံေၾကာင္းမ်ား အခ်ိန္ကုိအက်ဴိးရွိစြာအသုံးခ်ပုံအေၾကာင္းမ်ားကုိ

အတုယူရေပမည္။

အခ်ိန္ကုိအက်ဴိးရွိရွိအသုံးခ်တတ္ဖို႕ယခုလုိအၾကံေပးထားပါသည္။"သြားရာ၌လည္းျမန္ျမန္

သြား၍လုပ္ရာ၌လည္းသုတ္သုတ္လုပ္ေပးပါ။စာေရးစာဖတ္သည္ကိုပင္ျမန္သည္ထက္ျမန္လာ

ေအာင္အေလ့အက်င့္လုပ္ေပးပါ။စဥ္းစားဆုံျဖတ္ရာ၌လည္းလ်င္ျမန္ေအာင္လုပ္၍ေပးပါ။

သင္တကယ္ၾကိဳးစားေပးလွ်င္ျမန္လာႏုိင္သည္။စိတ္စူးစုိ္က္လုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားကို

စိတ္ၾကည္လင္လန္းဆန္းေနသည့္အခါမ်ားတြင္ျပဳလုပ္၍လြယ္ကူေသာအလုပ္မ်ားကုိ

ေနာက္ခ်န္၍လုပ္ပါ။သင္သုံးေနက်ပစၥည္းမ်ားကိုသူ႕ေနရာႏွင့္သူထားျပီးသုံးျပီးသည့္အခါ

တြင္ေနရာတက်ျပန္ထားပါ။တခုခုရွာေဖြရလွ်င္ေလးငါးမိႏွစ္မွ်ကုန္သြားသည္။ - မည္မွ်ပင္

မိမိဘက္ကမွန္ေနေစကာမူသူတပါးႏွင့္ရန္ျဖစ္၍အခ်ိန္မျဖဳန္းပါႏွင့္။ေတာင္စဥ္ေရမရ

အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းကိုေလ်ာ့ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့ပစ္ပါ။မိႏွစ္တုိင္း စကၠန္႕တုိင္း အဖုိးတန္

သည္ဟုသေဘာထား၍ေခၽြတာသုံးပါ။မီးရထား ဘတ္စ္ကားေစာင့္ရင္းအလကား

ေနရေသာအခ်ိန္မ်ားကုိသုံးရန္တခုခုအသင့္ထားပါ" ဟုဆုိထားပါသည္။တေန႕လွ်င္

၂၄ နာရီသာရေသာကၽြႏုိပ္တုိ႕၏ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္ေလးတြင္တမိႏွစ္ပုိရွည္ေအာင္မလုပ္

ႏိုင္ၾကသျဖင့္"သင္၏အခ်ိန္ကုိရာရွင္လုပ္ပါ"ဟူေသာအခန္းကုိဖတ္ရူနာယူၾကရေပမည္။

အလုပ္ကလဲြ၍အျခား၀ါသနာမရွိသူေလာကဓါတ္ဆရာၾကီးတစ္ဦးသည္မုိးရြာထဲတြင္အိ္မ္

သုိ႕ျပန္ေရာက္လာရာ မိမိအိပ္ရာထဲထီးကုိေစာင္ျခဳံထား၍သူ႕ကိုယ္သူထီးထားသည့္တံခါး

ျခားထဲသြားရပ္ေနသည္ဟူေသာဥပမာကုိျပ၍လူတုိ႕မွာအလုပ္ႏွင့္အားလပ္ခ်ိန္မွ်တရမည္

ဟု အပ်င္းေျဖရာ အာရုံေျပာင္းနည္းမ်ားကုိလည္း "အလုပ္ႏွင့္အားလပ္ခ်ိန္" အခန္းတြင္

တင္ျပထားပါသည္။

"ကၽြႏုိပ္တုိ႕မ်က္စိေအာက္မွာပင္လူတုိ႕အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ လုပ္ရင္းပင္ေသၾကရသည္

သူတုိ႕သည္အဘယ္ကဲ့သို႕ေသာစည္းစိမ္ခ်မ္းသာကုိရၾကရသည္ကုိကားမသိရေပ" ဟူေသာ

အခ်က္ကိုဆရာမၾကီးကယခုကဲ့့သုိ႕ရွင္းလင္းခ်က္ေပးထားသည္။"မိမိ၏အလုပ္တြင္စိတ္

၀င္စားကာၾကိဳးစားရင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ေပွ်ာ္လုိက္ အခက္အခဲေတြ႕သည္အခါ၌လည္းလုံ႕လ

စုိက္ရင္းေပွ်ာ္၍ ေအာင္ျမင္သြားသည့္အခါ၍လည္းဆထက္ထမ္းပုိးေပွ်ာ္ေနရျခင္းမွာ

လူ၏စိတ္ခ်မ္းသာမူပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္"ဤသုိ႕ျဖင့္လူ႕ဘ၀ကိုုျငီးေငြ႕ရန္အခ်ိန္မရွိေတာ့

ပဲေရာင့္ရဲေပွ်ာ္ရႊင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ကၽြန္မသည္"အပ်င္းေျဖနည္း"စာအုပ္ကုိဖတ္ျပီးသည့္ေနာက္၀ယ္ ရခဲလွသည့္လူ႕ဘ၀တြင္

ေနထုိင္ရသည့္အခ်ိန္ေလးတြင္အခိ်န္ကုိအက်ဴိးရွိစြာအသုံးခ်ရင္းမိမိတုိ႕၏ဘ၀ကုိျမွင့္တင္

ႏုိင္ၾကဖုိ႕အေရးၾကီးသည္ဟူေသာသင္ခန္းစာတခုကုိရလုိက္ပါသည္။ကၽြန္မတုိ႕၏

ဘ၀ေတြကုိျမွင့္တင္ႏုိ္င္ၾကဖုိ႕နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကိုဤစာအုပ္ေလးတြင္

ဖတ္ရူနာယူၾကဖုိ႕စာအုပ္ခ်စ္သူမ်ားကိုတုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။

No comments: