Wednesday, October 24, 2007

Selection 10ဆရာဦးခင္ေမာင္လတ္ေရးTheBurmaWeLove.ဟူေသာ

အက္ေဆးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏုိပ္တုိ႕ခ်စ္ေသာျမန္မာျပည္


ျမန္မာျပည္ကုိကၽြႏုိပ္တုိ႕ခ်စ္ပါသည္။ကၽြႏ္ုိပ္၏ရင္ထဲတြင္ျမန္မာျပည္ကုိကမာၻေပၚမွာအလွ

ွပဆုံးတိုင္းျပည္ဟုခံစားမိပါသည္။ ျမန္မာျပည္ကုိအလည္အပတ္ေရာက္ဖူးၾကေသာႏုိင္ငံျခားသား

စာေရးဆရာမ်ားသည္ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကုိပုံေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပီးေတာ့ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားအေၾကာင္းကုိလညး္ေသေသခ်ာခ်ာသိၾကပါေလသည္။

သီအုိဖီးလပ္စ္Theophilusဟုအမည္တြင္ေသာအဂၤလိပ္စာေရးဆရာၾကီးတစ္ဦး

သည္BeautifulMyanmar”လွပတဲ့ျမန္မာျပည္”ဟူေသာအမည္ရုိးရုိးေလးျဖင့္သူ႕စာအုပ္ ကုိေရးသားခဲ့ဖူးေလသည္။သူကကၽြႏုိပ္တုိ႕တ္ုိင္းျပည္အေၾကာင္းကုိရႊမ္းရႊမ္းေ၀ေအာင္

ေဖာ္ထုတ္ေရး

သားထားျပီးျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားကုိလည္းအလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးလွေၾကာင္းဆ္ုိထားပါသည္။

သူသည္ကၽြႏိုပ္တုိ႕လူမ်ဴိးမ်ားကုိမ်ားစြာအလုိလုိက္စြာျဖင့္ပင္သည္းခံၾကည္႕ခဲ့ေပသည္။

သူကကၽြႏုိပ္တုိ႕ျမန္မာလူမ်ဴိးေတြဘာလုပ္လုပ္အျပစ္မျမင္ပါေခ်။ စိတ္လွဴပ္ရွားစရာေကာင္းလွေသာစာအုပ္တစ္အုပ္ကုိေတာ့ဖီးလ္ဒင္းေဟာလ္

FieldingHallကေရးပါသည္။

စာအုပ္အမည္ကTheSoulOfAPeopleျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ား၏စိတ္ဓါတ္”ဖစ္ပါသည္။

စာအုပ္ထဲတြင္ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ား၏စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားကုိေရးသားထားပါသည္။

စာေရးဆရာကျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားကုိခ်ဲိးက်ဴးထားသည္။သူကျမန္မာလူမ်ဴိးေတြ၏အတြင္း စိတ္ကုိထုိးထြင္းသိျမင္ပုံရပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ဴိးေတြဟာကမာၻေပၚမွာအေပ်ာ္ရႊင္ဆုံးလူသားေတြျဖစ္သည္ဟုဆုိထားပါသည္

။ျမန္မာလူမ်ဴိးေတြဟာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကုိတန္ဖုိးထားၾကပါသည္၊ကိုယ္ခႏၶာကုိအလုပ္ အေကၽြးျပဳေနၾကေသာ

တန္ခုိးအာဏာတ္ုိ႕ပုိက္ဆံတ္ုိ႕ထက္ကုိတန္ဖုိးထားပါသည္၊သို႕ေပမယ့္စိတ္ဓါတ္ကုို ကိုယ္ခႏၶာထက္ပုိ၍ တန္ဖုိးထားပါေလသည္ဟုဆ္ုိထားေလသည္။

”ကၽြန္ေတာ့္တုိ႕ေတြကေတာ့”(ဖီးလ္ဒင္းေဟာလ္ကသူ႕လူမ်ဴိးမ်ားကုိ

ဆုိလုိပါသည္)”ကိုယ္ခႏၶာကပထမ၊ေနာက္ျပီးရင္ကုိယ္ခႏၶာပဲျဖစ္ပါတယ္

ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားကေတာ့”

(သူကနိဂုံးခ်ဴပ္ထားပါသည္)”သူတုိ႕ကသိပ္လည္းမခ်မ္းသာပါဘူး၊ျပီးေတာ့တန္ခုိးအာ

ဏာလည္းသိပ္မၾကီးၾကပါဘူးဗ်ာ၊ဘာျဖစ္လုိ႕လည္းဆုိေတာ့သူတုိ႕ကလုိမွမလုိခ်င္ၾကပဲ၊

ဒါေပမယ့္သူတ္ို႕ရဲ႕တုိင္းျပည္က ကမာၻေပၚမွာအျမင့္ျမတ္ဆုံးတုိင္းျပည္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆ္ုိေတာ့ကမာၻေပၚမွာအေပ်ာ္ဆုံးတုိင္းျပည္ျဖစ္ေနလုိ႕ေပါ့။ ႏုိင္ငံျခားသားစာေရးဆရာတစ္ေယာက္ထံမွလာေသာထုိခ်ီးက်ဴးစကားထက္ ပုိသာေသာခ်ီးက်ဴးတာေတာ့ကၽြႏုိပ္တို႕ရႏိုင္ေတာ့မည္မထင္ပါခင္ဗ်ာ။

သို႕ပါေသာ္လည္းထုိထုိေသာခ်ီးက်ဴးစကားႏွင့္ႏွုိင္းယွဥ္ႏိုင္ေလာက္ေသာတျခားေသာ

သူမ်ား၏အေရးအသားမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဆာေဂ်ာ့စေကာ့SirGeorgeScottကတစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ္ျဖစ္ပါသည္။

သူကTheMyanmar:HisLifeAndNation”ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ား၏ဘ၀ႏွင့္ျမန္မာျပည္္”ဟူ၍ ေရးသားခဲ့ရာတြင္ထုိစာအုပ္အားသူ႕မိခင္အားရည္ညႊန္းထားသည္။ ေပးထားေသာဥပမာမ်ားတြင္တစ္စုံတရာအံ့ၾသစရာတစ္ခုခုၾကဳံရတုိင္း”အေမ”တၾကရ သည္႕အေၾကာင္းပါသည္။ယင္းသည္အမ်ဴိးသားေရးဆန္ပါသတဲ့။ သူ႕ကေလာင္အမည္ကုိပင္”ေမာင္ေရႊရုိး”ဟုေပးထားသည္ပင္ၾကည္႕ပါေတာ့။သူ၏ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာမိခင္အားေက်းဇူးသိတတ္မူကုိ”ေကာင္းမူ”ကုသုိလ္ရပါေပသည္ ဟုျဖည္႕စြက္ထားပါေလသည္။ သူ၏ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားအားခ်စ္ခင္ေလးစားမူရွိမူ၊ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမူအားတန္ဖုိးထားမူမ်ား ျဖင့္ဤသုိ႕ျမန္မာမူျပဳထားေလသည္ဟုကၽြႏုိပ္တို႕ေတြ႕ျမင္လုိက္ရပါေတာ့သည္။အဂၤလိပ္

လူမ်ဴိးေရႊရုိး၏ရင္ထဲကဆုေတာင္းကေတာ့ျဖစ္ႏိုင္ရင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ အျဖစ္ေမြးဖြားလုိပါသည္၊ထုိ႕ထက္မကျဖစ္ႏုိင္ရင္ျဖင့္ျမန္မာလူမ်ဴိးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေမြးဖြားလုိပါ သည္တဲ့။

ယင္းသည္တျခားေသာလူမ်ဴိးျခားတုိ႕ကကၽြႏုိပ္တို႕တုိင္းျပည္ကုိေကာင္းတာေတြၾကီး ပဲျမင္လုိက္ပုံျဖစ္ပါေတာ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ကၽြႏုိပ္တုိ႕သည္တျခားေသာတိုင္းျပည္ႏုိင္ငံ၏ေကာင္း

ကြက္မ်ားကုိခ်ီးက်ဴးတတ္ျခင္းသည္္ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာႏိုင္ငံၾကီးသား ပီသျခင္းျဖစ္ေပသည္ဟုအသိအမွတ္ ျပဳမိပါေတာ့သည္။

ဖီးလ္ဒင္းေဟာလ္ႏွင့္ဆာဂ်ာ့စေကာ့တုိ႕ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းကုိ ဘိေရွာ့ဘီဂန္ဒက္BishopBigandet၏အေရးအသားမ်ားမွတဆင့္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးဘီဂန္ဒက္သည္မဂၤလသုတ္ေတာ္ကုိစိတ္ေရာကုိယ္ပါႏွစ္သက္သူျဖစ္ပါသည္။ သူကျမတ္စြာဘုရားသည္ထုိသုတ္ေတာ္ထဲတြင္မိဘေဆြမ်ဴိးမ်ားအေပၚခ်စ္ခင္ရုိေသရမည္႕ မဂၤလာတရားမ်ား၊လူေတြအားလုံးတြင္ရွိရမည္႕ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားကိုစုစည္း ေဟာၾကားခဲ့သည္ဟုဆုိပါသည္။ ထုိ႕ျပင္ႏွိ္မ့္ခ်ျခင္း၊သည္းခံျခင္း၊ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္း၊စိတ္ရွည္ျခင္းတရားမ်ားကုိလည္း ဗုဒၶျမတ္စြာ ကေဟာၾကားခဲ့ေပသည္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္၏ရည္မွန္းရာဆိုတာ သည္အႏၱရယ္ႏွင့္အခက္ အခဲမ်ားၾကဳံရသည္႕အခါစိတ္တည္ျငိမ္စြာ၊စုိးရိမ္ကင္း၍ၾကံ့ခုိင္စြာရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ဘ၀၏ အတက္အက် ေလာကဓံတရားမ်ားကုိထိတ္လန္႕တုန္လွဴပ္ျခင္းမရွိစြာရင္ဆ္ုိင္ဖုိ႕ျဖစ္သည္ဟုသုတ္ေတာ္က

ဆိုထားသည္။ ထင္ရွား

ေသာခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတပါးကကၽြႏုိပ္တုိ႕၏ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ကုိယခုကဲ့သုိ႕ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္တင္ေျပာဆုိျခင္းသည္ကၽြႏုိပ္တုိ႕တုိင္းျပည္ၾကီးအားနံမည္ေကာင္းရရွိျခင္းပင္ျဖစ္

္ပါေတာ့သည္။

ကၽြႏုိပ္တ္ုိ႕တုိ္င္းျပည္အားခ်စ္ျမတ္ႏုိးၾက၊ခ်ီးမႊမ္းၾကသည္႕ေနာက္ထပ္အဂၤလိပ္လူမ်ဴိးတစ္ဦးရွိပါ

ေသးသည္။ သူကဂြ်န္ေ၀ါလ္တာJohnWalterျဖစ္ပါသည္။သူ၏MindUnshaken”မတုန္လွဴပ္ေသာ စိတ္ဓါတ္”ဟူေသာစာအုပ္ထဲတြင္ျမန္မာလူမ်ဴိးတစ္ဦးႏွင့္အေဆြခင္ပြန္းမဖဲြ႕ ဘူးရင္ျဖင့္ရယ္ေမာျခင္းႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မူ၏အရသာကုိမသိႏုိင္ပါဟုေရးသားခဲ့ေလသည္။ သူ႕ရင္ထဲတြင္အေရွ႕တုိင္းသားမ်ားတြင္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကုိေလ့လာဆည္းပူးသူမ်ားထက္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာသူမရွိႏုိင္ဟုခံစားမိေလသည္။ သူကတျခားေသာဘာသာကလူေတြဟာဘ၀၏ျပသာနာေတြ၊စိတ္ပူပန္မူေတြမွေျပးထြက္ ေရွာင္ရွားေသာနညး္ျဖင့္သာ

ေပ်ာ္ရႊင္မူကုိရွာေဖြေနၾကပါသည္ဟုဆုိသည္။ဗုဒၶျမတ္စြာသည္သူ၏ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ အနိစၥ၊ဒုကၡ၊အနတၱတည္းဟူေသာဘယ္ေတာ့မွမတည္ျမဲသည္႕အမွန္တရားကုိရင္ဆုိင္ရမည္ ္ဟုဆုံးမထားပါသည္။သူသည္အျပည္႕စုံဆုံးႏွင့္လက္ေတြ႕အက်ဆုံးဘာသာတရားကုိရွာေဖြမူ၏ အဆုံး၌ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ကုိေတြ႕ရွိကာလက္ခံခဲ့ပါေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားသားစာေရးဆရာမ်ား၏ေရးသားခ်က္မ်ား အရျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ား၏

စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားသည္ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမူေပၚမ်ားစြာခ်ီေႏွာင္ထား

ေၾကာင္းထင္ရွားလွပါသည္။ အဲဒီလုိလွပေသာအေရးအသားမ်ားျဖင့္ေရးသားေဖာ္ထုတ္ထားသူျမန္မာ စာေရးဆရာတစ္ဦးကေတာ့ColourfulBurma”ေရာင္စုံလွစြာျပည္ျမန္မာ”သို႕မဟုတ္ ”ခ်စ္စရာေကာင္းေသာျမန္မာျပည္”ဟုအမည္တြင္သည္႕စာအုပ္ကုိေရးသားခဲ့သူ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအမည္ေလးသည္ပင္စာေရးသူ၏အသည္းႏွလုံးထဲဘယ္ေလာက္ေတာင္နစ္ျမဳပ္ကာ ေရးသားခဲ့ေလသည္ဟုခံစား၍ရပါသည္။ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာ ဘယ္ေလာက္ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းပါသလဲ။

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္သည္။

No comments: