Sunday, November 25, 2007

Selection 13

အဂၤလိပ္စာဆရာၾကီးဦးခင္ေမာင္လတ္ေရးသားေသာSilenceIsGoldenအက္ေဆး

ျဖစ္ ပါသည္။

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ေရႊ

ကၽြႏုိပ္တခါတရံလူေတြေျပာေနၾကတာၾကားဖူးသည္။”ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ေရႊ” တဲ့။သုိ႕ေသာ္ကၽြႏုိပ္ထုိစကားလုံးမ်ား၏အဓိပၸါယ္ကုိနားမလည္ပါ။ဘယ္လုိလုပ္ျပီး ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းကေရႊျဖစ္မွာလဲ။ကၽြႏုိပ္ကုိယ္ကၽြႏုိပ္ေမးေနမိပါသည္။ဆိတ္ဆိတ္ ေန ျခင္းသည္အမွန္တကယ္ပဲအလြန္႕အလြန္ကုိတန္ဖိုးရွိသည္ျဖစ္ပါသလား။

ဒါဆုိရင္စကား ေျပာတာၾကေတာ့ေရာ။”စကားေျပာျခင္းသည္ေငြ”တဲ့။ သူတုိ႕ကေျပာပါသည္။ ဒီေတာ့ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းကစကားေျပာတာထက္ကုိပုိျပီး

တန္ဖုိးရွိတယ္ေပါ့။ အဲဒါကၽြန္ေတာ့္ဥာဏ္ရွိေလာက္ကေလးျဖင့္ဘာမွအဓိပၸါယ္မရိွေသာအေတြးေတြျဖစ္ပါ

သည္။ဒီလုိႏွင့္တေန႕ေတာ့ကုမၸဏီတစ္ခုမွာကုိယ့္ပါးစပ္ကုိယ္ပိတ္ကာေနေနၾက

ေသာလူတ ခ်ိဳ႕ကုိကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ခဲ့သည္။ သူတုိ႕ကတမနက္လုံးတိတ္တဆိတ္ပင္ ေနေနၾကသည္။ျပီးေတာ့တစ္ေန႕လုံးစကားမေျပာၾကပါ။တစ္ခ်ိန္လုံးဆိတ္ဆိတ္ ေနေနၾကပါသည္။သူတုိ႕စကားနည္းနည္းေလးေလာက္သာေျပာၾကတာကေတာ့

အမွန္ပါ။ သို႕ေပမယ့္တကယ့္ကုိမေျပာမျဖစ္ေသာစကားေလးေတြသာျဖစ္ပါသည္။ ဒါႏွင့္ပဲကၽြန္ေတာ္သူတုိ႕လုပ္သည္႕အတုိင္းတေသြမတိန္းလုိက္လုပ္ၾကည္႕ေသာအခါ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ကၽြန္ေတာ္အဲဒါက္ိုသေဘာက်သြားမိပါသည္။

ကၽြႏုိပ္တုိ႕သည္ကၽြႏိုပ္တုိ႕၏ကမၸဠာန္းျပဆရာေတာ္ဆုံးမစကားအတုိင္းေသေသခ်ာ ခ်ာက်င့္ၾကံၾကည္႕ပါသည္။ကၽြႏုိပ္တုိ႕၏ထုိင္သည္႕အခါ၊ထသည္႕အခါ၊လွဴပ္ရွားသြား လာသည္႕အခါ၊လဲေလ်ာင္းသည္႕အခါ၊အနားယူသည္႕အခါအစရွိသည္တုိ႕၏ အေသးစိတ္မ်ားအေပၚတင္းက်ပ္စြာသတိျပဳေနရမည္ ဟုဆုိပါသည္။အကယ္၍အဲဒီ လုိမလုပ္ဖူးဆုိလွ်င္ေတာ့ကၽြႏုိပ္တုိ႕၏အသက္ရွဴသည္႕ ၀င္သက္ထြက္သက္

အေပၚသတိျပဳေနရမည္။ ယင္းသည္အမွန္တရားကိုရွာေဖြရာ-ကၽြႏုိပ္တုိ႕၏ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအမွန္တရား ျဖစ္လာပုံ၊ပ်က္သြားပုံတုိ႕ကုိ ရွာေဖြရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ဒီလုိဆုိေတာ့ဗုဒၶ၏အဆုံးအမကုိ
လုိက္နာက်င့္ၾကံရန္အတြက္အေရးအၾကီးဆုံးေသာအရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ေနေတာ့သည္ တကား။


No comments: