Friday, December 7, 2012

Book Review – Science in Action


Book Review – Science in Action
စာအုပ္အမည္ - လက္ေတြ႕သိပၸံ
ဘာသာျပန္သူ - ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း တကၠသိုလ္ေရႊရီ၀င္း
မူရင္းစာအုပ္အမည ္- Science in Action  (Rolin Kerrok)
ထုတ္ေ၀သူ - စိတ္ကူးခ်ဴိခ်ဴိစာေပ
စာမ်က္နွာ - ၇၆
ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၂
အုပ္ေရ ၅၀၀
ေရာင္းေစ်း -  ၂၀၀၀က်ပ္
အခန္းေပါင္း - ၂၆ ခန္း

သိပၸံနည္းပညာဆုိင္ရာမ်ား၊ ကရိယာမ်ား၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံ၊လက္နက္၊ပုံနွိတ္မူ၊ေဆာက္လုပ္ေ၇း၊ေရကာတာဆည္မ်ား၊သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး၊စက္ဘီးေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ကားရတားေလယ်ဥ္၊သေဘာၤ၊ေရဒါဆုိနာစက္တလုိက္၊အာကာသစသည္ျဖင့္သိပၸံနွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသူ႕အခန္းႏွင့္သူရွင္းလင္းေပးထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ေရွးေရွးတုန္းကဘီစီ၃၅၀၀ကေနစလုိ႕ယခုေခတ္တုိင္တေျဖးေျဖးတုိးတက္လာေသာသိပၸံ၊ကရိယာတန္ဆာပလာေတြကလည္းယေန႕ေခတ္စက္ကရိယာကေနဓာတုပစၥည္းမ်ားတုိင္တုိးတက္ေနေသာပစၥညး္မ်ား၊လယ္ယာစုိက္ပ်ဴးိမူမွာေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားထြန္ယက္စုိက္ပ်ဴိးနညး္မ်ား၊ပုံနွိတ္မူအခန္းကမဂၢဇင္းပုံနွိတ္စာလုံးမ်ားျပဳလုပ္ပုံ၊ကြန္ျပဴတာနဲ႕ထိမ္းခ်ဴပ္ထားတဲ့ႏွဴကလီယားဒုံးက်ဥ္မ်ားစသည္ျဖင့္ရထားကားသေဘၤာတည္ေဆာက္ပုံမ်ားကုိသိပၸံရူဴေထာင့္ကေနအေသးစိတ္နည္းပါးရွင္းလင္းထားပါသည္။အခန္းမ်ားသည္သူ႕ေခါင္းစဥ္နွင့္အတူေဆးေရာင္စုံရုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပထားရာဖတ္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႕ေခတ္လမ္းတံတားျမစ္ကူးတံတားလုိဏ္ေခါင္းပိုက္လုိင္းဆည္မ်ားတည္ေဆာက္မူလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေတြ႕ၾကရသည္။နုိင္ငံတကာကနံမယ္ေက်ာ္တံတားမ်ားကိုလည္းပုံမ်ားနွင့္တကြဖတ္ရူၾကရမည္။စီးေနတဲ့ေရကုိတားျပီးေဆာက္လုပ္ေသာေရကာတာတံမံမ်ား၏အက်ဴိးအျပစ္မ်ားကုိေတြ႕ရမည္။ပတ္၀န္းက်င္ကုိထိခုိ္က္ပုံမ်ားကုိလည္းရွင္းလင္းထားတာေတြပါသည္။ထုိ႕အျပင္လမ္းစေဖာက္မယ္ဆုိရင္ျဖင့္မလုပ္ခင္မွာသင့္ေတာ္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိေရြးခ်ယ္ျခင္း၊အုပ္ခ်ဴပ္တဲ့အစုိးရနဲ႕ေနထုိင္တဲ့လူနဲ႕ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနအားလုံးကိုသေဘာတူညီမူလုိေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားစည္းကမး္တက်ေမာင္းနွင္မူမ်ား၊ကုန္းလမ္းေရလမ္းခရီးမ်ားအေၾကာင္း၊ေျမေအာက္လမ္းမ်ားအေၾကာင္းအျပင္ေလယ်ာဥ္ပ်ံမ်ားေမာင္းနွင္မူမ်ား၊အဓိပၸါယ္မ်ားကုိအဂၤလိပ္စာစာလုံးမ်ားရွင္းျပခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ေနာက္ဆုံးမွာေ၀ါဟာရရွင္းလင္းခ်က္မ်ားပါ၀င္သျဖင့္အေရးၾကီးေသာအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားကုိအလြယ္တကူက်က္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။

သိပၸံပညာဆုိတာတကယ္တန္းေလ့လာၾကည့္မွအေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္မွနားလည္သေဘာေပါက္ကာခံစားနားလည္ႏုိင္ပါသည္။ထို႕အျပင္ေလးေလးနက္နက္ေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္္္္သည္စာအုပ္ပါးေလးကအက်ဴးိရွိေစပါလိမ့္မည္။အျပင္းေျပဖတ္ဖုိ႕ထက္ဖတ္လုိက္ရင္းနဲ႕ေလးနက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိေတြ႕ရွိၾကပါလိမ့္မည္။ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့သည္လုိစာအုပ္မ်ဴိးကုိလွန္ေလွာကာအေပ်ာ္ဖတ္ခဲ့ၾကတာကိုမွတ္မိေနပါသည္။ၾကီးလာေတာ့ျပန္စဥ္းစားရင္နည္းနည္းေတာ့ေရးေတးေတးေပၚလာပါသည္။အဲသည္လုိေပၚတာေလာက္ကေလးကုိကအက်ဴိးအမ်ားၾကီးရွိပါလားဆုိတာၾကီးလာရင္သေဘာေပါက္လာရပါသည္။ဒါသူတုိ႕တုိင္းျပည္မွာဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးေတြအတြက္သီးသန္႕ေရးသားထားတာျဖစ္ပါသည္။သည္အရြယ္ေတြကလူၾကီးျဖစ္လာေတာ့အသုံးခ်တတ္လာမွာျဖစ္ပါသည္။အသိပညာမ်ားသည္လုိနွင့္စုေဆာင္းယူသြားရတာပဲမဟုတ္ပါလား။


No comments: