Friday, February 8, 2008

Story Time (3)

တကၠသုိလ္ေရႊရီ၀င္း ေရးသားေသာ ကမာၻအရပ္ရပ္မွပုံျပင္မ်ားစာအုပ္မွျမန္မာပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ကုိတင္ ဆက္လုိက္ရပါတယ္။(တခါကအလုပ္လုပ္ရန္အလြန္ျပင္းရိေသာေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာမိတ္ေဆြႏွစ္ေယာက္ရွိၾက သည္။)

ေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာတခါကအလုပ္လုပ္ရန္အလြန္ျပင္းရိေသာေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာမိတ္ေဆြႏွစ္

ေယာက္ရွိၾက သည္။တစ္ေန႕တြင္ေမာင္လူလိမ္ကေမာင္လူညာအား“တုိ႕ႏွစ္ေယာက္

ပူးေပါင္းလိမ္ညာျပီးပုိက္ဆံရွာရေအာင္”ဟုတုိင္ပင္ေလသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ရြာတရြာသို႕

သြား၍ႏြားတစ္ေကာင္ကုိခုိး၀ွက္ထားေလသည္။ဲႏြားပုိင္ရွင္သည္တစ္ရြာလုံးအႏွ႕ံႏြား

ေပ်ာက္ကုိရွာလ်က္ရွိေလသည္။ထုိအခါေမာင္လူလိမ္က

”ဦးေလး..ဒီရြာကုိအခုပဲ ေရာက္လာတဲ့ေဗဒင္ဆရာေမာင္လူညာဆ္ုိတာရွိတယ္။

သူကေဗဒင္အေဟာ သိပ္မွန္တာ။အခုေတာ့ရြာထိ္တ္ကဇရပ္မွာေန ေနတယ္။သူ႕ကိုေမးပါလား”ဟုတုိက္တြန္းေလသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ႏြားပုိင္ရွင္သည္ေမာင္လူညာထံသြား၍ႏြားေပ်ာက္ကိုျပန္ေတြ႕ေအာင္ေဗဒင္

တြက္ခုိင္း သည္။ေမာင္လူညာကေဗဒင္စာအုပ္မ်ားဖတ္၍အလုပ္ရွဴပ္ေနဟန္ႏွင့္

အခ်ိန္ျဖဳန္းေနျပီးမွ”ဒီဇရပ္ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ကုိသြား။အဲဒီမွာသရက္ပင္အၾကီးၾကီးတစ္ပင္

ေတြ႕လိမ့္မယ္။ အဲဒီသရက္ပင္ကေနေတာင္ ဘက္ကုိသြားရင္ေတာ့မန္က်ည္းပင္ၾကီး

တစ္ပင္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္အဲဒီမွာႏြားမရွိေသးဘူး။အဲ..အဲဒီ မန္က်ည္းပင္ရဲ႕ေျမာက္

ဘက္မွာေညာင္ပင္ၾကီးေတြ႕မယ္။ အဲဒၤီေညာင္ပင္ေအာက္မွာခင္ဗ်ားရဲ႕ႏြားကုိ ေတြ႔ရင္က်ဴပ္ကုိေဗဒင္ေဟာခအတြက္ေငြဒဂၤါးဆယ္ျပားေပးေပေတာ့။တကယ္လုိ႕

ႏြားမေတြ႕ရင္ေတာ့က်ဴပ္္ဟာမွန္ေအာင္မေဟာႏုိင္တဲ့ေဗဒင္ဆရာပဲ။ဒီေတာ့က်ဴပ္ကုိ

ေဗဒင္ေဟာခတစ္ျပား မွေပးစရာမလုိ ဘူး”ဟုေျပာေလသည္။

ေမာင္လူညာႏွင့္ေမာင္လူလိမ္တုိ႕သည္ပင္ပင္ပန္းပန္းအလုပ္မလုပ္ဘဲေငြဒဂၤါးဆယ္ျပား

ရလုိက္ၾက သည္။ႏွစ္ေယာက္သား၀မ္းသာအားရျဖင့္ေငြထုတ္ပုိ္က္ကာဇရပ္မွထြက္ရန္

ျပင္ေလသည္။ ထုိစဥ္ရြာသူ ၾကီးဇရပ္သုိ႕ေရာက္လာသည္။ေမာင္လူညာႏွင့္ေမာင္လူလိမ္

တု္ိ႕လည္းမိမိတု္ိ႕လိမ္မူအတြက္သူၾကီးကလာေရာက္ဖမ္းသည္ထင္ကာမ်က္စိမ်က္ႏွာ

ပ်က္ေနၾကသည္။ သူၾကီးက

”ဦးကေမာင္ရင္ေဗဒင္ေဟာ တာမွန္လွတယ္ဆုိလုိ႕လာျပီးေဗဒင္လာေမးတာပါ။ တစ္ရြာလုံးကေတာ့ႏြားေပ်ာက္ကိုေနရာအတိအက်ညႊန္ျပျပီးေတြ႕ေအာင္ေဟာႏုိင္တဲ့ ေမာင္ရင္ရဲ႕ေဗဒင္ပညာကုိ ဟုိးေလးတေက်ာ္ေျပာဆုိေနၾကတယ္။ ဦးရဲ႕ေရႊကြမ္းအစ္မေန႕ညကအခိုးခံရတယ္။အဲဒီေရႊကြမ္းအစ္ျပန္ရေအာင္ရွာေပးပါကြယ္။

ဦး ဆုေငြ မ်ားမ်ားပးပါ့မယ္“ ဟုေျပာေလသည္။ေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာတုိ႕သည္

သူၾကီး၏ စကားအဆုံးတြင္မွတစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ ၾကည့္ကာသက္ျပင္းခ်ႏိုင္

ေတာ့သည္။ ေမာင္လူညာသည္ေခတၱမွ်စဥ္းစားလုိက္ျပီး

“ေဗဒင္ေဟာရတာ နကၡတ္ကုိၾကည့္ျပီးေဟာရတာဆုိေတာ့အခုခ်ိန္မွာနကၡတ္ေတြကသိပါမစုံ

ေသးဘူး။ဒါေၾကာင့္အခုေနတုန္းေတာ့ေဟာလုိ႕မျဖစ္ဘူး။ေနာက္တစ္ေန႕မနက္က်မွလာခဲ့ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ဦးရဲ႕ေရႊကြမ္းအစ္ဘယ္ ေနရာမွာေတြ႕ရမယ္ဆုိတာေျပာပါ့မယ္“ ဟုေျပာေလသည္။

ရြာသူၾကီးျပန္သြားေသာအခါေမာင္လူညာသည္သူ၏သူငယ္ခ်င္းအားဤရြာမွခ်က္ခ်င္း

ထြက္ေျပးရန္ တုိက္တြန္းေလသည္။သုိ႕ေသာ္ေမာင္လူလိမ္ကသူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ ဘာမွမေျပာဘဲထြက္ေျပးသြားလွ်င္ တစ္ရြာလုံးႏြားခုိးမူကိုုသိသြားျပီးလုိက္ဖမ္းၾကမည္။ လြတ္လမ္းမရွိေၾကာင္းေျပာေလသည္။

“ညမိုးခ်ဴပ္ေအာင္ေတာ့ေစာင့္ပါဦးကြာ“ ဟုလည္းေမာင္လူလိမ္ကေတာင္းပန္ေလသည္။

သုိ႕ႏွင့္ညမုိး ခ်ဴပ္ျပီးတုိ႕ေတြသြားၾကစုိ႕“ ဟုေခၚေလသည္။

ထုိအခါေမာင္လူလိမ္က“မင္းကလည္းေလာလုိက္တာကြာ။လ ထြက္အာင္ေစာင့္ပါဦးကြ“

ဟုေျပာေလ သည္။သုိ႕ႏွင့္လထြက္သည့္အခ်ိန္ေရာက္လာသည္။

ထုိစဥ္သူၾကီး၏ေရႊကြမ္းအစ္ကုိခုိးယူလာေသာ သူခိုးေမာင္ကံသည္ေမာင္လူလိမ္ႏွင္ ့

ေမာင္လူညာ တည္းခိုေနေသာရြာထိပ္ရွိဇရပ္ဆီသုိ႕တိတ္တဆိတ္ေရာက္လာ ျပီးလွ်င္ဇရပ္ေအာက္တြင္ပုန္းေအာင္းေနသည္။ ေဗဒင္ဆရာသည္ၾကယ္တာရာ

နကၡတ္စုံ လင္လွ်င္မည္သူခုိးယူေၾကာင္းသိသည္ဟုေျပာသည္ကိုဟုတ္မဟုတ္ သိလုိသျဖင့္ေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာတုိ႕ေျပာစကားကုိခိုးျပီးနားေထာင္ေနသည္။

ထုိသူကားသူၾကီးႏွင့္ ေဆြမ်ိဴးမကင္းသူျဖစ္ သည္။

ေမာင္လူညာကေမာင္လူလိမ္္အား

“မင္းဘာျဖစ္လုိ႕ငါ့ကုိဒီလုိမဟုတ္တာေတြလုပ္ခုိင္းတာလဲကြာ။ ခုေတာ့ငါသူခိုးမဟုတ္ဘဲန႕ဲသူခုိးလုိထြက္ေျပးရေတာ့မယ္။ငါ့ကုိသူခုိးအထင္ခံရေတာ့မယ္။”

ဟုစိတ္ ဆုိးဆုိးႏွင့္ေျပာေလသည္။ေမာင္လူလိမ္ကလညး္“ငါ့ကုိအျပစ္မတင္ပါနဲ႕ကြ။

ဒါ ကံေၾကာင့္ကြ။ဒါ ကံ လုပ္တာကြ”ဟုေအာ္ေျပာေလသည္။ ဇရပ္ေအာက္တြင္ခုိးနားေထာင္ေနေသာသူခုိးေမာင္ကံမွာ အေပၚမွသူခိုးလုိထြက္ေျပးရေတာ့မယ္ဟူေသာစကားႏွင့္

“ဒါ ကံေၾကာင့္ ကံကုိအျပစ္တင္ကြ”ဟူ ေသာစကားမ်ားကုိၾကားရေသာအခါစိတ္ထဲတြင္

ေဗဒင္ဆရာသည္သူ႕အေၾကာင္းေျပာဆုိေနသည္ဟုထင္သြားသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္တုန္ရီ

ေၾကာက္ရြ႕ံစြာျဖင့္ ဇရပ္ေပၚတက္လာျပီး”ေဗဒင္ဆရာၾကီးရယ္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ

အလြန္ကံမေကာင္းတဲ့ ေမာင္ကံပါ။ဒီကြန္းအစ္က္ို ကၽြန္ေတာ္ခိုးမိပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီကြမ္းအစ္ကုိခုိးယူျပီးသခ်ၤဴိင္းကဇရပ္ေလွကားခုံေအာက္မွာျမဳပ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သူၾကီးလက္ထဲမအပ္ပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ”ဟုေတာင္းပန္ေလသည္။

ထုိအခါေမာင္လူညာလည္း၀မ္းသာအားရပင္”ေအး ေကာင္းျပီ၊မင္းသြားေပေတာ့”

ဟုခြင့္ေပးလုိက္ သည္။ေမာင္ကံသည္အလြန္ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ခြင့္ပန္ကာ ဤရြာမွထြက္ခြာသြားေလသည္။ေနာက္တေန႕မုိးလင္းသည္ႏွင့္သူၾကီးမင္းသည္

ဇရပ္သုိ႕ေရာက္လာေလသည္။ ေမာင္လူညာလည္း ေရႊကြမ္းအစ္၀ွက္ထားရာေနရာကုိ သိရွိျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေနရာမွန္ကိုေကာင္းမြန္စြာေဟာႏုိင္ေလသည္။သူၾကီးလည္း ၀မ္းသာအားရျဖင့္သခ်ၤဴိင္းရွိဇရပ္သုိ႕ သြားကာေလွကားခုံေအာက္တြင္တူးေဖာ္ ေသာအခါေရႊကြမ္းအစ္ကုိျပန္ေတြ႕ရေလသည္။ထုိအခါသူၾကီးသည္ေဗဒင္ဆရာ

ေမာင္လူညာအား ေဗဒင္ေဟာခအျဖစ္ငြဒဂ္ါးတစ္ရာေပးေလသည္။ ၎အျပင္မနက္စာေကၽြးေမြးရန္အတြက္ေမာင္လူညာႏွင့္ေမာင္လူလိမ္ကုိသူၾကီးအိမ္သုိ႕

ေခၚသြားသည္။

ေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာတုိ႕သည္ထမင္းစားေသာက္ျပီး၍သူၾကီးကုိႏွဴတ္ဆက္

ကာခရီးဆက္ ရန္ျပင္ျပင္ၾကသည္။ထုိစဥ္ဘုရင့္တမန္ေတာ္မ်ားေရာက္လာကာ

သူၾကီးကုိသတင္းစကားဆင့္ဆုိ ေလသည္။ဘုရင္တမန္ေတာ္မ်ားဆင့္ဆုိေသာစကားမွာ

”တုိင္းတပါးမွကုန္သည္ၾကီးတစ္ေယာက္သည္သေဘၤာခုႏွစ္စင္းတြင္ေက်ာက္သံပတၱျမား

အျပည့္တင္ ေဆာင္ကာဘုရင္ၾကီး၏ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ယေန႕မနက္ပင္ဆုိက္ေရာက္လာ

သည္။ ထုိကုန္သည္ၾကီးကဘုရင္ၾကီးႏွင့္အေလာင္းအစားတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆုိသည္။ ထုိကုန္သည္ၾကီးကသံႏွင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာေသတၱာတစ္လုံးပါလာသည္။ ကုန္သည္ၾကီးကဘုရင္ၾကီးအား”ဒီရက္မွစတင္ေရတြက္၍ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္သည့္ေန႕ အထိဘုရင္၏ေဗဒင္တက္သူတစ္ ေယာက္ေယာက္ကဤသံေသတၱာအတြင္းတြင္ မည္သည့္အရာရွိသည္ကုိေျပာႏုိင္လၽွ်င္ဤသေဘၤာခုႏွစ္စင္းတြင္အျပည့္တင္ယူလာခဲ့

ေသာေက်ာက္ သံပတၱျမားႏွင့္အတူသေဘၤာမ်ားကုိဘုရင္မင္းျမတ္အားေပးအပ္မည္။ အကယ္၍ဘုရင္၏ေဗဒင္လကၡ ဏပညာရွိတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မွန္မွန္ကန္ကန္မေဟာ

ႏဳိင္လွ်င ္ဘုရင့္နန္းေတာ္ကုိကၽြႏုိပ္အားအပ္ ရမည္”ဟူေသာစာကုိေပးပုိ႕ေလသည္။ ဘုရင္ၾကီးကလည္းထုိအေလာင္းအစားကုိလက္ခံလုိက္သည္။ဘုရင္ၾကီးစိတ္ထဲတြင္ နန္းေတာ္ရွိေဗဒင္ပညာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ဤသံေသတၱာတြင္ဘာရွိသည္ကုိသိရန္ ခက္ခဲေသာအလုပ္မဟုတ္ဟုထင္သည္။သုိ႕ေသာ္နန္းတြင္းေဗဒင္ပညာရွိကထုိ

သံေသတၱာတြင္ဘာရွိ သည္ကုိမိမိတြက္ခ်က္၍မသိႏိုိင္ေၾကာင္းအရွဴံးေပးကာ

ေတာင္းပန္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ဘုရင္ၾကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္အႏွ႕ံသုိ႕လူမ်ားေစလႊတ္ကာ ထုိသံေသတၱာထဲတြင္ဘာရွိသည္ကိုမွန္ကန္စြာေဟာႏုိင္ေသာေဗဒင္ပညာရွိကုိလုိက္လံ၍ ရွာေဖြေစသည္”ဟူ၍ျဖစ္သည္။

သူၾကီးမင္းသည္ဘုရင္ေစလွႊတ္လုိက္ေသာတမန္ေတာ္၏စကားဆုံးသည္ႏွင့္၀မ္းသာအားရ

ပင္”ဟာ အေတာ္ပဲ။ဒီေဗဒင္ဆရာေမာင္လူာကုိဘုရင့္ဆီေခၚသြားေပေတာ့။

သူကသံေသတၱာထဲမွာဘာရွိသလဲ ဆုိတာေဟာႏဳိင္မွာအမွန္ပဲ”ဟုေျပာေလ၏။

ေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာတုိ႕ႏွစ္ေယာက္မည္မွ်စိတ္ညစ္မည္ကုိေဖာ္ျပ၍ရမည္

မဟုတ္ေပ။ဘုရင့္ တမန္ေတာ္ႏွင့္အတူေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာတုိ႕သည္နန္းေတာ္သုိ႕ လုိက္သြားၾကေလသည္။ ေမာင္လူညာသည္ဘုရင္ၾကီးအားကုန္သည္ၾကီးေျပာထား သည့္ေန႕တြင္သံေသတၱာၾကီးထဲတြင္မည္သည့္အရာထည့္ထားေၾကာင္းေျဖၾကား မည္ဟုေျပာေလသည္။ဘုရင္ၾကီးမွာေမာင္လူညာ၏စကားကုိၾကားရေသာအခါအ

လြန္၀မး္သာေလသည္။ အစားအေသာက္မ်ားလည္းလုိေလေသးရွိစီမံေစသည္။

ေမာင္လိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာသည္ေလာကစည္းစိမ္အျပည့္ႏွင့္ေပ်ာ္ပါးေနၾကသည္မွာ

ေဗဒင္ေဟာမည့္ ေန႕မေရာက္မီညသုိ႕ေရာက္လာေလသည္။

ေမာင္လူလိ္မ္ကေမာင္လူညာအား

”တုိ႕ေတြနန္းတြင္းမွာေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႕ေနျပီးၾကပီ။နက္ဖန္ကိစၥကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႕ဆုိတာလည္းစဥ္းစားလုိ႕ကုိမရဘူး။ဒီေတာ့တုိ႕ေတြျမစ္ဆိပ္ကုိသြားျပီးေရထဲ

ခုန္ခ်ျပီကုိယ့္ ကုိယ္ကုိသတ္ေသၾကစုိ႕”ဟုေျပာေလသည္။


(”ေရထဲခုန္ခ်ျပီးသတ္ေသရေအာင္ ငါတုိ႕ကေရကူးတတ္တယ္ကြ”)

ေမာင္လူညာက”ေရထဲခုန္ခ်ျပီးသတ္ေသရေအာင္ ငါတုိ႕ကေရကူးတတ္တယ္ကြ”ဟု

ဆင္ေျခတက္ ေလသည္။ေမာင္လူညာသည္ေမာင္လူလိမ္၏ေသေၾကာင္းၾကံရန္ အၾကံအစည္ကုိသေဘာမတူေခ်။

ေမာင္လူလိမ္က”မင္းကလဲကြာ ခက္တာလုိက္လုိ႕ ေရနက္အထိကူးသြားတာေပါ့။

အဲဒီလုိကူးရင္း ကူးရင္းနဲ႕ေမာျပီးေရနက္လာေတာ့ေရနစ္မွာေပါ့ကြာ”ဟုေျပာသည္။ သုိ႕ႏွင့္ႏွစ္ေယာက္သားျမစ္္ဆိပ္ သုိ႕သြားကာေရထဲသုိ႕ခုန္ခ်လုိက္ေလသည္။

ေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာတုိ႕သည္ေရထဲတြင္ကူးရင္းႏွင့္ကုန္သည္ၾကီး၏ေလွမ်ား

ေဘးမွျဖတ္ သန္းသြားစဥ္ကေလးငယ္တစ္ေယာက္၏ေျပာသံကုိၾကားလုိက္သည္။

”ဘုိးဘုိး ဘိုးဘုိး ၊ဘုိးဘုိးကဒီသူေဌးၾကီးရဲ႕စားဖုိမွဴးၾကီးဆုိေတာ့ဒီေသတၱာထဲဘာရွိမလဲ

ဆ္ုိတာ သိမွာပဲေနာ္”

ထုိအခါအဘုိးအုိ၏အသံက

”ငါ့ေျမးရယ္၊မင္းကလဲ ကုိယ္နဲ႕မဆုိင္တာဘာလုိ႕သိခ်င္ရတာလဲ”ဟု ျပန္ေျဖသံၾကားရ

သည္။

”အုိ....ဆုိင္ဆုိင္ မဆုိင္ဆုိင္ ဘုိးဘုိးရယ္၊ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္လုိ႕ပါ။ဘုိးဘုိးမေျပာရင္ေတာ

့ အေနာ္ ဒီညမအိပ္ပဲေနမွာပဲ”

”မင္းေတာ္ေတာ္ဆုိးတဲ့ကေလးပဲ”ဟုစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ေျပာေသာအဘုိး၏အသံကုိ

ၾကားရသည္။ ကေလးကလည္းထပ္ခါထပ္ခါေမးလ်က္ရွိသည္။

”ေျပာပါဘုိးဘုိးရယ္။ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္လုိ႕ပါ။”

ေနာက္ဆုံးတြင္အဘုိးျဖစ္သူသည္ေျမးခ်စ္၏အလုိကိုလုိက္ေလ်ာရေတာ့သည္။

”ကဲ...နားေထာင္၊အဲဒီသံေသတၱာထဲမွာေၾကးေသတၱာရွိတယ္၊ေၾကးေသတၱာရဲ႕အထဲမွာ

ေတာ့ ေငြေသတၱာရွိတယ္၊ေငြေသတၱာထဲမွာေရႊေသတၱာရွိတယ္ေရႊေသတၱာထဲမွာ

ေတာ့အေကာင္းဆုံး ေရႊတစ္က်ပ္သားရွိတယ္။ကဲ...သိျပီမဟုတ္လား။သြား အိပ္ေပေတာ့။”

အဘုိးၾကီေျမးသည္သံေသတၱာထဲဘာရွိသည္ကိုသ္ိသြားကာအိပ္ေလသည္။သူ႕အတြက္က

မူအဘိုးျဖစ္သူကုိ ႏြဲ႔ဆုိးဆုိးလုိက္ရသျဖင့္ေက်နပ္သြားရုံသာျဖစ္သည္။

သူ႕ေၾကာင့္ေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာ မည္မွ်ကံေကာင္းသြားသည္ကုိမသိေပ။

ေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာတုိ႕သည္ေရေအာက္မွေန၍ေျမးအဖုိးႏွစ္ေယာက္ေျပာ

စကားကုိအေသ အခ်ာၾကားလုိက္ရသည္။သူတုိ႕ဲႏွစ္ေယာက္သည္ေျမးကုိ အလုိလုိက္ေသာအဘိုးေၾကာင့္ကံေကာင္း သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဘုိး၏စကားဆုံးသည္ႏွင့္ေမာင္လူလိမ္ႏွင့္ေမာင္လူညာတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ သားအသံမၾကားရေအာင္ကမ္း္ဆီသုိ႕ေရကူးခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္တေန႕တြင္ေမာင္လူညာသည္သံေသတၱာထဲတြင္မည္သည့္အရာရွိေၾကာင္း၊

မမွားမယြင္းဘဲ ေသခ်ာစြာေဟာႏုိင္ေလသည္။ ကုန္သည္ၾကီးလည္းအရွဴံးေပးကာေက်ာက္သံပတၱာျမားအျပည့္ပါေသာ သေဘၤာခုႏွစ္စင္းကုိဘုရင္ၾကီးအားေပးဆက္ရေလေတာ့သည္။

ေမာင္လူညာအားဘုရင္ၾကီးကနန္း တြင္းေဗဒင္ပညာရွိအျဖစ္ခန္႕အပ္လုိ္ကေလသည္။ ျပီးလွ်င္ဘုရင္ၾကီးနန္းတြင္းသို႕ျပန္ေသာအခါနန္း ေတာ္သို႕ေမာင္လူညာအားေခၚသြား

သည္။

ဘုရင္ၾကီးကေမာင္လူညာအားနန္းေတာ္တြင္းေခၚေဆာင္သြားစဥ္ေမာင္လူလိမ္သည္

သူတုိ႕ကုိေပး ထားေသာအိမ္သုိ႕အလ်င္အျမန္ျပန္ျပီးအိမ္ကုိမီးေလာင္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္။ ျပီးလွ်င္သူ၏လက္မ်ား ကုိမီးေလာင္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္။ မီးရွဴ႕ိ၍အားရလွ်င္နန္းေတာ္သို႕အေျပးအလႊားသြားျပီးသူ၏သူငယ္ခ်င္းေရွ႕တြင္

နြမ္းလ်စြာျဖင့္

”ကၽြန္ေတာ္မ်ိဴးကုိခြင့္လႊတ္ပါအရွင္၊အရွင္ရဲ႕ေဗဒင္စာအုပ္ေတြေတာ့အားလုံးမီးေလာင္

ကုန္ပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဴးတု္ိ႕အိမ္ကိုမီးေလာင္တာအရွင့္ရဲ႕ေဗဒင္စာအုပ္ေတြမီးထဲပါ

ကုန္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ မ်ိဴးအစြမ္းးကုန္ၾကိဳးစားျပီးစာအုပ္ေတြကိုယူေပမယ့္အခ်ည္းနွီး

ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဴးရဲ႕လက္ေတြလည္း မီးေလာင္လုိ႕ဒဏ္ရာေတြျပည့္ေနပါျပီ”

ဟုေျပာေလသည္။

ေမာင္လူညာသည္ပထမတြင္သူ၏သူငယ္ခ်င္းေျပာေသာစကားမ်ားကိုနားေထာင္ျပီး

ပါးစပ္အေဟာင္း သားျဖင့္အံ့ၾသေနေလသည္။ေနာက္ေတာ့မွသူငယ္ခ်င္း၏အၾကံအစည္

ကိုရိပ္မိကာတကယ္စိတ္ မေကာင္းဟန္ျဖင့္ဆက္၍နားေထာင္ေနသည္။ေမာင္လူလိမ္၏ စကားဆုံးသြားေသာအခါေမာင္လူညာ သည္မ်က္ရည္မ်ားစီးက်ကာဆံပင္မ်ားဆဲြလုိက္၊ ရင္ဘတ္တဘုန္းဘုန္းထုလုိက္ျဖင့္လုပ္ကာငိုေလ သည္။ပါးစပါမွလည္း

”အုိ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ။ဒါဆုိ ငါ ဘယ္လုိေဗဒင္ေဟာလုိ႕ရပါေတာ့မလဲ။

ဒီစာအုပ္ေတြမရွိေတာ့ရင္ ငါဘာလုပ္ရမလဲ”ဟုေျပာဆုိေလသည္။

ေမာင္လူညအျဖစ္ကုိၾကည့္ကာဘု၇င္ၾကီးကႏွစ္သိမ့္အားေပးေလသည္။

ျပီးလွ်င္ေမာင္လူညာအား ဆုလာဘ္မ်ားေပးသနားကာအတုိင္ပင္ခံအမတ္ေနရာေပး

ေလသည္။ ဘုရင္ၾကီးသည္သူငယ္ခ်င္းအက်ဴးိအတြက္မိမိလက္မ်ား အပူေလာင္သည္အထိစြန္းစားျပီးေဗဒင္စာအုပ္မ်ားယူရန္ၾကိဳးစား ေသာေမာင္လူလိမ္

အားၾကည့္ျပီး

”မင္းဟာအေတာ့ကုိရွားပါးျပီးသစၥာရွိတဲ့ငယ္ကၽြန္ပါပဲ။မင္းအသက္စြန္႕ျပီးမင္းဆရာ

စာအုပ္ေတြရ ေအာင္လုပ္ရွာတာပါပဲ။မင္းလုိလူမ်ိဴးလဲေျမာက္စားဖုိ႕လုိတယ္။”

ဟုေျပာကာေမာင္လူလိမ္အား ဆုေတာ္လာဘ္ေတာ္မ်ားေပးေလသည္။


No comments: