Saturday, April 3, 2010

Book Choice - Don Quixote – Reviewed by juniorwinBook Choice - Don Quixote – Reviewed by juniorwin

ျမန္မာသစ္မဂၢဇင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၀တြင္ပါရွိေသာ

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ေရးသားေသာ ေပ်ာ္ဖုိ႕အတြက္စာဖတ္ပါ လစဥ္ေဆာင္းပါးတြင္

၁၀ အုပ္ေျမာက္စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

Don Quixote

Miguel de Cervantes Savendra

1547-1616

စပိန္စာေရးဆရာ

ပထမအၾကိမ္ပုံႏွိတ္ - ၁၆၀၅-၁၆၁၅

Don Quixote သည္ျမင္းစီးသူရဲေကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာစြန္႕စားခန္း၀တၳဳမ်ားစြာကုိဖတ္လြန္းအားၾကီး

ရာမွရူးသြပ္သြားသူတစ္ေယာက္အျဖစ္စာေရးဆရာ Cervantes ကေရးဖဲြ႕ထားသည္။ထုိ႕ေနာက္DonQuixote (ဒြန္ကြီဇုတ္)သည္ေကာ္ျပားကပ္ထူၾကီးကုိခ်ပ္၀တ္တန္ဆာအျဖစ္ဆင္ျမန္းကာေျခက်ဴိးေနေသာျမင္းအုိၾကီးကုိ သူရဲေကာင္းစီးေသာျမင္းသဖြယ္စီးနင္းလ်က္သူ႕ကုိယ္သူျမင္းစီးသူရဲေကာင္းအျဖစ္ဖန္တီးလုိက္ေလသည္။ သူ သြားေရာက္ေသာေနရာမ်ားကားတည္းခုိခန္းမ်ား….သူကတည္းခုိခန္းကုိနန္းေတာ္ၾကီးဟုျမင္သည္။သူေတြ႕ခဲ့ေသာျပည့္တန္ဆာမိန္းမမ်ားကုိအဆင့္ျမင့္အမ်ဴိးသမီးမ်ားဟုထင္သည္။ဒြန္ကြီဇုတ္သုံးႏွဴန္းေျပာဆုိေသာစကားလုံးမ်ားမွာ စာေပအဆင့္အတန္းျမင့္ကာစာၾကီးေပၾကီးဆန္လွသျဖင့္သူေျပာတာကိုထုိလူမ်ားကနားမလည္ၾကေပ။ ဒြန္ကြီဇုတ္သည္သူ႕ကုိယ္သူ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ျဖင့္ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာျဖင့္တညလုံးကင္းေစာင့္လ်က္ရွိသည္။

ဒြန္ကြီဇုတ္ ဆုိတာသူရဲေကာင္းစစ္သည္၊အမွားမ်ားကုိမွန္ေအာင္လုပ္မည့္သူ၊ဒဏ္ရာေတြႏွင့္နာက်င္ေနသူမ်ား၊ မေတာ္မတရားမူမ်ားကုိကုစားမည့္သူ၊အမ်ဴိးသမီးမ်ားကုိကာကြယ္ေပးမည့္သူတဲ့။ကမာၻၾကီးသည္မွားယြင္းစြာ လည္ပတ္လ်က္ရွိ၏။ထုိ႕ေၾကာင့္ျမင့္သမွ်ေသာအမွားဟူသမွ်ကုိသူျပဳပင္ေပးရမည္။ သူ႕မ်က္စိထဲေလရဟပ္ ၾကီးကုိေၾကာက္စရာနဂါးၾကီးဟုျမင္ေယာင္လ်က္ သုိးေတြကုိရန္သူေတြဟုစိတ္ကူးကာျမင္းအုိၾကီးကိုစီး၊

ဓါးတယမ္းယမ္းႏွင့္ေတာရြာ ျမိဳ႕ရြာထဲ၀င္ကာစြန္႕စားခန္းေတြစိတ္ကူးယဥ္လ်က္ရွိေတာ့သည္။ေနာက္

ေတာ့တျပည္လုံးကသူ႕ကုိအရူးဟုသေဘာထားကာသူ႕အလုိက်လုပ္ျပ၊အရူးလုပ္ပစ္ၾကသည့္အခန္းေတြပါ

ေလသည္။ထုိ႕ျပင္ဒြန္ကြီဇုတ္၏တပည့္ေက်ာ္ Sancho (ဆန္ခ်ဴိ)ကလည္းသူ႕ဆရာ၀ါဒအတုိင္းအမွားကုိအမွန္

ျပဳျပင္မည္ဟူသတဲ့။ဤေနရာတြင္ျမိဳ႕စားအစစ္မ်ား၊အုပ္ခ်ဴပ္သူအစစ္အမွန္မ်ားမွာသူတုိ႕ႏွစ္ဦးေၾကာင့္ဒုကၡ

ေရာက္ရပုံမ်ားကုိဟာသဆန္ဆန္သေရာ္ေတာ္ေတာ္ေရးသားခ်က္မ်ားကားစိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ရပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ဒြန္ကြီဇုတ္စြန္႕စားခန္းမ်ားကုိ Cervantes ကအပုိင္း ၂ ပုိင္းေရးသားထားသည္။ွပထမပုိင္း အခန္း

၅၀ ေက်ာ္၊ဒုတိယပုိင္း ၇၄ ခန္းပါရွိသည္။Cervantes ကစစခ်င္းတြင္ဇာတ္လမ္းတုိမ်ားေရးသားရင္းျဖင့္စတင္

အုပ္ျမစ္ခ်ခဲ့သည္။ပထမစာအုပ္ထြက္ျပီး ၅ လအၾကာမွာေနာက္လုိက္ Sancho Ponza(ဆန္ခ်ဴိပြန္ဇာ)ကုိစိတ္ကူး

ခဲ့ျပီးထည့္သြင္းဇာတ္လမ္းဆင္ခဲ့ရာပထမဒြန္ကြီဇုတ္ထက္ပင္လူၾကိဳက္မ်ားခဲ့သည္ဟူ၏။ဒြန္ကြီဇုတ္ကိုအေျခခံ

ကာရုိက္ကူးခဲ့ေသာႏုိင္ငံေပါင္းစုံ၏လက္ရာရုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္မွသည္ကားေပါင္းမ်ားစြာမေရတြက္ႏုိင္

ေအာင္ရွိသည္။၁၉၁၅၊၁၉၂၆တြင္အသံတိတ္ကားမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊၁၉၃၄ခုႏွစ္တြင္ေဆးေရာင္စုံကာ

တြန္းကားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊၁၉၄၇ခုနွစ္တြင္စပိန္ႏုိ္င္ငံဘာသာျဖင့္ Nikolav Cherkasoyပါ၀င္ကာပထမဦးဆုံး

ေဆးေရာင္စုံကားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊၁၉၆၅ခုနွစ္တြင္ျပင္သစ္/ဂ်ာမန္ရုိက္တီဗီြဇာတ္လမ္းတုိမ်ားအျဖစ္လည္း

ေကာင္း၊၁၉၇၃ခုႏွစ္တြင္မကၠစီကုိဟာသကားအျဖစ္မကၠစီကို/စပိန္ ဘာသာျဖင့္ ဒြန္ကြီဇုတ္-ဆန္ခ်ဴိ ရုပ္ရွင္ကား

အျဖစ္လညး္ေကာငး္၊၁၉၈၀တြင္ဂ်ပန္ကာတြန္းစီးရီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊၁၉၈၈တြင္ေဂ်ာ္ဂ်ီရာႏွင့္စပိန္ဘာသာ

ျဖင့္အပုိင္း ၉ ပုိင္းစီးရီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊၁၉၉၁တြင္ရုပ္ျမင္သံၾကားဇာတ္လမ္းမ်ားအျဖစ္စပိန္မကၠစီကုိတုိ႕က

ျပန္လည္ဆန္းသစ္ရုိက္ကူး၍လည္းေကာင္း၊ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၀တြင္ TV စီးရီး၊ခရစ္နွစ္ ၂၀၀၂ တြင္ဒြန္ကြီဇုတ္ဒုတိယ

ပုိင္းရုပ္ရွင္တြင္မင္းသား Juan Louis Galiardo ကဒြန္ကြီဇုတ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊၂၀၁၁ တြင္ The Man Who

Killed Don Quixote ဟူ၍ထြက္ေပၚလာဦးမည့္ရုပ္ရွင္ကားမ်ားအျဖစ္လည္းေကာငး္ေတြ႕ရွိရသည္။”ဒြန္ကြီဇုတ္”

ဟုဆုိလုိက္လွ်င္ရူးသြပ္ေနေသာသူတဦးအေၾကာင္းဟုမျမင္ဘဲေလာကၾကီးကုိသေရာ္ခဲ့သူတဦးအျဖစ္ျမင္ေတြ႕

ေစခ်င္လွပါသည္။

No comments: