Saturday, March 8, 2008

Burma Writers Play 1952 - ဂ်ဴနီယာ၀င္း

Taungtamin-Lai-Sai Maung Pe Nge
A play presented by the Burma Writers Association in celebration of
Poets’Day , November 17 through 19
ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕မွ ၁၉ ရက္ေန႕ထိသတ္မွတ္ေသာကဗ်ာဆရာမ်ားေန႕ အတြက္စာေရးဆရာမ်ားကျပေဖ်ာ္ေျဖၾကေသာ ဒုိင္းခင္ခင္ ျပဇတ္။
စာေရးဆရာျပဇတ္ဟုလည္းေခၚတြင္သည္။
ေတာင္သမန္လယ္စား ေမာင္ေဖငယ္
(သရုပ္ေဖာ္ျပဇတ္တြင္ပါ၀င္ကျပသူမ်ား)
ေတာင္သမန္စားေမာင္ေဖငယ္ သုခ
ဒုိင္းအတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လတ္
ဒုိင္း၀န္ကေတာ္ ခင္မ်ိဴးခ်စ္
ဒုိင္းခင္ခင္ မလွသန္း(တကၠသိုလ္သက္ႏွင္း)
ေမာင္ေမာင္ႏြဲ႕ ဇ၀န
ရေနာင္ျမိဳ႕ေမာင္ေမာင္တုတ္ ၀ဇီရာ
သီေပါမင္း ေမဂ်ာဗခုိ
ကင္း၀န္မင္းၾကီး ဒဂုန္ဦးစန္းေငြ
ခန္းပါတ္မင္းၾကီး စိန္မင္းသား
ေရႊျပည္၀န္ၾကီး အိႏၵာႏြယ္
တုိင္တားမင္းၾကီး ေငြဥေဒါင္း
ဗန္းေမာ္၀န္ ဦးစံလွထြန္း
ဗုိလ္မွဴး ညိဳညိဳေလး
ဗုိလ္မွဴး ဒဂုန္ ငေမာက္
နန္းတြင္းစစ္သား တကၠသုိလ္စန္း၊တကၠသုိလ္ျမင့္ေမာင္၊နန္းေငြ
အ၇ပ္သားမ်ား လင္းယုန္နီ၊ေအာင္လင္း၊ၾကည္မ်ိဴးႏြယ္၊၀င္းျမင့္
၊ေန၀င္း၊တကၠသုိလ္ခ်စ္ေဆြ
ဆင္ျဖဴမရွင္ သီတာခင္ေထြး
စုဖရားလတ္ ေမႏြဲ႕
စုဖယားေလး တကၠသုိလ္ၾကည္မာ
အပ်ိဴေတာ္ခင္မၾကီး မျမတင္
အပ်ဴိေတာ္ခင္ဆုံ မၾကီးတန္
အပ်ိဴေတာ္ခင္ထား မက်င္လွ
အပ်ိဴေတာ္ခင္ႏွင္း မႏွင္းေမ
ဒုိင္း၀န္အိမ္အေစအပါး မသန္း
ေတာင္သမန္လယ္စားေမာင္ေဖငယ္
ဇတ္လမ္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္
(၁)
ေလာင္းရွည္ျမိဳ႕စားသီရိမဟာသုပဘာေဒ၀ီ ဘဲြ႕ေတာ္ခံ မိဘုရားၾကီးသည္မင္းတုန္းမင္း တရားၾကီးကမ်က္မန္ပြားရာမွအညိဳအညင္ခံရကာခ်ိဴ႕တဲ့စြာေနရစဥ္၌သားေတာ္သီေပါ မင္းသားေလးသည္ပဌမျပန္စာျပန္ပဲြၾကီးသုံးၾကိမ္ျပန္ဆုိခဲ့သျဖင့္စာေပႏွင့္ဘာသာကုိ ေလးစားေသာမင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးကသားေတာ္သီေပါမင္းကိုေျမွာက္စားခဲ့၏။
မင္းသား၏အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္လက္သုံးေတာ္ဓါးပုိင္မင္းသားကိုသူရဲေကာင္းျပဳရာ တြင္ေရွ႕လႊတ္ေတာ္ၾကီးေျမာက္ဘက္၌သီးသန္႕ေဆာက္လုပ္ေသာစံအိမ္ေတာ္ဲႏွင့္စံမူ ၏။
ထိုစဥ္တြင္သီေပါဘုရင္၌အေျခြအရံလူပိ်ဴေတာ္သားမ်ား၀ိုင္းရံခစားလ်က္ရွိရာ၌ဘုိး ေတာ္ဘုရာသားေတာ္တပါးျဖစ္ေသာေရႊျဖဴမင္းသား၏ေျမးေမာင္ေဖငယ္ႏွင့္ေရနံ ေခ်ာင္းမင္းၾကီး၏သားေမာင္တုတ္တ္ုိ႕သည္မင္းသားႏွင့္အရင္းႏွီးဆုံးျဖစ္၏
ေမာင္ေဖငယ္သည္ပညာရင့္သန္သူတု္ိ႕အေလွ်ာက္နူးညံ့သိမ္ေမႊ႕သည္။ေမာင္ေမာင္ တုတ္မွာလက္ရုံးရည္သမားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ေဟာေဟာဒုိင္းဒုိင္းႏွင့္မဟုတ္မခံရွိ သည္။
(၂)
ေမာင္ေဖငယ္သည္သီေပါမင္း၏လူပိ်ဴေတာ္မျဖစ္ခင္ကအမ်ိဴးကုိခ်စ္သည့္စာဆုိေတာ္ လူငယ္ကေလးတစ္ဦးျဖစ္၏။သကၠရာဇ္၁၂၃၃-ခုႏွစ္တြင္မင္းတုံးမင္းကအဂၤလိပ္လက္ ရွိရန္ကုန္ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိထီးတင္ရာပုပၸါး၀န္သည္ထီးေတာ္ႏွင့္အတူရန္ကုန္သို႕ စုန္ဆင္းလာ၏။ေရႊတိဂုံကုန္းေတာ္ေပၚ၏အနီးတြင္ပုပၸါး၀န္ကထီးေတာ္ရုံယာယီေဆာက္ ကာေခတၱထားရာ၌ထီးေတာ္ရုံကိုထီးျဖဴႏွစ္လက္မိုိးထား၏
ထုိစဥ္တြင္အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဴပ္လာဒ္မင္းၾကီးသည္ရန္ကုန္သုိ႕လာရာမွထီးေတာ္ရုံအနီး ၌ပင္ယာယီတဲႏွင့္ေန၏။လာဒ္မင္းၾကီးယာယီတဲတြင္ထီးေတာ္ရုံကဲ့သုိ႕ထီးျဖဴႏွစ္လက္ မိုးထားကာစံေနရာျမင္ရသူျမန္မာတုိင္းမခ်ိၾက။လာဒ္မင္းၾကီးသည္အိႏၵိယသူပုန္တုိ္႕က ေနာက္ေၾကာမွဓါးႏွင့္ႏွစ္ခ်က္ထိုးကာလုပ္ၾကံလုိက္သျဖင့္ေသဆုံးသြားသည္တြင္ေမာင္ ေဖငယ္စာခ်ိဴးေတာ့၏။
.....ထီးျဖဴရုံျပႆဒ္ႏွင့္၊မအပ္တဲ့မရာ၊လဒ္ဆ္ုိတဲ့မိစာၦ၊ပိတ္ရွာျပီ ၀ီဇီ၊ဘုန္းမတန္ဘုန္း တန္ၾကံ ဆုံးရုပ္နံ၊လားရ ဇီ၀ီ၊မင္းတုတုေခြးေသေသတယ္၊ေသြးေထြေထြယုိဘိ၊လဒ္ ရန္ဇတ္ဒါဏ္တိ၊နတ္ဖန္ဘိဘုုန္းေတာ္၊ကၽြန္းစကၤာပူတလႊား၊ေရႊဓါးပြါးသတရသေနာ္၊
ေလွခါးတက္ေပၚ၊ထီးျဖဴေတာ္ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္၊သင့္အသက္ထြက္လြယ္ေစ၊ဒါးႏွစ္ခ်က္ ေလးလက္ျဖင့္ ေလးခ်က္ေမႊမည္ေဘးသက္ေသ၊လက္ငင္းဗ်ေလး။.......
ေမာင္ေဖငယ္၏စာကုိေတြ႕ရေသာေအာက္ျမန္မာျပည္မွအဂၤလိပ္တုိ႕သည္မင္းတုန္း မင္းၾကီးထံသုိ႕ေလွ်ာက္ထားတုိင္ၾကားကာကန္႕ကြက္၏။ထုိစဥ္ကမင္းတုန္းမင္းသည္ အဂၤလိပ္တ္ုိ႕အားေပါင္းသင္းေနရခ်ိန္တြင္ႏဳိင္ငံေရးစိတ္ထက္သန္သည့္စာဆုိေတာ္ ကေလး၏ေဘးေၾကာင့္အမူမပြားဆုိ္သျဖင့္ေမာင္ေဖငယ္ကိုထိတ္တုံးခတ္ခါအက်ဥ္း ခ်ထား၏။
.......သမုတိအတြကင္င၀က္ကဒဏ္ခံ၊အထက္ကၾကံဟန္ကုိေရႊနန္းစံမသိ၊ရွစ္ခုႏွစ္ ေတာင္မ်က္နွာတြင္ မကၡရာမင္းႏွင့္ပါဘိ၊ပလိပ္ေၾကာင္းေအာင္ပန္းေခြ၊ေမာင္ထမ္း ေခ်ေနဘိ၊ေညာင္ရမ္းေဆြရ၀ိႏွင့္ျပကတိ မေသြ၊ရန္သူေတာ္ေရႊဘုိသြား၊ေဖကိုဘြား ခဲ့ရသက္ေသ ၃ခုႏွစ္ကုလားေျပ၊ဇယားေျခဇတ္ၾကီးႏွင့္တသီးပခ်ငး္ႏဳိင္ငံ၊ကူးခဲ့ပုံစံ ယခုျဖင့္ေကာင္းေမြလြန္တယ္-ဆုိးေမြခံထိပ္တုံးႏွင့္ေလး။........
သီေပါမင္းသားသည္မယ္ေတာ္ရွင္ျဖဴမရွင္အလယ္နန္းေတာ္ဖုယား၏သီၼးလတ္၊
ျမေတာင္ျမိဳ႕စားထိတ္စုံဘုရားလတ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားဘ၀စါေပသင္အဲေနစဥ္ကပင္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့ရာမင္းသားနွင့္မင္းသီၼးအျပန္အလွန္ေပးၾကသည့္ေတးထပ္မ်ားစာမ်ား သည္ေမာင္ေဖငယ္ေရးေပးသည္ဟုဆုိ၏။
ေမာင္ေဖငယ္သည္ဒုိင္း၀န္ႏွင့္ဒုိင္း၀န္ကေတာ္တု္ိ႕ကေမြးစားေသာသားျဖစ္ျပီးဒုိင္း ၀န္ႏွင့္ဒုိင္း၀န္ကေတာ္တြင္ခင္ခင္ၾကီး(ဒုိင္းခင္ခင္)ဟုေမြးစားသီၼးငယ္ကေလးရွိ၏။
သူတ္ုိ႕ႏွစ္ေယာက္ေနရာခ်ရန္ရာထားသည့္အတို္င္းေမာင္ေဖငယ္ကဒုိင္းခင္ခင္ၾကီး အေပၚတြင္ခ်စ္မိေသာလည္းဒုိင္းခင္ခင္မွာငယ္လြန္းသျဖင့္မေျပာဘဲအလုိလုိက္ကာ အၾကိဳက္ျပဳခဲ့ရ၏။
ဒုတိယပုိင္း(ဇတ္သိမ္း)ကုိေနာက္အပတ္ေလာက္မွာတင္ဆက္သြားပါ့မည္။
၁၉၅၂-ခုနွစ္ ဒုိင္းခင္ခင္ျပဇတ္တြင္သရုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ
ဦးသုခ၊ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ေဒၚခင္မိ်ဴးခ်စ္ႏွင့္ေဒၚလွသန္း

1 comment:

Anonymous said...

See Here or Here