Tuesday, October 25, 2011

Book Review - Basic New Maths – Dr. Khin Maung Win

အေျခခံသခ်ာၤသစ္
ေရးသူ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း
ပထမအၾကိမ္ -  ၁၉၉၁ စက္တင္ဘာ(ေလာကသစ္စာေပ)
ဒုတိယအၾကိမ္ - ၂၀၁၁ ဇူလုိင္
စိတ္ကူးခ်ဴိခ်ဴိ
စာမ်က္ႏွာ - ၁၇၀
အခန္း - ၈၁ ခန္း
အပုိင္းမ်ား - အစုသီအုိရီ၊ေရတြက္နည္းမ်ား၊ဂ်ီၾသေမၾတီနည္းပညာႏွင့္ဂဏာန္းသခ်ၤာ၊
                   သခ်ာၤတြက္ရင္းကစား ကစားရင္းသခ်ၤာတြက္။
အတြင္းသရုပ္ေဖာ္ပုံမ်ား - ကာတြန္းေမာင္ရစ္
အတြင္းရုပ္ပုံမ်ား - မင္းသားမင္းသမီးပုံမ်ား-စုိးသူ၊ေမဆြိ၊ေက်ာ္သူ၊သုေမာင္၊ခင္သန္းႏု၊ရန္ေအာင္၊
                   ညြန္႕၀င္း၊ေမ၀င္းေမာင္၊ေဆြဇင္ထုိက္၊တူးတူး၊ေဇာ္၀င္းထြတ္….

အေပါင္းအႏုတ္အေျမွာက္အစား၊အလြတ္က်က္မွတ္၍တြက္ခ်က္သည့္အမ်ဴးိအစား၊ဆင္ျခင္
ေတြးေခၚၾကံဆသည့္အမ်ဴိးအစားဟူ၍သခ်ာၤကုိ၁၉၅၀ျပည့္ေနာက္ပုိင္းမွာအေမရိကန္ဥေရာပ
ႏိုင္ငံမ်ားမွာသင္ၾကားခဲ့ၾကရာမွာထုိအဓိပၸါယ္မ်ားျပည့္၀သည့္အမ်ဴိးအစားကုိသခ်ၤာသစ္ဟုေခၚ
ခဲ့ၾကသည္။သုိ႕ေသာ္သမရုိးက်သခ်ာၤသည္တကယ္နားမလည္ပဲအလြတ္က်က္မွတ္၍တြက္
သည့္အစြန္းေရာက္သြားသလုိသခ်ၤာသစ္NewMathsသည္လည္းအေတြးနယ္ထဲက်င္လည္
ေနရာကသမရုိးက်တြက္ခ်က္နည္းမ်ားကုိပင္မတတ္ေတာ့သကဲ့သို႕ျဖစ္သြားရပါသည္။

သမရုိးက်သခ်ာၤဆုိတာကေတာ့ႏွစ္ထပ္ကိန္းရင္းရွာတာ၊ဇယားၾကည့္နည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယခုေခတ္ေပၚေပါက္လ်က္၇ွိေသာသခ်ာၤသစ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသမာရုိးက်သခ်ၤာတြက္နည္း
မ်ားကုိအေတြးသစ္အျမင္သစ္ျဖင့္ျမင္တတ္ရန္၊က်က္မွတ္ျခင္းနွင့္ေတြးေခၚဆင္ျခင္ျခင္းတုိ႕ကုိ
မွ်မွ်တတသုံးတတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုစာအုပ္တြင္၁၉၈၅မွ၁၉၈၇ၾကားလွပစာေစာင္တြင္ေရးသားခဲ့ေသာရုပ္ျပသခ်ၤာေဆာင္းပါး
မ်ားကုိျပန္လည္ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ေခါင္းစဥ္မ်ားအပိုင္းမ်ားအလုိက္စိတ္၀င္စားဖြယ္
အျပင္းလည္းေျပေစမည့္ကစားရင္းသခ်ာၤတြက္လုိ႕လည္းအဆင္ေျပပါမည္။ေရတြက္နညး္မ်ားမွာ
ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္းေျဖၾကည့္ပါ။ကေလးမ်ားနားလည္လြယ္ေလာက္ေအာင္လြယ္ကူေသာ
အျမင္မ်ားျဖင့္၎၊သခ်ာၤသစ္ကုိစိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ပညာရပ္တစ္ခုကိုသိရွိေစေအာင္
ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments: