Monday, November 26, 2007

Once Upon A Time!

ဟုိးေရွးေရွးတုန္းက...

ေရွးလူၾကီးသူမမ်ားတဆင့္စကားႏွင့္တဆင့္ေျပာၾကားလာမူေၾကာင့္ယခုတုိင္မေပ်ာက္ပ်က္ေသး ေသာပုံျပင္မ်ားကုိဆက္လက္တည္တန္႕သြားေစရန္ရည္ရြယ္သည္။ဤလသည္တန္ေဆာင္တုိ္င္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တန္ေဆာင္မုန္းလျပည္႕ေန႕တြင္ေကာင္းကင္ရွိၾကယ္နကၡတ္တုိ႕၏စုံလင္စြာထြန္း လင္းၾကသည္ဟုဆုိပါသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ထုိလျပည္႕ေန႕တြင္ေဆးေပါင္းခသည္႕ေန႕ဟုေျပာၾကသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ထုိညတြင္မယ္ဇလီဖူးကုိအခ်ဴိျခင္း၊သုတ္စားျခင္းကုိရုိးရာအစဥ္အလာတစ္ခုအျဖစ္ယုံ ၾကည္စြာစားသုံးၾကပါသည္။

တန္ေဆာင္းမုန္းလျပည္႕ေန႕တြင္ေကာင္းကင္ရွိၾကယ္တာရာမ်ားနကၡတ္မ်ားစုံလင္စြာထြန္လင္း သည္႕အတြက္ထုိလတြင္ျမန္မာတုိ႕ရင္ထဲစြဲေနေသာပုံျပင္မ်ားထဲမွၾကတၱိၾကယ္ျဖစ္ေပၚလာပုံေလး ျဖစ္ပါသည္။ဤရွင္းလင္းခ်က္ကုိနကၡတ္တေဗဒပညာရွင္မ်ားကေတာ့သိပၸံနည္းမဆန္ေသာေၾကာင့္ လက္ခံၾကမည္မဟုတ္ပါ။ၾကိတၱိကာၾကယ္ကုိေဖ်ာက္ဆိိတ္ၾကယ္ဟုလည္းေခၚပါသည္။

ေအာက္ပါပုံျပင္ေလးကုိတကၠသုိလ္ေရႊရီ၀င္းကေရးပါသည္။ေဟာသည္ဂဏၰသစ္ကေလးကိုစာဖတ္ သူမ်ားသေဘာက်ၾကမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ - ေငြစင္ေရာ္

ၾကတၱိကာၾကယ္ျဖစ္ေပၚလာပုံ


ဟုိးေရွးေရွးတုန္းကသူေဌးသမီး၇ေယာက္ရွိသည္။ထု္ိသူေဌးသမီး၇ေယာက္သည္အလြန္လွပသည္

အလြန္လည္းမာနၾကီးၾကသည္။သူတုိ႕သည္လူတုိင္းအေပၚအထင္ေသးကာသူတုိ႕ႏွင့္မတူမတန္သလုိ

ဆက္ဆံၾကသည္။သူတုိ႕၏မိဘမ်ားကြယ္လြန္သြားေသာ္ညီအမခုႏွစ္ေဖာ္သည္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ ႏွင့္မိဘ၏လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာဆန္စက္တြင္ဦးစီးလုပ္ကုိင္ၾကသည္။

သူတုိ႕၏ဆန္စက္တြင္သူရင္းဌားေမာင္ကဆုန္ႏွင့္ေမာင္နယုန္ညီအကိုတို႕ရွိၾကသည္။သူတို႕သည္ သူေဌးသမီးမ်ားကုိတဖက္သက္ခ်စ္ေနၾကသည္။သုိ႕ေသာ္သူေဌးသမီးတုိ႕ကေမာက္မာစြာဆက္ဆံ ေျပာဆုိေသာေၾကာင့္အရွက္ရခဲ့ၾကသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ညီအကုိနွစ္ေယာက္သည္ထုိဆန္စက္မွစြန္႕ခြာ ျပီးကုိယ့္ဒူးကုိယ္ခၽြန္ျဖင့္ၾကိဳးစားလုပ္ကုိင္ၾကရန္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဴိးသမီးမ်ားလည္းျဖစ္၊ဆက္ဆံေရးလည္းၾကမ္းတမ္းမူေၾကာင့္ညီအမခုႏွစ္ေဖာ္တုိ႕၏စက္ရုံမွာ အရွဴံးေပၚကာဒုကၡေရာက္ၾကသည္။ပထမတြင္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာပစၥည္းမ်ားကုိထုခဲြေရာင္းခ်၍၄င္း၊ ေနာက္ပုိင္းတတိတိျဖင့္စက္ရုံႏွင့္ေျမကိုပါေရာင္းစားရသည္အထိျဖစ္ခဲ့သည္။

ညီအမခုႏွစ္ေဖာ္သည္အလြန္မာနၾကီးျပီးအေျပာအဆုိေမာက္မာသျဖင့္ထုိအရပ္တြင္ေနထုိင္၍မျဖစ္ ႏုိင္ေခ်။ထုိ႕ေၾကာင့္တျခားအရပ္ေဒသသုိ႕ေျပာင္းေရႊ႕၍ေနၾကသည္။ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားကလည္းသူ တုိ႕ညီအမကိုမသနားၾကေခ်။

သုိ႕ႏွင့္ညီအမခုႏွစ္ေဖာ္သည္ဆင္းရဲသြားကာဆန္စက္တစ္ခုအတြင္းအေလအလြင့္စပါးမ်ားကုိလုိက္ လံေကာက္ယူျပီးစားေသာက္ၾကရသည့္အျဖစ္သုိ႕ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။တစ္ေန႕တြင္ဆန္စက္အ

တြင္းရွိစပါးေခၽႊျပီးသားေကာက္ရုိးပုံေဘးတြင္စပါးလုံးမ်ားကုိညီအမခုႏွစ္ေယာက္ေကာက္လုိက္ရွိစဥ္

ဆန္စက္ပုိင္ရွင္ႏွစ္ေယာက္ထုိနားသို႕ေရာက္လာသည္။ညီအမခုႏွစ္ေဖာ္မွာဆန္စက္ပုိင္ရွင္၂ေယာက္ ကုိလွမ္းၾကည္႕လုိက္ရာအလြန္အံ့ၾသသြားၾကသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆ္ုိေသာ္ထုိဆန္စက္ပုိင္ရွင္မွာ သူတုိ႕မေခ်မငံဆက္ဆံလုိက္ေသာသူရင္းငွားေမာင္ကဆုန္ႏွင့္ေမာင္နယုန္ညီအကုိျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ေမာင္ကဆုန္ႏွင့္ေမာင္နယုန္တုိ႕မွာသူတုိ႕၏ၾကိဳးစားအားထုတ္မူမ်ားေၾကာင့္ယခု လုိဆန္စက္ပုိ္င္ရွင္မ်ားအျဖစ္သုိ႕ေရာက္ရွိသြားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ညီအမခုႏွစ္ေဖာ္မွာသူတို႕ကိုေမာင္ကဆုန္ႏွင့္ေမာင္နယုန္တုိ႕ေတြ႕သြားမည္ကုိအလြန္စုိးရိမ္ျပီးအ

လြန္လည္းရွက္မိၾကသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္ေကာက္ရုိးပုံထဲ၀င္ပုန္းလုိက္ၾကသည္။ေမာင္ကဆုန္ႏွင့္ေမာင္ နယုန္မွာလည္းလယ္ကြင္းမ်ားကုိလုိက္လံၾကည္႕ရင္းစပါးေခၽြျပီးသားေကာက္ရုိးကုိမီးရွဴိ႕ပစ္ရန္သူ႕ တပည္႕မ်ားကုိညႊန္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ညီအမခုႏွစ္ေဖာ္မွာသူတုိ႕၏အသက္ထက္ေကာက္ရုိးပုံထဲ မွထြက္လုိက္ပါကေမာင္ကဆုန္ႏွင့္ေမာင္နယုန္တုိ႕ကမွတ္မိသြားျပီးအရွက္ရမည္ကုိစုိးရိမ္ကာျငိမ္ ျငိမ္ေလးေနေနၾကသည္။

ေမာင္ကဆုန္ႏွင့္ေမာင္နယုန္တုိ႕၏တပည္႕မ်ားသည္သူတုိ႕၏သူေဌးညႊန္ျပေသာေကာက္ရုိးပုံကုိ ခ်က္ခ်င္းပင္မီးရွဴိ႕လုိက္ၾကသည္။သူေဌးသမီးခုႏွစ္ေယာက္မွာရွက္လြန္းသျဖင့္ေကာက္ရုိးပုံထဲမွ မထြက္ပဲအေသခံသြားၾကသည္။သူတို႕ညီအမခုႏွစ္ေဖာ္သည္ေသဆုံးျပီးေနာက္ေကာင္းကင္တြင္ ၾကတၱိကာၾကယ္အျဖစ္သုိ႕ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။ၾကတၱိကာၾကယ္ကုိေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာ ၾကည္႕ပါကၾကယ္ခုႏွစ္လုံးစုလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ထုိၾကယ္ခုႏွစ္လုံးသည္ညီအမ ခုႏွစ္ေဖာ္ကုိကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိၾကတၱိကာၾကယ္သည္ကဆုန္လႏွင့္နယုန္လတြင္မုိးေကာင္းကင္တြင္မည္သည္႕ေနရာတြင္မွ ရွာ၍မေတြ႕ရပါ။အေၾကာင္းမွာေမာင္ကဆုန္ႏွင့္ေမာင္နယုန္ကသူတို႕ကုိေတြ႕မည္ကုိစုိး၍ထုိႏွစ္လ တြင္ပုန္းေအာင္းေနၾကသည္ဟုလူၾကီးသူမမ်ားကေျပာဆုိၾကပါသည္။

ၾၾၾၾ

No comments: