Wednesday, August 29, 2007

give me a break!

ေငြစင္ေရာ္’ အမည္ ေရြးခ်ယ္ ျဖစ္ခဲ့ပုံ။ ‘

“အမ်ားမုိးခါးေရေသာက္သလုိ လုိက္ေသာက္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ေယာယိမ္းလုိက္ ဘသားယိမ္းလုိက္” သူမ်ားနည္းတူ လုပ္ႏုိင္သဂ္်ဘ၀မွာ အဆင္ေျပမည္။အမ်ားမုိးခါးေရေသာက္ သည္.အခ်ိန္တြင္ ကုိယ္ခ်န္ေနခဲ့လွ်င္ ျပသာနာေတြတစ္ခုျပီးတစ္ခု တက္လာလိမ့္မည္။ အမ်ားနည္းတူ မုိးခါးေရေသာက္သည္.အလုပ္မွာ လုပ္ရတာ အလြယ္ဆုံးျဖစ္သည္။ ကွ္်အလြယ္ဆုံးအလုပ္ကုိ မလုပ္ႏုိင္၊ ကုိယ့္ မွာအခက္ဆုံးျဖစ္ေနသူ တစ္ဦးအဖုိ.မွာ အသက္ႏွင့္ကုိယ္ ျမဲသဂ္်ခံလုိက္ဦးေတာ့၊ မေသမခ်င္း ခံလုိက္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ၾကီးခံလုိက္။ ကွ္်သည္ပင္ လူျဖစ္ရသည္.လူ.ဘ၀အရသာျဖစ္ေပေတာ့သည္။’
ကွ္်သည္ပင္ ‘ေယာနသန္ စင္ေရာ္’သုိ.မဟုတ္’ဂ်ဴိနသန္ ဆီးဂါး’ ဘာသာျပန္သူက ေကာင္းႏုိးရာရာ ကင္ပြန္းတပ္ေပးလုိက္ သည္. ’ေငြစင္ေရာ္’ ၀တၳဳ၏ အရသာျဖစ္ေပေတာ့သည္။
ယင္းကား စာေရးဆရာမၾကီး (ေဒၚ)ခင္မ်ဴိးခ်စ္ ၏ ’ေငြစင္ေရာ္’ ဘာသာျပန္ ၀တၳဳ ထဲမွေကာက္ႏွုတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကုိသေဘာက်မိရာမွ က္်အမည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ခ်စ္ေသာစင္ေရာ္ ေငြစင္ေရာ္ ။

No comments: