Wednesday, March 3, 2010

Selected Book - Carve her name with Pride

ျမန္မာသစ္မဂၢဇင္း ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၀ တြင္ပါရွိခဲ့ေသာ

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ေရးသားေသာ အခန္းဆက္ ေပ်ာ္ဖုိ႕အတြက္စာဖတ္ပါ ဂဏက

ရ အုပ္ေျမာက္စာအုပ္တစ္အုပ္အျဖစ္တင္ဆက္လုိက္သည္။

Carve Her Name With Pride

R.J.Minney

29 August 1895, Calcutta, India

Date of Death:

5 January 1979,

ဤဇာတ္လမ္းသည္အဘအဂၤလိပ္ အမိျပင္သစ္လူမ်ဴိးတုိ႕မွေမြးဖြားျပီးလန္ဒန္ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး၏

ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္တြင္ၾကီးျပင္းလာရေသာအညတရအမ်ဴိးသမီးကေလးတစ္ေယာက္၏

အေၾကာင္းအရာဘ၀ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။

ထိုမိန္းမပ်ဴိေလးတြင္အျခားေသာမိန္းခေလးမ်ားထက္ပုိမုိထူးျခားေသာအရည္အခ်င္း၊ပညာ

စြမ္းရည္ဟူ၍မရွိ။သူငယ္စဥ္အခ်ိန္မွစ၍လူတုိင္းအသိအမွတ္ျပဳရေသာသူပုိင္ပစၥည္းတစ္ခု

မွာသူ၏အလြန္လွပေျပျပစ္ေသာရုပ္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။တခါျမင္လုိက္ရလွ်င္စိတ္ထဲ၌ေမ့မရ

ႏုိင္ေလာက္ေအာင္စဲြမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအလွပုိင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာလည္းထုိအလွကို

အျမတ္ထုတ္လုိေသာစိတ္ဆႏၵကားသူ႕တြင္လုံး၀မရွိေပ။

သုိ႕ရာတြင္ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ေျပာင္ေျမာက္ေသာသမိုင္းတြင္ထုိအမ်ဴိးသမီးသည္အာဇာနည္မ

တစ္ဦးအျဖစ္ျဖင့္သူ၏နံမယ္ကုိကမၺည္းထုိး၍ထားႏုိင္ခဲ့ေလသည္။အေၾကာင္းမွာသူသည္

ၾကီးမားေသာအက်ပ္အတညး္အသက္အႏၱရယ္မ်ားႏွင့္ၾကဳံၾကိုက္လွ်င္စိတ္ဓါတ္ၾကံ့ခုိင္ျခင္း၊

ေၾကာက္ရြ႕ံစိတ္လုံး၀မရွိျခင္း၊အသက္ထြက္ရလုမတတ္နာက်င္ေအာင္ရန္သူမ်ားကႏွိတ္

စက္ေစကာမူတုန္လွဴပ္မူလုံး၀မရွိျခင္းစေသာဂုဏ္ပုဒ္တုိ႕ကုိပုိင္ဆုိင္ေလသည္။ထူးျခားေသာ

ရဲစြမ္းသတၱိတုိ႕ကုိသူေန႕စဥ္သြားလာလွဴပ္ရွားေနေသာဘ၀တြင္မည္သူမွ်မေတြ႕ရွိရေသာ

လည္းေဘးအႏၱရယ္ကိုရင္ဆုိင္ရေသာစစ္တြင္းအခ်ိန္ကာလတြင္သူႏွင့္ရင္းနွီး၍နီးကပ္

စြာေပါင္းသင္းရသူတို႕သာလွ်င္ျမင္ေတြ႕၍အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးၾကရေလသည္။

ျပီးခဲ့ေသာဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးတြင္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူတို႕သည္ပါ၀င္လွဴပ္ရွား၍စစ္

မူေတာ္ကုိထမ္းရြက္ၾကသည္မွန္ေသာလည္း“ၾကံရည္ဖန္ရည္ရွိသည္။ရဲစြမ္းသတၱိရွိသည္”

ဟူေသာဂုဏ္ျဒဗ္ကုိရယူ၍အာဇာနည္အျဖစ္တစ္ဦးခ်င္းေပၚထြက္လာသူတို႕မွာကားမမ်ား

ျပားလွေပ။ထုိစစ္ၾကီးအတြင္းကမိမိတုိ႕တုိင္းျပည္၏စစ္ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ရန္သူနယ္ေျမ

သုိ႕တိတ္တိတ္ပုန္းသြားေရာက္၍သူလွ်ဴိအျဖစ္စစ္မူထမ္းေသာမိန္းမမ်ား၏ဦးေရမွာသာ၍ပင္

နည္းပါးေလသည္။ထိုမိန္းမသူလွ်ဴိမ်ားထဲတြင္သုံးပုံတစ္ပုံမွာရန္သူ၏လက္ခ်က္ျဖင့္အသက္

ကိုစြန္႕လြတ္၍သြားၾကရေလသည္။ဤဇာတ္လမ္းမွာထုိသုိ႕စစ္မူထမ္းရာမွမိမိ၏အမိႏုိင္ငံရွိ

ေမြးရပ္ဌာေနသုိ႕ျပန္၍မလာႏုိင္ေသာမိန္းမပ်ဴိတစ္ဦး၏ဇာတ္လမ္းျဖစ္ေလသည္။

မွတ္ခ်က္။ ထုိ၀တၳဳၾကီးကိုစာေရးဆရာမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္မွေန၍ စြန္႕ခဲ့ရကၽြန္မဘ၀ပါရွင္အမည္ျဖင့္

ဘာသာျပန္ခဲ့ဘူးပါသည္။အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားမွာထုိဘာသာျပန္မွေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏နိနဒါန္းကုိ

ေကာ္ကႏုတ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ထုိ၀တၳဳအမည္ကုိစဥ္းစားခဲ့စဥ္က ..အာဇာနည္မ..ထူးျခားေသာ

မိန္းမသား..သူရဲေကာင္းမ…စသည္စသည္ျဖင့္အမည္အမ်ဴိးမ်ဴိးကုိအယ္ဒီတာမ်ားထုတ္ေ၀သူမ်ားကစဥး္စားေပး

ခဲ့ၾကေသာလည္းေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္က သည္၀တၳဳကုိေသခ်ာဖတ္ၾကည့္စမ္းပါ။ဒီ၀တၳဳထဲကအမ်ဴိးသမီးေလး

ဟာသူ႕ဘ၀ကုိစြန္႕ျပီးတုိင္းျပည္အတြက္လုပ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္တယ္။အာဇာနည္တုိ႕သူရဲေကာင္းတုိ႔ တုိင္းျပည္

အတြက္အသက္စြန္႕ျခင္းတုိ႕အေၾကာင္းကုိအသားေပးထားတာမဟုတ္ဘူး။သူ႕ဘ၀ကိုဘယ္ေလာက္ထိစြန္႕ျပီး

လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာကိုသာအသားေပးထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ဟုဆုိကာဤအမည္ေလးကုိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

ဟုေျပာျပခဲ့ဘူးသည္။

ထုိ Carve her name with pride ကုိ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ရုပ္ရွင္ကားအျဖစ္ရုိက္ကူးခဲ့သည္။အဓိကမင္းသမီး

အျဖစ္ Virginia Mckenna ကပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားသည္။ထုိကားတြင္Viginia သည္အေကာင္းဆုံး

မင္းသမီးဆုရရွိခဲ့သည္။ထုိရုပ္ရွင္ကားတြင္ Leo Marks ၏ကဗ်ာ ‘The Life that I have’ကုိအသုံးျပဳ

ထားသည္။တုိင္းျပည္ကုိခ်စ္ေသာသူတစ္ေယာက္၏အျဖစ္ကုိစပ္ဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။ကဗ်ာတြင္

“မင္းအတြက္” ဟူေသာရည္ညႊန္းခ်က္သည္ “တုိင္းျပည္”“တုိင္းသူျပည္သားမ်ား”ကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မမွာပုိင္ဆုိတာဆုိလုိ႕အသက္ပဲရွိတယ္။အသက္တစ္ခုသာကၽြန္မပုိင္တယ္။

အဲဒါမင္းအတြက္ပါပဲ။

ကၽြန္မပုိင္ဆုိင္တဲ့အသက္ကုိကၽြန္မခ်စ္ျမတ္ႏုိးပါတယ္။

အဲဒါ..မင္းအတြက္…မင္းအတြက္..မင္းအတြက္ပါပဲ။

ကၽြန္မအိပ္စက္ရဦးမယ္။ကၽြန္မအနားယူရဦးမယ္။ဒါေပမယ့္တစ္ေန႕မွာကၽြန္မေသဆုံးရမယ္။

စိမ္းစုိေနတဲ့ျမက္ခင္းေတြရွိတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေန႕ရက္ေတြဟာ ..

….မင္းတုိ႕အတြက္ပါပဲ။ မင္းတုိ႕အတြက္ပါပဲကြယ္….။”

1 comment:

Bino said...

Thanks for sharing.

BINO