Tuesday, October 16, 2007

selection 9

”၀ီစီေလးအတြက္တန္ဖုိးမ်ားမ်ားေပးရျခင္း”

ဘင္ဂ်မင္ဖရင္ကလင္၏madameBrillonထံသုိ႕ျပန္ေသာစာတစ္ေစာင္ပါ၀ီစီေလး
အတြက္တန္ဖုိးၾကီးၾကီးမေပးပါနဲ႕ဟူေသာအျမင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ကၽြန္မ၏သေဘာ
ထားသည္ဘင္ဂ်မင္ေရးထားသကဲ့သုိ႕ခံစားမိပါသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ဘင္ဂ်မင္၏အ
ျမင္အတိုင္းသူ႕အေရးအသားအတုိင္းပင္ကုိးကားေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

အခ်ိန္ရွိတဲ့အေတာအတြင္းမွာဒီေလာကၾကီးထဲကေကာင္းတာေတြက္ိုရေအာင္
တတ္ႏုိင္သေလာက္ရယူရမယ္ဆုိတာကုိအျပည္႔အ၀သေဘာတူပါတယ္။ကၽြန္မ
သေဘာကုိေျပာရရင္ကၽြန္မတုိ႕တေတြဟာ၀ီစီေလးအတြက္သိပ္တန္ဖုိးမ်ားမ်ား
မေပးရင္ေလာကၾကီးထဲကေကာင္းတာေတြကုိယူႏိုင္ျပီးဆုိးက်ဴိးေတြနည္းႏုိင္သ
မွ်နည္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္မတုိ႕ေတြ႕ရတဲ့စိတ္မေပ်ာ္ရႊင္တဲ့လူေတြဟာ၀ီစီ
ေတြအတြက္ေပးသင့္တာထက္ပုိျပီးမေပးသင့္ဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကုိမလုိက္နာလုိ႕
ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍၀ီစီေလးအတြက္လုိတာထက္ပုိမေပးဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကုိတကယ္လုိက္
နာမယ္ဆုိရင္ပုိက္ဆံကုန္တာေတာ္ေတာ္သက္သာသြားပါလိမ့္မယ္။ပုိက္ဆံကုန္
တာထက္လုိတာထက္ပုိတဲ့ေပးဆပ္ခဲ့ရတာေတြဟာလည္း၀ီစီေလးအတြက္လုိ
တာထက္ပုိေပးခဲ့မိလုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့့္လဲဆုိေတာ့ကၽြန္မဘ၀မွာ၀ီစီ
ေလးတန္ဖိုးထက္ပုိေပးမိလုိ႔မၾကာခဏဆုိသလုိ႕စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ခဲ့ရဘူးလုိ႕
ပါပဲ။အဲဒီထဲကမွသင္ခန္းစာေတြအမ်ားၾကီးရခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ဴနီယာ၀င္း

(ဘင္ဂ်မင္ဖရင္ကလင္ ၏ ၀ီစီေလးအတြက္တန္ဖုိးမ်ားမ်ားမေပးပါႏွင့္
ေဆာင္းပါးေကာက္ႏွဴတ္ခ်က္)


No comments: