Thursday, March 25, 2010

Painting Appreciation - Renoir’s Luncheon of the Boating Party

Painting Appreciation - Renoir’s Luncheon of the Boating Party
အေတြးအျမင္မဂၢဇင္း အမွတ္ ၂၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၀တြင္ပါရွိေသာ ဂ်ဴနီယာ၀င္း ၏

ပန္းခ်ီကားခံစာမူေဆာင္းပါး - ႏုိင္ငံတကာပန္းခ်ီခံစားမူ

အေပ်ာ္စီးသေဘာၤေပၚမွေန႕လယ္စာပါတီ

Lucheon of the Boating party အေပ်ာ္စီးသေဘာၤေပၚမွေန႕လည္စာပါတီ အမည္ရွိပန္းခ်ီကားကုိ

Pierre Auguste Renoir ( ရႏြား) (၁၈၁၄-၁၉၁၉) မွေရးဆဲြသည္။

ရႏြားသည္ျပင္သစ္အပ္ခ်ဴပ္ဆရာတစ္ဦး၏သားတစ္ဦးျဖစ္ကာသားသမီး၇ေယာက္ထဲကတစ္ေယာက္ျဖစ္

သည္။သူ႕မွာပန္းခ်ီႏွင့္ပတ္သက္၍ပထမဦးဆုံးအေတြ႕အၾကဳံကေၾကြပန္းကန္လုပ္ငန္းတြင္၀င္လုပ္ရစဥ္

ပန္းကန္ျပားေပၚမွာလွပေသာပန္းခ်ီမ်ားေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သူ႕အသက္၁၃နွစ္အရြယ္ကတည္းကပန္းခ်ီ

ပညာရွင္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့သည္။သူကပန္းကန္လုံးမ်ား ပန္းကန္ျပားမ်ားေပၚပန္းမ်ားခ်ယ္သခဲ့သည္။

ေက်ာင္းတြင္ဂီတဆရာကဂီတႏုတ္စ္မ်ားသင္ၾကားေနစဥ္သူကဂီတစာအုပ္ေပၚမွာပန္းခ်ီမ်ားေရးဆဲြ၍အခ်ိန္

ကုန္ခဲ့သည္။ေနာက္တစ္ဆင့္တက္၍ရႏြားသည္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ယပ္ေတာင္မ်ားကုိအေရာင္

ျခယ္ေသာအလုပ္ကိုလုပ္ခဲ့ရသည္။ယပ္ေတာင္မ်ားကိုအမ်ဴိးသမီးမ်ားကသူတုိ႕အုိက္သည့္အခါခပ္ရသည္။

ထုိအခါသူ႕ပန္းခ်ီကအသက္၀င္လာရသည္။ျပတင္းေပါက္မ်ားေဆးသုတ္ရသည့္အခါသူကျပဴတင္းေပါက္

၏အရိပ္မ်ားကုိထည့္သြင္းေရးဆဲြျပန္သည္။သူကားတကယ့္ပန္းခ်ီပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာဖုိ႕မည္သည့္

အခြင့္အေရးကုိမွလက္လႊတ္ခံသူမဟုတ္ေပ။

၁၈၆၂-၆၃ ခုနွစ္မ်ားတြင္ပါရီရွိပန္းခ်ီသင္တန္းေက်ာင္းကဆြီဒင္ပန္းခ်ီဆရာCharles Gabriel Gleyre ၏

အကယ္ဒမီခန္းတြင္ပန္းခ်ီပညာစတင္သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ရႏြား၏အေစာပုိင္းပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားမွာျပင္သစ္

ပန္းခ်ီဆရာနွစ္ဦးျဖစ္ေသာ Claude Monet (အလင္းေရာင္ကိုဦးစားေပးေရးဆဲြသူ)ႏွင့္ Eugene Delacrox

(အေရာင္ကိုဦးစားေပးေရးဆဲြသူ)တုိ႕၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးခဲ့သည္။

ရႏြားသည္ Monet, Sisley, Bazille တုိ႕နွင့္အလြန္ခင္မင္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္လာသည္။ပိုက္ဆံေငြေၾကး

ရွားပါးမူေၾကာင့္တစ္ဦးကုိတစ္ဦးမွီခုိကာကူညီကာေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။

၎တုိ႕ေရးဆဲြေသာပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ ‘Impressionism’အႏုပညာကားခ်ပ္မ်ားဟုေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။ယင္း

အမည္ကုိသူတုိ႕ပန္းခ်ီကားမ်ားကုိခံစားသူမ်ားကအမည္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အဓိပၸါယ္မွာဤသို႕ျဖစ္သည္

Impressionism ။ ။၁၉ရာစုျပင္သစ္မွာအစဦးဆုံးေပၚလာေသာပန္းခ်ီကား၏လွဴပ္ရွားမူဟုေခၚသည္။အ

ေၾကာင္းမွာ Impression ပန္းခ်ီဆရာမ်ားသည္ေရွ႕ကရွိခဲ့ေသာပန္းခ်ီဆုိင္ရာဥပေဒသမ်ားကိုခ်ဴိးေဖာက္၍

၎တုိ႕ပန္းခ်ီကားမ်ားကုိေရးဆဲြေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သူတုိ႕သည္သမုိင္း၀င္အျဖစ္ေတြထက္အရာ၀တၳဳ

မ်ား၏အေျခခံသေဘာသဘာ၀ကိုသာဦးစားေပးၾကသည္။ေရွ႕ကပန္းခ်ီဆရာမ်ားကအလွအပ၏စံကုိေရးဆဲြကာ

သူတုိ႕ကေတာ့ဓါတ္ပုံဆရာမ်ားကလ်တ္တျပတ္ရုိက္ယူရရွိလိုက္ေသာရုပ္ပုံကုိအမိအရဖမ္းယူလုိက္သကဲ့သုိ႕

ဆဲြယူေရးဆဲြၾကသည္။သူတုိ႕၏ဖမ္းယူေရးဆဲြေသာပုံရိပ္မ်ားကုိပရိသတ္မ်ားကလက္ခံဖုိ႕ခဲယဥ္းခဲ့ၾကသည္။

Impressionism ပန္းခ်ီမ်ားသည္အေထြေထြေသာပုံပန္းသဏာန္မ်ားပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။ေဆးေရာင္ကိုမေရာ

စပ္ပဲစုတ္တံအေရာင္ကုိဦးစားေပးေရးခ်ယ္သည္။ထုိကဲ့သို႕ေသာေရးဆဲြမူေၾကာင့္ထုိေခတ္ကပန္းခ်ီဆရာမ်ာ

၏လက္ရာမ်ားကဲ့သို႕အေရာင္ႏူညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာမ်က္ႏွာျပင္မ်ဴိးကင္းမဲ့သြားရသည္။သူတုိ႕၏အေရာင္မ်ား

သည္ေတာက္ပလ်က္ရွိသည္။သူတို႕ကအမည္းေရာင္ႏွင့္ေျမျပင္မွလွမ္းျမင္ရေသာေန၏ေရာင္ျခည္ကုိေရွာင္

ရွားတတ္ၾကသည္။ထုိ႕ျပင္သူတုိ႕ကအေသးစိတ္ေရးဆဲြမူထက္ရုတ္တရက္ရလာေသာျမင္ကြင္းကုိသာဦးစား

ေပးၾကသည္။

ရႏြားႏွင့္အဖဲြ႕သည္သူတုိ႕၏ပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ Impression, Impression of Sunrise (ေနတက္ခ်ိန္ျမင္ရပုံ)

စသည္အမည္မ်ားေပးၾကသည္။ထုိအမည္မ်ားကုိ Impression အဓိပၸါယ္ဆုိလုိ၍ေပးျခင္းမဟုတ္ခဲ့ၾကေသာ

လည္းသူတုိ႕မွာထုိအမည္မ်ားတြင္က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။

ရႏြားသည္သူအသက္ၾကီးလာေသာအခါအဆစ္ေရာင္ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားခဲ့ရသည္။တုတ္ႏွစ္ေခ်ာင္းေထာက္

ကာလမ္းေလွ်ာက္ေနရေသာလည္းလက္ထဲမွာစုတ္တံကိုကုိင္ထားဆဲ၊ပန္းခ်ီဆဲြဆဲျဖစ္သည္။ယင္းအျဖစ္ကုိ

“လက္မေပၚကစုတ္တံ”ဟုသူကေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။သူသည္စုတ္တံကုိေျပာင္းဖုိ႕ေတာ္ေတာ္ခဲယဥး္သည္။ေဆး

ရည္ထဲႏွစ္ကာသန္႕ရွင္းျပီးဒါကိုင္ဆက္သုံးကာေရးဆဲြျခင္းျဖစ္သည္။

သူ၏ေနာက္ဆုံးႏွစ္မ်ားတြင္ပန္းပုစမ္းသပ္ကာထုဆစ္ခဲ့သည္။သူ႕လက္မ်ားျဖင့္ေတာ့ပုံမသြင္းႏုိင္ပါ။သူ႕လက္

ေထာက္ကိုဘယ္လုိလုပ္ပါဟုခုိင္းေစ၍လုပ္ခုိင္းခဲ့သည္ဟူ၏။

ယခုေရြးခ်ယ္ေသာရႏြား၏လက္ရာပန္းခ်ီကားသည္ ၁၈၈၁ခုနွစ္ကေရးဆဲြေသာ Impression လက္ရာတစ္ခု

ျဖစ္သည္။စိန္းျမစ္တေလွ်ာက္မွာစီးဆင္းသြားလာေနေသာအေပ်ာ္စီးသေဘၤာေပၚကနံနက္ခင္းပါတီပဲြက်င္းပ

ေနသည့္ပုံျဖစ္ပါသည္။စေန၊တနဂၤေႏြအားလပ္ရက္ေတြမွာပါရီမွာေနထုိင္ၾကသူအလုပ္သမားလူတန္းစားေတြ

၏ပါတီပဲြက်င္းပေနဟန္ျဖစ္သည္။၀ါရွင္တန္ဒီစီက Phillip Colloection မွာထားရွိပါသည္။

No comments: