Saturday, March 14, 2009

HAPPY BIRTHDAY TO US - MAUNGYIT & JUNIORWIN

အမႊာေမာင္ႏွမ ေမာင္ရစ္နွင့္ဂ်ဴနီယာ၀င္းတုိ႕၏ေမြးေန႕မတ္လ ၁၄ရက္ေန႕မွာ

သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္း အမွတ္တရ တင္ဆက္ေပးလုိက္သည္။

 

ေမာင္ရစ္၊ဂ်ဴနီယာ၀င္း

 

ဘ၀အစ

 

ေမာင္ရစ္ႏွင့္ဂ်ဴနီယာ၀င္းသည္(အဂၤလိပ္စာဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္-စာေရးဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ိဴးခ်စ္)

တုိ႕၏ေျမးမ်ားျဖစ္ကာေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(ပါေမာကၡ(ျငိမ္း)သခ်ၤာဌာနရန္ကုန္တကၠသုိလ္)-

တကၠသုိလ္ေရႊရီ၀င္းတို႕၏သားသမီးအမႊာေမာင္ႏွမျဖစ္သည္။၁၉၆၈ ခုႏွစ္မတ္လ ၁၄ရက္တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။

ငယ္စဥ္ကပညာေရးတကၠသုိလ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း(ကမာရြတ္)၊ပုသိမ္ျမိဳ႕မူလတန္းေက်ာင္း၊ရန္ကုန္စိန္႕ေအာ္ 

ဂတ္စတင္းတို႕တြင္တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ျပီးပညာေရးတကၠသုိ္လ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ဆယ္တန္း

ေအာင္ ခဲ့သည္။

ေမာင္ရစ္သည္၁၉၉၃ခုနွစ္တြင္ရန္ကုန္စက္မူတကၠသုိလ္မွBE(Electrical)ဘဲြ႕ကို၎၊ဂ်ဴနီယာ၀င္းသည္

၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္သခ်ၤာဘာသာျဖင့္BSc(Hons)ဘြဲ႕၊၁၉၉၇ခုနွစ္တြင္မဟာ သိပၸံသခ်ာၤဘဲြ႕MSc (Maths)

ဘဲြ႕ႏွင့္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္AllianceFrancaise(Yangon)တြင္ျပင္သစ္ဘာသာတက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ရာ

၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ျပင္သစ္ဘာသာဒီပလုိမာကို၎ရရွိခဲ့သည္။

 

ေမာင္ရစ္၏ဘ၀စာမ်က္ႏွာ

ေမာင္ရစ္သည္ရန္ကုန္စက္မူတကၠသိုလ္တြင္ပညာသင္ၾကားရင္းႏွင့္ပင္ကာတြန္းေဘာက္စ္၌အေတာ

အသင့္နာမည္ရေနေသာကာတြန္းသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။BE ဘဲြ႕ကိုရရွိျပီးေနာက္တြင္အျပင္

ကြန္ျပဴတာသင္တန္းမ်ားတြင္ကြန္ျပဴတာအတတ္ပညာကုိေလ့လာလုိက္စားခဲ့ကာသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္

ကုိ္ယ္ပုိင္ကြန္ျပဴတာဆုိ္င္ဖြင့္ႏုိ္င္ခဲ့သည္။ေမာင္ရစ္သည္ကြန္ျပဴတာကၽြႊမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္၎၊

ကာတြန္းဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္၎၊စာေရးဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္၎ရပ္တည္ေနထု္ိင္လ်က္ရွိပါ

သည္။

 

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ၏ ဘ၀စာမ်က္ႏွာ

 

ဂ်ဴနီယာ၀င္းသည္တကၠသိုလ္ေနာက္ဆုံးနွစ္မ်ားတြင္တကၠသိုလ္ဆရာအျဖစ္အလုပ္လုပ္ဖုိ႕ဘ၀ရည္

မွန္းခ်က္ရွိခဲ့ေသာလည္းနည္းျပစာေမးပဲြမ်ားကုိေျဖဆိုက်ရုဴံးခဲ့ျခင္း၊MSc ဘဲြ႕ကုိရရွိျပီးနည္းျပအင္တာဗ်ဴး

တြင္က်ရူံးခဲ့ျခင္း၊PhDတက္ေရာက္လုိေသာဆႏၵျဖင့္ေရးေျဖအင္တာဗ်ဴး(၁၉၉၉)ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ျပီးေသာလည္း

အမွန္တကယ္တက္ေရာက္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ျပင္ပေက်ာင္းသားလက္မခံေတာ့ေသာေၾကာင့္တက္ေရာက္

ခြင့္မရျပန္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္စာေရးဆရာဘ၀သုိ႕မရည္ရြယ္ပဲေရာက္ရွိခဲ့ရေၾကာင္းကိုသူေရးသားခဲ့ေသာ

ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။သို႕ရာတြင္အဘြားျဖစ္သူေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာစာေပအေမြကုိ

ျမတ္ႏုိးခဲ့ပါေၾကာင္းကိုသူေရးသားခဲ့ေသာ"စာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္တယ္"ေဆာင္းပါးတြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

သူတတ္ေရာက္ခဲ့ေသာသခ်ၤာေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းကသခ်ၤာဆရာၾကီး၏မ်ဴိးဆက္အျဖစ္သူ႕အားခ်ဴိးႏွိမ္

ဆက္ဆံခဲ့ေသာသခ်ၤာတကၠသိုလ္ပတ္၀န္းက်င္ကုိနာက်ည္းခဲ့မူမ်ား၊ျပင္သစ္စာတက္ေရာက္ခဲ့စဥ္ကျပင္သစ္

စာဒီပလုိမာရရွိဖုိ႕ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ရျပီးမွန္းခ်က္ႏွင့္ႏွမး္ထြက္မကိုက္ခဲ့ပုံမ်ားကုိလည္းသူေရးသားခဲ့ေသာ

ေဆာင္းပါးမ်ားစြာတြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ယခုေတာ့စာေရးသည့္အလုပ္ကုိပင္ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိ

ေနပါသည္။  

 

 

သူတုိ႕ႏွစ္ဦး၏စာေပဘ၀

 

ေမာင္ရစ္သည္ရန္ကုန္စက္မူတကၠသိုလ္တြင္ပညာသင္ၾကားေနရင္းျဖင့္ကာတြန္းေဘာက္စ္တြင္ကာတြန္းမ်ား

အမ်ားအျပားေရးဆဲြခဲ့သည္။၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစ၍အေတြးအျမင္မဂၢဇင္းတြင္ "စာဖတ္တာ"ဟူေသာေဆာင္းပါးျဖင့္

စာေပေလာကထဲသုိ႕၀င္လာခဲ့သည္။ထုိ႕ေနာက္အေတြးအျမင္တြင္ပင္ကေလးအေတြး၊ဘ၀၏ရည္မွန္းခ်က္၊ပုံျပင္

မ်ား၊ စာနယ္ဇင္း၊ခါးသီးတဲ့အမွန္၊နည္းပညာေတာ္လွန္ေရး၊ေပမွီေထာင့္မွီ၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ဘဘၾကီး၊အင္တာနက္

ထဲမွာ ေမာင္ရစ္ကိုထားရစ္ခဲ့ အစရွိသျဖင့္ေဆာင္းပါးမ်ားစြာေရးသားခဲ့သည္။

ကာတြန္းေမာင္ရစ္အမည္ျဖင့္ဖခင္ျဖစ္သူ၏သခ်ာ ၤေဆာငး္ပါးမ်ားႏွင့္ Working People Daily သတင္းစာမ်ား

(၁၉၈၇-၈၈)တြင္ဖခင္ျဖစ္သူ၏ေဆာင္းပါးမ်ားအတြက္ကာတြန္းတုိမ်ား မ်ားစြာေရးဆဲြခဲ့သည္။

ထုိ႕ျပင္အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာကာတြန္းမ်ားျဖစ္ေသာ "ေရႊမိႏွင့္အဂၤလိပ္စာ"ကာတြန္းတစ္မ်က္ႏွာမ်ားကုိလစဥ္

မဂၤလာေမာင္မယ္ မဂၢဇင္းတြင္၁၉၉၆ခုႏွစ္ေလာက္အထိေရးသားခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ပညာေရးဗ်ဴရုိအတြက္အသုံးလုံးစာအုပ္မ်ားျဖစ္ေသာ"လက္ဖ်န္႕ေတာင္းရန္မလိုပါ။"

"ေဒၚလွတင့္တာ၀န္ေက်ပါသည္""စာအုပ္အဌားဆုိင္ကေလး"အစရွိေသာသရုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီမ်ားျဖင့္ေရး

သားသရုပ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ဖခင္ျဖစ္သူေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းေရးသားခဲ့ေသာ"အေျခခံသခ်ၤာသစ္" စာအုပ္တြင္အတြင္းသရုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားကို

၁၉၉၁(ေလာကသစ္စာေပ)တြင္ေရးဆဲြေပးခဲ့သည္။ ထုိ႕အျပင္အဖြားျဖစ္သူေရးသားခဲ့ေသာ "Gift of laungter"

အဂၤလိပ္စာအုပ္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္(ပါရမီစာေပ)အတြက္အတြင္းအျပင္မ်က္ႏွာဖုံးပုံမ်ားကုိေရးဆဲြေပးခဲ့သည္။

ညီမျဖစ္သူဂ်ဴနီယာ၀င္း၏သိပၸံေဆာင္းပါးတစ္ခ်ဴိ႕အတြက္ကာတြန္းပုံမ်ားႏွင့္English for All မဂၢဇင္းကဗ်ာ

တခ်ဴိ႕အတြက္ကာတြန္းပုံတခ်ဴိ႕ေရးဆဲြေပးေနဆဲျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္ထိေမာင္ရစ္အမည္ျဖင့္ေဆာင္းပါးမ်ား၊ကာတြန္းမ်ားေရးဆဲြေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

 

 

ဂ်ဴနီယာ၀င္းသည္၁၉၉၆ခုနွစ္တြင္"ဆက္ခံသူ"အမည္ရွိေသာေဆာင္းပါးျဖင့္ အေတြးအျမင္တြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား

စတင္ေရးသားခဲ့ရာမွစာေပနယ္သုိ႕ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ေနာက္ပုိင္းတြင္အေတြးအျမင္၊စတုိင္သစ္၊

ေအာင္ဆုဂ်ာနယ္၊ခ်င္းတြင္း၊ပိေတာက္ပြင့္သစ္္၊ခ်ယ္ရီ၊ပူတူတူေလး၊English For All ႏွင့္ The light of

Englishမဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ ျပီးျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထြန္းစာေပေဖာင္ေဒးရွင္းမွခ်ီးျမွင့္ေသာကေလးလူငယ္ဘာသာျပန္ဆုအျဖစ္
အဲလစ္ႏွင့္အံ့ဖြယ္ကမာၻ  စာအုပ္ဆုရရွိခဲ့သည္။

ထြက္ရွိျပီးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ားမွာ

၁။ လူ႕စြမ္းအားႏွင့္ပ်ံသန္းျခင္း(၂၀၀၄ )(ေဒါင္းစာေပ)      

၂။ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီပန္းမ်ားနွင့္ပဲြေတာ္မ်ား(ေဒၚခင္မ်ိဴးခ်စ္၏ မူရင္းအဂၤလိပ္စာႏွင့္တဲြ၍) (၂၀၀၄ )(ေဒါင္းစာေပ)

၃။ ေကာင္းကင္ရံမွယွဥ္ျပိဳင္မူမ်ားႏွင့္သိပၸၸံပညာ၏တီထြင္ဆန္းသစ္မူမ်ား(၂၀၀၅)(မုံေရြးစာေပ)

၄။ သခ်ၤာအဘိဓာန္ (၂၀၀၅ )(ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္းႏွင့္တဲြ၍)(ဓူ၀ံစာေပ)

၅။ ေတြးမိေသာအေတြးမ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား(၂၀၀၆)(အေတြးအျမင္မွေဆာင္းပါး၂၉ပုဒ္စုစည္းမူ)  (ယူနတီစာေပ)

၆။ အဲလစ္ႏွင့္အံ့ဖြယ္ကမာၻ ( ၂၀၀၆ ) (မုံေရြးစာေပ)

၇။ကာမူးမိတ္ဆက္ (၂၀၀၈)(မုံေရြးစာေပ)

တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိလစဥ္အေတြးအျမင္တြင္ေရးေနက်ေဆာင္းပါးမ်ား၊TheLightOfEnglish မဂၢဇင္းတြင္

Grammar and Composition Wren and Martinကိုဘာသာျပန္"အထက္တန္းအဆင့္အဂၤလိပ္သဒၵါ"

အမည္ျဖင့္လစဥ္အခန္းဆက္မ်ား ၊EnglishForAll တြင္လစဥ္အဂၤလိပ္ကဗ်ာခံစားမူမ်ား၊

အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၈်ာနယ္တုိ႕တြင္ "စြယ္စုံက်မ္း" အမည္ျဖင့္

အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

 

ေမာင္ရစ္ႏွင့္ဂ်ဴနီယာ၀င္းတုိ႕ေမြးေန႕မွာေပွ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။

ေငြစင္ေရာ္

 

 

No comments: