Sunday, February 2, 2014

ကြ်န္မ ေလ်ာက္ခဲ့ရေသာပညာေရး ေလွကားထစ္မ်ား - Junior Win

-->

 (အေတြးအျမင္ (၁၂၈)၊ ၁၉၉၇ စက္တင္ဘာ)

ကြ်န္မ၏ ဖခင္သည္ သခၤ်ာဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ငယ္စဥ္က သခၤ်ာ အလြန္ညံ့ေသာ ကြ်န္မကို မည္သူကမွ် ကြ်န္မ တစ္ေယာက္တည္းကို အျပစ္ပံုမခ်ဘဲ သခၤ်ာဆရာျဖစ္ျပီး ညံ့လိုက္တာဟု ကြ်န္မ ဖခင္ကိုပါ ထည့္သြင္း ေဝဖန္ေလ့ ရိွျကပါသည္။ ကြ်န္မသည္ သခၤ်ာဆရာသမီးျဖစ္ျပီး သခၤ်ာေတာ္သည္ ဟူေသာ ေျပာဆိုမႈမို်းကို ပိုမို လုပ္ခ်င္ခဲ့မိပါသည္။ အဲဒီအတြက္ M.Scအဆင့္ အထိ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ ကြ်န္မ၏ ျကိုးစားအားထုတ္မႈကို မည္သူမွ် သတိ မထားမိျကပါ။
အေမြဆက္ခံသူ ဟူသည္မွာ သာမန္ျကိုးစားသူမ်ားထက္ ပို၍ တာဝန္ျကီး သည္ဟု ထင္ပါသည္။ မိိမိ၏ ျကိုးစားမႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ၊ က်ရံႈးမႈဟူသမွ်သည္ မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္သာ ထိခိုက္သည္ မဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ မိဘမို်း ရိုး ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္တတ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ အလြန္ေတာ္ေသာ ကြ်န္မအဘိုးနွင့္ အဘြား၏ အရိပ္ေအာက္သို့ မဝင္လိုေသာ ကြ်န္မ ဖခင္သည္ အဂၤလိပ္စာနွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ သခၤ်ာဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ျကိုးစားခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကြ်န္မ ၁ဝ တန္းေအာင္စဥ္တုန္းက ထိုစိတ္ဓာတ္မို်း မရိွခဲ့၍သာ သခၤ်ာဘာသာရပ္ကို ေအးေအးေဆးေဆး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ရိုးရိုးေမဂ်ာတစ္ခုသို့ သာမန္ ေရာက္ရိွလာေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ၏ ျပင္းျပေသာ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုသည္မွာ ဂုဏ္ထူးတန္းဝင္ေအာင္ လုပ္ရမည္ဆို တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရပ္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈသည္ ဒုတိယျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကြ်န္မသည္ တကၠသိုလ္ ဒုတိယနွစ္တြင္ ဂုဏ္ထူးတန္းဝင္ဖို့ သခၤ်ာပုစၧာမ်ား ျကိုး စား တြက္ခ်က္ရင္း ကြ်န္မ ဖခင္နွင့္ သခၤ်ာပုစၧာေတြမ်ား အေမးအေျဖ ေဆြးေနြး ျကရင္းနွင့္ သခၤ်ာဘာသာရပ္တို့အေပၚတြင္ သာမန္ထက္ပို၍ စိတ္ဝင္စားလာျပီး ေလ့လာလိုက္စားလိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရပါသည္။ ကြ်န္မ၏ ျကိုးစားအားထုတ္ မႈေျကာင့္ ဂုဏ္ထူးတန္း ဝင္ခဲ့ေသာအခါ ဆက္လက္၍ မေလွ်ာ့ေသာ ဝိရီယျဖင့္ ထူးခြ်န္ေအာင္ လုပ္မည္ဟု သနိၷဋၭာန္ခ်ခဲ့ပါသည္။
ကြ်န္မနွင့္ တကၠသိုလ္အတူတူတက္ခဲ့ျကေသာ ကြ်န္မ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မွာ တစ္ခါတစ္ရံ အေပၚယံေဝဖန္တတ္သူ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုေျကာင့္ မခံမရပ္ နိုင္ ျဖစ္ခဲ့ျကရပါသည္။ ထိုသူမ်ားက ကြ်န္မနွင့္တဲြေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ကြ်န္မကို ေပါင္းျခင္းမွာ သခၤ်ာဆရာျကီးသမီး ျဖစ္ေသာေျကာင့္ဟု တဲ့တိုးပင္ ေျပာဆိုျကေျကာင္း ကြ်န္မကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ျပန္တိုင္ျကပါသည္။ စေပါ့ မလိုက္၊ ခိုးမခ်ဘဲ၊ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာစိတ္ျဖင့္ စာေမးပဲြေအာင္ရန္ ျကိုးစား ခဲ့ေသာ ကြ်န္မ၏ သိကၡာကို ထိုစကားလံုးမ်ားက မည္သို့မွ် ထိခိုက္မည္မဟုတ္ ေျကာင္း ကြ်န္မသာလွ်င္ အသိဆံုးျဖစ္ပါသည္။
၁၉၉၆-၉၇ က်မ္းျပုေက်ာင္းသူဘဝတြင္ တစ္ပတ္တစ္ရက္ အတန္းတက္ ခဲ့ရပါသည္။ အပတ္တိုင္း Assignmentတင္ရသည္။M.Sc(Thesis) Defend (မဟာသိပံၸက်မ္းျပု နႈတ္ေမးစာေမးပဲြ) အတြက္ ျပင္ဆင္မႈကို တစ္နွစ္ခဲြခန့္ ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ရပါသည္။ libraryရိွ thesisမ်ားကို ရွာေဖြရင္း သခၤ်ာဘာ သာရပ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္အတူတူ ဖတ္ရႈခဲ့ရ သည္မွာ ဖတ္လို့ရွာလို့ပဲ မျပီးနိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါသည္။ ကြ်န္မထက္ thesisေစာျပီးသြားသူ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ကြ်န္မကို သခၤ်ာဆရာျကီးသမီးျဖစ္၍ အလြန္ ကံေကာင္းျခင္း၊ thesisအတြက္ မပူရေျကာင္း၊ စာအုပ္ေတြရွာရမွာလည္း မပင္ပန္း ေျကာင္း လြယ္လြယ္ကူျပီးမွာျဖစ္ေျကာင္း ေျပာဆိုေျကာင္းကို ကြ်န္မ၏ သူငယ္ခ်င္း  တစ္ဦးက ျပန္ေျပာပါသည္။
Thesis defendထိုင္ရသည့္ စာေမးပဲြ (သို့မဟုတ္) လူေတြ့စစ္ေဆးရမည့္ အခိ်န္အတြင္းမွာ ကြ်န္မ၏ ျကိုတင္ျပင္ဆင္ ျကိုးစားရမႈမ်ား အေျဖေပၚမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သို့ေသာ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုမွ ကြ်န္မ ဂရုမစိုက္ခဲ့ပါ။အေျကာင္းမွာ ကြ်န္မ ဖခင္ သခၤ်ာဆရာျကီးသည္ ကြ်န္မ defendထိုင္သည့္ေန့ တြင္ မည္သူမဆို ေလ့လာခြင့္ရရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားေသာေျကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္မ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ သခၤ်ာဌာနမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ျပင္ပမွ ေလ့လာခ်င္ သူမ်ားပါ ပါဝင္နားေထာင္ျကမည္ျဖစ္ရာ စာစစ္အဖဲြ့၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ကြ်န္မ ေျဖနိုင္လွ်င္ ကြ်န္မ အရည္အခ်င္းကို အားလံုးသိရမည္။ မေျဖနိုင္လွ်င္လည္း ပညာညဏ္ အဆင့္မမီေသးဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ နားလည္လက္ခံရမည္။
ဂုဏ္ထူးတန္းတက္ခဲ့စဥ္၊ မဟာသိပံၸေနာက္ဆံုးနွစ္ တက္ခဲ့စဥ္ေတြမွာ ဂုဏ္ထူးေတြ မရခဲ့ဖူးေသာ ကြ်န္မသည္ ကြ်န္မျပုစုေနေသာ M.Sc(thesis) အတြက္မ်ားစြာ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ပါသည္။ thesis defendတြင္ မည္သည့္ေမးခြန္း မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာေျဖနိုင္လွ်င္ credit  (သို့မဟုတ္)Dပင္ ရနိုင္မည္ဟုလည္း ကိ်န္းေသတြက္ထားခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္မအတြက္ ယခု M.Scဘဲြ့အတြက္ defend ထိုင္ရမည့္အခိ်န္သည္ creditတို့Dတို့ရရိွဖို့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္မ က်မ္းတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးအခိ်န္မွာ ၁၉၉၇ ေမလျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္မသည္ ၁၉၉၇ မတ္လတြင္ thesis ေရးသားမႈျပီးျပတ္ခဲ့၍  defendလုပ္ဖို့ ျပင္ဆင္ခဲ့ရပါသည္။ စာစစ္အဖဲြ့၏ ေမးခြန္းမ်ားမေမးမီ နာရီဝက္နွင့္အျပီး ကြ်န္မ၏ thesisအေျကာင္းကို ေျပာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို့မွသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဖို့ အတြက္ အခိ်န္ရမည္ဟု ဆိုပါသည္။
ကြ်န္မသည္ ဤေဆာင္းပါးကို thesisိန္နညိ ထိုင္ျပီး နွစ္ရက္ခန့္ျကာမွ ဆက္ေရးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္မကို စာစစ္အဖဲြ့ဝင္မ်ားက ေမးေသာေမးခြန္းမ်ားကို မေျဖနိုင္ေသာေျကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္မ thesisအေျကာင္းရွင္းျပျပီးသည့္ေနာက္ ဘာမွမေမးဘဲ ျပန္လႊတ္လိုက္ေသာေျကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္မ နာရီဝက္ခန့္thesisအေျကာင္းရွင္းျပျပီး၍ စာစစ္အဖဲြ့၏ ေမးခြန္း မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့မိသည္။ external examiner  က ကြ်န္မတြက္ထားေသာ ပုစၧာတစ္ပုဒ္၏ ပံုတစ္ပံုအေျကာင္းကို စတင္ေဆြးေနြးပါသည္။ internal examinerက theorem (သီအိုရမ္) တစ္ခု၏ အဆိုတစ္ခုကို ကြ်န္မဖခင္နွင့္ ေဆြးေနြးပါသည္။ သခၤ်ာပါေမာကၡက ကြ်န္မဖခင္နွင့္ ကြ်န္မ၏ thesis အေျကာင္း ေျပာေသာအခါ erternal  နွင့္ internal exminer ဆရာမ်ားကပါ ဝင္ေရာက္ ေျပာဆိုေနျကပါသည္။ ကြ်န္မကို ဘာတစ္ခုမွ တိုက္ရိုက္မေမးျကေသာအခါ လာေလ့လာျကသူ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ သခၤ်ာဆရာျကီး သမီးရဲ့ thesis defend မို့ပဲြျကီးပဲြေကာင္းပဲဟု လာေရာက္ ျကည့္ရႈျကေသာသူမ်ားနွင့္ စာစစ္အဖဲြ့ဝင္မ်ား၏ေရွ့တြင္ ရပ္ေနရသည္မွာ ေျကာင္တက္တက္နိုင္လွပါသည္။ ကြ်န္မ thesisအေျကာင္း ရွင္းျပျပီးခိ်န္မွ စတြက္လွ်င္ ငါးမိနစ္ခန့္ရိွပါသည္။ ကြ်န္မကိုယ္တိုင္ အပင္ပန္းခံတြက္ခ်က္ ေလ့လာထားရသည့္ ကြ်န္မ၏ thesisကို ကြ်န္မနွင့္ တိုက္ရိုက္မေမးမျမန္း မေဆြးေနြးျခင္းမွာ ကြ်န္မကို အသိအမွတ္ မျပုသည့္သေဘာပဲဟု ခံစားလိုက္ရသည္။ M.Scအဆင့္အထိ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ ကြ်န္မ၏ျကိုးစားမႈ လံု့လဝီရိယကို မည္သူမွ် သတိမထားမိျကပါလားဟုလည္း နားလည္လိုက္ရပါသည္။
တျခားေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ thesis defend ထိုင္ျကလွ်င္ ေမးခြန္းေတြ အနည္းနွင့္အမ်ား အေမးခံရသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္ပါသည္။ နည္းနည္း အေမးခံ အစစ္ေဆးခံရေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ အဆင့္အတန္းေလာက္ ပင္ ကြ်န္မ မရိွပါလားဟု ခံစားရသည္။ ကြ်န္မတစ္သက္လံုး စာေမးပဲြေတြမွာ ရိုးသားစြာ ျကိုးစားခဲ့ရသမွ်သည္ ဤthesisစာေမးပဲြက်မွ အလကား အေအာင္ ေပးလိုက္သည့္ ပံုစံမို်းျဖစ္သြားသည္မွာ သိပ္သဘာဝမက်သလို ကြ်န္မကိုယ္တိုင္ လည္း လံုးဝ လက္မခံနိုင္ပါ။
ထိုအတြက္ ကြ်န္မတစ္ခုခုေတာ့ လုပ္သင့္သည္ဟုစဥ္းစားမိသည္။ အနည္း ဆံုး ကြ်န္မကိုယ္ ကြ်န္မ M.Scဟူေသာအဆင့္ ရိွသည္ဟု ခံယူနိုင္ဖို့ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေတာ့ ကြ်န္မ M.Sc thesis defend ျပီးျပီဟု လူေရွ့သူေရွ့ သတိၲရိွရိွေျပာဖို့ လိပ္ျပာမသန့္နိုင္ပါ။
ကြ်န္မသည္external examiner (ျပင္ပစာစစ္ဆရာ)ထံသြားေရာက္၍ ကြ်န္မ၏ ခံစားခ်က္ကိုတင္ျပ၍ thesis defend ျပန္စစ္ေပးရန္၊ စာေမးပဲြျပန္ စစ္ေပးရန္ ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ external examiner ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပါေမာကၡထံ ခြင့္ေတာင္းခဲ့ျပန္ပါသည္။ ပါေမာကၡက thesis defend ထပ္ထိုင္ သည္ဆိုျခင္းမွာ ထံုးစံမရိွေျကာင္း၊ အကယ္၍ ထပ္လုပ္ခ်င္လွ်င္ seminor (စာတမ္းဖတ္ပဲြ) လုပ္ခြင့္ရိွေျကာင္း ေျပာပါသည္။ ပါေမာကၡ၏ ခြင့္ျပုခ်က္ျဖင့္ ်နာငညေမ အတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။
ကြ်န္မdefendထိုင္ျပီးသည့္ေန့မွ နွစ္ပတ္အျကာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ seminor ေန့တြင္ ပါေမာကၡ၊ external examiner, internal examiner တို့မွအပ လုပ္သားေကာလိပ္၊ ေဒသ-၂၊ ေဒသ-၁၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ)၊ ဒဂံုတကၠ သိုလ္မွ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ကြ်န္မ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္ခဲ့ ျကပါသည္။ မနက္ ၁ဝးဝဝ နာရီမွ စတင္ခဲ့သည့္ ကြ်န္မ၏ thesis seminorမွာ ေန့လယ္ ၁၂ နာရီခဲြမွ ျပီးပါသည္။ ကြ်န္မတို့ အမ်ားဆံုး စာေမးသူမွာ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ ပါေမာကၡ ခီ်းျမွင့္ခံရသူ အျငိမ္းစား ပါေမာကၡေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္မအတြက္ ပညာလည္း တိုးပါသည္။ ေလ့လာသူမ်ားလည္း ေက်နပ္အားရစြာ နားေထာင္ေလ့လာရပါသည္။ seminor ျပီးေသာအခါ တက္ေရာက္လာျကသူ ဆရာအခို့်က ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ ေအာင္မွာပါဟု အားေပးစကားမ်ား ေျပာျကပါသည္။ ေမးေသာ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကို ကြ်န္မ မေျဖနိုင္ေသာ္လည္း ကြ်န္မ ျကိုး စားအားထုတ္ရသမွ်တို့ကို အမ်ားေရွ့တြင္ ေျပာျကားခြင့္၊ ေျဖျကားခြင့္ ရခဲ့၍ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေက်နပ္ခဲ့မိပါသည္။ ယေန့ ကြ်န္မ M.Scအဆင့္အတန္း နွင့္ ထိုက္တန္ျပီဟု နားလည္ခံယူလိုက္မိပါေတာ့သည္။
အတန္းတစ္တန္း ေအာင္ျမင္ခံျပီးလွ်င္ ထိုစာက်က္ရသည့္ အေတြ့အျကံု၊ စာေမးပဲြ ေျဖရသည့္ အေျကာင္းေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္သည္ခ်ရသည္မွာ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းသလို ဂုဏ္ယူစရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ျကိုးစား ျခင္း၏ ရလဒ္ကို အားက်ေစခ်င္ပါသည္။ မည္သူမဆို မိမိ၏ မွန္ကန္ေသာ ျကိုးစားမႈကို ျဖန့္ေဝေပးမွသာလွ်င္ အနာဂတ္အတြက္ စစ္မွန္ေသာ လမ္းေျကာင္း တစ္ခုကို တည္ေဆာက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။   

No comments: