Saturday, December 6, 2008

Book Advertisement

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း    ဘာသာျပန္ ေရးသားေသာ

မုံေရြးစာေပ မွ ခ်င္းတြင္းမဂၢဇင္းေဆာင္းပါးမ်ားစုဆည္းမူ။

ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး

 

Sir Richard Livingstone ေရးသားေသာ Some Tasks for Education

စာအုပ္ကိုဘာသာျပန္ဆိုမူျဖစ္သည္။ထုိမူရင္းစာအုပ္သည္၁၉၄၆ ခုႏွစ္တုန္း

ကထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာစာအုပ္ျဖစ္ေသာလည္း ေခတ္မွမီေသးရဲ႕လား

ဟူေသာေမးခြန္းကုိစာဖတ္သူမ်ားကဒီစာအုပ္ကုိဖတ္ျပီး

ဆုံးျဖတ္ၾကပါကုန္ဟုစာေရးသူကဆုိထားပါသည္။

 

ဆာရစ္ခ်က္လစ္ဗင္းစတုန္းသည္သူ၏ေဆာင္းပါးအစတြင္ဤသို႕အစခ်ီထား

ေၾကာင္းျဖင့္စာဖတ္သူမ်ားအားေခတ္သစ္ပညာေရးကိုမိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါသည္။

 

"ကၽြန္ေတာ္္ဟာ လူသိမ်ားလွပတဲ့စကားနဲ႕စပါ့မယ္။ဒီစကားေတြကေတာ့

-ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာေခတ္သစ္ကမာၻၾကီးအတြက္ေခတ္သစ္ပညာေရးစနစ္

လုိအပ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာလူငယ္ေတြကုိေခတ္သစ္လူ႕အဖဲြ႕အစည္း

ထဲမွာေနတတ္ဖို႕နဲ႕ ေခတ္သစ္ျပႆနာေတြကိုရင္ဆုိင္တတ္ေအာင္ျပင္ဆင္ေပး

ရပါမယ္

ဤစကားမ်ားကုိၾကားလုိက္ရသည့္အခါအလြန္အထင္ၾကီးစရာေကာင္းလွပါသည္။

၎တုိ႕သည္အခုေခတ္လုိအပ္ခ်က္ကိုျပတ္ျပတ္သားသားညြန္ျပေနပါလားဟူ

၍ခံစားရပါသည္။သုိ႕ေသာဤစကားမ်ားကုိေနာက္တၾကိမ္ျပန္နားေထာင္၍ေအးေအး

ေဆးေဆးျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ဤစကားမ်ားသည္အခြံသာရွိျပီးဘာအႏွစ္သာရမွ

မရွိေသာေလၾကီးမိုးၾကီးစကားမ်ားသာျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။"

 

စာအုပ္တစ္အုပ္လုံးတြင္

၁။ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး

၂။ပညာေရးႏွင့္အက်င့္စာရိတၱ

၃။ယဥ္ေက်းေသာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ပညာေရးစနစ္

၄။ပညာေရးႏွင့္အမွန္တရား

ဟူ၍အခန္း၄ခန္းပါရွိကာပညာေရးစနစ္အေၾကာင္းႏွင့္လူငယ္မ်ားပညာလုိလား

သူမ်ားပညာေရးကိုအေလးအနက္ထားသူမ်ားအားပညာေရးအေၾကာင္းပယ္ပယ္

နယ္နယ္တင္ျပထားသည္ကုိဖတ္ၾကရမည္။

 

ဆာရစ္ခ်က္လစ္ဗင္းစတုန္း၏ အယူအဆတစ္ခု

"ေခတ္သစ္ကမာၻၾကီးအတြက္ေခတ္သစ္ပညာေရးစနစ္ - ဆုိတဲ့ေၾကြးေက်ာ္သံမ်ိဴး

ေတြကိုအဓိပၸါယ္မသိပဲေပၚပင္အျဖစ္ေလ်ာက္ေျပာေနၾကတဲ့အႏၱရယ္ေတြကုိ

သုံးသပ္ၾကည့္ေနပါတယ္။"

ရုရွားစာေရးဆရာနွင့္ေ၀ဖန္ေရးဆရာ ဂၽြန္ ရက္စ္ကင္(JohnRuskin)၏

"ပညာေရးဟူသည္လူမ်ားကုိမသိေသးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ

သင္ေပးရန္မဟုတ္၊သူတုိ႕ကိုလုပ္သင့္လုပ္ထုိက္ေသာအရာမ်ားကို

သင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။"

ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးစိန္႕ဂ်ိမ္းစ္(SaintJames)၏

"ကမာၻေပၚတြင္စစ္ေတြ၊ ပဠိပကၡေတြဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ။

အဓိကအေၾကာင္းကေတာ့ လူေတြဟာသတ္ခ်င္ ျဖတ္ခ်င္ၾကလုိ႕

မေကာင္းမူေတြကိုက်ဴးလြန္ခ်င္ၾကလို႕ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္

အေျခခံအားျဖင့္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာဆုိတာလူ႕အက်င့္သိကၡာနဲ႔ပဲဆုိင္ပါတယ္။"

ဟူေသာအဆုိအမိန္႕မ်ားကုိလညး္ေတြ႕ၾကရမည္။

 

ပညာေရးကုိစိတ္၀င္စားသူမ်ား ပညာေရးစံနစ္ဆုိတာကိုေလ့လာလုိသူမ်ား

ပညာေရးစံနစ္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုထူေထာင္ဖုိ႕စိတ္၀င္စားသူမ်ား

အတြက္အေကာင္းဆုံးလက္ေဆာင္တစ္ခုလုိ႕ပဲဆုိလုိက္ေတာ့မည္။

No comments: