Wednesday, February 4, 2009

Selected Article No:59 - juniorwin

Selecte Article - juniorwin

အမွတ္ ၁၉၃ အေတြးအျမင္ မဂၢဇင္းမွ

 

ယုံၾကည္မူ

 

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

 

ယုံၾကည္မူကုိတည္ေဆာက္ျပီးတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ဆက္ဆံရျခင္းသည္ေကာင္းေပစြ။

ယုံၾကည္မူမရွိလွ်င္ဘာေတြျဖစ္သြားႏုိ္င္ပါသလဲ။ကၽြန္မသည္ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာထုတ္လႊင့္

ျပသခဲ့ေသာ"သမားေတာ္"အမည္တြင္ေသာအခန္းဆက္ဇာတ္လမ္းတဲြကိုၾကည့္ျပီးျဖစ္ေပၚလာ

ခဲ့ေသာအေတြးပါ။

"သမားေတာ္"ဇာတ္လမ္းတဲြကုိၾကည့္ဖူးသူမ်ားသျဖင့္ဇာတ္လမ္းအေသးစိတ္ကုိေတာ့မေျပာလုိပါ။

အဓိကအခ်က္ကုိသာေရြး၍တင္ျပသြားမည္။"ေဒါက္တာဟုိ"Dr.Hoe ဟုအမည္တြင္ေသာသမား

ေတာ္သည္ေရာဂါကုရာတြင္အလြန္ေတာ္ေသာေဆးဆရာ၊ေဆးပညာသုေတသနကိုေသေသ

ခ်ာခ်ာေလ့လာသူတစ္ဦးဟုပုံေဖာ္ထားရုံမကသူသည္လူနာမ်ားအေပၚတြင္ယုတ္၊လတ္၊ျမတ္မေရြး

တစ္ေျပးညီေဆးကုသေပးသူ/ဆင္းရဲခ်မ္းသာမၾကည့္/မ်က္ႏွာမေရြးကုသေပးသူ "ကၽြန္ေတာ္က

လူနာကိုပဲၾကည့္ပါတယ္။သူ႕ေရာဂါကုိပဲစိတ္၀င္စားပါတယ္။သူ႕ရဲ႕ရာထူးကုိမၾကည့္ပါ။"ယင္းသည္

သမားေတာ္၏သစၥာစကား။

အလြန္ရွဴပ္ေထြးေသာစစ္ပဲြကာလ၊မင္းသားငယ္အေျပာင္းအလဲထီနန္းအရွဴပ္အေထြးေတြၾကားထဲ

မွာသမားေတာ္သည္ဘုရင္၏လက္စဲြျဖစ္လာရုံမကမနာလုိသူမ်ားျပား၊ကုန္းတုိက္သူမ်ားၾကား၀ယ္

ေတာ္ေတာ္ၾကီးကုိရုန္းကန္ေနခဲ့ရသည့္အျဖစ္ကုိၾကည့္ျပီးအားမလုိအားမရေတြျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ကိုယ္

ကေကာင္းရင္ေခါင္းဘယ္မွမေရြ႕၊ဘယ္သူပ်က္ပ်က္ကို္ယ္မပ်က္ဟူေသာ၀ါဒကုိစဲြကိုင္ကာရပ္တည္

ခဲ့ေသာသမားေတာ္၏သစၥာတရားကုိေတြ႕ျမင္ခြင့္ရလုိက္ပါသည္။

သမားေတာ္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ဂ်ပန္ေတြ၀င္လာစဥ္ကေဆးစာအုပ္မ်ားကို

တန္ဖိုးထားအေလးထားသယ္ယူေနေသာသမားေတာ္သည္မိသားစုကုိလွည့္မၾကည့္ႏုိ္င္၊ဘုရင့္အပါး

အမူထမ္းရသည္ကိုလည္းပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အျဖစ္ႏွင့္ၾကဳံခဲ့ရသည္။ဤေနရာတြင္သူ႕ကုိေဂ်ာက္တြန္း

ရန္ေစာင့္ေနေသာအမတ္မ်ားက"ေဒါက္တာဟုိ ကိုယ္လြတ္ရုန္းထြက္ေျပးေလျပီ၊ဘုရင္ကုိသစၥာေဖာက္

ေလျပီ"ဟု၀ုိင္း၀န္းေျပာဆုိေနၾကခ်ိန္၀ယ္"ေဒါက္တာဟုိကအဲဒီလုိလူစားမ်ဴိးမဟုတ္ပါဘူး။သူ႕ကုိက်ဴပ္

ယုံၾကည္ပါတယ္"ဟုေျပာထြက္၀ံ့ေသာအမတ္တစ္ဦးကုိေတြ႕ခဲ့ပါသည္။လူ ၁၀၀ မွာ ၉၉ ေယာက္က

သမားေတာ္ကုိျပစ္တင္ရွဴပ္ခ်ေနၾကခ်ိန္မွာသမာေတာ္အေပၚ"ယုံၾကည္မူ"ရွိေသာအမတ္တစ္ဦးကုိေတြ႕

ခဲ့ရျခင္းအေပၚကၽြန္မအလြန္သေဘာက်မိသည္။"ဟုတ္တယ္။သမားေတာ္ကအဲဒီလုိ ကုိယ္လြတ္ရုန္း

တဲ့သူ၊တကုိယ္ေကာင္းဆန္သူမဟုတ္။မိသားစုအေရးကုိတုိင္းေရးျပည္ေရးထက္ဦးစားေပးသူမဟုတ္၊

…"ကၽြန္မအလြန္အေလးအနက္ထားမိေသာအခ်က္ပါ။"ကိုယ္လြတ္ရုန္းေကာင္းရုန္းႏိုင္တယ္ေလ….

သူ႕ကိုအျပစ္တင္လုိ႕လည္းမရဘူးေပါ့…..အေျခအေနကလည္းအဲဒီလုိ ေပးလာေတာ့လဲ…..သူက

ဘာသားနဲ႕ထုထားတာမို႕လဲ…….အဲဒီလုိလုပ္ေကာင္းလုပ္ႏုိင္တာေပါ့……."စေသာ စေသာ သမားေတာ္

ကိုခ်စ္ခင္ေလးစားသူတုိ႕ေတာင္မွထင္ေယာင္ထင္မွားေတြေ၀သြားခ်ိန္မွာ "ေဒါက္တာဟုိကအဲဒီလို

လူစားမ်ဴိးမဟုတ္ဖူးေဟ့"ဟုယုံၾကည္သူတစ္ဦးရွိေနတာကိုကၽြန္မၾကက္သီေမြးညွင္းထမတတ္ခံစား

မိပါသည္။

ေျပာရရင္ေတာ့ဒီႏွမ္းတစ္ေစ့နဲ႕ေတာ့ဆီမျဖစ္ပါဘူး။သုိ႕ေသာ္ကၽြန္မသည္ေဒါက္တာဟုိ၏ေနရာတြင္

ခံစားမိရင္းထုိနွမ္းေလးတစ္ေစ့ကိုအလြန္တန္ဖိုးထားမိပါသည္။

တဖန္မင္းသားေလးဖ်ားနာ၍ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ေသာအခါမွာရွဴပ္ေထြးေသာႏုိင္ငံေရးဂယက္ထဲမွာ

မင္းသားေလးကိုေသေစလိုသူအမတ္ေတြကတဖက္၊ရွင္ေစလုိေသာအမတ္ေတြကတစ္ဖက္ျဖစ္လာ

ျပန္သည္။ေဒါက္တာဟုိမွာေရာဂါကုသဖုိ႕သာစဥ္းစားေနသူျဖစ္၍ထီးနန္းအရုိ္က္အရာျပႆနာကို

ဘယ္လုိမွအာရုံမထားသည္မွာထင္ရွားသည္။ဤသိုႏွင့္မုိးေရစစ္စစ္ကုိခံယူကာအဆိပ္(Arsenic)

ႏွင့္ေရာ၍ေဆးရည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ယင္းသည္မင္းသားေလးကုိသတ္ဖို႕လုပ္ပါသည္ဟုအစြပ္စဲြခံရ

ျပန္သည္။

မင္းသားကိုေသေစလိုသူေတြကလည္းေဒါက္တာဟုိကိုအေကာင္းမျမင္၊မင္းသားကုိမေသေစလိုသူ

ေတြက္လည္းထုိအခါမွာေတာ့ေဒါက္တာဟုိကုိအထင္လဲြႏွင့္ေတာ္ေတာ္ၾကီးကုိအၾကပ္ေတြ႕ခဲ့ရေလ

သည္။ဤေနရာတြင္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာမင္းသားသည္သမားေတာ္၏မ်က္နွာကုိၾကည့္ျပီး

"ေဒါက္တာဟုိကုိက်ဴပ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ေဆးသာေပးပါေတာ့"ဟုအမတ္ေတြအားလုံးေရွ႕မွာ

ေဒါက္တာဟုိဆီကေဆးကုိေတာင္းခဲ့ရာအားလုံးအံ့ၾသကုန္ၾကရေတာ့သည္။ေနာက္ေတာ့ထုိေဆး

ႏွင့္ပင္မင္းသားအသက္ရွင္ခဲ့သည္။"ယုံၾကည္မူ"သည္ဘယ္ေလာက္ေတာင္အေရးပါခဲ့ပါသလဲ။

မင္းသား၏သမားေတာ္အေပၚယုံၾကည္မူသည္သူ႕အသက္ႏွင့္ပင္အေလာင္းအစားလုပ္၀့ံေပသည္။

"ငါ့ကို လုပ္ၾကံေကာင္းလုပ္ၾကံႏုိင္တယ္ေလ…..အေျခအေနေတြကလည္းေပးေနေတာ့…."ဟုမ်ား

နည္းနည္းေလးေတာင္ေတြးမိခဲ့ရင္မင္းသားကထိုအဆိပ္ပါေသာေျဖေဆးကုိေသာက္ရဲပါ့မလား။

ေပးေနေသာအေျခအေနေတြထဲမွာမင္းသားသာအသက္ရွင္ျပီးဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့ရင္ေဒါက္တာဟုိ

အပါအ၀င္အမတ္တခ်ဴိ႕မွာအကြပ္မ်က္ခံရဖို႕အေၾကာင္းေတြရွိလာႏုိင္သည္။ေဒါက္တာဟုိလုပ္ေန

ေသာေဆးပညာသုေတသနတစ္ခုလုံးပ်က္စီးသြားဖုိ႕အလားအလာေတြကလညး္ရွိေနေသးသည္။

မင္းသားသာအသက္ရွင္လွ်င္သမားေတာ္ေဒါက္တာဟုိအတြက္ေကာင္းတာဘာမွမရွိ။ထုိအေျခ

အေနမ်ဴိးရွိေနလ်က္ႏွင့္ပင္သမားေတာ္သည္"လူနာကိုပဲၾကည့္ပါတယ္။ေရာဂါကိုပဲစိတ္၀င္စား

ပါတယ္။တျခားဘာကိုမွမၾကည့္ပါ"ဟူေသာသစၥာတရားကုိလက္ကိုင္စဲြထားပါေၾကာင္းကုိမင္းသား

ကယုံၾကည္ရသည့္အျဖစ္သည္အေတာ္ ေလးနက္လွပါသည္။

"ယုံၾကည္မူ"ကိုတည္ေဆာက္ျပီးတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ဆက္ဆံရျခင္းသည္ေကာင္းေသာ

အက်ဴိးကုိရႏုိ္င္ပါသလား။တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုယုံၾကည္၍မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပး၀ံ့ေသာ

သမားေတာ္ဘက္ကအမတ္တစ္ဦးတည္းသာရွိခဲ့၏။သမားေတာ္၏သစၥာတရားကုိအသက္နွင့္

ပင္အေလာင္းအစားလုပ္၀့ံေသာသူဟူ၍သမားေတာ္ဘက္ကမင္းသားငယ္တစ္ဦးသာရွိခဲ့၏။

ကမာၻေပၚတြင္သစၥာတရားကိုယုံၾကည္ေသာသူတစ္ေယာက္မကသာရွိခဲ့ပါလွ်င္ကၽြန္မယခုလုိ

အေတြးမ်ဴိးေတြးျပီးေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးမိပါ့မလားဟုစဥ္းစားလုိက္မိပါေတာ့သည္။

No comments: